Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 14 3-183 3-205 G-016 G-015
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 14 3-183 3-206 G-016 G-015


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 14, Harlingen Franekereind 14, Harlingen Franekereind 14, Harlingen Franekereind 14, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 14
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 2
ten westenFranekereind 12
ten noordenhet Franekereind


aangrenzende stegensteeg
Franekereind 14Lammert Warnderssteeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0156r van 15 apr 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Warner Pieters


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0472r van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: bij de twee Franeker (pijpen) aan de Voorstraat en op de hoek van de nieuwe kerkstraat]1/3 huis
 
aanhandelaarLambert Warnerts bakker930-00-00 GG
verpachter grondReyner Claes 1-08-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet coolthuys Thonis Claesen kooltjer
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verwandelaarCent Huyberts, gehuwd met
verwandelaarMaycke Warners


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: op de westerhoek van de Lammert Warndersteeg]huis en schuur
 
koperMayke Clases, weduwe van1485-00-00 GG
koperwijlen Pieter Jacobs de Adam
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
1e biederburgemeester Gellius Wetzensius1475-00-00 GG
huurderburgemeester Fontein
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidende uitgang van het perceel van Claas Clasen
naastligger ten westenClaas Clasen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.burgervaandrig Wybrand Pieters, curator
verkoper q.q.Reiner Huiberts, curator overbakker
verkoperde kinderen van Warner Holcama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (vaandrig Wybrand Pieters en bakker Reiner Huiberts als curatoren over) de kinderen van Warner Holcama, een huis en schuur op de westerhoel van de Lambart Warners steigh, nu bewoond door burgemeester Fontein. Ten O. die steeg, ten Z. de uitgang van Claas Clasens, ten W. Claas Clasens, ten N. de straat en diept. Grondpacht 1 gg aan de Stad. Provisioneel gekocht door burgemeester Gellius Vetzensius [Jelle Wetsens] voor 1475 gg. Finaal gekocht door Mayke Clases wv Pieter Jacobs de Adam, voor 1485 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007ra van 15 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurrien Claessen Fontein koopman


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0168v van 29 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Claassen Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-183Franekereind 14kamers
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJan Gerloffs (voor 15-00-00 CG)
gebruikerTrijntie Fridzes (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-183Franekereind 14kamers
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJan Gerloffs (voor 15-00-00 CG)
gebruikerHarmen Bauckes (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-183 Franekereind 14kamer
eigenaarHylke Johannes
gebruikerJan Gerloffs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0271v van 23 jun 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: hoek Lammert Warndersteeg]huis en bakkerij
 
koperHarmen Arents Baksma, gehuwd met1300-00-00 CG
koperAttie Oepkes
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderHarmen Arents Baksma 60-10-00 CG
huurderAttie Oepkes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenMayke Lases
naastligger ten zuidenGriet Lases
naastligger ten westenMayke Lases
naastligger ten westenGriet Lases
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAukjen Gosses Spannenburg, gehuwd met
verkoperClaes Pyters van der Brugfabrikeur
verkoper van 1/2Laes Gosses Spannenburg, broermr. kastmaker
verkoper van 1/2Petrus Adrianus meerderjarige vrijgezelAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents Baksma, burger-colonel x Attie Oepkes koopt een huis en bakkerij op de W. hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. en Z. Mayke en Grietje Lases [Spannenburg], ten N. de straat en diept. Gekocht van Aukje Gosses Spannenburg x fabrikeur Claes Pytters v.d. Brugh, met toestemming van haar broer mr. kastmaker Laas Gosses Spannenburg voor 1/2, en Petrus Adrianus d`Adam voor 1/2, voor 1300 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-183 Franekereind 14kamer
eigenaarerven Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerJan Gerlofs (voor 15-00-00 CG)
gebruikerWiet Jacobs (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-183 Franekereind 14wed. Jan Gerlofs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-183 Franekereind 14kamer
eigenaarerv. Hylke Johan. Hanekuik erv.
gebruikerwed. Jan Gerlofs
gebruikerHans Christoffels
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0075v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Harmen Baksma


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: op de noordwesthoek van de Lammert Warndersteeg]1/6 huis en tuin
 
koper provisioneelArent Wouters 160-00-00 GG
huurderburgerhopman Hasenhoek c.u.82-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenF. Fontein
naastligger ten westenF. Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperWouter Gerbens van der Veen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/3 huis en tuin zz. Groot Vallaat. Ten W. een steeg, ten Z. Arent Wouters Baksma, ten N. Waling Jansen Faber. Er is geboden door Arent Wouters (Baksma). Gekocht van Wouter Gerbens v.d. Veen.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199r van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat op de hoek van de Lammert Warndersteeg WZ bij de brug]1/12 huis en tuin
 
koperArent Wouters Baksma mr. bakker103-00-00 GG
bewonerde weduwe van burgerhopman Hasenhoek
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenstraat
verkoperHendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoperWouter Gerbens van der VeenSappemeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Wouters Baksma, mr. bakker, koopt 1/6 huis en tuin op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg, bij de brug, bewoond door wd. de hopman Hasenhoek. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Freerk Fontein, ten N. de straat. Gekocht van de gelastigde van Wouter Gerbens v.d. Veen te Sappemeer, voor 103 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ hoek Lammert Warndersteeg1/3 huis en tuin
 
aanhandelaarArent Wouters Baksma mr. bakker0-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verwandelaarJan Gerbens van der Veen vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Wouters Baksma, mr. bakker, koopt 1/3 huis en tuin op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Freerk Fontein, ten N. de straat. N.B. Er is iets mis met de verkoop, er wordt geniaard? De acte is bijna onleesbaar.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0105v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 14Franekereind ZZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ hoek Lammertwarndersbrug]huis en bakkerij
 
koperJan Fontein koopman5-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenJan Fontein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
begunstigde van een lijfrenteTrijntje Bartels2-10-00 CG
begunstigde van een lijfrenteJeltje Baxma2-10-00 CG
verkoperTrijntje Bartels, weduwe van
verkoperwijlen Arend Wouters Baxma, vader vanmr. bakker
verkoperJeltje Baxma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fontein koopt huis en bakkerij hoek Lammert Warnerssteeg bij de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. en W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van Trijntje Bartels wv Arend Wouters Baxma voor 1/2, en van haar dochter Jeltje Baxma voor 1/2.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-203 Franekereind 14Jan Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-205 Franekereind 14Dirk Fontein1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 14Jan Fontein... Freerk F, en Eva/IJfke Scheltema; BS ovl 1817, huw 1823, ovl 1825, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-016Franekereind 14Jan Fontein Jan Fontein koopman


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 14Jacobus Freerks Fontein, overleden op 3 september 1826zoon van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar (Franekerpijpen G 16) en Ingena Hannema, broer van minderjarige Rinske, Aafke en Jan Freerks Fontein, achterneefje van wijlen Jan Hannema. Saldo fl. 830,-. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 938Franekereind 14Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanhuis en tuin (450 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 14Elisabeth Jacobus Hannema... G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826-93; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 14Ingena Hannema... BS huw 1819, ovl 1843, regattdev1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-016; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 14Jacob Wybes Hanekuik... H, en Petronella Maria Tetrode, DG; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826/93; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 14Rinske Fonteinoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-016; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegIngena Hannema51 jHarlingenv, protestant, weduwe, zoutziederij
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegRinske Fontein58 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegAafke Ingena Fontein14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegYetje Zoete27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegTietje van Varel [Farel]18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 14Ingena Hannema, overleden op 9 maart 184354 jr (geboren 18/11/1788), zeehandelaarsche, overleden Franekerend G 16, wed. Freerk Jansz Fontein (door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu ook aan hun kinderen), moeder van Rinske (vrouw van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant/molenaar in looderts, cement en krijt) en minderjarige Jan-Freerk en Aafke-Ingena Freerks Fontein (voogd is Mr. Jacob Hanekuyk, notaris). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-016Franekereind 14Ingena Jans Fontein Tuinhout, overleden op 18 december 18439 uren (geboren 18/12/1843), overleden Noordijs G 16, dochter van Jan Fontein-Tuinhout, fabrikant & Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-016Franekereind 14Doetje Meintsma... dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 938G-016 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 938G-015 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4998Franekereind 14 (G-015)Hendrik Kramerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 14 Christiaan Smitleeraar H.B.S.
vorige grondslagf. 2900
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 14H.Doewesrijksontvanger


1949 - kentekenadresnaam
B-36353
Franekereind 14Dorus Kalksma


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 14R. (Roland) Spaa


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 14rijksmonument 20345


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4998Franekereind 14
  terug