Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 192-1852-1852-215D-069D-068


Naastliggers vanFranekereind 19
ten oostenFranekereind 21
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 17
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0117v van 28 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0192r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: aan de voorstraat in de noordees bij de franekerpijp]00‑00‑00 cghuis met vrije steeg noord- en westwaarts
aanhandelaarTetman Sipckes, gehuwd met
aanhandelaarSimpck Sytties
verpachter grondN. N. 1‑10‑08 cg
floreenrente0‑03‑04 floreen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenAgge Hayes
naastligger ten noordenJan Claesen
verwandelaarThoen Luyties, gehuwd met
verwandelaarBottien Jansen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315r van 16 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTetman Sipckes
naastligger ten noordenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315r van 16 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTetman Sipckes
naastligger ten noordenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315v van 30 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335r van 21 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0278v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpen1000‑00‑00 gghuis met het directe eigendom van een steeg
koperAernt Gerryts, gehuwd met
koperNiescke Emmericks
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑13 floreen
naastligger ten oostenAernt Gerryts c.u.
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Siouue Ottes
naastligger ten noordenN. N.
naastliggersteeg
verkoperTethman Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Gerryts, bakker x Niescke Emmericks kopen een huis nz. Voorstraat bij de Franekerpijpen, met de steeg oost en west strekkende. Ten O. de proclamanten, ten W. erven Siouue Ottes. Grondpacht 29 st aan de huiszittende armen. Floreen 3 st min 3 pn in de algemene aanbreng. Gekocht van Tethman Sipckes voor 1000 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295v van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArent Gerryts


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArent Gerryts


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0373v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArent Gerryts


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0264r van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAernt Gerrits


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149v van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]2850‑00‑00 gghuis
koperCornelis Bastiaens, gehuwd metbakker
koperAriaentie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑13 floreen
huurderN. N. 150‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHans Hendrix
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Atte Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJochum Dirxkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bastiaens, bakker x Ariaentje Pytters kopen een huis bij de Franeker Pijpen. Ten O. Hans Hendrix, ten W. erven Atte Fransen. Grondpacht 29 st 6 pn aan de huiszittende armen en 3 st min 3 pn floreen in de algemene aanbreng. Gekocht van koopman Jochum Dirx voor 2850 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0231r van 11 sep 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]2000‑00‑00 gghuis met bakkerij en plaats
koperReyn Ulbes, gehuwd met
koperGrietie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij*1‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑13 floreen
huurder voor 2 jarenN. N. 100‑00‑00 gg
naastligger ten oostenPytter Douwes koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenAbbe Luyckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Bastiaens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Ulbes x Grietie Cornelis kopen een huis, bakkerij en plaats nz. Franeker pijpen. Ten O. koopman Pytter Douwes, ten Z. de straat, ten W. Abbe Luyckes. Grondpacht 29 st. Floreen 3 st minus 3 pn. Gekocht van Cornelis Bastiaens c.u. voor 2000 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101v van 7 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Ulbes bakker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0113v van 5 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1600‑00‑00 gghuis
koperJarigh Pytters Adama, gehuwd met
koperAeltie Bartels
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij*1‑09‑06 cg
floreenrente0‑02‑13 floreen
naastligger ten oostenPytter Douwes koopman
naastligger ten zuidenFranekereind
naastligger ten westenAebe Lucas
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRein Ulbes c.u.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19[niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 1-09-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van vroedsman Jarig Adema1‑09‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0183v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jarich Pieters Adema
naastligger ten noordenBeern Fockes* glasmaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0183v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jarich Pieters Adema
naastligger ten noordenBeern Fockes* glasmaker


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0115r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Adama


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Adema


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19[niet vermeld]232‑07‑00 cg25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jarig Adema1‑09‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0052v van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Adema


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [niet vermeld]367‑00‑00 cggrondpacht van 1-09-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Jarig Adema1‑09‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio 41Franekereind 19huis
eigenaarburgemeester Adama
gebruikerPieter Adama
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑04‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal01‑09‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑04 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio 25vFranekereind 19huis
eigenaarburgemeester Adema erven
gebruikerPieter Adema
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑4‑1720
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal01‑09‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑04 cg
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255r van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Adama
naastligger ten noordenPieter Adama


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255r van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Adama
naastligger ten noordenPieter Adama


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio Franekereind 19huis
eigenaarburgemeester Adema
gebruikerPyter Adema
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002ra van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Adema mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio 26rFranekereind 19huis
eigenaarJarig Adama
gebruikerJarig Adama
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-185Franekereind 19Gerrit Offringa, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio 26rFranekereind 19huis
eigenaarJarigh Adema
gebruikerGerrit Offringa
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0160r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarigh Adema
naastligger ten noordenJarigh Adema


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0160r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarigh Adema
naastligger ten noordenJarigh Adema


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-185, fol. 37vFranekereind 19Gerrit Offringa cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenbakker, mr.37:9:00 cg6:5:00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0028r van 16 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen tussen de Lammert Warnders- en de Zoutdragersbruggen]542‑07‑00 gghuis en bakkerij
koperMinne Harmens Wilda mr. bakker
huurderJohannes Klock mr. bakker
naastligger ten oostenHans Hansen de oudehoutmolenaar
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenMelle Ynses
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smid
verkoperAeltie Pieters Adema, gehuwd met te Sneek
verkoperPier Stellingwerf, erfgename van haar broertingieter te Sneek
erflaterwijlen Jarig Ademaconstapel en werkmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Harmens Wilda, mr. bakker, koopt huis en bakkerij c.a. omtrent de Franekerpijpen, tusschen de Lammert Warners en zoutdraagers bruggen, bewoond door mr. bakker Johannes Klerk (Kloek?). Geen grondpacht. Begerechtigd met een vrije steeg aan de Zoutsloot. Ten O. Hans Hansen, houtmolenaar, ten W. Hille Ynses, ten Z. de straat, ten N. erven Hendrik Smids. Gekocht van Aeltie Pieters Adema x tingieter te Sneek Pier Stellingwerf, als erfgename van haar broer de constapel en marktmeester te Harlingen Jarig Adema voor 542 gg 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio 26rFranekereind 19huis
eigenaarMinne de Wilda
gebruikerMinne de Wilda
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0070v van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]610‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperTjepke Gratama
huurderburgerhopman Minne de Wilda
protesteert vanwege een hypotheekoud burgerhopman Minne Wilda, vader en wettige voorstander van
protesteertzijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wilda, bij zijn wijlen vrouw
protesteertwijlen Hycke Hayes, als erfenis verkregen van zijn tante (moei)
protesteertwijlen Antje Hayes
naastligger ten oostenHans Hansen
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenMelle Ynses
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smid
verkoper q.q.Sjoerd Talma, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Alger? Reinalda, hypothecaire crediteuren vankoopman onder Almenum
verkoperburgerhopman Minne Harmens de Wildemr. bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-185 , folio 26rFranekereind 19huis
eigenaarT. Gratama
gebruikerArjen Bottes wed.
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0238r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: Voorstraat] bij de Zoutdragersbrug560‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperGerlof Claezes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Hanzes de oude
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smid
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen Tjepke Gratamakoopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0214r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Klaazen
naastligger ten noordenGerlof Klaasen


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0214r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Klaazen
naastligger ten noordenGerlof Klaasen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-215 , folio 47vFranekereind 19huis en bakkerij
eigenaarGerlof Claases
gebruikerGerlof Claases
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0242v van 16 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 129, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Gerlof Claasen Steenvoorde


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-215 , folio 47vFranekereind 19huisje
eigenaarGerlof C. Steinvort wed.
gebruikerGerlof C. Steinvort wed.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-215 , folio 47vFranekereind 19huis en bakkerij
eigenaarF. Helstra
gebruikerF. Helstra
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
lotten vanF. Helstra nom.ux.
lotten aanstad Harlingen
lotten totaal01‑01‑00 cg
aanslag lotten00‑05‑04 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0049r van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen G. Steenveld


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0049r van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen G. Steenveld


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0225v van 20 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen G. Steenveld


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0225v van 20 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Steenveld
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen G. Steenveld


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-205, pag. 34Franekereind 19Frank Halstra
2-205, pag. 34Franekereind 19Jacob Pieters , 22 jaar, gehuwdinwoning


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0108r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrank Helstra


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0154r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Steinfurt
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Steinfurt


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0154r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Steinfurt
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Steinfurt


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 30 sep 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-069Franekereind 19huurcontractfl. 80huis en bakkerij D-069
 
verhuurderMettie Oebles (wv Franq Halstra)
huurderJacob Pieters Poelstra (gehuwd met Aafke Sikkes Brouwer)


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 van 30 sep 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-069Franekereind 19koopaktefl. 2800huis en bakkerij D-069
 
verkoperMettie Oebles (wv Franq Halstra)
koperJacob Pieters Poelstra (gehuwd met Aafke Sikkes Brouwer)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0298v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 19Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij Zoutdragersbrug] D-0692800‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperJacob Pieters Poelstra, gehuwd metmr. bakker
koperAafke Sikkes Brouwer
verpachter lottende stad Harlingen1‑01‑00 cg
huurderde kopers Jacob Pieters Poelstra c.u.mr. bakker80‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Komst
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenJan Visser
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenJan Roodtje
verkoperMettje Oebeles, weduwe van
verkoperwijlen Frank Halstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pieter Poelstra, mr. bakker x Aafke Sikkes Brouwer koopt huis en bakkerij aan de Voorstraat bij de Zoutdragersbrug wijk D-069, met een vrije steeg en op- en afslag op de Zoutsloot. Ten O. wd. Komst, ten Z. de straat, ten W. Jan Visser, ten N. Jan Roodtje. Gekocht van Mettje Oebeles wv Freerk Halstra.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-215 , pag. 47Franekereind 19Jacob P. Poelstra 3‑00‑00 cg(lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Jacob Pieters Poelstra... gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, op 29 mei 1806. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-069, bakker, 1814. (GAH204); J.P.P. en Tettje Sikkes, beide van HRL, zijnde de aangaage gedaan onder productie ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-069Franekereind 19Jacob PoelstraJacob Poelstrabakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 748Franekereind 19Jacob Poelstra bakkerHarlingenhuis en erf (158 m²)


1834 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50014 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 17 jan 1834
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-069Franekereind 19koopaktefl. 4500huis en bakkerij
 
verkoperJacob Pieters Poelstra (gehuwd met Aafke Sikkes Brouwer)
koperBroer Klaas Plantinga (gehuwd met Christina Elisabeth Koeze)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Anna Knoop... Hermanus Jans K, en (Rinske Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Broer Klazes Plantinga... eykhout; BS ovl 1842; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Catharina Ferf... wonende te HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Christina E Coeseoud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-069; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 27 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-069Franekereind 19Johannes Broers Plantinga, overleden op 22 februari 18394 wk, overleden Voorstraat D 69, zoon van Broer Klazes Plantinga, bakker en Cristina-Elisabeth Koeze. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-069Bij Lammert W. BrugBroer K Plantinga38 jbrood en kleinbakkerLeeuwardenm, protestant, gehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugChristina E Coese34 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugAlbertus Plantinga9 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugKlaas Plantinga7 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugJacob Plantinga6 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugWaltie Jac. Plantinga8 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugAnna Catharina Plantinga5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugFroukje Plantinga4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugJeltie Plantinga2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugGerrit Rikkers23 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugHendrikus Conradi17 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-069Bij Lammert W. BrugJanke Kooistra18 jSurgv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 61 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-069Franekereind 19Broer Klazes Plantinga, overleden op 13 juni 184240 jr, bakker, geboren Leeuwarden, overleden Franekerend D 69, man van Christina-Elisabeth Kroese, bakkerin, vader van minderjarige Albertus, Waltje-Jacoba, Klaas, Jacob, Anna-Catharina-Juliana, Froukje, Jeltje, Piet-Hein en Popkje Broers Plantinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 437 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-069Franekereind 19Popkje Broers Plantinga, overleden op 14 juni 18431 3/4 jr (geboren 11/10/1841), overleden Voorstraat D 69, dochter van wijlen Broer Klazes Plantinga en Christina-Elisabeth Koeze, bakkersche, zuster van minderjarige Albertus, Jacoba, Vrouwkje, Hanna, Piet-Hein, Klaas, Jacob en Jeltje Broers Plantinga. Saldo fl. 115,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 2 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-069Franekereind 19Jacomina Gerhardus Acronius, overleden op 22 januari 18463 wk (geboren 3/1/1846), overleden Franekerend D 69, dochter van Gerhardus Acronius, bakker en Christina-Elisabeth Koeze (wed. Broer Klazes Plantinga), halfzuster van minderjarige Albertus, Waltje, Jacoba, Klaas, Jacob, Antje, Froukje, Jeltje en Piet-Hein Broers Plantinga (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-069Franekereind 19Hendrica Tingnagel... 1870 HRL, naaister, ChrAfgesch, N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 748Franeker-eind D-069Aukje Lantinga wed. Peaux woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 748Franekereinde D-068 Klaas Fortuin woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4800Franekereind 19 (D-068)Klaas Fonteinwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Franikerend K. Fortuinjongens: , meisjes:
vrouwen:
bakker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 19S. Sijbesmafabrieksarbeider
Franekereind 19J. van Wierbroodbakker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. v. Wier jr.813Bakkerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. v. Wier jr.813Bakkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 19J. (Jan) van Wier


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 19beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.13263511657715


  terug