Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 32 3-154 3-174 G-005 G-006


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 32, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 32
ten oostenFranekereind 34
ten westenFranekereind 30
ten noordenhet Franekereind


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Douues


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Douues


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Douwes
naastligger ten oostenWeverstraat


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051v van 31 aug 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis en plaats
 
koperHendrick Sopingius, gehuwd metmr. kuiper370-14-00 GG
Jancke Reyns
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Jan Goitiens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSybout Beerndts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erven van Wybe Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Sopingius, mr. kuiper x Jancke Reyns koopt een huis en plaets, zz. Franeker Pijpen. Ten O. erven Jan Goitiens?, ten W. Sybout Beernts. Gekocht van erven Wybe Janes?, voor 370 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Sopingius


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0082v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Sopingius


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 9e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht
 
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker407-07-00 CG
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
Hendrick Sopingiuskuiper1-00-00 CG
verkoper als man en voogd vanGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
Rixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperPyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
verkopersSybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
wijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperJan Jansen, curatorsmidGroningen
verkoperFreerck Martens, curatoren overGroningen
de kinderen van wijlen Anna Claesen, allen gezamenlijke erfgenamen van
wijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0045r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Sopingius mr. kuiper


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Sopingius mr. kuiper


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-154 Franekereind 32huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-154 Franekereind 32huis
eigenaarb[urgem]r. Sopingius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0062v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind [staat: bij de Franekerpiepen]huis
 
koperHendrick Sopingius, gehuwd metkoopman228-04-00 GG
Janeke ReinsLeeuwarden
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind
verkoperGerrytje Gerryts, weduwe van
wijlen Hilbrand Ruyrds
verkoperYttie Dirx, gelastigde van
Ruird Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Sopingius x Jancke Reens te Leeuwarden koopt een huis omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. Sybe Pieters, ten Z.?, ten W. de oud-burgemeester Sopingius, ten N. de straat en diept. Het huis heeft een tuin en plaets, en vrij in- en uitgang naar de Weverstraat. Gekocht van Gerrytje Gerryts wv Hillebrand Ruurds, en Ruurd Sickes, voor 228 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-154 Franekereind 32huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0258v van 27 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPyter Hoites, gehuwd met200-00-00 GG
Geertie Hendrix
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderN. N. 42-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Pyters huistimmerman
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten westenSybe Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Reins, weduwe van
wijlen Hendrik Sopingiuskoopman


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0027v van 7 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 huis
 
koperPyter Hoytes, gehuwd met200-00-00 CG
Geertje Hendriks
eigenaar van 1/2Pyter Hoytes, gehuwd met
Geertje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Pyters timmerman
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten westenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind [staat: bij de Franekerpijpen]
verkoperBotte Jacobssleefmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-154 Franekereind 32huis
eigenaarwed. Hendrik Sopingius
gebruikerGrytie Jacobs
huurwaarde19-10-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-00 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Hoites [staat: Hendriks]


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis of pakhuis
 
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd metkoopman
Jochumke Theunis
verpachter grondprocureur Jacob Tuininga 1-00-00 CG
huurderPieter Hendriks Rademaker 39-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sybout timmerman
naastligger ten zuidenH. Portier
naastligger ten westenH. Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperAntje Pieters Reidsma, huisvrouw van
Jacob Steevensschipper en winkelier (trek-)


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0122v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pieter Hendriks
naastligger ten westenHarmanus Portier


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0123v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van A. Doedes
naastligger ten westende heer Hylke Hanekuik


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0252r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van A. Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0004r van 17 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0097r van 24 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 32Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]pakhuis
 
koperAlbert Bolman koopman150-00-00 CG
huur24-00-00 CG
naastligger ten oostenC. Plantinga
naastligger ten zuidenHylke Hanekuyk
naastligger ten westenHylke Hanekuyk
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHendrik BrouwerpredikantWeener [staat: Weender]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, koopman, koopt een pakhuis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. C. Plantinga, ten Z. en W. Hylke Hanekuik, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Brouwer V:D:M: te Weenden voor 150 cg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0164r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Albert Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-174 Franekereind 32A Bolman1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Albert Jans Bolman... ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-005Franekereind 32A Bolman A Bolman pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 863Franekereind 32Albert BolmanHarlingenkoopmanpakhuis (52 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Freerk Dirks Waringageb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Gerrit Jacobs van der Linde... Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 11, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Jan B Oorthuis... BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-005Franekereind 32Sytske Hettes van der Veen... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1831, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk D-070, 83, 115, 150, 174, wijk G-005, 10, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 863G-005 (Franekereinde)Jelger Schaafsmapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 863G-006 (Franekereinde)Jan en Sijbrand van Hulstpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 863Franekereind 32 (G-006)fa. J. van Hulst


1931 - kentekenadresnaam
B-16987
Franekereind 32Firma H. Smeding jr.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 32, HarlingenFranekereind 32H. Smeding jr.groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 32rijksmonument 20348


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8487Franekereind 32
  terug