Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 128-064 8-070 E-059E-052


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 12
ten oostenGrote Bredeplaats 14
ten zuidenHondenstraat 5
ten westenGrote Bredeplaats 10
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 12, Harlingen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0066v van 2 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTieerdt Reiners zeilmaker


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 5vGrote Bredeplaats 12Tieert Reynerts, zeilmaker (mr. -)f. 9000-00-00


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004ra van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Schiere hoosbrijder


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0235r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hendrix gortmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064Grote Bredeplaats 12huis
eigenaarTieerd Reiners erven
gebruikerPieter Potkast
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
grondpacht aan Jurrien Harmens
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064Grote Bredeplaats 12huis
eigenaarerven Tjeerd Reiners
gebruikerPieter Hendrix
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑5‑1720
grondpacht aan Jurjen Harmens
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG
aansl. grondp. voldaan10‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064Grote Bredeplaats 12huis
eigenaarJohannes Pyters
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Arjen Harmens
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064Grote Bredeplaats 12huis
eigenaarJohannes Pyters
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Arjen Harmens
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-064Grote Bredeplaats 12huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerJohannes Pytters
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG
grondpacht aan Arjen Harmens
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0081r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Potkast


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 12Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappen875‑00‑00 GGhuis
koperJan Paulus mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: de straat naar de Vijver]
naastligger ten zuidende stalling van Pyter Gunter
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Romkje Freerks, gehuwd met
verkoperwijlen Johannes Pieter Potkast
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus, mr. huistimmerman koopt (a) zz. Bredeplaats bij de Blauwe Trappen, een huis met ten O. de straat die naar de Vijver gaat (Grutterstraat), ten W. Jan Wybes, ten Z. de stal van Pieter Gunter, ten N. de straat. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Romkje Freerks x Johannes Pieters Potkast, voor 875 gg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0011v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Paulus


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0218r van 14 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jane Paulus


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0250r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Paulus


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 12Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappen245‑07‑00 GGhuis in gebruik als cementmakerij
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderCornelis Jacobs Coster 82‑10‑00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat naar de Vijver]
naastligger ten zuidende stal van D. Vellinga
naastligger ten westenJan Repco
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-070, pag. 165Grote Bredeplaats 12Hidde Dirks5‑10‑00 cghuis en sementmakerij


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 12Geertje Dirks de Vries... Grote Kerk HRL, dv Dirk H. de Vries en Weltje de Wit; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 12Dirk Hiddes de Vries... Geertje Dirks Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-059Grote Bredeplaats 12Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 102 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 12Welmoed Klazen de Wit, overleden op 5 oktober 1824vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman (Grote Bredeplaats E 59), moeder van minderjarige Hidde, bakkersknecht en Grietje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1174Grote Bredeplaats 12Dirk Hiddes de VrieskalkbranderHarlingenhuis, erf en trasmolen (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 12Hidde de Vries... de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-059Grote BreedeplaatsDurk H de Vries75 jkalkbranderHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-059Grote BreedeplaatsHidde D de Vries34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsGeertje D de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 341 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 12Dirk Hiddes de Vries, overleden op 7 november 184682 jr (geboren 21/3/1764), overleden Grote Bredeplaats E 59, kalkbrander/koopman, weduwnaar, vader van Hidde en Geertje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 12Johannes Rudolphus Schrage... 1842, zv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1834, huw 1842, ovl 1844, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-059; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-010; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1174Groote Breedeplaats E-059Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1174Grote Breedeplaats E-052Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4843Grote Bredeplaats 12 (E-052)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 12wed Pieter H. Westerhuis geb. F. de Vrieszonderf. 1000f. 1000
Gr. Bredeplaats 12 Pieter P. Westerhuis jr.winkelierf. 2400f. 2400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 12P. Westerhuiskoopman in boter
Groote Breedeplaats 12T. Westerhuistimmerman
Groote Breedeplaats 12H. Westerhuiswinkelbediende
Groote Breedeplaats 12aA.J. Oosterbaanconducteur ned. sp.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 12J. (Johannes) Peringa


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 12rijksmonument 20368


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5432Grote Bredeplaats 12
  terug