Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 18 6-146 6-146 E-056 E-049


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 18, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 18
ten oostenGrote Bredeplaats 20
ten zuidenHondenstraat 11
ten westenGrote Bredeplaats 16
ten noordende Grote Bredeplaats


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 18naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0002r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oude Blokhuis ZZ van de nieuwe grote plaats op de Vismarkt]huis
 
kopermr. Gijsbert Aesges, gehuwd met0-00-00 GG
koperTrijn Taekes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes
naastligger ten zuidenhet huis van Agge Iemkes
naastligger ten westenJurian Pybes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Vismarkt]
verkoperburgemeester Allert Jacobslid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperAeltyen Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Gijsbert Aesgeszn. x Tryn Taekedr. wandelt een huis op 't olde blockhuijs aan de zuidkant van de stads groote nieuwe plaetse op te vismerckt. Ten O. Bente Pybes en een openbare steeg, ten Z. Agge Iemkes, ten W. Jurian Pybes huis. Gijsbert Aesges verkrijgt het recht om een loods aan de erachter gelegen gortmakershuis noordgevel vast te bouwen. Grondpacht 3 CG aan de stad. In wandel verkregen van Gedeputeerde Staat van Vrieslant en burgemeester van Harlingen Allert Jacobs x Aeltye Reyners.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0431v van 23 dec 1604 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oude blokhuis]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewonermr. Wibrant van der Hoeffchirurgijn
naastligger ten oostende stad Harlingen
naastligger ten zuidenAgge Eemes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Herman Gerrits, geauthoriseerde curator over
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges
tekst in de margeAllert Jacobs protesteert dat d'vercopinge der huysinge op't blockhuys staende ende in dese proclamatie beschreven [0433r] hem onschadelick sall weesen nopende sijn competentie ende blijve ? ? sijn gerechticheyt op den penningen mach lijden dat den vercopinghe voortgae.
tekst in de margeHerman Gerrits, curator ende voormomber over Gijsbert Aesges kinderen, van dese protestatie ?, protesteert de nullitate van dese protestatie metten aencleeff vandien, voor soo veele hij noopende de ? ? vanden schult daer in geroert, heeft te segghen. Actum den 27e january 1605 oock meede van ontschadelyckheyt.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oude blockhuys bij de vismarkt]huis
 
koper provisioneelN. N. 462-00-00 GG
bewonermr. Wibrant van der Hoeff
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurriaen Pybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een kamer op het Blockhuys bij de Vismarkt daer mr. Huibrant ? tegenwoordig in woont. Ten O. Bente Pybes en een openbare steeg, ten W. Jurriaen Pybes. Provisioneel verkocht voor 462 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]huis met het vrije gebruik van de steeg ten oosten
 
koperRinse Nannis, gehuwd met475-00-00 GG
koperGrietie Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Edes
naastligger ten zuidenAeltie Stoffels
naastligger ten westenHendrick Bentis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/2Jacob Edes FeytemakoopmanAmsterdam
verkoper van 1/2Grietie Jans Martens


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0082v van 3 mrt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
koperJedske Abbes, gehuwd met825-00-00 GG
koperHerke Hessels
naastligger ten oostende verkoper Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Bentes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperNanne Rinses c.u.mr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYedscke Abbes x Focke Hessels koopt een huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. de verkopers, ten W. wd. Hendrick Bentes. Gekocht van mr. kuiper Nanne Rinses c.u. voor 825 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178r van 12 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntie Jans


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0140v van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Fecke?/Freerck? Hessels
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262r van 18 feb 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Wopke Acker


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarten Pieters kuiper
naastligger ten noordenburgemeester Augustinus Pyters


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: voorstraat ZZ bij de blauwe trappen]huis, kamer en loodsje
 
koper provisioneeloud burgemeester Rein Sytzes Kimstra 435-00-00 GG
huurderAttie Fongers c.soc.61-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds brouwer
naastligger ten westenJurjen Groenewolt
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
koper provisioneelWouter Sipkes mr. kuiper435-00-00 GG
huurderAttie Fongers c.soc.61-12-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds* brouwer
naastligger ten westenJurrien Groenewolt
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordends. F. Botterwegh


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-146Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterwegh
gebruikerClaes Pieters en andere
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostends. Fr. Botterweg


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-146Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterwegh
gebruikerIsbrand Jans cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-2-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-146 Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterweg
gebruikerIJsbrand Jans cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr Fredericus Botterwegh


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-146 Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerGerben Ates c.s.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-146 Grote Bredeplaats 18Gerben Ates, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-146 Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerGerben Ates cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0204r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]huis
 
koperAafje Vosma, weduwe van520-00-00 GG
koperwijlen burgemeester Jan Nollides
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGerben Ates
naastligger ten zuidenAmelia Johanna Kutsch
naastligger ten westenClaas Thomas
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 3/8dr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 3/8dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/12Jan Carolus Kutschoud bouwmeester
verkoper van 1/12Amelia Johanna Kutsch, gehuwd metTjalleberd
verkoper van 1/12Petrus BrouwerpredikantTjalleberd
verkoper van 1/12Carolus KutschpredikantMakkum
erflaterwijlen Fredricus Botterwegh, gehuwd metpredikant
erflaterwijlen juffrouw Josine de Lespierre
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafje Vosma wv burgemeester Jan Nollides, koopt een huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, met vrij uit- en ingang door de steeg ten oosten. Ten O. het nu door Gerben Ates gekochte huis, ten Z. de koper, ten W. Claas Thomas [IJsenbeek], ten N. de straat. Gekocht van dr. Bernardus Johannes- en Alexander Otto Swalue, beiden mede-advocaten bij het Hof van Friesland, samen voor 3/4 en Jan Carolus Kutsch, oud-burgemeester te Leeuwarden, Amalia Johanna Kutsch x ds. Petrus Brouwer te Tjallebert en ds. Carolus Kutsch te Makkum, samen voor 1/4, als erven ds. Fredericus Botterwegh x Josina de Lespiere, voor 520 gg.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0205r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Nollides


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Nollides


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer J. Nollides


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0032r van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperJurjen Ockes mr. metselaar380-00-00 GG
naastligger ten oostende heer Johannes Nollides
naastligger ten zuidende heer Johannes Nollides
naastligger ten westenH. IJsenbeek koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper van 1/2juffrouw Janke Nollides, gehuwd met
verkoper van 1/2oud burgemeester de heer Syds Altena
verkoper van 1/2Johannes Nollideskoopman


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurjen Okkes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0079r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: blauwe trappen] met in- en uitgang in de steeg ten oostenhuis
 
koperJohannes van Pruissen, gehuwd metmr. broekmaker870-00-00 CG
koperElisabeth Mulder
naastligger ten oostenJ. Nollides
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenIJsenbeek
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [ataat: straat]
verkoperJurjen Okkesmetselaar


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0131r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes van Pruissen


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer J. Nollides


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0350r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koper door niaarCoert Broers Duman 108-00-00 GG
geniaarde koperWybren Broersmr. huistimmerman
geniaarde koperAlbert Bolmanmr. verver en glasmaker
naastligger ten oostenCoert H. Duman
naastligger ten zuidende weduwe van Nollides
naastligger ten westenDirk Vellinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperHendrik Winterkastelein in Het Herenlogement
verkoperdr. Hendrik Philip Stamkeadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Duman koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Wybren Broers, mr. huistimmerman en Albert Bolman, mr. verver en glazenmaker, een huis zz. Voorstraat, bij de Blauwe Trappen. Ten O. een steeg, waardoor vrij in- en uitgang, en de koper, ten W. Dirk Vellinga, ten Z. wd. Nollides, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Winter, castelein in het Heerenlogement en Hendrik Philip Stambke, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 108 gg.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0001r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
koperJan Tobias, gehuwd metcommissaris van het veer op Amsterdam220-00-00 CG
koperGrietje Andries
naastligger ten oostenCoert Duman mr. schoenmaker
naastligger ten zuidende weduwe van Nollides
naastligger ten westenD. Vellinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperCoert Dumanmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tobias, commissaris van het veer op A`dam x Grietje Andries koopt huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. de verkoper, ten W. D. Vellinga, ten Z. wd. Nollides, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Coert Duman, mr. schoenmaker.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0027r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperArend Jans Feersma, gehuwd mettimmerknecht660-00-00 CG
koperAntje Rintjes Gaaykema
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Nollides
naastligger ten westenVellinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Tobiascommissaris van het Harlinger veer op Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Jans Feersma, timmerknecht x Antje Rintjes Gaaykema koopt huis bij de Blauwe Trappen, met vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Ten O. Coert Duman, ten W. Dirk Vellinga, ten Z. wd. Nollides, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Jan Tobias, commissaris van het Harlinger Veer op A`dam.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmejuffrouw de weduwe van J. Nollides


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHubert Jans c.s.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHubert Jans


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0301v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]zeeliedenhuis
 
koperFrans Jans Feersma, gehuwd met570-00-00 CG
koperAgnietje Bachum
huurderArend Feersma mr. uurwerkmaker
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidende weduwe van J. Nollides
naastligger ten westenTjeerd Meintes koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperArend Jans Feersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jans Feersma x Agnietje van Bachum koopt huis bij de Blauwe Trappen, met vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Ten O. Coert Duman, ten Z. wd. Nollides, ten W. Tjeerd Meintes?, ten N. de straat. Gekocht van mr. uurwerkmaker Arend Jans Feersma.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-146 Grote Bredeplaats 18Frans Jans Feersma2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Arent Fransen Feersma... van Bachum; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1825, ovl 1833; gebruiker van wijk E-056, horlogiemaker, eigenaar is Frans J. Feersma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Elisabeth Gerrits de Vriesgeb 1742 ... , ovl 14 jun 1814 Hrl, huwt met Sjoerd Wijnia, ovl wijk E-056; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Frans Jans Feersma... en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, horlogiemaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-056Grote Bredeplaats 18Frans J Feersma Arent Feersma horlogiemaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18wed. Frans FeersmaHarlingenhuis en erf (92 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Antje van der Waloud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-056; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Rinske Visser... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-205; oud 39 jaar, geb Engwierum (!), wonende te HRL. 1839, wijk E-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Wilhelm Müller... BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1860; oud 50 jaar, geb Oostenrijk en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-056; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-056Grote Bredeplaats 18W Mulder stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-056VoorstraatWillem Hends. Mulder50 jOostenrijkgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeschipper
E-056VoorstraatRinske Klases Visser39 jEngwierumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-056VoorstraatMargrietta Mulder1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-056VoorstraatWilhelmina Visser16 jDokkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-056VoorstraatAntie van der Wal30 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1171E-056erven FeersmaHarlingenvan voren verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1171E-056 (Voorstraat)Trijntje Feersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1171E-049 (Voorstraat)Jan Feersma Hoekstra en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18 (E-049)Douwe van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 18D. v/d Ploegasf. wijnkoper
Groote Breedeplaats 18aG. de Jongturfventer


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 18A. (Albert) Boonstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 18rijksmonument 20371


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18
  terug