Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 245-0535-0535-046F-168F-159


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 24
ten oostende Grote Kerkstraat
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 19
ten noordenGrote Kerkstraat 22
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 19
ten noordenGrote Kerkstraat 22
ten noordende Grote Kerkstraat


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0380ar van 4 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Jacob Lous


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0392v van 29 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de oude Kerkpoortsbrug]425‑00‑00 gghuis
koperJacob Louws, gehuwd met
koperTrijnke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten zuidenhuis of erf van Marten IJsbrandts
naastligger ten westenBaltus boendermaker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperGeert Wygers, gehuwd met te Kollum
verkoperAnneken Annes te Kollum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Louws x Tryncke Cornelis kopen een huis op de hoek van de oude kerkpoortsbrug, aan de zuidzijde van de straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Marten IJsbrandts. Ten O. het diept, ten W. boendermaker Baltus. Grondpacht 3CG aan de Stad. Gekocht van Geert Wiggers x Anneken Annes te Kollum, voor 425 GG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat [staat: kerkstraat bij de Kerkbrug]1150‑00‑00 gghoekhuis genaamd de Olde Kerkpoort
koperburgemeester Harmen Gerryts Phelten, gehuwd metde Oude Kerkpoort
koperBrecht Aleffs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenJacob Lous c.u.
naastligger ten noordwestenhendrick boendermaker
verkoperJacob Lous, gehuwd metmr. stadsmetselaar
verkoperTrijncke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gerryts Phelten, burgemeester x Brecht Aleffs kopen een huis in de Kerkstraat bij de Kerkbrug, zijnde het zuidwester hoekhuis, d'olde kerckpoort genaempt. Ten NW boendermaker Hendrick, ten ZW de verkopers, ten NO de Kerkstraat. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Gekocht van stads mr. metselaar Jacob Lous x Tryncke Cornelis voor 1150 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0052v van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de zuidwesterhoek van de Kerkstraat bij de Kerkbrug]1240‑00‑00 gghuis de Olde Kerkpoort genaempt
koperClaes Feddes, gehuwd metde Oude Kerkpoort
koperEedtke Riuerdts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenJacob Louws
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker
verkoperburgemeester Harmen Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoperBrecht Aleffs
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over de kerke alhier 1e den 17en novembris, 2e den 24en novembris, 2e[!] den eersten decembris, 3e den 8en decembris 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte alhier 1e den 23en novembris, 2e den laesten novembris, 3en den 12en aprilis 1617[!].
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 12en aprilis 1617[!].


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0068v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes c.u.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Claes Feddes c.u.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0115v van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de zuidwesterhoek van de Kerkstraat bij de Kerkbrug]1000‑00‑00 gghuis
koperRitscke Aebes, gehuwd metkistmakerde Oude Kerkpoort
koperAncke Lolles
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenDirck schuitvoerder
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker
verkoperClaes Feddes, gehuwd met te Kimswerd
verkoperEedtscke Ryuerts te Kimswerd


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0008v van 10 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: bij de Kerkbrug]1600‑00‑00 gghuis
koperHidde Jacobs Soetevischer, gehuwd met
koperMarytie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenKerkstraat
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenAcke Meyles
naastligger ten noordwestenFreerck Hanses smid
verkoperWytske Aebes
verkoperAnne Aesges


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0048v van 21 okt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat], op de zuidwesterhoek van de1600‑00‑00 gghuis
koperPyter Hendrickx c.u.zeemleertouwer
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenAesge Pouwels
naastligger ten noordwestende weduwe van wijlen Hendrick boendermaker
verkoperRinske Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hendrickx zeemleertouwer c.u. kopen een huis op de zuidwesterhoek van de Kerkstraat. Ten NW. wd. boendermaker Hendrick, ten ZW. Aesge Pouwels, ten NO. de Kerkstraat. Grondpacht 3 cg. Gekocht van (Rienck Abes c.u. als lasthebber van haar schoonmoeder) Rinske Lieuwes voor 1600 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 8vGrote Kerkstraat 24Pytter Hendrixf. 3000-00-00


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 327r van 16 mei 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Kerkstraat 24
inventarisantPieter Hendrix, weduwnaar (1) vanzeemtouwer
Hiske Melles
Symen Grettinga, geauthoriseerde curator over
Hendrick Pieters zoon uit (1), oud in 't 21e jaar
inventarisantPieter Hendrix, gehuwd (2) metzeemtouwer
aangeverNeincke Wierdts voor haar drie kinderen, bijgestaan door
Fedde Tieerdtskoopman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0327r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen van de vice presideerende burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominco Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pieter Hendrix in leven burger en zeemtouwer alhier, van alle soodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter instantie van Symen Grettinga als geauthoriseerde curator over Hendrick Pieters old int 21 jaer nagelaten voorsoon van wijlen Pieter Hendricx voornoemt bij wijlen Hiske Melles in echte getogen, in dier qualiteit requirant en Neincke Wierdts naegelatene weduwe van Pyter Hendricx bovengedacht als moeder ende wettige voorstanderse over haer drie kinderen bij wijlen Pieter Hendricx vaeck gedacht in echte verweckt, ende in desen soo veel geadsisteert met de coopman Fedde Tieerdts, in dier qualiteit requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Niencke Wierdts bovengenoempt als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die de belofte bij manuale stipulatie heeft gepresteert in handen van welgemelte heer mede commissaris, waer op dan tot de beschrijvinge geprocedeert is in manieren als volght. Actum den 16e May 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenhet eerste in deze akte verkochte perceel


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ op de hoek bij de Kerkbrug800‑00‑00 gghuis
koper provisioneelGerryt Claesen Vossinga c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenwijlen Pyter Hendricks zeemtouwer
naastligger ten noordwestenWillem Vosma koopman
verkoper q.q.Jan Freerx, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Grettinga, gecommitteerden vanapotheker
verkoper van 1/2de crediteuren van wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper q.q.Symon Grettinga, geauthoriseerde curator overapotheker
verkoper van 1/2Hendrick Pieters


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr Gerryt Vossinga chirurgijn


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de Kerkbrug]550‑00‑00 ggdubbel huis
koper provisioneel en finaalMarten Rosee
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurder van het voorhuisGeertie Sybes
huurder van het voorhuisAntie Sybes
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat, diept en brug]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]oud vaandrig Arjen Altena c.s.
naastligger ten noordwesten [staat: westen]de weduwe van wijlen Freerk Jansen* stoeldraaier
verkoperBottie Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Vossinga


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Rosee zeefmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 97Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerHarmen Gerrits c.soc.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 63rGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerHarmen Gerrits c.s
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑7‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Rozee


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarMarten Rozee erven
gebruikerYve Sjoerds cum soc.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ zuidwest van de Kerkbrug471‑00‑00 gghuis en het huis er achter in beklemd
koperHaye Pyters blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]vroedsman Altena
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Phillipus Bos
verkoperPyter Roseekoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Pieters, blauwverver, koopt een huis in de Grote Kerkstraat, Z.wz. v.d. Kerkbrug, met het huis dat er achter staat. Ten O. de straat, ten W. Philippus Bos, ten Z. de vroedsman Altena, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Pyter Rosee te A`dam, voor 471 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 63vGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarHaye Pyters
gebruikerAble Dirks cum soc.
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-053Grote Kerkstraat 24Abel Dirks, bestaande uit 3 personen09‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 63vGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarHaye Pytters
gebruikerAbel Dirks cum soc.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-053, fol. 84vGrote Kerkstraat 24Abel Dirks , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschoenmaeker, mr.18:16:00 cg3:2:00 cgbestaet [niet ingevuld]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 64vGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarHaye Pyters erven
gebruikerAbel Dirks c.s.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-053 , folio 64vGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarHaye Pyters erven
gebruikerAbel Dirks c.s.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0146v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRein Gerbranda


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0175r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRein Gerbranda


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat op de zuidwestkant van de Kerkbrug403‑00‑00 gghuis
koperYede Tjeerds koopman
huurder voorbenedende weduwe van wijlen Jurjen Carsten 32‑00‑00 cg
huurder kelderFredrik Bouwmeester 0‑07‑00 cg
huurder voorbovenJan de Jong 0‑08‑00 cg
huurder achterbovenGeert Heeres 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg
naastligger ten zuidenRein Gerbranda
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperRein Gerbrandakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds koopt huis Grote Kerkstraat op de zuidwesthoek, door 4 gezinnen bewoond. Ten O. de Heiligeweg, ten W. de koper, ten Z. Rein Gerbranda, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Rein Gerbranda.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYede Tjeerds


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIede Tjeerds koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046 , folio 111rGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarYede Tjeerds
gebruikerYede Tjeerds
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0105v van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYede Tjeerds


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ aan de Kerkbrug653‑00‑00 gghuis
koperKlaas Jans c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenHeiligeweg
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Jacob Pieters Nijboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Jans, mr. bakker c.u. koopt een wel ter nering staand huis zz. Grote Kerkstraat aan de Kerkbrug, metterdood ontruimd door wd. Yede Tjeerds. Ten O. de Heiligeweg, ten Z. Johannes Alberts, ten W. Jielt Reins, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van (de redders van de boedel van) Tjepkje Sjoerds wv koopman Yede Tjeerds voor 653 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046 , folio 111rGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarClaas Jans
gebruikerClaas Jans
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046 , folio 111rGrote Kerkstraat 24huis
eigenaarClaas Jans
gebruikerClaas Jans
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Jans


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0140r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat hoek Heiligeweg, wijk F-177 [moet zijn: F-168]733‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperRoelof van Dijk mr. broodbakker
gebruikerwijlen Klaas Jans
naastligger ten oostenHeiligeweg
naastligger ten zuidenRobijn Leyker
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperJan C. Reitsma voor zich en zijn broers en zusters, zoon vanmr. koekbakker
verkoperwijlen Klaas Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof van Dijk, mr. broodbakker, koopt een huis hoek Grote Kerkstraat en heiligeweg, wijk F-177, waarvan Klaas Jans eigenaar was. Ten O. de Heiligeweg, ten Z. Robijn Leyker, ten W. Jielt Reins, ten N. de Kerkstraat. Geen grondpacht. Gekocht van (mr. koekbakker Jan C. Reidsma voor zichzelf en voor zijn broeders en zusters als erfgenamen ab intestato van hun vader) Klaas Jans, voor 733 CG.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0337v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-046 , pag. 107Grote Kerkstraat 24R. van Dijk 3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Roelof Luitjes van Dijk... wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-168Grote Kerkstraat 24Roelof van DijkZytze van Dijkparuikmaker


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 317 van 28 sep 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-168Grote Kerkstraat 24koopaktefl. 700huis in de Groote Kerkstraat F-168
 
verkoperGerhardus Groenewoud
koperAnne Blom


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1020Grote Kerkstraat 24Anne Blom bakkerHarlingenhuis (64 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 85 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-168Grote Kerkstraat 24Hiltje van Loon, overleden op 27 september 1833vrouw van Anne Blom, mr. bakker Kerkstraat F 168, moeder van minderjarige Wytze en Grietje Annes Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Anne Wytses Blom... huw 1842, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-200; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-168; VT1839; geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Wytse Dirks Blom en Wemeltje Lodewijks Brens; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-168Grote Kerkstraat 24A Blom stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-168Grote KerkstraatAnne Wytses Blom45 jbakkerHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-168Grote KerkstraatWytze Blom7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-168Grote KerkstraatGrietje Blom6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-168Grote KerkstraatGeetruida Kok19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-168Grote Kerkstraat 24Yda Kuitert, overleden op 10 april 1848(Certificaat van onvermogen), 46 jr, geboren Leeuwarden 16/11/1802, overleden Kerkstraat F 168, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Sjoukje Lykles Venema... HRL. 1842, dv Lijkle Baniers en Margjen Harmens; BS huw 1842, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Sytse Jans van Dijk... HRL 1810, BS huw 1814, huw 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; gebruiker van wijk F-168, paruikmaker; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); S.J. v. D. en Helena Ages Bakker, beide van ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 01 okt 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
F-168Grote Kerkstraat 24Eene huizinge en bakkerij c.a. aan de Groote Kerkstraat op den hoek van den Heiligen Weg, met den dood ontruimd door wijlen Anne, Blom. Publiek verkocht op 6 okt 1858 in de Korenbeurs door notaris A. Witholt te Sexbierum. Waarop geboden is f. 1225.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1020Kerkstraat F-168Sibbele Westendorp woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3621Kerkstraat F-159wed. en erven Pieter Wijga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3621Grote Kerkstraat 24 (F-159)Jacobus de Bockwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 24aC. Klompkantoorbediende


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16331
Kerkstraat 24Michiel Speyer


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 24M. Speyer159Mag. de Gunst


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22111
Kerkstraat 24Paules Boomstra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 24M. Speyer683Mag. de Gunst


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 24beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.097075939178467


  terug