Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 42 5-085 5-084 G-181 G-229


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 42, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 42
ten oostenGrote Kerkstraat 44
ten westende Grote Kerkstraat
ten noordende Grote Kerkstraat


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377v van 6 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperLyuwe Sipckes, gehuwd met225-00-00 GG
koperJantien Claesen
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende rijdweg van het kerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNanningh Willems
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperJohanys Jonys ?, voor zichzelf en namens zijn moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyuwe Sipckes x Jantien Claes kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. de rijdtwech vant Kerkhoff, ten W. Nanning Willems. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van Johannes Janssen


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat WZ]huis met daarachter een plaats
 
koperHeert Jans, gehuwd metdoodgraver290-00-00 GG
koperTrijn Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oosten*Grote kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Nanning Willems
verkoperde erfgenamen van wijlen Lieuue Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeert Jans, doodgraver x Trijn Pyters kopen een huis en plaats daar achter wz. Kerkstraat. Ten O. de straat, ten W. Nanning Willems. Grondpacht 12 st. Gekocht van de zoon van wl. Lyeuue Sipkes voor 290 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende predikantenwoning en hof
naastligger ten westende weduwe van Nanning Willems


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende predikantenwoning en hof
naastligger ten westende weduwe van Nanning Willems


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0106r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten westenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten westenTrijntie Bruynsvelt


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0106r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten westenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten westenTrijntie Bruynsvelt


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0108r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met237-14-00 GG
koperTrijntie Bruynsvelt
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
naastligger ten oostenmr. Joannes Tarquiny
naastligger ten zuidenJoucke Hoites Beima
naastligger ten westenTjomme Jacobs Stickersma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
verkoperJoannes Tarquinijmr. chirurgijn
erflaterwijlen Willem Jansen van der Mey vader van de koperse
verkoper q.q.Claeske Willems van der Mey, geauthoriseerde curator over mede-erfgenaam
verkoperJan Willems van der Mey


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-085Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerwed. Abraham Tiommes
opmerkingonmagtigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-085Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarwed. Abraham Tiommes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-085 Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarwed. Abraham Tjommes
gebruikerwed. Abraham Tjommes
opmerkingpauper


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 42 (Hannemahuis), HarlingenGrote Kerkstraat 42 (Hannemahuis)Anno' en '1728'Vermoedelijk afkomstig uit het pand Grote Kerkstraat 42.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-085 Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarAbraham Tjommes
gebruikerAbraham Tjommes
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZ 42/44dubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveld
 
koper door niaarJelle Lykeles, gehuwd metdoodgraver615-07-00 GG
koper door niaarMinke Ulbes
geniaarde koperEke Jansen, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Johannis Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkerkoopman
verkoper van 1/3Auke Haselaar


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0026v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0233r van 3 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZ 42/44huis
 
koperPytter Ulbes controleur aan de Noordermolen700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykeles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJelle Lykeles, gehuwd metgrafmaker
verkoperMeinke Ulbes


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-085 Grote Kerkstraat 42huis
eigenaarAbraham Tjommes
gebruikerAbraham Tjommes
opmerkingonvermogende


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0142r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Beva n.u.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0030v van 12 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Pauwlus Beva


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZ 42/44dubbel huis en weefwinkel
 
koper door niaarDirk Jacobs mr. metselaar255-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
geniaarde koperJan Pouluskoopman
huurder beneden oostJohannes Nicolaas 0-08-00 CG
huurder boven westTjetske 0-06-00 CG
huurder boven oostN. N. 0-06-00 CG
huurder beneden westHessel Pieters 0-08-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Agemamr. steenhouwer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0139r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten westenRinske Willems
naastligger ten westenJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0139r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten westenRinske Willems
naastligger ten westenJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0140r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar260-14-00 GG
koper van 1/2Rinske Willems
koper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
koper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
huurderChristiaan Boormeester
naastligger ten oostenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten oostenRinske Willems
naastligger ten oostenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten oostenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten zuidenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten zuidenRinske Willems
naastligger ten zuidenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten zuidenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten westende weduwe van E. Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSjoukje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0284r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendriks Daniels
naastligger ten westenPieter Minnes
naastligger ten westenJohannes Jacobus


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0284r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendriks Daniels
naastligger ten westenPieter Minnes
naastligger ten westenJohannes Jacobus


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0285r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 42Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperPieter Minnes mr. timmerman199-00-00 GG
koperJohannes Jacobus mr. timmerman
huurder benedenAge Watzes schoenmakersbaas
huurder bovenJan Freerks
naastligger ten oostenNicolaas Postma
naastligger ten westende weduwe van E. Beva
naastligger ten zuidenAgema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Rinske Willems
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
verkoper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-084 Grote Kerkstraat 42H Witte1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Age Watzes Zijlstra... Ages Z, geb 1768 HRL, Rinske Z, geb 1779 HRL; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1858; gebruiker wijk G-181; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Johannes Jacobs Kerkhoven... van wijk G-034, timmerman, medegebruiker is Hans Hendr. Frens wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-181, gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Simon van Geyt... (gk); BS ovl 1811; 1818 overlijdens, ovl 1824, ovl 1826, huw 1833, ovl 1854; gebruiker van wijk G-181, gealimenteerd, medegebruiker is Age Watzes Zijlstra, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-181Grote Kerkstraat 42Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
G-181Grote Kerkstraat 42Simon van Geyt gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1646Grote Kerkstraat 42Cornelis Pieters DraaismaHarlingenkoopmanhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Arjen Jans Poort... 1806, BS ovl 1827, huw 1835, huw 1844, ovl 1849; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-181; VT1839; weesvoogden betalen f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Dirk Uilkes de Vrij... Domenij; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk F-101, wijk G-181 bev.reg. HRL 1860-80, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Dirk Willems Hofstra... Gadske Overdijk, werkman in 1851, N.H., zv Willem H, en Aukje Jans; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-181; oud 43 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-203; VT1839; D.W.H. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Jantje Hendriks Korper... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1844, ovl 1848, ovl 1849; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-181; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-181Grote KerkstraatArjan J Poort63 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
G-181Grote KerkstraatJantie Korper62 jHarlingenv, protestant, gehuwd, [heerenknegt]
G-181Grote KerkstraatJohannes Poort26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, herenknegt*
G-181Grote KerkstraatHylke Poort24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, ondermeester
G-181Grote KerkstraatJan Poort22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-181Grote KerkstraatCornelia Poort18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-181Grote Kerkstraat 42Jantje Korper, overleden op 23 januari 184870 jr (geboren 13/2/1778), overleden Kerkstraat G 181, gehuwd (mogelijk met doorgehaalde ondertekenaar Hendrik Poort), moeder van Johannes, keetknecht, Jan, onderwijzer, Cornelis, timmerman, Hieke (vrouw van Bauke J. Potting, plateelbakker) en Engeltje A. Poort (vrouw van Germen Molenaar, werkman Wons). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-181Grote Kerkstraat 42Sake Uilkes de Vrij... zv Uilke Siebes dV, en Wimke Domenei; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1646G-181 (Kerkstraat)Sake Kleinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3838G-229 (Kerkstraat)Sake Kleinpakhuis
Sectie A nr. 3838G-229 (Kerkstraat)Sake Kleinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3655Grote Kerkstraat 42 (G-228)Aldert Tuinmanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 42 Petrus Henkesmetselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 42aJ.Rooswinkeltimmerman


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 42, HarlingenGrote Kerkstraat 42Joh. Rooswinkeltimmer- en metselwerk


1936 - kentekenadresnaam
B-22436
Grote Kerkstraat 42aSigmund Hauch


1938 - kentekenadresnaam
B-24303
Grote Kerkstraat 42Sigmund Hauch


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 42O. (Oeds) Reehoorn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 42beeldbepalend pand6 van 10
  terug