Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 19 8-125 8-136 F-118 F-112
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 19
ten oostenGrote Ossenmarkt 21
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 17


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025r van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]kamer
 
koperEibert Jacobs, gehuwd met675-00-00 CG
Aeltie Pytters
naastligger ten oostenmr. Jan Carstes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenLolcke Obbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Auckes c.u.schipper (groot-)


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0069r van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19achterTabakspijpmakerssteeg op de Vijverstraat en de Kleine Bredeplaats [staat: plaats] responderendehuis
 
koperHendrikck Freerx Wilcoll burger en vrijgezel288-00-00 GG
naastligger ten oostenmr. Jan Carstes
naastligger ten zuidende gewezen kamer van Jelle Auckes
naastligger ten westenLolke Obbes, en
Alewijn Pybes
naastligger ten noordenTabakspijpmakerssteeg
verkoperoud burgervaandrig Jacob Hansens c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Hendrik Freerks koopt een huis in de Tabackpijpmakerssteeg, op de Vijverstraat en de Plaets responderende. Ten O. Jan Carsten, ten W. Lolke Obbes en Alewijn Pybes, ten Z. Jelle Auckes, ten N. die steeg. Gekocht van oud-burgervaandrig Jacob Hansen, voor 288 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047v van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]kamer
 
koperCornelis Willems, gehuwd metschipper (wijd-)330-00-00 CG
kopersAntie Gerryts Hardenburgh
naastligger ten oostenmr. Jan Carstens
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenLolcke Obbes schipper (wijd-)
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyetschipper (wijd-)


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19achterTabakpijpmakerssteeg aan de Vijverstraathuis
 
koper door niaarJan Carsten 201-07-08 GG
geniaarde koperPieter Cornelisschoolmeester
huurderTaeke Pieters
naastligger ten oostenmr. Jan Carsten
naastligger ten zuidenCornelis Willems
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lolcke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes
naastligger ten noordenTabakpijpmakerssteeg
hebbende last en consent van de eigenaarde weduwe en de erven van wijlen Jacob Hansentabakspijpmaker
verkoperHendrick Wickol
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Jan Karsten, mr. chirurgijn koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen schoolmeester Pieter Cornelis, een huis in de Tabackspijpmakerssteeg aan de Vijverstraat. Ten O. de koper, ten W. wd. Lolke Obbes en Alewijn Pybes, ten Z. Cornelis Willems, ten N. ten naasten een steeg. Gekocht van wd. en erven van tabakspijpmaker Jacob Hansen, op last van de eigenaar Hendrick Wilcoll, voor 201 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0269r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19achterVijverstraat in de zgn. Tabaxpiepmakersteeghuis
 
koperTaeke Pyters burgerDuitse schoolmeester165-00-00 GG
huurderTaeke Pyters burgerDuitse schoolmeester18-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Carsten
naastligger ten zuidenwed. van Cornelis Willems
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten westenLolcke Obbes
naastligger ten noordenTabaxpiepmakersteeg
verkoperJan Carstenmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Taeke Pyters, Duitse schoolmeester koopt een huis c.a. aan de Vijverstraat in de zogenaamde Tabakspijpmakerssteeg. Ten O. de verkoper, ten Z. wd. Cornelis Willems, ten W. Alewijn Pybes en wd. Lolcke Obbes, ten N. die straat. Gekocht van mr. chirurgijn Jan Karstes voor 165 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperSierk Sapes c.u.250-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van mr. Jan Carstens
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerkt]
naastligger ten westenDouwe Andries
naastligger ten noordende weduwe van mr. Taecke Pieters
verkoperPhilipps Lucas, als last- en procuratie hebbende vanArum
Gerrit Warners c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Sapes koopt huis Grote Ossenmarkt. Ten O. wd. mr. Jan Carstens, ten W. Douwe Andries, ten Z. de straat, ten N. wd. mr. Taecke Pieters. Gekocht van Philippus Lucas te Arum, als lasthebber van Gerrit Harmens, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-125 Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarDouwe Andries
gebruikerDouwe Andries
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes
grondpacht01-06-00 CG
aanslag grondpacht00-06-08 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZierk Sapes


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026v van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperoud burgemeester en vroedsman Sierk Hilaarda 240-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van mr. Jan Carstens
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenhopman Hilbrandt Harmens Dunia
naastligger ten noordenDoede Sickes n.u.
verkoperSierk Sapes, gehuwd met
Doedtie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Hylaarda, oud-burgemeester en vroedsman, koopt huis. Ten O. wd. mr. Jan Carstens, ten W. Hilbrandt Harmens, ten Z. de Ossenmarkt, ten N. Doede Sickes. Gekocht van Sierk Sapes x Doedtie Cornelis.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-125 Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarhopm. Dunia
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
grondpacht aan Grytje Lieuwes erwen
grondpacht01-06-00 CG
aanslag grondpacht00-06-08 CG
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-125 Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarhopman Duma
gebruikerhopman Duma
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Grytie Lieuwes erven
grondpacht01-06-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Kampen c.s.contrarolleur


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-125 Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarhopman Dunia
gebruikerhopman Dunia
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aanerven Grietie Lieuwes
grondpacht01-06-00 CG
aanslag grondpacht00-05-04 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0140r van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ1/2 woning
 
koperAntie Sierks Hylaarda, weduwe van50-00-00 CG
wijlen burgemeester Jarig Weima
eigenaar van 1/2Antie Sierks Hylaarda
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mockema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenhopman Hillebrand Dunja c.s.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Campenoud controleur van de Convooien en licenten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sierks Hylaarda wv burgemeester Jarig Weima koopt 1/2 huis nz. Ossenmarkt, w.v. zij al 1/2 bezit. Ten O. de vroedsman Augustinus Mockema, ten W. de hopman Hilbrand Harmens, ten Z. die straat, ten N.?. Gekocht van Jan Carsten, oud-controlleur v.d. convooy en en licenten, voor 50 cg.


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Tabes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Tabes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. Tabes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0244v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJacobus Reinalda [staat: Rienalda], gehuwd metmr. kleermaker1000-00-00 CG
Geertje Reidhorst
huurderSake Jochums c.u.
naastligger ten oostende bakkerij verkocht door Sybe Jelles
naastligger ten oostende bakkerij gekocht door Harent Pieters
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenFeike Tomas
naastligger ten noordende heer Annaeus Tabes
verkoperAnnaeus Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reinalda, mr. kleermaker x Geertje Reidhorst koopt huis nz. Grote Ossenmarkt, verhuurd aan Sake Jogchums. Ten O. de verkochte bakkerij van Sybe Jelles, ten W. Feike Tomas, ten Z. die straat, ten N. de verkoper, Anneus Tabes, koopman, voor 1000 cg.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Reinalda


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Reinalda


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Reinalda


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Reinalda


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0121r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperHarmen Michiels c.u.728-00-00 CG
naastligger ten oostenA. de Boer
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenLutherse Gemeente
naastligger ten noordenDirk Ypey mr. zilversmid
verkoperJacob Reinalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Michiels koopt huis. Ten O. A. de Boer, ten W. de Lutherse Gemeente, ten Z. de straat, ten N. Dirk Ypey, mr. zilversmid. Gekocht van Jacob Reinalda.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0021r van 26 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperAuke Vogelsang, gehuwd metschipper600-00-00 CG
Tjietske
naastligger ten oostenPieter Rikkert
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenLutherse Kerk
naastligger ten noordenDirk Ypey
verkoperHarmen Michiels, gehuwd metoud schipper
Antje Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Vogelsang, schipper, koopt huis nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. Pieter Frans Rikkers, ten W. de Lutherse Kerk, ten Z. de straat, ten N. Dirk Ypey. Gekocht van Harmen Michiels, oud-schipper x Aafke Doekes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-136 Grote Ossenmarkt 19Auke Vogelsang1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-118Grote Ossenmarkt 19Auke Ahasverus Vogelzang... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 apr 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-118, schipper, 1814. (GAH204); Tjerk Saskers en Baukje Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-118Grote Ossenmarkt 19Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1421Grote Ossenmarkt 19Marten Dirks de GrootHarlingenarbeiderhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-118Grote Ossenmarkt 19Jan B Coolenoud 42 jaar, geb Veghel en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-118; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-118Grote Ossenmarkt 19Rudolphina Conradus Benfortged 12 nov 1761 Westerkerk HRL, dv Conradus Gijsbertus Benfort en Fettie Roelofs; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-118; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-118OssemarktJan Babtiste Coolen42 jVeghel in N Brabandgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, rijks visiteur
F-118OssemarktAntie Douwes de Walle26 jFerwerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-118OssemarktWillem Franciskus Coolen5 jFerwerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktAntony Hendrik Coolen4 jAnjumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktKarel Jan Coolen2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktDouwe Jan Coolen3 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktRudolphina Bentfort78 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-118Grote Ossenmarkt 19Janke Reins Miedema, overleden op 17 januari 1855Ossenmarkt F 118, dochter van wijlen Rein Miedema en Itske van der Veer (enige testamentair erfgenaam), zuster van Hylkje Reins Miedema (vrouw van Jurjen Posthumus). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1421F-118 (Grote Ossenmarkt)Janke Miedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3892F-112 (Gr. Ossenmarkt)Johannes Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3892Grote Ossenmarkt 19 (F-112)Jaike F. Ynia (wed. Joh. Alta)


1914 - variaadresbronbericht
Grote Ossenmarkt 19Oud Harlingen Magazine 1991[?] de scheerwinkel van Hylke van der Zee, de stichter van het latere bouwbedrijf fa. H. v.d. Zee & Zn. (Zijn vrouw beheerde de scheerwinkel [?])


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 19 Theodoor Heijnenhoofdconducteur S.S.
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 19H.Muldermetselaar


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 19G. (Gerrit) Kuiken


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 19beeldbepalend pand6 van 10
  terug