Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Heiligeweg 1 5-069 5-066 F-157 (niet bekend)
   huisnummer hoger Heiligeweg 1 5-070 5-067 F-158 F-150
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1oostHeiligeweg NZ [staat: op de oude zuiderwal]huis
 
koperGerryt Attes schipper230-00-00 GG
koperAtke Claeses
verpachter grondFocke Sipckes c.u.0-07-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sybren Doedes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Focke Sipckes c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFocke Sipckes, gehuwd met
verkoperMagdalena Jorys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Attes, schipper x Atke Claes kopen een huis op de oude zuiderwal. Ten O. erven Sybren Doedes, ten W. de verkopers. Het is van de westerse kamer afgescheiden en tot een woning gemaakt. Ook nog tien voeten ledige plaats achter de westerse kamer leggende van erven Jan Huygens naar voren af te rekenen. Grondpacht 7 st aan de verkopers. Gekocht van Focke Sipkes x Magdalena Jorys, voor 230 GG.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104r van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1[staat: op de oude oosterwal]kamer
 
koperGerryt Attzes, gehuwd met300-00-00 CG
koperAttye Claesen
naastligger ten oostende verkoper Foockele Sipckes c.u.molenaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hessel Waatzes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoockele Sipckes, gehuwd metmolenaar
verkoperMadaleen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Attzes x Attye Claes kopen kamer op de Oude Oosterwall. Ten W. Hessel Waatzes, ten N. de verkoper. Gekocht van Foockle Sypkes, molenaar.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0061r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg ZZ [staat: Oude Oosterwal]huis
 
koperAeffke Teunis 260-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Gerryts Bot
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenAnne Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Atses, broer van
verkoperJochum Atses, broer van
verkoperLieuus Atses absent


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: Zuiderwal strekkende noordwaarts tot aan het huis van Ydtie weduwe van Tomas Piters]huis
 
koperWillem Gijsberts c.u.mr. timmerman720-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oosten (voor)Eelck, weduwe van
naastligger ten oosten (voor)wijlen Seerp Sibrants
naastligger ten oosten*de weduwe van Claes Bot
naastligger ten oosten (achter)huis en hof van Jacob Heeres kistmaker
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenAebe Wopkes
naastligger ten noordenYdtie, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tomas Piters
verkoperPiter Cornelis, en zijn broer
verkoperClaes Cornelis


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0051v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: Zuiderwal achter de cat]dwarshuis
 
koperDouue Tiepkes, gehuwd met320-00-00 GG
koperDed Claeses
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Claes Bot
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeff Tuenes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0167v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1west[niet vermeld]dwarshuis en ledige plaats
 
koperJan Claesen Both, enkoopman478-00-00 GG
koperRintie Claesen Both koopman
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenmede koper Jan Claesen Both koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaeske, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Lolle
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Tiepkes c.u.mr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Clasen en Rintie Claesen?, kooplieden, kopen een dwarshuis en ledige plaats. Ten O. medekoper Jan Clasen, ten W. Claeske wv Lolke. Grondpacht 42 st. Gekocht van mr. glazenmaker Douwe Liepkes? c.u. voor 478 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062v van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: bij de twee bruggen ten noorden van het diept]huis met een vrije steeg ten westen
 
koperReintien Romkes de Vos, gehuwd metmr. kleermaker500-00-00 GG
koperAafke Sibrens
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Claassen Bot c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReintien Romkes de Vos mr. kleermaker
verkoperJacob Jansen de Kok c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos x Aafke Sybrens koopt huis met vrije steeg ten W., bij de twee bruggen, ten N. van het diept. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Jacob Jansen de Cocq.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0184r van 8 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: bij de twee bruggen] bij de Vleesmarkthuis met het mede gebruik van de steeg ten westen
 
koperAndries Pouwels c.u.425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Clasen Both c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten noordenReintien Rompkes de Vos
verkoperReintien Rompkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Pouwels koopt huis met verscheidene vertrekken en een steeg ten W., bij de twee bruggen. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. Reintie Romkes de Vos. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jans
gebruikerwed. Doede Jans
opmerkingpauper
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. burgemeester Wildschut
gebruikerClaas Hendrix veint
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-069Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. b[urgem]r. Wildschut c.s
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
opmerking1720 den 21 mei van de ... wiltschuts wed ontfangen 4-10-0
aansl. huurw. voldaan13-6-1720
opmerkingden 13 juny nog hier op ontfang 4-14-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerwed. Doede Jansen
opmerkingpauper
5-070 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. burgemeester Wiltschut cum soc.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarerven wed. Doede Jansen
gebruikerCornelis Gabes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
5-070 Heiligeweg 1huis
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikerJanke Wildschut
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-069 Heiligeweg 1wed. Douwe Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
5-069 Heiligeweg 1Wopke Edsgers, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
5-070 Heiligeweg 1Janke Wildschut, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
grondpacht aanburgemr. Westra erven
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG
5-069 /2Heiligeweg 1huis
eigenaarWopke Edsges
gebruikerWopke Edsges cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
5-070 Heiligeweg 1huis
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerJanke Wildschut
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0126r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1Heiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen dicht aan de Spekmarkt]dubbel huis
 
koperHendrik Johannes de Windt, gehuwd met600-00-00 CG
koperZydske Johannes Leyenaar
huurder oostelijke woningHendrik Johannes de Windt c.u.
huurder westelijke woningde weduwe van Pieter Jans
naastligger ten oostenZydske Wetsens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenF. Haas mr. slotmaker
verkoperPieter Feytema


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-069 Heiligeweg 1Johannes Albertsfranequerschipper
5-070 Heiligeweg 1Hendrik de Wind, 26 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ bij de twee bruggenhuis
 
koperJohan Willem Arend, gehuwd met450-00-00 CG
koperGeertje Rinkes
huurderJohannes Alberts trekschipper op Franeker50-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik de Windt
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: de vaart]
naastligger ten westenTjeerd Dirks
naastligger ten westen [staat: noorden]Duman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-066 Heiligeweg 1Jan W Arend wed1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Pieter Callenborn... aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; eigenaar en gebruiker van wijk F-157, varensgesel, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Johannes Hendrikus de Windt... G. Gerrits, huwt met Grietje Gerrits (vd Mey); BS ovl 1831; wed. J.H. dW. eigenaar en gebruiker van wijk F-158, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-137; gebruiker Rinske Sjoerds, 1814. (GAH204); weduwe ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-157Heiligeweg 1Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper
F-158Heiligeweg 1Johannes H de Wind wedJohannes H de Wind wedwinkeliersche


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 90 van 5 mrt 1814
adressoortbedraggebruik
F-157Heiligeweg 1koopaktefl. 350huis aan de Heiligeweg
 
verkoperGeertje Rinkes
verkoperHidde Bleeker
koperPieter Kallenborn


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-158Heiligeweg 1Grietje Johannes de Windt, overleden op 18 juni 1822dochter van Johannes de Windt, winkelier (Heiligeweg F 158) en Maartje Petrus Battaerdt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 10 mrt 1826
adressoortbedraggebruik
F-158Heiligeweg 1koopaktefl. 3501/2 deel in huis F-158
 
verkoperZytske Johannes Leyenaar
koperJohannes Hendriks de Windt
koperMaartje Pieters Battaardt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1030Heiligeweg 1Pieter KallenbornHarlingenzaakwaarnemerhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1031Heiligeweg 1Pieter KallenbornHarlingenzaakwaarnemerhuis en erf (78 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 21 nov 1838
adressoortbedraggebruik
F-158Heiligeweg 1koopaktefl. 800huis op de Heiligeweg F-158
 
verkoperMaria Bosma (gescheiden huisvrouw van Pieter Kallenborn)
koperCasper Johannes Schokker (gehuwd met Fintje Wiebes de Vries)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Anna Peeloud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk F-157; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Ymke Klazes Kamminga... huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1828, ovl 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Fentje Wybes de Vries... huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-158Heiligeweg 1Casper Schokker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-157HeiligewegAnna Peel30 jSneekv, rooms katholiek, ongehuwd, naaivrouw
F-157HeiligewegHelena Maria Peel24 jSneekv, rooms katholiek, ongehuwd
F-158HeiligewegKasper Schokker39 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, turfschipper en winkelier
F-158HeiligewegFintie de Vries39 jBergumerdamv, protestant, gehuwd
F-158HeiligewegRoelofke Schokker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-158HeiligewegYmkje Schokker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-158HeiligewegLolkje Dijkstra13 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-157Heiligeweg 1Georg Jacob Johannes Metzelaar, overleden op 1 november 18475 dg (geboren 27/10/1847), overleden Heiligeweg F 157, zoon van Johannes Klaas Metzelaar en Jeltje Rienks Atsma, broer van minderjarige Klaas en Rienk-Hendrik Johannes Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Hitje Poppes Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk D-178, wijk F-157; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Marten Jans van der Mey... Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Rinske Jolles Bakker... dv Jolle Joukes B, en Rinske Jochems; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Aaltje Johannes van der Heide... vdH, en Maria Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1824, bev.reg. HRL 1851 wijk F-158, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1030F-158 (Heilige weg)Kaspar Johs. Schokkerwoonhuis
Sectie A nr. 1031F-157 (Heilige weg)Froukje Swart wed. P. Kallenbornwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3612F-150 (Gedempte Heiligeweg)IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3612Heiligeweg 1 (F-150)Ymkje Schokker (wed. Norel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 1 Fenna Johanna Norelzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Heiligeweg 1 Aalze B. Ademaonderwijzer
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 1G. de Witklerk ter secretarie
Heiligeweg 1D. de Witverver


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 1, HarlingenHeiligeweg 1F. Frölichhuisschilders, behangers, glazenmakers


1945 - kentekenadresnaam
B-28472
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1945 - kentekenadresnaam
B-28597
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.O. Terpstra214Handelaar


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 1I.C. (Irma) Mussche wv v. Hurck
  terug