Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 20 4-081 4-078 H-030 H-010
Naastliggers vanHofstraat 20
ten oostenHofstraat 22
ten westenHofstraat 18
ten noordende Hofstraat


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20[niet vermeld]hof met 2 priëlen
 
koper door niaar ratione proximitatisoud burgemeester Jacobus Hillebrants 804-00-00 GG
koper door niaar ratione proximitatisPieter Joris Piphron
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
geniaarde koperburgerhopman Riemer Juriens Wijngaerden
geniaarde koperburgervaandrig Hendrick Vosma
naastligger ten oostenReyner Templaer
naastligger ten zuidende heer Hillebrandts
naastligger ten zuidenPyphron
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum
naastligger ten noordenjuffrouw Alathea Lauta
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer IJsbrandus van Viersensecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Jacobus Hillebrants, oud-burgemeester en Pieter Joris Piphron, koopman, kopen, na niaar ratione vicinitatis, als naastliggers een hof met 2 prieelen. Ten O. Reyner Templar, ten W. het huis 'Almenum', ten Z. de kopers, ten N. de verkoper. Gekocht van Alathea Lauta x Isbrandus van Viersen, secretaris, voor 804 gg. (Riemer Jurjens Wijngaerden en Hendrick Vosma, vaandrig, wilden het kopen.).


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hanses


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hansen


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZkamer
 
koperJan Willems Vosma koopman93-10-00 CG
verpachter grondJan Willems Vosma 0-15-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidende tuin van Jan Willems Vosma koopman
naastligger ten westenBauckjen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperBroer Jansmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems Vosma, koopman, koopt een camer zz. Hofstraat. Ten O. de camer van de Geref. diaconie, ten W. Bauckje.?, ten Z. de hof van de koper, ten N. die straat. Gekocht van Broer Jans, mr. brouwer, voor 30 zilveren ducatons.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZhuis
 
koperDoede Vosma 112-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende stalling van de vader van Doede Vosma
naastligger ten zuidende tuin van de vader van Doede Vosma
naastligger ten westenThomas Fransen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPyter Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (a) een woning zz. Hofstraat. Ten O. de stalling van zijn vader, ten W. Thomas Fransen, ten Z. de hof van Johannes? Vosma, ten N. die straat. Gekocht van Pyter Sjoerds, voor 112 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZ [niet vermeld]hof met galerij
 
kopervroedsman Willem Baerd koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Pyters Aerdenburg
naastligger ten westenTeunis Wesling
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van fiscael Dreyer
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van Zeeman bode
verkoperJohanna Bourboom, erfgename van
verkoperwijlen burgemeester Doedoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Baard, mede-vroedschap, koopt een fraaie hof met bomen en bloemen en 2 nieuwe aspergebedden. Ten O. de hof van Seerp Wildschut, ten Z. Sjoerd Pyters Aardenburg, ten W. Teunis Wesling, ten N. de stal en wagenhuis gekocht door de fiscaal Dreyer en de bode Zeeman. Veel voorwaarden over de tuin etc. Gekocht van Johanna Bourboom, als erfgenaam van haar wl. man Doedeneus Vosma, mede-gecommmiteerde Staat van Friesland en burgemeester van Harlingen, voor 200 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZ bij de Sint Jansstraatwoning
 
koper door niaarvroedsman Cornelis Aardenburg c.s.koopman100-14-00 CG
geniaarde koper van 1/2Willem Claaseskoopman
geniaarde koper van 1/2Johannes HarmensGettingabuurt
huurderJan Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Willem Baard
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Baard
naastligger ten westenC. Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten kopen, na niaar ratione vicinitatis, een woning uitgaande in de Hofstraat, dicht bij de Sint Jansstraat. Ten O. en Z. wd. Willem Ages Baard, ten W. de kopers, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0103v van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensuikerraffinaderij


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0219v van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende suikerraffinaderij


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0251r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0054r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZ [staat: grond van de voormalige suikerraffinaderij]grond van de voormalige suikerraffinaderij
 
koperCornelis Baukes schuitschipper321-21-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybenga
naastligger ten zuidenS. P. Molenaar e.a.
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van IdsingaraadsheerGroningen


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Baukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078 Hofstraat 20Cornelis Baukes erven4-05-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer


1823 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Hofstraat 20Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1835Hofstraat 20Jetske Pieters wed. van Karel TietesHarlingenhuis (36 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-030Gerryt van der Tol53 jSurichm, protestant, weduwnaar, melktapper
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
adressoortbedraggebruik
H-030Hofstraat 20koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Hofstraat 20Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1835H-008 (Hofstraat)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4628Hofstraat 20 (H-010)Freerk Anemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 20 Paulus Bijlsmahoutbewerker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 900


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20A. & W. Wielingahuisschilders, behangers, glazenmakers


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 20P.Bijlsmamachinist houtb.
Hofstraat 20bW.Wielingaschilder
Hofstraat 20cTh.W.Metzzeeman
Hofstraat 20dC. v/d Heidestoker gasfabriek


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 20M. (Maria) Leijenaar wv Rammeloo


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 0ca. 1895


1990 - variaadresbronbericht
Hofstraat 20Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug