Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Hondenstraat 5,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) E-069 E-093
Naastliggers vanHondenstraat 5
ten oostenHondenstraat 7
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 3


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten westenAeltie Stoffels


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0339r van 23 jan 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0240r van 6 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Pieters


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5Grutterstraat hoek Hondenstraat [staat: Brouwersstraat hoek Vijverstraat]huis
 
koperJohannis Pieters Potkast koopman231-17-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenJan Overzee
verkoperHiltie Jacobs, gehuwd met
Broer Fongerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pieters Potkast koopt een huis in de Brouwersstraat/hoek Vijverstraat. Ten O. de Brouwersstraat (nu Gruttersstraat), ten W. het huis door Jan Wybes gekocht, ten Z. de Vijverstraat (Hondenstraat), ten N. de stal van Jan Overzee. Met uitgebreide beschrijving. Gekocht van Hiltie Jacobs (Velthuys?) x Broer Fongers.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Pytter Gunter c.u.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056v van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeddo van der Brug


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5Hondenstraat NZ [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]huis
 
koperJan Paulus 875-00-00 GG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Gunter
naastligger ten westenJan Wybes
huurderCornelis Smid c.u.0-07-00 CG
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra, als curator vanprocureur postulant
wijlen Romkje Freerks, gehuwd met
wijlen Johannes Pieter Potkast
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus, mr. huistimmerman koopt (b) een huis op de Z.W. hoek van de straat naar de Vijver. Ten O. die straat. (Grutterstraat), ten W. Jan Wybes ten Z. de Vijverstraat, ten N. Pieter Gunter. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Romkje Freerks x Johannes Pieters Potkast, voor 875 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stalling van Pyter Gunter


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten oostenPieter Gunter


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 5Hondenstraat NZ [staat: ZWhoek van straat van Bredeplaats naar Vijver]huis
 
koper provisioneelN. N. 245-07-00 GG
huurder benedenJ. Coster
huurder bovenSipke Jans c.u.0-07-00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar Vijver]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordende stal van D. Vellinga
oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stal van D. Vellinga


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-069 Hondenstraat 5Hidde Durks
8-069 Hondenstraat 5D Hiddes, 39 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Dirks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-069Hondenstraat 5Dirk Hiddes de Vries... BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-069Hondenstraat 5Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
E-069Hondenstraat 5Gerben


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1176Hondenstraat 5Dirk Hiddes de VriesHarlingenkalkbranderpakhuis (35 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1176E-069 (Hondenstraat)Hidde Dirks de Vriespakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1176E-093 (Grutterstraat)Erven Hidde Dirks de Vriespakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3151Hondenstraat 5 (E-093)Hendrik Buikhuizen
  terug