Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hoogstraat 1 2-053 2-072 B-034 B-039
   huisnummer hoger Hoogstraat 1 2-054 2-073 B-034 B-039


Huisnaam in: 1658
Gebruik:
Naam: de vergulde sleutel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1661
Gebruik:
Naam: de vergulde sleutel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHoogstraat 1
ten oostenHoogstraat 3
ten zuidende Hoogstraat
ten westende Karremanstraat
ten noordende Hoogstraat


 


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166v van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat; achter de vergulden sleutelhuis
 
koperHylcke Gerloffs, gehuwd met200-00-00 GG
koperYdt Dircx
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
verpachter grondgrond daar de huysinge op getimmert staet N. N. 8-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJohannes Jeltes
naastligger ten zuiden*het huis genaamd de Vergulden Sleutel
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLammert Pieters
verkoperSybren Hansen, gehuwd metTerschelling
verkoperMagdalena CornelisTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Gerloffs x Ydt Sierx kopen een huis in Sint Jacobs straete achter den vergulden sleutel. Ten Z. Johannes Jeltes, ten N. Lammert Pieters. Grondpacht 10 st. Gekocht van Sybren Hans x Magdalena Cornelis op Terschelling voor 200 gg.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0167r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1twee_achterNieuwe Sint Jacobstraathuis
 
koperJan Jansen, gehuwd met354-02-00 GG
koperHil Gerbrandts
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Jacobs
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHylcke Gerloffs metselaar
verkoperJohannes Jeltes, gehuwd met
verkoperMaicke Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans x Hil Gerbrandts kopen een huis in de nieuwe Sint Jacobs straete. Ten Z. Jacob Jacobs, ten N. metselaar Hylcke Gerloffs. Grondpacht 10 st. Gekocht van Johannes Jeltes x Maicke Dircx voor 354 gg.


 


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0189v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterDroogstraatdwarskamer
 
koperPieter Ockes, gehuwd met155-00-00 GG
koperTrijn Gaatzes
verpachter grondHendrick Taeckes 0-10-00 CG
verpachter grondAttye Rinse
verpachter grondJan Syckes
verpachter grondItke Rinse
naastligger ten oostensteeg bij het voorhuis waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFolckert Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 2/3Hendrick Taeckes, gehuwd met
verkoper van 2/3Anttye Rinses, en
verkoper van 1/3Jan Syckes, gehuwd met
verkoper van 1/3Itke Rinses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ockes x Trijn Gaatzes


 


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0526r van 12 okt 1606 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterHoogstraat NZ [staat: achter de Gulden Sleutel]grondpacht van 0-10-00 CG
 
koperGovert Dyrx Woutyers koopman377-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Pieter Ockes0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Gulden Sleutel
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAntien RintsesLeeuwarden


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0217r van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterDroogstraat ZZkamer met medegebruik van de steeg
 
koperPieter Janssen, gehuwd met233-14-00 GG
koperGriet Dircx
verpachter grondJan Sents 0-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFolckert Janssen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauck Thomas


 


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0307r van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterDroogstraat ZZhuis of dwarskamer met gebruik van een steeg naar de Zoutsloot
 
koperHarmen Pyters, gehuwd met240-00-00 GG
koperMary Hessels
verpachter grondJan Cents 0-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg van het voorhuis
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenFolckert Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperPieter Jansen, gehuwd met
verkoperGriet Dircks


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0021v van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterDroogstraat ZZhuis of dwarskamer met het vrije gebruik van de steeg over de Droogstraat naar Zoutsloot
 
koperHarmen Hendricks, gehuwd metlinnenwever0-00-00 GG
koperRinsck Steffens
verpachter grondJan Sents 0-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg van het voorhuis
naastligger ten zuidenvoorhuis of hof
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHarmen Pieters, gehuwd metschoenlapper
verkoperMary Hessels


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterDroogstraat achter de Sleutelgrondpacht van 0-10-00 CG
 
koperJan Sents lakenkoper70-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van wijlen Piter Ockes0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Sleutel
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperDirck Goverts Wuytiers mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersAmsterdam


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterDroogstraat, hoekhuis met loods en plaats
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met480-00-00 GG
koperLijsbeth Dirx
verpachter grondN. N. 0-02-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Cleysen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLijsbeth Cornelis Geesdorp, gehuwd metGroningen
verkoperHermanus VespasianuschirurgijnGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen x Lijsbeth Dirx kopen een huis, loods en plaats met eigendom van de steeg ten zuiden, op de hoek van de Droogstraat.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1twee_achterKarremanstraatkamer
 
koperCarst Piters, gehuwd met43-00-00 GG
koperIdtie Foppes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten oostenCarst Piters c.u.
naastligger ten zuidenUlbe metselaar
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenAuke Piters
verkoperQuirijn Hans c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Piters x IJdtie Foppes koopt een camer in de Karremanstraat, ten W. van zijn andere huis. Ten O. en W. die straat, ten Z. Abbe, metselaar, ten N. Aucke Piters. Gekocht van Andrys Hans, voor 43 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0175av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ [staat: hoek Nieuwe Sint Jacobistraat]huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhuren
 
koper van 1/2Carst Pieters, gehuwd met1800-10-00 GG
koper van 1/2Antie Bois
koper van 1/2Pyter Pyters hooskoper
naastligger ten oostenPyter Ackersloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten noordenhuis op de hoek vd Droogstraat van Luile bakker
verkoperFrans Pieters de Vries, gehuwd met
verkoperInske Tomas Salverda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[175v komt tweemaal voor.] Carst Pieters x Antje Bois, voor 1/2, en Pyter Pyters, hooskoper, voor 1/2, kopen een huis met tuin erachter, en opzij 3 aparte camers om te verhuren. Het huis staat op kelders die ook apart verhuurd worden, staat op de hoek Nieuwe Sint Jacobsstraat [Karremanstraat] en heet 'de Vergulde Sleutel'. Het strekt met zijn erf noordwaarts tot de hoek v.d. Droogstraat en heeft ook een uitgang in de Nieuwe Sint Jacobsstraat. Ten O. Pieter Ackersloot. Gekocht van Frans Pieters de Vries x Inske Tomas Salverda, voor 1800 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100v van 2 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek Karremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat] waar de Vergulden Sleutel in de gevel staat[1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuur
 
koperCarst Pieters, gehuwd met1000-00-00 GG
koperAntie Bois
naastligger ten oostenPieter Akkersloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenhet huis op de hoek van de Droogstraat, van Luile Janzen
verkoperPieter Pietershoosbreider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters x Antie Boisdr. kopen 1/2 huis met een hofje daar achter en drie kamers terzijden om apart te verhuren, op de hoek Nieuwe Sint Jacobstraat, daer de vergulden sleutel op de gevel staat. Ten O. Pieter Akkersloot, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de St. Jacobstraat, ten N. bakker Luile Jansen, tot waaraan deze percelen strekken. Geen grondpacht. Gekocht van hoosbreider Pieter Pieters voor 1000 gg.


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236v van 13 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] hoek Droogstraathuis
 
koperDuco Galama, gehuwd metbakker800-00-00 GG
koperTjetske Minnes
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenPieter Akkerslooth
naastligger ten zuidenCarst Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperEgbert Tonis, gehuwd metFraneker
verkoperAntje JansFraneker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Duco Galama, bakker x Tjetske Minnes koopt een huis in de nieuwe Sint Jacobsstraat, op de hoek van de Droogstraat. Ten O. Pieter Ackersloot, ten W. en N. de straten, ten Z. Carst Pyters. Grondpacht 2 st. Gekocht van Egbert Tonis x Antie Jans te Franeker, voor 800 gg. en 3 ducaten.


 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0123r van 4 mei 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ [staat: Oude Sint Jacobstraat]oude kamer
 
koperDoecke Pyters Galema c.u.30-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Boyes, weduwe van
verkoperwijlen Carst Pyters


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0090r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek Karremanstraat [staat: hoek Sint Jansstraat]hoekhuis met fraaie kelders
 
koperburgervaandrig Albert Pytters Hultscamp, gehuwd metzadelmaker750-00-00 CG
koperBaukjen Harmens Feddema
toehaakdrie ducaten
huurderWopke Dirx
huurder kelderElske e.a.
naastligger ten oostenP. Ackersloot koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Doeke Galama* bakker
verkoper van 1/3Epke Carsten, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Ysaac Jansenpasteibakker
verkoper van 1/3Hiltie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Carstenmr. chirurgijn
verkoperHiltie Jacobs
verkoperJacob Anske Jans
verkoperAntie Jans
verkoperLijsbeth Carsten
verkoperMayke Jansen
verkoper q.q.Douwe Arjens, curator overkoopman
verkopererfgenaam Carst Carsten
verkopererfgenaam Ruurd Carsten, kinderen van
erflaterwijlen Carst Carsten Ros
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Pieters Hulstkamp, vaandrig en zadelmaker x Baukjen Harmens Feddema koopt een mooi huis met kelders c.o.a. dat door meerdere huurders wordt bewoond, op de hoek v.d. Hoog- of Sint Jacobsstraat (acte zegt Sint Jansstraat.), waar De Vergulde Sleutel uithangt. Ten O. Pieter Ackersloot, ten W. die straat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. erven Doeke bak ker. Gekocht van Epke Carstes wv Isaac Jansen, pas teibakker, voor 1/3 wv Jan Carsten, mr. chirurgijn, als boedelhoudster van zijn goederen en als moeder van hun kinderen, voor 1/3, de curator over erven Carst Carsten Ros, voor 1/3, voor 750 cg. en nog 3 ducaten.


1703 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 211v van 26 apr 1703 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hoogstraat 1
 
overledeneburgervaandrig Albert Pytters Hultscampmr. zadelmaker
Pytter Jansen Hultscamp te Leeuwarden, vader van de overledene, bestevader vanmr. zadelmaker
het dochtertje van Albert Pytters Hultscamp
inleiding bij de boedelinventarisatie[0211v] Inventaris en beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de Heer praesiderende burgemeester Sierk Hylaarda als commissaris geadsocieert met dr. secretaris Idsinga, ten huise van Albert Pytters Hultscamp, burgerfaendrig en mr. zadelmaker binnen Harlingen, dogh jegenwoordich sich absenterende, en sulx ten versoeke van Pytter Jansen Hultscamp, mr. zadelmaker tot Leeuwarden, als schriftelijke lasthebbende van sijn soon de voornoemde Albert Hultscamp volgens acte van procuratie de dato den 20 maart 1703 daeraff sijnde, en voorts als bestevader over 't doghtertie van meergenoemde Albert Hultscamp, alles om te dienen van behoiren, ende ad opus jus habentium, en is dan tot de beschrijvinge van alle goederen en effecten ten vernoemde huise bevonden geprocedeert so volght. Actum den 26 April 1703.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0312r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ op de hoekhuis met een tuintie daarachter
 
koper provisioneelJilles Martens 720-00-00 GG
huurderHornstra c.u.koopman
naastligger ten oostenPieter Akersloot koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSimon Fockes c.s.
verkoper q.q.Pieter Hulstcamp, bestevader over zijn kindskindmr. zadelmakerLeeuwarden
verkoperRinske Alberts Hulstcamp


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199v van 3 sep 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ op de hoekhuis met een tuintie daaragter
 
koperPieter Gelinde c.u.1500-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenSimon Fockes c.s.
verkoperJan van Leeuwenkapitein ter zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde te Sexbierum koopt huis met tuin erachter, hoek Hoogstraat. Ten O. erven Pieter Ackersloot, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Simon Fockes. Gekocht van Jan van Alema, kapt. ter zee, voor 1500 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-053Hoogstraat 1huis
eigenaarDuco Galama erven
gebruikerFrans Jonas
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
2-054Hoogstraat 1huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-053Hoogstraat 1huis
eigenaarDuco Galama erven
gebruikerwed. Tijs Gerbens cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
2-054Hoogstraat 1huis
eigenaarPieter Gelinde
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-053 Hoogstraat 1huis
eigenaarPyter Doekes
gebruikerFoeke Ages cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG
2-054 Hoogstraat 1huis
eigenaarPyter Gelinde
gebruikerPyter Gelinde
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0354v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]huis
 
koper van 1/2Tjietske Tijssen 251-14-00 GG
koper van 1/2Sytske Tijssen
naastligger ten oostenFoppe Goitjens Braam koopman
naastligger ten zuidenPieter Gelinde koopman
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Ycke Goverts


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van dehuis met een tuin
 
aanhandelaarArien Theunis Blocq voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanlijnslager en koopman0-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Eelkien Cornelis
bewonerWalrichklerk
naastligger ten oostenAuckien Gooytiens Braam
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenLubbe Alles gortmaker
verwandelaarPieter Gelinda, gehuwd metkoopman
verwandelaarPyttie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde ruilt zijn huis in de Hoogstraat met Arjen Theunis Blocq, tegen een huis met ledig erf of tuin, nz. Zuiderhaven omtrent het Klein Vallaat. Ten O. Harmanus Portier, ten Z. de straat en haven, ten W. een doorgaande steeg, ten N. brouwer Jan Hendrixs. Aangewandeld van Arjen Theunis Blocq, die 1400 CG. toe krijgt.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0252v van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van dehuis
 
koperPieter Gelinda, gehuwd metkoopman1999-00-00 CG
koperPyttie Jans
bewonerWalrichcommies en klerk
naastligger ten oostenAuckien Goytiens Braam
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenLubbe Alles gortmaker
verkoperArjen Theunis Blocqkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde x Piettie Jans koopt huis met tuin erachter, hoek Hoogstraat. Ten O. Auckien Goytiens Braam, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Lubbe Alles, gortmaker. Gekocht van Arjen Theunis Blocq, voor 1999 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-053 Hoogstraat 1huis
eigenaarLubbe Alles
gebruikerwed. Geert Geerts
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG
2-054 Hoogstraat 1huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikernotaris Walregt
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-053 Hoogstraat 1Hendrina van Beemen, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal05-00-00 CG
2-054 Hoogstraat 1de nots. Walrich, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-053 Hoogstraat 1huis
eigenaarLubbe Alles
gebruikerwed. Henderina van Beemen cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
2-054 Hoogstraat 1huis
eigenaarPieter Glinda
gebruikernotaris Walrich
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-05-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0174r van 13 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van dehuis met een tuin erachter
 
kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur1010-00-00 GG
koperDirkje Sopingius
huurderde heer Schrader c.s.commies85-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Simon Stinstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJohannes van Beemen
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Gelindebontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas x Dirkje Sopingius koopt huis en tuin, hoek Karremanstraat/Hoogstraat. Ten O. wd. Simon Stinstra, ten W. en Z. de straten, ten N. Johannes van Beemen. Gekocht van Jan Gelinde, bontreeder.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0161v van 15 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAge de Haas


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0067r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoekhuis en tuintje
 
kopervroedsman Johannes Ruitinga, gehuwd met2800-00-00 CG
koperYttie Leverland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes van Beemen
verkoperAge de Haas, gehuwd met
verkoperDirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ruitinga x Yttie Leverland koopt huis en tuin hoek Karremanstraat. Ten O.?, ten W. en Z. de straten, ten N. Johannes van Beemen. Gekocht van Age de Haas x Dirkje Sopingius.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0154v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek Karremanstraathuis en tuintje
 
koper door niaarDouw Ruitinga, gehuwd metmr. zadelmaker1350-00-00 GG
koper door niaarEelkje Leverland
geniaarde koperJohannes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAak Jacobs Houtkoper
huurderTjeerd Annes Wijnsma mr. zadelmaker
naastligger ten oostendr. Schuiler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJacob Coster n.u.
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Johannes Ruitingamr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga? koopt, na niaar tegen Johannes Wopkes, mr. bakker x Aal Jacobs Houtkoper, huis en tuin hoek Karremanstraat/Hoogstraat. Thans gehuurd door Tjeerd Annes Wijnsma, zadelmaker. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. dr. Schuler, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de Karremanstraat, ten N. Jacob Coster n.u. Gekocht van Yttje Leverland wv Johannes Ruitinga, in leven mede-vroedschap en mr. zadelmaker, voor 1350 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0204r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van dehuis en tuintje
 
koperSicco Rienstra, gehuwd metprocureur postulant1511-00-00 GG
koperClaaske Vettevogel
huurderTjeerd Annes Ynsma mr. zadelmaker
naastligger ten oostendr. Schuiler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJacob Koster
verkoperWatze Ruitingaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Rienstra, proc. postulant x Claaske Vettevogel koopt huis met tuin, hoek Hoogstraat/Karremanstraat, thans gehuurd door Tjeerd Annes Wijnsma, mr. zadelmaker. Ten O. Daniel Schultze, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Jacob Koster. Gekocht van Watze Ruitinga, apothecarius, voor 1511 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Rienstra


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0124r van 16 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ [staat: Kermisstraat]huis
 
koperRommert Clases Overdijk mr. schoenmaker240-00-00 CG
huurderRommert Clases Overdijk mr. schoenmaker36-00-00 CG
naastligger ten oostenGautier oud gerechtsbode
naastligger ten zuidenSicco Rienstra
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJeltje Alles, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Koster


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-067 Hoogstraat 1Sicco Rienstra


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0262v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van dehuis en erf
 
koperAlbertus Rasschen, gehuwd metgezworen klerk ter secretarie2752-15-00 CG
koperZytske Jelgersma
voormalig eigenaarwijlen oud procureur Sicco Rienstra
naastligger ten oostenD. Gautier
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenRommert Claasen
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd metLeeuwarden
verkoperValentinus Slothouwerrector van de Latijnse ScholenLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbertus Rasschen x Zytske Jelgersma koopt kapitale en hegtgebouwde huizinge op de hoek van de Hoogstraat. Ten O. Daniel Gautier, ten W. de Karremanstraat, ten N. Rommert Klaasen, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Trijntje Rienstra x Valentinus Slothouwer, rector v.d. Latijnse School te Leeuwarden, als erfgename van haar broer Sicco Rienstra.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0273v van 11 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ hoek Droogstraat wijk B-070huis
 
koperAlbertus Rasschen, gehuwd metklerk248-00-00 CG
koperZydske Jelgersma
naastligger ten oostenD. Gautier
naastligger ten zuidenAlbertus Raschen
naastligger ten zuidenZydske Jelgersma
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRommert Claasen Overdijkmr. schoenmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-072 Hoogstraat 1A Rasschen2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Albertus Hermanus Rasschen... Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk B-034, 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-034Hoogstraat 1A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 387Hoogstraat 1Jan Freerks HoekstraHarlingenzeehandelaarhuis en erf (370 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Dieuwke Bartels Koster... Blok; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1870; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Geertje Sybrands Spannenburg... BS huw 1827, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Houkje Ulbes Strikwerda... N.H., dv Ulbe Jacobs S, en Aaltje Sijtses Sijtsma; BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Jan Freerks Hoekstra... ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk B-034; VT1839; J.F.H. eigenaar van perceel nr. 387 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 306, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-034HoogstraatJan F Hoekstra40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
B-034HoogstraatGeertje Spannenburg34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-034HoogstraatFreerk Hoekstra11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatSybrand Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatJohannes Hoekstra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatMietje Hoekstra9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatDieuwke Koster33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Joeke Minnes Radsma... 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Nancij Barends van Hoften... bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1854 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-034Hoogstraat 1Geertje Spannenburg, overleden op 3 december 1854vrouw van Jan Freerks Hoekstra, zeehandelaar (Hoogstraat B 34) (mede test. erfgenaam), moeder van Freerk, Maria en minderjarige Sybrand en Johannes Jans Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 387B-034 (Hoogstraat)erv. Jan F. Hoekstra c.a.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 387B-039 (Hoogstraat)Johannes Hoekstrawoonhuis


1902 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 1, HarlingenHoogstraat 1Hoekstra, J FznS. HOEKSTRA J.F.zn
OUD 3 JAAR
HEEFT DEN EERSTEN
STEEN GELEGD
25_1_1902.'
Gevelsteen in 1993 gerestaureerd door steenhouwerij De Vries


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 387Hoogstraat 1 (B-039)Maria G. van Hulstwoonhuis


1910 - kentekenadresnaam
B-535
Hoogstraat 1Sidonius Jacobus Roorda


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1Th. Roorda52Exportslager en Vellenblooter


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1Th. Rooda52Exportslager en Vellenblooter


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 1Th. Roorda52exportslager en vellenblooter


1915 - schoolgeldadresnaam
Hoogstraat 1Theodorus Roorda


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 1Th. Roorda52exportslager en vellenblooter


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 1 Theodorus Roordaexportsl. en vellenbl.
vorige grondslagf. 10400
huidige grondslagf. 20000
Hoogstraat 1 Jacobus C. Roordaexportsl. en vellenbl.
vorige grondslagf. 6900
huidige grondslagf. 10000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 1mej. C.Eismahuishoudster
Hoogstraat 1M.G. van Hulst-
Hoogstraat 1mej. S.Metelerkampgezelsch.-juffrouw


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst495


1945 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 1Oud Harlingen Magazine 1994dec: Via notaris Okkinga werd finaal verkocht het herenhuis met grote tuin Hoogstraat 1, vroeger bewoond door mej. M.G. van Hulst en in gebruik geweest bij het aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers. Koper de heer J. Weitenberg, voor fl. 11.250,-


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 1, HarlingenHoogstraat 1J. WeitenbergWeitenberg, J.assurantiekantoor


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Assurantiekant. J. Weitenberg815


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Weitenberg815Assur.kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Weitenberg815Assur.kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.M. Kruyne620


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.I.A.M. v. Rij552Arts


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.I.A.M. v. Rij552Arts


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 1I.A.M. (Izaak) van Rij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 1beeldbepalend pand9 van 10
  terug