Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 10 2-116 2-160 B-028 B-033
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 10 2-117 2-160 B-028 B-033
Naastliggers vanHoogstraat 10
ten oostenHoogstraat 12
ten zuidenRommelhaven 5
ten westenHoogstraat 8
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPiecke Wybrandts


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129r van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ tot aan de Rommelhaven [staat: Kolk]1/3 en 1/12 huis
 
koperWybren Piebis, gehuwd met360-00-00 GG
koperMartien Dirx
toehaakeen vadem brandhout
naastligger ten oostenMelis Piebis
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende plaats van Yede Willems
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperReiner Piebis broeder en zwager van de kopers, gehuwd met
verkoperBetien Reins


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042v van 5 nov 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ tot de kolk, Rommelhaven NZ tussen de verlaten strekkende van dehuis en houtstek
 
koperburgemeester Jelmer Aeriaens 747-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Melis Pibes
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenledige plaats en houtstek van de erfgenamen van wijlen Willem Yebes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperMarijke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Wibrant Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Aeriaens, burgemeester op het westeinde van Terschelling, koopt een huis en houtstek tussen beide Verlaten, strekkende van de Hoogstraat zuidwaards tot de straat na de Kolck. Ten O. erven Melis Pybes, ten W. de ledige plaats en houtstek van erven Willem Yebes. Geen grondpacht. Gekocht van Marijke Dirks wv Wibrant Pibes, voor 747 GG.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157v van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ strekkend tot de hoek tussen de beide Verlatenhuis en houtstek
 
koper door niaarJacob Hendricx Hollander 1200-00-00 CG
geniaarde koperTiebbe Sipkes c.u.
naastligger ten oostenhuis en houtstek van wijlen Melis Pibes
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenlege plaats en houtstek eerder van de erfgenamen van wijlen Willem Tijsen
naastligger ten westenlege plaats en houtstek nu van Jacob Hollander
naastligger ten westenPaals Baukes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Jelmer Ariens, door akte van scheiding verkregen vanTerschelling
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltie Dirx


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Hendricx Hollander


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214r van 22 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Hendrickx Hollander


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZhuis met tuintje en een houtstek erachter
 
koper door niaarTrijntie Ynses, gehuwd met765-00-00 GG
koper door niaarburgervaandrig Jan Harmens van Vlie
geniaarde koperArjen van Hemert, gehuwd metPingjum
geniaarde koperHeiltie Fransen de AdamPingjum
huurder huis en tuintjeJohannes Spannenburgh bode40-00-00 CG
huurder houtstekAlbert Mellema mr. wagenmaker23-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Jansen q.q.koopman
naastligger ten oostenJelte Ynses
naastligger ten zuidenNieuw Vallaat
naastligger ten westenAbraham Jansen
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Jobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrick Hendricks HollanderkoopmanBlija
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Ymes x Jan Harmens van `t Vlie koopt, na niaar ratione?, een huis met tuin ernaast en houtstek erachter, zz. Hoogstraat. Ten O. Anne Jansen en Jelte Ynses, ten W. Abraham Jansen en erven Cornelis Jobs, ten Z. het Nieuw Vallaat, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Hendrick Hendricks Hollander te Blija, voor 765 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOepke Rinses c.u.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0300r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZhuis met een tuintje terzijde
 
koperOepke Rinses, gehuwd metkoopman840-00-00 CG
koperJancke Pieters
huurderJohannes Spannenburgh bode40-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Hendrix Mellema
naastligger ten westenAbraham Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Jobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTrijntie Ynses, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0242v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZhuis en tuintje
 
aanhandelaarFreerk Wijngaerden oud gerechtsbode
aanhandelaarAntje Freerks Wijngaerden, gehuwd met
aanhandelaarTomas Overhart
toehaak620-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenAnne Jans q.q.koopman
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Mellema
naastligger ten westende weduwe van Claes Stinnerts
naastligger ten noordenHoogstraat
verwandelaarOepke Rinses, gehuwd met
verwandelaarJanke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Wijngaerden en Antie Freerx Wijngaerden x Tomas Overhart ruilen hun huis zz. Hoogstraat (wandelcoop) met hun achterbuurman Oepke Rinses. Ten O. Anne Jans, ten W. wd. Claes Stinnerts, ten N. de Hoogstraat, ten Z. het houtstek van Albert Mellema.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerTomas Overhart
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
2-117Hoogstraat 10
eigenaarwed. Jelle Claessens
gebruikerwed. Jelle Claessens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-116Hoogstraat 10huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
2-117Hoogstraat 10huis
eigenaarJelle Claessens dogter
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-116 Hoogstraat 10huis
eigenaarTomas Overhard
gebruikerTjeerd Bentes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
2-117 Hoogstraat 10huis
eigenaarJelle Clasen dogter
gebruikerJelle Clasen dogter
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0268r van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZhuis en tuin
 
koper door niaarAnthony Gerardi havencherger540-00-00 GG
geniaarde koperDirk Huigens, gehuwd met
geniaarde koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenClaes Willems koopman
naastligger ten zuidenhet houtstek van Hendrik Alberts
naastligger ten westenRixtje Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Aeltje Thomas Overhart, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/2Dirk Jansenmr. pottenbakker
verkoper van 1/2Marijke Thomas Overhart, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Evertshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Gerardi, havenchercher koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, een huis met tuin c.a. zz. Hoogstraat. Ten O. Claes Willems, ten Z. het houtstek van Hendrick Alberts, ten W. Rixtie (Rintie?) Jacobs, ten N. de Hoogstraat. Het onderhoud v.d. muur op de plaets tussen het houtstek en de keuken v.d. naastligger ten W., is ten laste van dat huis, en de eigenaar van het houtstek moet aan de koper vrij in- en uitgang geven naar de Rommelhaven. Zie ook de acte voor de voorwaarden. Gekocht van Aeltie Thomas Overhart x mr. pottenbakker Dirk Jansen te Dokkum voor 1/2, en Marijke Thomas Overhart x huistimmerman Dirk Everts te Dokkum voor 1/2, voor 540 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnthoni Gerardi


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntoni Wijngaerden


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-116 Hoogstraat 10huis
eigenaarAntony Gerardi
gebruikerAntony Gerardi
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
2-117 Hoogstraat 10
eigenaarwed. Jelle Clasen
gebruikerwed. Jelle Clasen
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0008r van 1 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntoni Gerardi


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-116 Hoogstraat 10Anthony Gerardi, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnthony Gerardy


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-116 Hoogstraat 10huis
eigenaarAnthoni Gerardi
gebruikerAnthoni Gerardi
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
2-117 Hoogstraat 10
eigenaarIJe Feykes
gebruikerSjoerd Joukes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0041r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat tot aan de grote sluishuis en een pakhuis erachter
 
koperRomke Lanting, gehuwd metprocureur postulant1015-00-00 CG
koperAefke Tjebbes van der Meulen
huurder pakhuisJetse Roorda
huurder onderste graanzolderJan Wax mr. koekbakker
huurder bovenste graanzolderhuisman Job Douwes
huurder keukenJielles Bakker c.u.militair
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk timmerman
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en grote sluis]
naastligger ten westenYppe Feykes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Dina Anthonys, gehuwd met
verkoper van 1/2vroedsman Augustinus Mockema
verkoper van 1/2meerderjarige ongehuwde dochter Gryttje Anthonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Lanting, proc. post. x Aafke Tjebbes v.d. Meulen koopt een huis met een pakhuis erachter en een bleekveld ernaast, zz. Hoogstraat, strekkende tot de Rommelhaven, waarvan het voorste deel bewoond werd door Grietje Anthoni en het pakhuis door Jetse Roorda werd gehuurd, de onderste graanzolder door mr. koekebakker Jan Wax en de bovenste zolder door huisman Job Douwes. Naast de binnenkamer is nog een bleekveld. Vrij in- en uitgang naar de Grote Sluis. Ten O. wd. en erven Dirk Timmermans, ten Z. de Grote Sluis, ten W. Yppe Feykes, ten N. de Hoogstraat. Het voorhuis is gekocht in Nov. 1729 en het pakhuis in okt 1732. (?). Gekocht van Dina Anthoni x Augustinus Mockema voor 1/2, en van haar dochter vrijster Grietje Anthoni voor 1/2, voor 1015 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0191v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Romke Lanting


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Romke Lanting


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Romke Lanting procureur


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Romke Lanting


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0253v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZhuis en tuin
 
koper provisioneelburgemeester B. Schaaff 950-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Gerbens c.s.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman
verkoper q.q.burgemeester Cleis Lanting, administrator
verkoper q.q.Simon Stijl, administratoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Romke Lantinga, gehuwd met
verkoperwijlen Aafke Tjebbes van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop van een deftig huis en tuin zz. Hoogstraat. Ten O. Jan Gerbens, ten W. Allard Scheltinga, ten Z. en N. de straten en Taede Steensma. Er is geboden door burgemeester H. Schaaff. Gekocht van de kinderen van Romke Lanting x Aafke Tjebbes v.d. Meulen.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWarner Harmens schipper


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-152 Hoogstraat 10Pieter Minnes van der Sluis


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0316v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat ZZ en grote sluis, tussenhuis
 
koperJohanna Maria van Steenwijk huishoudster2650-00-00 CG
naastligger ten oostenFrans Leemkool
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Roerich
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Roerich
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperPieter Minneshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohanna Maria van Steenwijk, huishoudster bij de kapt. H.F. Wolf, koopt deftig huis tussen Hoogstraat en Grote Sluis en de timmerwinkel nz. Grote Sluis. Ten O. Frans Willems Leemkoel, ten W. erven A. en S. Roerich, ten Z. en N. de straten. Gekocht van huistimmerman Pieter Minnes voor 2650 gld.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0098r van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 10Hoogstraat NZhuis
 
koperG. Akkringa koopman2000-00-00 CG
huurderde weduwe van Gajus Andrae 175-00-00 CG
naastligger ten oostenFrans Leemkool
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. en S. Roerich c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaG. Akkringa koopt een huis zz. Hoogstraat. Ten O. Frans Leemkoel, ten W. erven A. en S. Roerich, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor 2000 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0185r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Akkringa


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 18 van 26 okt 1809
adressoortbedraggebruik
B-028Hoogstraat 10koopaktefl. 800pakhuis bij B-028
 
verkoperJohanna van Steenwijk
koperG.A. Herclots


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-160 Hoogstraat 10Gosling Akkringa4-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 103 van 29 jul 1811
adressoortbedraggebruik
B-028Hoogstraat 10koopaktefl. 475pakhuis aan de Grote Sluis bij B-028
 
verkoperG.A. Herclots
koperKornelis Mollema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Cornelis Heins Mollema... naar Kimswerd, en aldaar getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoond getuigenis; gebruiker van wijk B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Gosling Everts Akkringa... verkleinde wijnmaat 1800-1802, metselaar in 1762-1764; (mogelijk: Gosling Jans ??); eigenaar van wijk B-028 (pakhuis); gebruiker C. Mollema, koopman, 1814 (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-028Hoogstraat 10Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028Hoogstraat 10C Mollema pakhuis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Agatha M. W. Willems Hillebrandt, overleden op 19 juli 1825M. W.=Maria-Wilhelmina, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overl. ) Elisabeth-Johannaen Anna-Margaretha Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Anna M. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825M.=Margaretha, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28)en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overleden) Elisabeth-Johanna Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Elizabeth J. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825J.=Johanna, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem en Johannes-Philippus Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Hoogstraat 10Emilia Gilles Menalda, overleden op 7 november 1827vrouw van Jakobus Kuiper van Schouwenburg, kalkfabrikeur Hoogstraat B 28, geen kinderen, dochter van Gilles Menalda, te Groningen en Janneke Hesselink, aldaar, zuster van Debora (vrouw van Willem Vissering, koopman Amsterdam), Thomas, idem Groningen, Heiltje (vrouw van Hermannus Johannes Reyers, apothekeraldaar), Albert, wijnkoopman Leeuwarden en minderjarige Hendrik, Simon en Willem Gilles Menalda. Saldo fl. 1.955,05. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 471Hoogstraat 10Pieter Matthijsen OuendagHarlingenhoedemakerhuis en erf (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Hillegonda de Haan... BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Hoogstraat 10Joannes Petrus van Altena... ovl 1887; oud 60 jaar, geb Tietjerk en wonende te HRL. 1839, ontvanger der direkte belastingen, wijk B-028; VT1839; geb 9 jan 1779, staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-028HoogstraatJohannes P van Altena60 jTjietjerkm, protestant, gehuwd, ontvanger der dir. belasting
B-028HoogstraatHillegonda de Haan62 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatRinskje van Altena22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-028HoogstraatSijke van der Meulen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 471B-028 (Hoogstraat)Jan Pieters Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3507*B-006 (Rommelhaven)Willem Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 3507*B-033 (Hoogstraat)Willem Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3507Hoogstraat 10 (B-033)Wilhelmus Dijkstrawoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Hoogstraat 10Albertus de Bruin


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 10 Hendrik de Jongwinkelier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 10P. de Bruinbetonwerker
Hoogstraat 10bJ.Ebinkbetonwerker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 10rijksmonument 20428


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 10, HarlingenHoogstraat 10P. de Bruintimmer- en metselwerken
  terug