Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 28 2-104 2-135 B-016 B-020
Naastliggers vanHoogstraat 28
ten oostenHoogstraat 30
ten westenHoogstraat 26
ten noordende Hoogstraat


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007ra van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis, loods en plaats
 
koper provisioneelN. N. 152-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Joannis
naastligger ten zuidenRobbert Hendrix
naastligger ten westende kinderen van wijlen Sydts Freerx
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde erven van Trijntie Jans, weduwe van
wijlen Dirck Claesen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0191r van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Dirck Claesen


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0259v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Dirck Claessen


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Aukes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerDirk Sioerds
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerEelcke Jetses
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis, loods en plaats
 
koper door niaarDieucke Willems, gehuwd met100-00-00 CG
Ype Pyters
geniaarde koperEelke Jetses, gehuwd met
Grytie Alberts
bewonerSimon Hessels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Hette Tietes Blinxma
naastligger ten zuidenRoeloff Jansen
naastligger ten westenGerryt Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperPyter Sybrens, gelastigde van
de weduwe van Folkjen Willems, gehuwd met
wijlen Jacob Cornelis CuyperAmsterdam


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerGrietje Lolles
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarGerryt Jacobs
gebruikerGerryt Jacobs
opmerking1733 insolvent verklaart 15:--:--


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0143r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAge Cornelis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-104 Hoogstraat 28wed. Gerrit, bestaande uit 1 persooncooltjer
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0251r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAge Cornelis


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0018v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAge Cornelis


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0135v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombartspijp bij de Franekerpoort]huis
 
koperPyter Gerbens Clamstra, gehuwd met200-00-00 CG
Lijsbeth Dirks
naastligger ten oostenPyter Gerbens Clamstra c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Sybrens
naastligger ten westende erven van Broer Tjeerds
naastligger ten noordenstraat
verkoperAttje Ages, gehuwd met
Fokke Oenesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Gerbens Clamstra x Lijsbeth Dirks kopen deftig huis bij de Lombartspijp omtrent de Franekerpoort, bewoond door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. de kopers, ten Z. Evert Sybrens wd. ten W. Broer Tjeerds erven, ten N. de straat. Gekocht van Attje Ages x Fokke Oenes, mr. bontwever, voor 200 cg. met een silveren lepel tot een vereering.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0121r van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijpwoning
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar201-00-00 CG
Aaltje Harkes
huurder benedenJohannis stoker28-00-00 CG
huurder bovenEeltje panbakker15-12-00 CG
naastligger ten oostenPyter Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fockes
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkopermeerderjarige vrijgezel Minse Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar x Aaltje Harkes koopt een woning c.a. zz. Hoogstraat, dichtbij de Lombartspijp, beneden en boven verhuurd. Ten O. Pieter Clamstra, ten W. Claas Joosten, ten Z. Antie Fockes, ten N. de Hoogstraat. Het huis bestaat uit verscheiden vertrekken. Gekocht van Minse Broers, vrijgezel, voor 201 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0245v van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijphuis
 
koperAaltje Oosterveld, weduwe van500-00-00 CG
wijlen Albert Heurink
huurderAntje Simkes 49-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Clamstra
naastligger ten zuidenAnke Fockes
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
Aaltje Harkes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0113v van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombartspijphuis
 
koperFreerk Janzen, gehuwd metbontwever240-07-00 GG
Marijke Hendriks
naastligger ten oostenPieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fokkes
naastligger ten westende erven van Claas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
meerderjarige vrijgezel Ruurd Pyters, gelastigde van
verkoperAaltje Oosterveld, weduwe vanAmsterdam
wijlen Albert Heuvink


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0119v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis
 
koperGerrit Gerryts Posthumus mr. schoenmaker120-07-00 GG
huurderAnth. Harmens 0-07-08 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fokkes
naastligger ten westende erven van Claas Joostens
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperVoogden en verzorgers der Roomsche Armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerryts Posthumus, mr. schoenmaker


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0032v van 4 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Wijma


1785 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 28Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1785


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Gerryts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit schoenmaker


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0306r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-128 Hoogstraat 28Harmen Dirksturfdrager


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Hendriks


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0144r van 16 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis
 
koperTjeerd Roelofs Kabbeljauw boekbinder110-10-00 CG
naastligger ten oostenW. Wolf koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Claasen
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
Harmen Winnekes, gelastigde
Jan de Boer, gelastigden van
verkoperde erven van Harmen Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Kabeljauw, boekbinder, koopt huis met loods en bleek erachter, wijk B-017. Ten O. W. Wolf, ten W. Pieter Claasen, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van erven Harmen Dirks.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-135 Hoogstraat 28Tjeerd Roelofs1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0064v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Klaas Jeltes van der Sluis... Kerk HRL 1799, 1801, 1805, 1806, 1808, BS ovl 1815, huw 1828, huw 1832, ovl 1880; gebruiker van wijk B-016, turfdrager; medegebruiker Pieter Plus, gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Pieter Plusgebruiker van wijk B-016, gealimenteerd; medegebruiker Klaas Jeltes vd Sluis, turfdrager; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); LUTSCHOUW, ANNA JOHANNES


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-016Hoogstraat 28Tjeerd Kabbeljauw wedKlaas Jeltes van der Sluis turfdrager
B-016Hoogstraat 28Pieter Plas gealimenteerd


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Dirkje Keimpes Kingma, overleden op 1 augustus 183042 jr, vrouw van Gerben Sybrens Dijkstra, plateelbakkersknecht Hoogstraat B 16, moeder van minderjarige Sybren en Rein Gerbens Dijkstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
B-016Hoogstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 142a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
B-016Hoogstraat 28Huizinge c.a. in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 450Hoogstraat 28erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Cornelia Duzijnoud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-016; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Dirk Jans van Stratenoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-016; VT1839; geb 15 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Marijke Thysses Stoef... eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk B-016; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-016HoogstraatDirk van Straten42 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, panbakker
B-016HoogstraatCornelia Duzijn44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-016HoogstraatMarijke Stoef56 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaivrouw


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Trijntje Ypes de Groot, overleden op 17 oktober 184456 jr, overleden Hoogstraat B 16, weduwe, moeder van Martinus R. Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Cornelia Dusein, overleden op 26 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Leeuwarden 19/8/1797, overleden Hoogstraat B 16, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Jolle Joukes Kanonrijder, overleden op 2 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 1816), overleden Hoogstraat B 16, werkman, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Dina Jans van Straten... en 5 jun HRL. en 5 en 12 jun 1825 Leeuwarden, ook huwt met Catharina vd Heuvel, (gk), panbakker, ovl wijk B-016, zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; bs ha25hu, ovl 1848, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Jacobus Stuil... S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk B-016; oud 33 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk B-013; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 450B-016 (Hoogstraat)Hendrik J. Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3283B-020 (Hoogstraat)Hessel Kammingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3283Hoogstraat 28 (B-020)Douwe Hilarius


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat 28D. Hilariusjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
koperslagerij


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 28, HarlingenHoogstraat 28D. Hilariuskoper- en blikslager, handel in asphaltpapier


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 28 Souwe Hilariuskoperslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500
Hoogstraat 28 Hendrik Jan Hilariuskoperslager
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 28, HarlingenHoogstraat 28D. Hilarius & zonenlood-, zink-, lei- en mastiekwerkers, kachelmagazijn


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 28T.Hilariuskantoorbediende
Hoogstraat 28D.Hilariusloodgieter


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 28T. (Theodorus) Habekothe


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 28rijksmonument 20430


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6925Hoogstraat 28


2004 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 28Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug