Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 28 2-104 2-135 B-016 B-020
Naastliggers vanHoogstraat 28
ten oostenHoogstraat 30
ten westenHoogstraat 26
ten noordende Hoogstraat


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0033r van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouwe Jenckes


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Hendricx bilbakker


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174r van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis
 
koperFreerck Freercx de jonge, gehuwd met335-00-00 GG
koperMagdalene Carels
naastligger ten oostenAaff, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Marten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperRijckert Meynerts, gehuwd met
verkoperAuctien Tomas


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis waar de Drie Weyten Bollen uithangen
 
koperGerrit Cornelis bakker336-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe Auck Martens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperMagdalena Carels, gehuwd metHaarlem
verkoperJan van WanseleHaarlem


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lommertspijphuis alwaer eertijdts de drie weiten bollen plegen uit te hangen
 
kopermr. Jan Faber c.u.chirurgijn500-00-00 GG
naastligger ten oostenOcke steenvoerder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2de Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): armvoogdij, testamentaire erfgenamen van
erflaterwijlen Gerryt Cornelis
verkoper van 1/4Dirck Douwes, tesamen met
verkoper van 1/4Arrien Douwes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0176r van 20 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lommertspijphuis
 
koperSyds Freercks c.u.517-00-00 GG
naastligger ten oostenOcke steenvoerder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJoan Nannes Faber c.u.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kinderen van wijlen Sydts Freerx


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0191r van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Dirck Claesen


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0259v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Dirck Claessen


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029va van 19 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijphuis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamd
 
koper provisioneelJacob Seerps kooltjer220-00-00 GG
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Nanne Freerx, oom en curator overop de Ley
verkoper q.q.Baucke Pieters Rhee, oomen en curatoren overmr. kleermaker
verkoper van 1/2de voorkinderen van wijlen Syts Freercx, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Antie Pieters
verkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderenJantien Ypes mede voor haar 2 kinderen, weduwe vanStiens
verkoper van 1/2wijlen Syts Freercx


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Seerps kooltjer


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0328r van 28 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lommertspijphuis genaamd de Drie Weyten Bollen
 
koperAbbe Seerps kooltjer202-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJacob Seerps, gehuwd metkooltjer
verkoperAntie Gerrits


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jacob


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Aukes c.u.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0333v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Zeerps kooltjer


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-104Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerDirk Sioerds
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-104Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerEelcke Jetses
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis, loods en plaats
 
koper door niaarDieucke Willems, gehuwd met100-00-00 CG
koper door niaarYpe Pyters
geniaarde koperEelke Jetses, gehuwd met
geniaarde koperGrytie Alberts
bewonerSimon Hessels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Hette Tietes Blinxma
naastligger ten zuidenRoeloff Jansen
naastligger ten westenGerryt Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Pyter Sybrens, gelastigde van
verkoperFolkjen Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob CorneliskuiperAmsterdam


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerGrietje Lolles
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0284v van 20 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYppe Pytters


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarGerryt Jacobs
gebruikerGerryt Jacobs
opmerking1733 insolvent verklaart 15-00-00


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0143r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAge Cornelis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-104 Hoogstraat 28wed. Gerrit, bestaande uit 1 persooncooltjer
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-104 Hoogstraat 28huis
eigenaarwed. Gerrit Jacobs
gebruikerwed. Gerrit Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1737 insolvent verklaart en is onvermogende


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0251r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAge Cornelis


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0018v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAge Cornelis


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0135v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lombartspijp bij de Franekerpoort]huis
 
koperPyter Gerbens Clamstra, gehuwd met200-00-00 CG
koperLijsbeth Dirks
toehaakeen zilveren lepel
naastligger ten oostenPyter Gerbens Clamstra c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Sybrens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds
naastligger ten noordenstraat
verkoperAttje Ages, gehuwd met
verkoperFokke Oenesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Gerbens Clamstra x Lijsbeth Dirks kopen deftig huis bij de Lombartspijp omtrent de Franekerpoort, bewoond door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. de kopers, ten Z. Evert Sybrens wd. ten W. Broer Tjeerds erven, ten N. de straat. Gekocht van Attje Ages x Fokke Oenes, mr. bontwever, voor 200 cg. met een silveren lepel tot een vereering.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0121r van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijpwoning
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar201-00-00 CG
koperAaltje Harkes
huurder benedenJohannis stoker28-00-00 CG
huurder bovenEeltje pannenbakker15-12-00 CG
naastligger ten oostenPyter Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fockes
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkopermeerderjarige vrijgezel Minse Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar x Aaltje Harkes koopt een woning c.a. zz. Hoogstraat, dichtbij de Lombartspijp, beneden en boven verhuurd. Ten O. Pieter Clamstra, ten W. Claas Joosten, ten Z. Antie Fockes, ten N. de Hoogstraat. Het huis bestaat uit verscheiden vertrekken. Gekocht van Minse Broers, vrijgezel, voor 201 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0245v van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijphuis
 
koperAaltje Oosterveld, weduwe van500-00-00 CG
koperwijlen Albert Heurink
huurderAntje Simkes 49-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Clamstra
naastligger ten zuidenAnke Fockes
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0113v van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombartspijphuis
 
koperFreerk Janzen, gehuwd metbontwever240-07-00 GG
koperMarijke Hendriks
naastligger ten oostenPieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fokkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.meerderjarige vrijgezel Ruurd Pyters, gelastigde van
verkoperAaltje Oosterveld, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Albert Heuvink


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0119v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZhuis
 
koperGerrit Gerryts Posthumus mr. schoenmaker120-07-00 GG
huurderAnth. Harmens 0-07-08 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fokkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Joostens
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Rooms Katholieke Gemeente: armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerryts Posthumus, mr. schoenmaker


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0032v van 4 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Wijma


1785 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 28Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1785


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Gerryts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit schoenmaker


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0306r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-128 Hoogstraat 28Harmen Dirksturfdrager


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Hendriks


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0144r van 16 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ wijk B-017huis
 
koperTjeerd Roelofs Kabbeljauw boekbinder110-10-00 CG
naastligger ten oostenW. Wolf koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Claasen
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Harmen Winnekes, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Jan de Boer, gelastigden vankoopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Harmen Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Kabeljauw, boekbinder, koopt huis met loods en bleek erachter, wijk B-017. Ten O. W. Wolf, ten W. Pieter Claasen, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van erven Harmen Dirks.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-135 Hoogstraat 28Tjeerd Roelofs1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0064v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Klaas Jeltes van der Sluis... Kerk HRL 1799, 1801, 1805, 1806, 1808, BS ovl 1815, huw 1828, huw 1832, ovl 1880; gebruiker van wijk B-016, turfdrager; medegebruiker Pieter Plus, gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Pieter Plusgebruiker van wijk B-016, gealimenteerd; medegebruiker Klaas Jeltes vd Sluis, turfdrager; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); LUTSCHOUW, ANNA JOHANNES


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-016Hoogstraat 28Tjeerd Kabbeljauw wedKlaas Jeltes van der Sluis turfdrager
B-016Hoogstraat 28Pieter Plas gealimenteerd


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Dirkje Keimpes Kingma, overleden op 1 augustus 183042 jr, vrouw van Gerben Sybrens Dijkstra, plateelbakkersknecht Hoogstraat B 16, moeder van minderjarige Sybren en Rein Gerbens Dijkstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
B-016Hoogstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 142a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
B-016Hoogstraat 28Huizinge c.a. in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 450Hoogstraat 28erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Cornelia Duzijnoud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-016; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Dirk Jans van Stratenoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-016; VT1839; geb 15 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Marijke Thysses Stoef... eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk B-016; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-016HoogstraatDirk van Straten42 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, panbakker
B-016HoogstraatCornelia Duzijn44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-016HoogstraatMarijke Stoef56 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaivrouw


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Trijntje Ypes de Groot, overleden op 17 oktober 184456 jr, overleden Hoogstraat B 16, weduwe, moeder van Martinus R. Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Cornelia Dusein, overleden op 26 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Leeuwarden 19/8/1797, overleden Hoogstraat B 16, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Jolle Joukes Kanonrijder, overleden op 2 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 1816), overleden Hoogstraat B 16, werkman, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Dina Jans van Straten... en 5 jun HRL. en 5 en 12 jun 1825 Leeuwarden, ook huwt met Catharina vd Heuvel, (gk), panbakker, ovl wijk B-016, zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; bs ha25hu, ovl 1848, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Jacobus Stuil... S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk B-016; oud 33 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk B-013; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 450B-016 (Hoogstraat)Hendrik J. Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3283B-020 (Hoogstraat)Hessel Kammingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3283Hoogstraat 28 (B-020)Douwe Hilariuswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat 28D. Hilariusjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
koperslagerij


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 28, HarlingenHoogstraat 28D. Hilariuskoper- en blikslager, handel in asphaltpapier


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 28 Souwe Hilariuskoperslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500
Hoogstraat 28 Hendrik Jan Hilariuskoperslager
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 28, HarlingenHoogstraat 28D. Hilarius & zonenlood-, zink-, lei- en mastiekwerkers, kachelmagazijn


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 28T.Hilariuskantoorbediende
Hoogstraat 28D.Hilariusloodgieter


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 28T. (Theodorus) Habekothe


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 28rijksmonument 20430


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6925Hoogstraat 28


2004 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 28Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug