Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 165-093 5-092 G-168G-198
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 165-093 5-092 G-172G-198
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 165-093 5-092 G-173G-198


Naastliggers vanKerkpad 16
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 18
ten noordenKerkpad 14


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0405r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0141r van 21 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
naastligger ten noordende predikantenwoning


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0178r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: oud of groot kerkhof]1100‑00‑00 GGhuis en hof
koperAchien Tjeerdts, weduwe van
koperwijlen burgemeester Willem Symens
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenhet huis van Joucke Hoytes Beyma
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. W. Knijffsecretaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0190r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVianen [staat: steeg]


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16t groot kerkhof (bij het old off)300‑00‑00 GGheerlijk en groot huis
koperTjeerd Fockes, gehuwd met
koperYmkjen Foppes
huurderHenricus Boekholt c.u.60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten westenVianen [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten noordenJan Christoffels c.u.schoolmeester
verkoperTitus Sloterdijk mede voor zich, sig sterk makende voor zijn broersadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoperschrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijk, en
verkoperFrederik Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
opmerkingonverhuirt & staet ledigh
opmerkingonverhuirt & staet ledigh
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarwed. Fopke Andries
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarHere Ulbes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076v van 2 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarSteven Ulbes
gebruikerSteven Ulbes
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0325v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Fockes
naastligger ten zuidenHendrik Caspers


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]715‑00‑00 GGhuis en hof met ringmuur
koperTheodoris van Crytenburg medicinae doctor
huurderds. Henricus Siccama c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Beert Brouwers koopman
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver
verkoperTjeerd Fockes van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Pyters x Jetske Rinses Roorda koopt huis en 2 hoven voorzien van 2 zomerhuizen, bijelkaar gelegen. Ten O. de hof van de heer Vliethoorn, ten W. de Nieuwe Heerenstraat., ten Z. Gerryt Gerryts, bontwever, ten N. de straat en haven. Gekocht van Yke Goverts Potkast.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarSteven Ulbes
gebruikerSteven Ulbes
opmerkingpauper
opmerkingpro deo begeert


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Vianen NZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]1390‑00‑00 CGhuis, hof, tuinhuis en bleekveld
koperCatrina Hilma te Amsterdam
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker
verkoperJudith Margreta van Crytenborgh, gehuwd met
verkoperReinier Blok
erflaterwijlen dr. Theodorus van Crytenborgh


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0273v van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVianen [staat: straat naar het kerkhof uitgaande]


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0193r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-093 Kerkpad 16Freerk Lucas, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarFreerk Lucas
gebruikerFreerk Lucas
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]800‑00‑00 GGhuis met hof en zomerhuis
koperFedde Minnes, gehuwd met
koperGrietie Feikes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens bontwever
naastligger ten westende hof van Beert Brouwer
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
verkoperjuffrouw Catharina Hilma bejaard en ongehuwd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes x Grytie Feikes, Both Apothekerstraat of Vianen


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]1300‑00‑00 CGhuis en hof
koperJohannes Ferwerda, gehuwd met
koperStijntie Claases Wijnsma
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens bontwever
naastligger ten westenoud burgervaandrig B. Brouwer
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
verkoperFedde Minnes, gehuwd met
verkoperGrietie Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ferwerda x Stijntie Claasses Wijnsma kopen huis c.a. en een grote hovinge met vrugtdragende boomen en een ruim somerhuis, ten westen van het groot kerkhof of aan de Boote Apothecarsstraat. Ten W. Marten Martens, bontwever en de oud-burgervaandrig B. Brouwer, ten O. het kerkhof, ten Z. Apothecarsstraat, ten N. Casper Hendriks en Jelle Lykles. Geen grondpacht. Nu gehuurd door de kopers voor 36 cg. Gekocht van Feddo Minnes x Grytie Feikes voor 1300 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16groot kerkhof WZ951‑00‑00 GGhuis en grote hof met zomerhuis
koperCatharina Maria Pauwels, weduwe van
koperwijlen de heer Gerard Suiringar koopman
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenMarten Martens c.s.
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.
verkoperde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda, gehuwd met
verkoperStijntie Clases Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Maria Pouwels wv wijlen de heer Gerard Suiringa, in leven koopman, koopt heerlijke huysinge en groote hoovinge aen en bewesten het groot kerkhof. Diverse fraye vertrekken en commoditeiten, groot steenen somerhuis en diverse vrugtdragende boomen. Geen grondpacht. Ten O. het kerkhof, ten Z. de apothecarstraet, ten W. Marten Martens cum soc., ten N. Jelle Lykles cum soc. Gekocht van Lieuwe de Bruin, koopman, Dr. Jacobus Tjallingii, meede advocaat voor den hove van Friesland, en Bernardus Dreyer, geregts fiscaal., als gelastigden van de gezamelijke crediteuren van de geabandonneerde en verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda x deszelfs wd. Stijntie Clases Wiersma, voor 951 gg. in 11 jaarlijkse termijnen van 1751 tot 1762. Incluis jaarlijks 100 cg ten voordele van de houder van het reversaalbrief Fedde Minnes, koopman.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof ten westen van de grote kerk]760‑07‑00 GGhuis en hof met stenen zomerhuis
koperThomas Lammerts mr. bontwever
koperJoost Hendriks mr. bontwever
huurderBisschop c.u.luitenant
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens c.s.
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0161r van 17 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenThomas Lammerts c.s.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: ten westen van de grote kerk aan het kerkhof]1170‑00‑00 CGhuis en hof
koper
huurderPhilip 60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.
verkoper van 1/2Thomas Lammertsmr. bontwever
verkoper q.q.Thomas Lammerts, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Gerrit Heins, curatormr. brouwer
verkoper q.q.Focke Gerbens, curatoren over
verkoper van 1/2het nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgmr. bontwever


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-092, pag. 112Kerkpad 16 Diacony0‑10‑00 cgwoning


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Albert Pieters Steenstra... ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Cornelis Voordewind... Cornelis V, geb ... , Klaas Cornelis V, geb 1781 HRL, vlgs ovlakte vrouw geen kinderen!, ovl wijk G-173, sjouwerman in 1812, zv Klaas Klasen V, en Rintje Folkerts; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, huw 1833, ovl ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Janke Johannesgeb 1740 ... , ovl 12 jan 1812 HRL, hm ... , gealimenteerde, wonende te in het Diaconijhuis der Hervormden, ovl wijk G-173; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Jantje Geerts... Willem Hendriks van Vals, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 apr en getrout de 9 mei 1761, ovl wijk G-173, gealimenteerd in 1812; DTB N.H. HRL. 1761, BS ovl 1812, ovl 1826; kind: Jan Willems van Vaels, ged 26 sep ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Klaas Cornelis Riemersma... Almenum, houtzaagmolenaarsknecht in 1851, Vst 15 nov 1853 uit Midlum, N.H., A nov 1855 Almenum, ovl wijk G-173, zv Cornelis Sijtses R, en Eelkjen Eeltjes; BS huw 1812, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Pieter Dirksgeb 1748 ... , ovl 11 feb 1812 HRL; wijk G-173, wonende te in het Diaconijhuis der Gereformeerde Gemeente; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Styntje Jacobsgeb 1785 HRL, ovl 19 okt 1812 HRL, huwt met Gosling Jans Akkringa, ovl wijk G-173, vroedvrouw in 1811, dv Jacob Pieters en Trijntje Michiels; BS ovl 1811; 1812 overlijdens


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Trijntje Herkesgeb 1744 ... , ovl 23 apr 1812 HRL, huwt met Gerben Germens, ovl wijk G-173, wonende te Diaconijhuis der Hervormde Gemeente, dv Herke Dirks en Tjitske Haantjes; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Trijntje Sjoukes... ovl 27 feb 1812 HRL, huwt met Andries Claasen, wonende te in het Diaconijhuis der Hervormde Gemeente wijk G-173, dv Sjouke Martens en ... ; BS ovl 1812; kind: Antje Andries, geb 17 nov 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Jan Lutkenhuis... en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Janke Jacobsgeb 1751 HRL, ovl 9 nov 1813 HRL; wijk G-173, huwt met Pieter Jurjens Brameyer; BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Jieldert Reins... 20 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Rein Corneelis en IJnske Jilts; geb 1743 HRL, ovl 27 okt 1813 HRL; wijk G-173, doet overlijdensaangifte van Harke Sijtses in 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; Jielt R., huwt met ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Sjoerd Wildsgeb 1744 ... , ovl 13 okt 1813 HRL, huwt met Riemke Martens Busk, ovl wijk G-173; BS ovl 1812; 1813 overlijdens


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 200 van 8 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-173Kerkpad 16koopaktefr. 210huis aan de Grote Kerkstraat
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperJan Alberts Bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Poppe Sietses Zijlstra... eigenaar is Uilke Siebes Visser, 1814. (GAH204); oud 77 jaar, geb Anjum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Frans ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Sytse Romkes van Hettinga... de vader Gerrijt Jans Rex, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Anke Sietses van Hettinga, geb 5 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder is: ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Antie Joris... Beens en Sijtske Corneelis; geb 1745 ... , ovl 18 jun 1814 HRL, huwt met Hans Elias de Wit, ovl wijk G-173; BS ovl 1814; huwt met Hans Elias, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1765; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Bauke Hielkes Tabergebruiker van wijk G-173, vader; medegebruiker Rigtje Jacobs Steensma, moeder; eigenaar is Geref. Diaconie, Diaconiehuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Baukje Jans van Blessumgeb 1742 ... , ovl 21 mrt 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Grietje Sybrens de Groot... ged 13 apr 1794 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Hans Klaas van der Molen... medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Hendrik Bokkes... HRL, en zijn ten zelfden dage ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Jan Scheltes van der Mey... met Wytske Herkes, wonende te HRL. 1813 wijk C-094; BS ovl 1813; geb 1734 ... , ovl 7 jul 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814; 1825 huwelijken; huwt met Wijpkie Martens de Jong, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Janke Koninggeb 1750 HRL, ovl 26 nov 1814 HRL; ovl wijk G-173; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Pieter Jans Kiewietgeb 1734 ... , ovl 13 jan 1814 wijk G-173; BS ovl 1814; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Pietje Siebesgeb 1747 ... , ovl 19 apr 1814 HRL, huwt met Albert Pieters Steenstra, ovl wijk G-173; BS ovl 1812; 1814 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Rigtje Jacobs Steensmagebruiker van wijk G-173, moeder; medegebruiker Bouwe Hielkes Tader, vader; eigenaar is Geref. Diaconie, Diaconiehuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Rinske Dirksgeb 1737 ... , ovl 23 mrt 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-168Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie turfschuur
G-172Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie bakkerij
G-173Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie diaconiehuis
G-173Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie Bouwe Hielkes Tades vader
G-173Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie Rigtje Jacobs Steensma moeder


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 209 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Hendrikje Roelofs van der Zee, overleden op 28 januari 1826binnenmoeder Gereformeerd Diaconiehuis (Groot Kerkhof G 173), vrouw van Sjoerd van der Weide, moeder van Jan, mr. bakker Schritsen F 155 en Eva Sjoerds van der Weide, naaister. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1640Kerkpad 16Hervormde DiaconyHarlingenarmhuis (90 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 237 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Sjoerd Jans van der Weide, overleden op 19 augustus 1834binnenvader geref. diaconiehuis (Groot Kerkhof G 173), vader van Jan, mr. bakker Schritsen F 155 en Eva Sjoerds van der Weide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Antje Wybes Kwest... K, en Maaike Douwes, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Douwtje Jelles Bakker... Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, 1810, BS huw 1835, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 73 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jelle Hendriks Kroese... in 1851, N.H., zv Hendrik K, en Jeltje Jelles; BS huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk G-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-174; VT1839; geb 31 mrt 1796, ged 19 apr ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Johannes Tjomsma... 1837, zv Dirk Johannes T, en Antje Sikkes; BS huw 1818, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Meindert Dirks van der Laan... Dirk vdL, en Elisabeth Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1831, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Nis Jelles Broersma... in 1835, N.H., zv Jelle B, en Durkje Tjommes; BS huw 1835, ovl 1852, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 67 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Pieter Jacobs Horringa... huwt met Tjettje van Reist, N.H., zv Jacob Pieters en Trijntie Dirks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 65 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk H-112; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Rommert Koolkergeb 1788 Stavoren, ovl 23 jul 1854 HRL, ongehuwd, N.H., zv Theodorus K, en Antje Verheul; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Sjoerd van der Weide... HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Albert Heyns/Hendriks Sluik... ovl 1874, ovl 1876, ovl 1879; oud 65 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1832, binnenvader, wijk G-172; VT1839; A.H.S. eigenaar van perceel nr. 289 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRLn, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Ankje de Boeroud 68 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Anna Bandsmaoud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Antie Jansoud 83 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Dieuwke Klaases... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Geertje Ages, geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Ages, geb 26 jan ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Elisabeth van Eekenoud 69 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Foekje Jansoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Hendrika Hendriks Norbruis... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1846; oud 80 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Trijntje IJpes van der Werf, geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, vader als: IJ. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Herre Douwes van der Zee... Douwe Herres vdZ, en Trijntje ... ; BS ovl 1840; oud 62 jaar, geb Slooten en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Hiltje Bernardus... ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1844; oud 65 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Idske Dirks... Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 68 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Dirk Tomas Westerhuis, geb 17 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Jetske Lammertsoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Lipkje Jansoud 78 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Maria Folkerts Wax... genoegzaam bewijs, 2 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Mietje Glansdorpoud 67 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Rienk Dirks... en Jetske Reinders; BS ovl 1829; 1846 overlijdens; oud 81 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Durk Rients, geb ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Siebren Bouwes de Vries... en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. eigenaar van perceel nr. 357 te HRL, sleeper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Sijke Jarigs de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1812, ovl 1842; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Styntje Jans Fabergeb 1791 HRL, ovl 6 nov 1840 HRL, ongehuwd, dv Jan Arends F. en Jeltje Dirks; BS ovl 1840; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Sybe Doekes... Douwes, 29 nov 1804 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Teetske van der Lekoud 75 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Thomas Westerhuis... Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Bozum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 5e quartier, huisno. 3, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Trijntje Hylkes Wiersmageb 8 mei 1801 HRL, ged 21 mei 1801, ovl 7 apr 1847 HRL, N.H., dv Hijlke Minnes W, en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1847; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Trijntje Lieuwes Terpstrazie ook: Trijntje Lieuwes; geb 1764 Achlum, ovl 8 jan 1841 HRL, huwt met Rienk Dirks, dv Lieuwe Douwes en Jetske Kat; BS ovl 1841; 1846 overlijdens; oud 76 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Trijntje Thomas Koolkergeb 1781 Stavoren, ovl 15 dec 1846 HRL, ongehuwd, dv Thomas K, en Antje Verheul; BS ovl 1846; oud 58 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Aafke Jans Reidmaker... jan 1862 HRL, huwt met Gerlof Tjalkes van Veen op 17 jul 1816 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1816, ovl wijk G-173, N.H., dv Jan Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Atje Freerks Smit... op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, wonende te HRL, ook wonende te HRL. 1831, ovl wijk G-173, dv Freerk Ulbes en Ietje Tadema, (= Jeltje J.T. ); dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, ovl ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Bregtje Asmus Tuinhout... Gerrits, 45 jaar, timmerknegt, alle goede bek4enden en wonende te HRL, wonende te HRL. 1841, ovl wijk G-173, dv Asmus Feddes en Fetje Pieters; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, huw 1841, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Geertje Sierks Dijkstra... Midlum, ovl 18 jun 1868 HRL, huwt met Anne Barts vd Werf op 17 jul 1834 HRL, wonende te HRL, ovl wijk G-173, N.H., dv Sierk Harmens D, en Wietske Gerbens; BS huw 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1861 wijk E-115; oud 44 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Janke Baukes Tolsma... ovl 6 feb 1864 HRL, huwt met Geert Luidinga op 7 apr 1822 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1822, ovl wijk G-173, N.H., dv Bauke Pieters en Antje Sakes; BS huw 1822, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-193, wijk G-057, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Klaaske Rimmerts Pannebakker... C-142; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Eeltje Lammerts de Vries, overleden op 16 november 183969 jr, sluiswachter, geboren Makkum, overleden diaconiehuis G 173, weduwnaar. (CzOG nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-172TypelstegenAlbert Sluik65 jbinnenvader in het diakoniehuisTerschellingm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenAntie W Kwest72 jbinnenmoeder in het diakoniehuisHarlingenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenAntie Jans83 jMakkumv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenSybe Doekes65 jErnsumm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenThomas Westerhuis69 jBozumm, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenIdske Dirks68 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenSybrand de Vries67 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenMaria Wax67 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenLikpje Jans78 jAppingadamv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenDjeuwke Klases67 jHindelopenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenNis Broersma67 jStavorenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenJakkele Donia26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenElisabeth van Eeken69 jBlokzijlv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenTeetske van der Lek75 jRottevallev, protestant, weduwe
G-172TypelstegenHiltie Bernardus65 jFranekerv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenMietje Glansdorp67 jEnkhuizenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenSytze Hettinga67 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenRommert Koolker 51 [Staverenm, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenTrijntie Koolker58 jStaverenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenMeindert van der Laan39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenAnkje Jarigs de Boer68 jMakkumv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenSijke Jarigs de Boer71 jMakkumv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenJetske Lammerts46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenHerre Douwes van der Zee62 jSlootenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenHenderina Norbruis80 jFranekerv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenAnna Bandsma74 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenFoekje Jans68 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenStijntie J Faber48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenTrijntie Wiersma38 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenRienk Dirks81 jTzumm, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenTrijntie Lieuwes76 jAchlumv, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenPoppe Zijlstra77 jAnjumm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Herre Douwes van der Zee, overleden op 16 januari 184062 jr, varenspersoon, geboren Sloten, overleden diaconiehuis G 173, weduwnaar. (CzOG nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Antje Jans, overleden op 3 maart 184084 jr, geboren Makkum, overleden diaconiehuis G 173, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Stijntje Jans Faber, overleden op 6 november 184049 jr, overleden Kerkhof G 173, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Anna Johannes Plutschouw, overleden op 15 november 184081 jr, overleden Kerkhof G 173, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Sybe Doekes Fokkema, overleden op 6 december 184066 jr, overleden diaconiehuis G 173, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-172Kerkpad 16Poppe Sytses Zijlstra, overleden op 28 december 184078 jr, geboren Anjum, overleden diaconiehuis G 172, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Dieuwke Klazes, overleden op 12 september 184164 jr, geboren Hindeloopen, overleden Diaconiestraat G 173, wed. Age de Groot. (CzOG nr. 52) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Luitje Walstra, overleden op 1 februari 184248 jr, geboren Leeuwarden, overleden diaconiehuis G 173, weduwnaar. (Certificaat van onvermogen nr. 81) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Dirk Luitjes Walstra, overleden op 3 februari 184225 jr (geboren 10/4/1816), overleden diaconiehuis G 173. (Certificaat van onvermogen nr. 82) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 234 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Teetske Symons, overleden op 22 maart 184278 jr, geboren Rottevalle, overleden diaconiehuis G 173, weduwe, moeder van Minke (vrouw van Hylke Everts van der Burg, werkman Almenum) en Beitske van der Post (vrouw van Klaas T. Kuipers, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 272 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Sijke de Boer, overleden op 22 april 184272 jr, geboren Makkum, overleden diaconiehuis G 173, wed. Hilbrand Koster, moeder van wijlen Jacobus Hilbrands Koster (1e man van Anna Modders, thans vrouw van Dirk Vink, schoenmaker, vader van minderjarige Dirkje en Sijke Jacobus Koster). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Thomas Westerhuis, overleden op 22 juli 184272 jr, geboren Jouwerd, overleden diaconiehuis G 173, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 89) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Angnietje Reinders Kronenburg, overleden op 16 november 184262 jr (geboren april 1780), overleden diaconiehuis G 173, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 72) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 38 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Jeltje Ages, overleden op 31 oktober 184378 jr, geboren Dronrijp, overleden Kerkstraat G 173, wed. Fedde Rients de Wit, moeder van Grietje (vrouw van Pieter J. van der Heide, schipper op Sneek) en Rients Feddes de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Eefke Douwes Siderius, overleden op 11 november 184382 jr, overleden bij Grote Kerk G 173, weduwe, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 165: met voornaam Yfke) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Maria Wax, overleden op 26 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 72 jr, overleden Diaconiehuis G 173, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Mietje Glansdorp, overleden op 7 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Enkhuizen, overleden Diaconiehuis G 173, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Foekje Jans van der Vleugel, overleden op 14 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 72 jr, overleden Diaconiehuis G 173, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 179 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Antje Scheltes Dijkstra, overleden op 31 mei 1844ook 'Antje Scheltes Molenaar' genoemd (in tafel), 59 jr (geboren 15/9/1784), bolloopster, overleden Kerkhof G 173, wed. Andries Jacobs Koopman, geen kinderen, erfgenaam is NH-diaconie waarin zij was opgenomen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Yske Klazes Zoete, overleden op 9 september 1844(Certificaat van onvermogen), 63 jr, overleden diaconiehuis G 173, weduwe, geen kinderen. (in tafel Yeke?) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Baatje Remmers Weidema, overleden op 17 november 1844(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 9/3/1824), overleden diaconiehuis G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-172Kerkpad 16Sijke Hendriks de Graaf, overleden op 30 november 1844(Certificaat van onvermogen), 82 jr, geboren Drachten, overleden Diaconiestraat G 172, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 291 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Hiltje Bernardus Hingstema, overleden op 18 december 184472 jr, geboren Dongjum, overleden Diaconiestraat G 173, wed. Bote Freerks Bijlsma, geen kinderen, testamentair erfgenaam is de NH-gemeente, die ook aangifte doet, maar niet weet wie de naaste verwanten zijn. Saldo fl. 185,78. (ook wel Hiltje Bernardus genoemd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Rudolphina Benfort, overleden op 22 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 85 jr (geboren 1764), overleden bij Gr. Kerk G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Bernardus Kok, overleden op 12 september 1846(Certificaat van onvermogen), 43 jr, werkman, geboren Arum 3/10/1803, overleden Hofstraat G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Henderina Noorbruis, overleden op 23 september 1846(Certificaat van onvermogen), 85 jr, overleden Franeker 1761, overleden Kerkhof G 173, weduwe, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Joukje Rintjes Wagenaar, overleden op 27 september 1846(Certificaat van onvermogen), ?geboren 1763, ?overleden Kerkstraat G 173? Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Rienk Dirks, overleden op 2 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 88 jr, geboren Tzum 24/1/1758, overleden bij Grote Kerk G 173, weduwnaar, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-172Kerkpad 16Sytze Romkes van Hettinga, overleden op 15 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 1772), overleden bij Grote Kerk G 172, weduwnaar, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-172Kerkpad 16Uilkje Dirks, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 77 jr, geboren Makkum, overleden bij Grote Kerk G 172, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-172Kerkpad 16Hinke Zandstra, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Dokkum 21/4/1768, overleden bij Grote Kerk G 172, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Jantje Anthoons Ridderstein, overleden op 5 november 1846(Certificaat van onvermogen), 72 jr (geboren 1774), overleden Kerkhof G 173, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Baukje Gerbens, overleden op 14 november 1846(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Holwerd, overleden Kerkhof G 173, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Trijntje Thomas Koolker, overleden op 15 december 1846(Certificaat van onvermogen), 65 jr, geboren Stavoren, overleden Kerkhof G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Elisabeth Jacobs Kleers, overleden op 26 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, geboren Groningen, overleden Kerkhof G 173, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Trijntje Hylkes Wiersma, overleden op 7 april 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 1800), overleden Diaconiehuis G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Uilke Fredriks van Dijk, overleden op 26 april 1847(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Nieuwe-Pekela, overleden Diaconiehuis G 173, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Klaaske Coenraads Zwartel, overleden op 28 april 1847(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Leeuwarden 28/4, overleden Diaconiehuis G 173, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Ymkje Dirks Tadema, overleden op 4 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1769), overleden Hofstraat G 173, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Gerrit Jans Faber, overleden op 30 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 67 jr (geboren 1780), overleden Kerkhof G 173, grofsmidsknecht, weduwnaar, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Jacob Ages Zijlstra, overleden op 11 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr (geboren 1767), overleden Kerkhof G 173, weduwnaar, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Trijntje Folkerts Nauta, overleden op 8 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 67 jr (geboren 1780), overleden Kerkhof G 173, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Fetze Pieters van der Stel, overleden op 3 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Sneek, overleden Kerkhof G 173, boendermaker, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Arjen Dirks Poort, overleden op 15 december 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 1773), overleden Kerkhof G 173, kuiper, weduwnaar, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Elisabeth Everts, overleden op 29 december 1847(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Blokzijl, overleden Kerkhof G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Grietje Harmens van der Berg, overleden op 8 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 36 jr (geboren 1812), overleden Kerkhof G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Trijntje van der Woude, overleden op 9 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Surhuisterveen, overleden Kerkhof G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Binnert Cornelis Vinja, overleden op 25 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Tzum, overleden Kerkhof G 173, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Aagje Wiemers Bouritjes, overleden op 20 april 1848(Certificaat van onvermogen), 58 jr, geboren St. Jacobiparochie, overleden Kerkhof G 173, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-173Kerkpad 16Fetje Jans Schaar, overleden op 18 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1790), overleden Kerkhof G 173, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Akke Jans Postmageb 1798 HRL, ovl 26 mrt 1853 HRL, huwt met Halbe Takes Kuipers op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., dv Jan Dirks P, en Doetje Berends; BS huw 1825, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-168


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Anthony Jans de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Antje Berends Formelinggeb 1788 HRL, ovl 28 sep 1852 HRL, huwt met Walke Faber op 31 mei 1819 te HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv Berend Berends F, en Jikke Freerks; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Beitske van Klinkengeb 1794/6 Leeuwarden, ovl 20 jan 1856 HRL, huwt met Johannes vd Mey, N.H., dv Adriaan vK, en Saapsche Jacobs; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Christiaan Zondervan... 1827 HRL, scheerder in 1827, zv Willem Z, en Louisa Soldan; BS huw 1827, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Elisabeth Ruurds van Dijk... HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1825, ovl 1830, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Gerrit Johannes van Temmen... Kerk HRL 1809, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw en geb 1811, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; G. vT. van Leeuwarden ende Grietje Jans de Groot van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Hendrik Taekes Poort... P, en Leentje Hommes Ruinenburg; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; gebruiker van wijk H-191, kaarsemakersknegt; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Idske/Jetske Lammertsgeb 1794 HRL, ovl 19 mrt 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, Nederlands Hervormd; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jacobus Hartman... 19 nov 1851 HRL, ongehuwd, N.H., zv Gerrit H, en Sietske van Beemen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-182; VT1839; Jakobus Hartman, ged 3 dec ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jan Eelkes van der Post... Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 sep 1794, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Janke Jacobs Houtkoper... Beidschat; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168 Jan Freerks Dijksma (!) en J.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jelle Jelles Agema... Blaauw, neef vd bruid. 1816; BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-151; VT1839; geb 28 apr 1787, ged 13 may ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Maaike Eeltjes Nauta... dv Eeltje N, en Geertje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-125, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Minke Wijgageb 1790 Midsland, Terschelling, ovl 29 okt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Enne Ennes W, geb Symontje Jans; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-136; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Neeltje Fokkes Jagersma... Popta; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Arend Jans Faber en N.F.J., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de vader van den bruidegom ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Neeltje Klaases Hoffius... H, en Janke Klok; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk F-097, 289, supp wijk F-371, bev.reg. HRL 1860-80; Cornelis Wolff en N.H., beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Pietje Pieters... Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807 1810, BS huw 1822, ovl 1838, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; kind: Antje Dirks Dinhart, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Rinske Sjoerds van der Vorm... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Sjouke van der Woude... te HRL. 1837, zv Namle bdW, en Hinke Hiddes Dam; BS huw 1815, huw 1837, ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk F-162; VT1839; S. v. d. W. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Tjeerd Douwes van der Schaaf... zv Douwe Tjeerds vdS, en Aafke Bakker; BS ovl 1853; lijst ingez. Minnga/Sexb 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Trijntje Pieters Louwenaar... N.H., dv Pieter Pieters en Janke Jetzes; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Douwe Baukes de Jong van Midlum en T.P.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Trijntje van der Stel... N.H., dv Fetze Pieters vdS, en Sijke Heins de Groot; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Watze Eeltjes Nauta... huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Ytske Dirks Agema... Jongma; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Aaltje Gerrits Stuurman... G-119; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Dirk Tjeerds Jobstra... kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Foekje Panbakker/Pannebakker... supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Grietje Feddes de Wit... HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Hendrina Siebouts van Dam... HRL, ovl 3 apr 1861 HRL, huwt met Anne Jans van Straten op 18 apr 1839 HRL, winkelierse, N.H., ovl wijk G-173, dv Sijbolt Alberts vD, en Leeuwkje Klases de Beer; BS huw 1839, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Ida Frederika Hes... jun 1815 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, 2e huwt met Frans Hendriks Ringsma op 31 okt 1839 HRL, ovl wijk G-173, Herst. EvL, dv (Fredrik H), en Antje Rekkenburg; BS huw 1815, ovl 1834, huw 1839, ovl 1847, ovl 1868, bev ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Jacobus Oosterbaan... huwt met Petronella Leurs, N.H., huw.get. bij J. Bruggen en R.P. de Boer, banketbakker, 1816, ovl wijk G-173, werkman in 1851, N.H., zv Ahasverus O, en Boudina Hibma; BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Janna Wijkel... Jonas Marinus op 7 jan 1830 HRL, 3e huwt met Wytze Wybes van Dokkum op 17 nov 1836 HRL, N.H., ovl wijk G-173, A 3 jun 1862 Amsterdam, dv Sijbrand Jans W en Aafke IJlstra; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1826, huw ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Leentje Klazes Draaisma... Klazes Bakker op 25 aug 1825 HRL, huw.afk. 14 en 21 aug 1825, dienstmeid. winkelierse in 1851, vol. wijk G-173, dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Pieter Johannes van der Heide... HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Rinske Halma... Halma en Grietje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Trijntje Jans Spleet... ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Trijntje Trompetter... N.H., huwt met Albert Lijkles de Boer op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 6 en 13 apr 1823, winkelierse, ovl wijk G-173, A 22 jan 1859 Amsterdam, Vst 24 apr 1851 uit Menaldumadeel, A 26 nov 1857 Arnhem, dv Dirk Jans T, en ... (alles)


1853 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jieke Jacobsgeb 1770 Molkwerum, ovl 14 mrt 1853 HRL, huwt met Gerard Hartman, N.H., dv Jacob Jans en Ank Geerts; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1853 wijk G-168


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Sake Uilkes de Vrij... 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Johanna Theresia Johannesgeb 1792 HRL, ovl 17 okt 1862 HRL, huwt met Jelle Hendriks de Vries op 17 nov 1814 HRL, ovl wijk G-173, naaister in 1839, dv Johannes Adam Josephs G. (?), en Aaltje Sakes; BS huw 1814, ovl 1826, huw 1839, ovl 1862


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Webeltje Boomsma... huwt met Johannes van Klaarbergen (gk), op 12 nov 1835 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., ovl wijk G-173; dv Freerk Simons B., en IJtje Oppedijk; BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1640Kerkpad G-173Hervormde Diaconiediaconiehuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Maria van der Woudegeb 1810 Franeker, ovl 15 dec 1864 HRL; wijk G-173, ongehuwd, EvL, dv Andries vdW, en Aafke Doekes; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk E-180, supp wijk G-402


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Dieuwke Beersgeb 16 mei 1805 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1867 HRL, huwt met Michiel Wessels IJlstra, ovl wijk G-173, N.H., dv Riek B., en Janke Groustra; BS ovl 1849, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-154, wijk H-094


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Harmanus Buininggeb 1794 Groningen, ovl 5 apr 1867 HRL; wijk G-173, huwt met Sjoukje Koning, zv Tjaard B, (gk), en Grietje Hogeboom, (gk); BS ovl 1867


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Johanna Kerkhovengeb 3 feb 1806 HRL, ovl 22 jan 1867 HRL; wijk G-173, ged 25 feb 1806 HRL, N.H., dv Jacobus K, en Sophia Waller; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1867


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-173Kerkpad 16Jetske Hofhuisgeb 1791 HRL, ovl 15 feb 1868 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, dv Johannes Hoffius, en Antje Spandauw; BS ovl 1868; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-251; VT1839


1873 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 16, HarlingenKerkpad 16Holstein, P J;Zoete, T;Swart, H P;Steensma, J;Mirande, P L;Dijk, Jelle;Posthumus, K;Boersma, D1 Kon 8.29a
Dat Uwe oogen nacht en dag
open zijn over
DIT HUIS.
Herbouwd Ao Di 1873
en bij het leggen van den
eersten steen met gebed
gewijd den 28 Augs
door
M.A. ADRIANI
Predikant bij de herv.
Gemeente alhier in tegen-
woordigheid van de
Diakenen
P.J. HOLSTEIN
T. ZOETE
H.P. SWART
J. STEENSMA
P.L. MIRANDE
JELLE DIJK
K. POSTHUMUS
D. BOERSMA
en de leden van den bijzon-
deren kerkenraad.'


1875 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Fokje de Vriesgeb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1640Kerkpad G-198Hervormde Diaconiediaconiehuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5270Kerkpad 16 (G-198)Hervormde Diaconiearmhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpad 16 Jacob A. Kuipersvader in 't Diaconieh.f. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 16J. Soetingavader herv. diac.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Kerkpad 16Hervormd Rusthuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 16J. (Jan) Niemeijer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 16rijksmonument 20452 1873
  terug