Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 55 3-113 3-135 G-279 G-295
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 55 3-113 3-135 G-280 G-295
Naastliggers vanKerkpoortstraat 55
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenhet Rapenburg
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 53


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0179r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRioerd Tiaerdts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129v van 29 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg]huis
 
koperJeppe Willems c.u.997-14-00 GG
naastligger ten oostenOene Eeuwes* wever
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHans Lammerts
verkoperRuyrd Tieerds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Willems c.u. kopen een huis omtrent Rapenburg.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201r van 22 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZhuis of kamers
 
koperWesselus Acronius, gehuwd metpredikant300-00-00 GG
koperRomckien Bauckes Rheen
naastligger ten oostende kamer van Jan Knijff
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenJeppe Willems
naastligger ten noordenHans Lammerts
verkoperOenne Euwes, gehuwd met
verkoperIdtie Geerts


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZhuis of kamers
 
koper provisioneelN. N. 250-00-00 CG
naastligger ten oostende kamers van Jan Knijff
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenJeppe Willems
naastligger ten noordenHans Lammerts
verkoper q.q.Belida, curator ad actum over resp.rector
verkoperAntie Pytters
verkoperImck Pytters
verkoperBaucke Pytters
verkoper q.q.Epaeus Kiestra, curator ad actum overnotaris
verkoperAntie Pyers Rheen
verkoperIpe Bauckes Rheendeurwaarder Staten van Friesland
erflaterwijlen ds. Wesselus Accronius, gehuwd metpredikant
erflaterwijlen Romckien Bauckes Rheen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg]2/3 huis
 
koperRuyrd Sybes Bontekoe, gehuwd met210-00-00 GG
koperPyttie Martens
eigenaar van 1/3Ruyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten oostende kamers van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs
naastligger ten zuidenRapenburgh
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenals huurder Gijsbert bakker
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Saepke Ysax Groenewolt, weduwe van
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]wijlen Willem Jeppes
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Fedderick Jeppesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe x Piettie Martens koopt een huis waarvan hij al 2/3 bezit, op de hoek van Rapenburg. Ten O. de camers van erven Janke Jacobs, ten W. de straat, ten Z. Rapenburg, ten N. Gijsbert Backer? als huurder. Gekocht van Saepcke Ysax Groenewolt in qlt. voor 1/3, en mr. bakker Feddrick Jeppes voor 1/3, voor 210 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0130r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZwoning
 
koper door niaarRuyrd Sybes Bontekoe wijdschipper57-15-00 GG
geniaarde koperJacob Jansen Bostijnmr. linnenwever
naastligger ten oostende hopman Grauda
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenRuyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenGijsbert Gerrits bakker
verkoper van 1/2dr. Simon Coddeadvocaat Hof van FrieslandMakkum
verkoper van 1/2Mayke Haersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0266r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRuird Bontekoe


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJan Jansen
huurwaarde05-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJan Jansen
huurwaarde05-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerPyter Jentjes
huurwaarde05-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-17-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerJentie Wybrens
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-113 Kerkpoortstraat 55Geeske Beerns, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-113 Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarTaetske R. Bontekoe
gebruikerGeeske Beerns
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0184v van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat OZ [staat: op de hoek van Rapenburg]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisBeerend Fok bontwever441-00-00 GG
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
geniaarde koperAntje Gerryts
huurder voor 2 jaren van een gedeelteRegina Jans c.s.36-00-00 CG
naastligger ten oostende gedachte kopers Rimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
verkoper q.q.Tjepke Gratema, administratorkoopman
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, administratoren over de goederen engerechtsfiscaal
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichterWorkum
verkoperGeertje Martens, aanbestorven vanWorkum
erflaterwijlen Attie Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antie Gerryts, een huis op de hoek van Rapenburg, bewoond door Regina Jans c.s. De koper moet ook de quotele slatgelden aan de Rozengracht betalen. Ten O. de koper met wie de achtergevel van dit huis mandelig is, ten W. de straat, ten Z. Rapenburg, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van (de administratoren over de goederen v.d. kinderen van) Hein Reinders, opzichter x Gertje Martens te Workum, hun nagelaten door Attie Ruurds Bontekoe te Harlingen volgens testament, voor 441 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZhuis bestaande uit een kamer en weefwinkel
 
koper door niaarBeerend Fok 167-00-00 GG
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
geniaarde koperAntje Gerryts
huurderJan Beerns c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenRuth Tjerks
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende gedachte kopers Rimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
verkoper q.q.Tjepke Gratema, administratorkoopman
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, administratoren over de goederen engerechtsfiscaal
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichterWorkum
verkoperGeertje Martens, aanbestorven vanWorkum
erflaterwijlen Attie Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt tevens, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, een huis in de STRAAT Rapenburg, aan en achter het vorig gekochte huis. Het is een kamer met weefwinkel en zolder, bewoond door Jan Beerns. Ten O. Roelof? Tjerks, ten W. de koper met een mandelige gevel, ten Z. de straat, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van de zelfden als voren, voor 167 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg]huis
 
koperGerryt Harmens stof- en bontreder330-07-00 GG
eigenaar en bewonerAaltje Jans
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Bakker
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Beerend Fok, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltjen Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Harmens, stof- en bontreeder te Franeker koopt (a) een huis achter de Oude Kerk, op de hoek van Rapenburg. Ten O. perceel b), ten W. de straat, ten Z. Raapenburg, ten N. Willem Bakker. (b) een huis en weefwinkel in de straat Rapenburg achter a), waarmee de gevel mandelig is. Ten O. Teunis Fransen, ten W. perceel a), ten Z. de straat, ten N. Willem Bakker. Gekocht van (de curator over de verlaten boedel van) Beerend Fok x Aaltjen Jans, voor 330 gg. 7 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZhuis en weefwinkel
 
koperGerryt Harmens stof- en bontreder330-07-00 GG
huurderEngbert Bruining c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Fransen
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenWillem Bakker
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Beerend Fok, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltjen Jans


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0092v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Rapenburg NZ achter de nieuwe kerk, hoek vanhuis
 
koperBernardus Koelmans koopman605-00-00 GG
bewonerG. H. ten Fin
bewonerJan Frederiks
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem C. Bakker
verkoper q.q.Age Johannes, boedelredder vankoopmanGrettingaburen onder Almenum
verkoperwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bonten


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0170r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Rapenburg]huis
 
koperYede Wybes, gehuwd met1200-00-00 CG
koperPietje Ynzes Franeker
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenW. Coenraads bakker
verkoperAge Johanneskoopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0098r van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0309v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperMichael Dirk van Otterlo bankhouder285-12-00 CG
huurderJohannes Willems Jager
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tromp
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk van der Werf
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatornotaris
verkoper q.q.W. Eyck, geauthoriseerde curatoren overgezworen klerk van MenaldumadeelMarssum
verkoperYde Wybes c.u.Berlikum


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0088r van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat OZ [staat: Rapenburg op de hoek achter de Kerk]huis
 
koperJohannes Eeuwes, gehuwd metscheepstimmerman175-00-00 GG
koperMarijke Harmanus IJskam
huurderSjoerd Joosten de Vries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMichel Dirk van Otterlookassier in de Bank van LeningLeeuwarden


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0002v van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0066r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide [staat: Werf]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0078r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55Rapenburg NZ op de hoekhuis
 
koperAnthony Bruins, gehuwd met440-00-00 CG
koperMarijke Lourens
naastligger ten oostende weduwe van Johannes van Zeist
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenP. J. Lanzenberg
verkoperJohannes Eeuwes, gehuwd metmeesterknecht bij Mollema en Wieger Harmens
verkoperMarijke Harmanus IJskam


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0148r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnthony Bruins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-135 Kerkpoortstraat 550-00-00 CGafgebrooken


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ wijk G-280huis
 
koperAntoon Bruins 20-15-00 CG
naastligger ten oostenSytze Gerrits
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenBruin Antoon
naastligger ten noordenAtze Lubbes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Anthony Bruins Westerhof... eigenaar van wijk E-109; gebruiker Bruin Westerhof, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-279Kerkpoortstraat 55Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
G-280Kerkpoortstraat 55Anthonie B Westerhof weefwinkel


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-279Kerkpoortstraat 55Anthony Sipkes Spoelstra, overleden op 15 juli 1824zoon van Sipke Gerrits Spoelstra, wever (Rapenburg G 279) en wijlen Lijsbeth Anthoons Westerhof, broer van minderjarige Sjeuke/ Sjouke en Antje Sipkes Spoelstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1779Kerkpoortstraat 55Sipke Gerrits SpoelstraHarlingenwinkelierhuis en tuintje (150 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-279Kerkpoortstraat 55S Spoelstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-279Sipke G Spoelstra54 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-279Grietje C Kanneée34 jWorkumv, rooms katholiek, gehuwd
G-279Gerryt Spoelstra23 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-279Sjoeke Spoelstra8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-279Klaas Hantjes25 jHeegm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerknegt
G-279Rinze L Zijlstra17 jIJlstm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerknegt


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-279Kerkpoortstraat 55Geert Johannes Smit, overleden op 17 oktober 1842bijna 1 1/2 jr (geboren 1/5/1841), overleden Molenpad G 279, zoon van Johannes Harmens Smit, werkman en Catharina Benthem, broer van minderjarige Regina, Maria, Jan en Harmen Johannes Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Aaltje Cleb?... Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Fetje Gerrits Olenjus... Johannes en IJtje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Haring Harmens Haringa... zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1779G-279 (Rapenburg)Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 180 van 3 dec 1873
adressoortbedraggebruik
G-279Kerkpoortstraat 55provisionele toewijzingfl. 2333huis met bakkerij G-279 en G-280
 
verkoperGerrit Sipkes Spoelstra
provisioneel koperTjepke Zoete


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 188 van 11 dec 1873
adressoortbedraggebruik
G-279Kerkpoortstraat 55koopaktefl. 2700huis met bakkerij G-279 en G-280
 
verkoperGerrit Sipkes Spoelstra
koperWillem Tjerks Bekius


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1779G-295 (Kerkpoortstraat)Willem Tjerks Bekiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1779Kerkpoortstraat 55 (G-295)Tjerk Bekiuswoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 55Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Bekius in de Kerkpoortstraat, later Bijlsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 55 Tjerk Bekiusbroodbakker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 55Tj.Bekiusbroodbakker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstr.J. Bijlsma718Br.- en banketb.


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 55J. (Jan) Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 55rijksmonument 20455


1996 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 55 (zuidgevel (Rapenburg)), HarlingenKerkpoortstraat 55 (zuidgevel (Rapenburg))AFRONDING
STADSVERNIEUWINGSPLAN
ALMENUM
1981 -- . -- 1996'


1996 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 55Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996
  terug