Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 3 3-ong 3-184 G-224 G-268


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de hoorn
Kwartier/wijk G-224
Verkoper:
Koper/eigenaar: tjallingii, wed. f
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 3
ten zuidenLammert Warndersteeg 5
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordende Lammert Warndersteeg


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ [staat: nieuwe kerkstraat]zoutkeet
 
koperoud burgervaandrig Schelte Juriens burger1601-00-00 GG
floreenbelastingde Stad Harlingen0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten noordende keet van de oud hopman Lambart Warners
verkoperoud burgemeester Coenraet Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Juriens (Fontein), oud-burgervaandrig, koopt een zoutkeet in de Nieuwe Kerkstraat (Lammert Warndersteeg). Ten O. de straat en diept (Zoutstraat), ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de Kromme Elleboogsteeg, ten N. de zoutkeet van oud-hopman Lammert Warners. Alles incl. een waterpraam en de helft v.d. putstoel etc. Hij koopt ook nog een camer recht tegenover de zoutkeet, wz. Lammert Warnerssteeg, en alle verdere inventaris behalve de losse kolen, turf en zout. Gekocht van oud-burgemeester Coenraat Abbes, voor 1601 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende keet van wijlen Lamnert Warners


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperNicolaus Gerardi Bramius apotheker2350-00-00 GG
kopermede vroedschap Wopke Jansen Akkersloot
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKrommelleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein
verkoperoud gemeensman Schelto Fontein c.u.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg [staat: steeg]


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperGoverius Braem, enapotheker1860-00-00 GG
koperJoannes Acker burgermed. Doctor
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix
verkoperFokeltie Clases Braem, weduwe en boedelhouder van
wijlen Wopke Jansen Acker


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperGoverius Braem, enapotheker1860-00-00 GG
koperJoannes Acker burgermed. Doctor
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix
verkoperFokeltie Clases Braem, weduwe en boedelhouder van
wijlen Wopke Jansen Acker


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koper door niaarDoetie Romckes Braem, gehuwd met4400-00-00 CG
Cornelis Minseskoopman
geniaarde koperJoannes Willems Vosma, gehuwd met
Janke Doedes
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenCromellenbooghsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman
verkoper van 1/2Gouke Claassen Braem, en
verkoper van 1/2dr. Joannes Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoetie Romkes Braam x Cornelis Minses koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Joannes Willems Vosma x Janke Doedes, een mooie zoutkeet met de inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de straat en diept (de Zoutstraat?), ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de Kromme Elleboogsteeg, ten N. de zoutkeet van Doede Hendrix (Vosma). De kopers moeten de wal ten O. samen met Doede Hendrix onderhouden en hebben elk vrij op- en afslag op hun deel van die wal, voor turf, hout etc. Gekocht van Gouke Claessen Braam voor 1/2, en van dr. Joannes Akker voor 1/2, voor 4400 cg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende keet van de erven van Doede Hendrix


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten
 
koperFrouckjen Claeses Braam, gehuwd met5350-00-00 CG
Harmannus Portierkoopman
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van de erven Dirk Pyters
verkoperdr. Romulus Backersecretaris van Barradeel


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperTjalling Tjallingii apotheker7350-00-00 CG
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van Reinder Fontein c.s.koopman
verkoperFroukjen Claeses Braam, gehuwd met
Harm Portierkoopman


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-184 Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii2-10-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Claas Dirks Molenaar... eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is F. Tjallingii wed., zoutkeet ''De Hoorn'', 1814. (GAH204); C.D.M., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Frans Tjallingii... van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii wed zoutkeet de hoorn
G-224Lammert Warndersteeg 3Claas D Molenaar keetknegt


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
adressoortbedraggebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 933Lammert Warndersteeg 3Sybrand Tjallingii en mede E.Harlingenkoopmanzoutkeet (290 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-224Lammert van der steegHarm van der Zee32 jHeegm, protestant, weduwnaar, keetknegt
G-224Lammert van der steegBijke van der Zee19 jHeegv, protestant, ongehuwd
G-224Lammert van der steegHarmina van der Zee9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-224Lammert van der steegJanke van der Zee1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Marijke Yedes Bakker... Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Trijntje Tjepkes Blok... Dieuwke Scheltes; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 933G-224 (Lammert Warndersteeg)Dirk Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 933G-268 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiiwoonhuis en fabriek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5179Lammert Warndersteeg 3 (G-268)fa. Frans Tjallingii
  terug