Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 33-ong 3-184 G-224G-268


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 3
ten oostenWeverstraat 2
ten zuidenLammert Warndersteeg 5
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordende Lammert Warndersteeg


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0185r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende keet van Coenraad Abbes
naastligger ten zuidenals eerdere eigenaar Hans Ericks c.u.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ [staat: nieuwe kerkstraat]1601‑00‑00 GGzoutkeet
koperoud burgervaandrig Schelte Juriens
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten noordende keet van de oud hopman Lambart Warners
verkoperoud burgemeester Coenraet Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Juriens (Fontein), oud-burgervaandrig, koopt een zoutkeet in de Nieuwe Kerkstraat (Lammert Warndersteeg). Ten O. de straat en diept (Zoutstraat), ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de Kromme Elleboogsteeg, ten N. de zoutkeet van oud-hopman Lammert Warners. Alles incl. een waterpraam en de helft v.d. putstoel etc. Hij koopt ook nog een camer recht tegenover de zoutkeet, wz. Lammert Warnerssteeg, en alle verdere inventaris behalve de losse kolen, turf en zout. Gekocht van oud-burgemeester Coenraat Abbes, voor 1601 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelto Fonteyn rentmeester


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ2350‑00‑00 GGzoutkeet
koperNicolaus Gerardi Bramius apotheker
kopervroedsman Wopke Jansen Akker
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKrommelleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein
verkoperoud gemeensman Schelto Fontein c.u.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker
naastligger ten noordende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker
naastligger ten noordende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg [staat: steeg]


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van gemeensman Acker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ1860‑00‑00 GGzoutkeet
koperGoverius Braem, enapotheker
koperJoannes Acker medicinae doctor
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix
verkoperFokeltie Clases Braem, weduwe en boedelhouder van
verkoperwijlen Wopke Jansen Acker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ1860‑00‑00 GGzoutkeet
koperGoverius Braem, enapotheker
koperJoannes Acker medicinae doctor
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix
verkoperFokeltie Clases Braem, weduwe en boedelhouder van
verkoperwijlen Wopke Jansen Acker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ4400‑00‑00 CGzoutkeet
koper door niaarDoetie Romckes Braem, gehuwd met
koper door niaarCornelis Minses koopman
geniaarde koperJoannes Willems Vosma, gehuwd met
geniaarde koperJanke Doedes
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenCromellenbooghsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman
verkoper van 1/2Gouke Claassen Braem, en
verkoper van 1/2dr. Joannes Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoetie Romkes Braam x Cornelis Minses koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Joannes Willems Vosma x Janke Doedes, een mooie zoutkeet met de inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de straat en diept (de Zoutstraat?), ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de Kromme Elleboogsteeg, ten N. de zoutkeet van Doede Hendrix (Vosma). De kopers moeten de wal ten O. samen met Doede Hendrix onderhouden en hebben elk vrij op- en afslag op hun deel van die wal, voor turf, hout etc. Gekocht van Gouke Claessen Braam voor 1/2, en van dr. Joannes Akker voor 1/2, voor 4400 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275v van 10 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten westende keet nu van Cornelis Minses
naastligger ten noordende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten noordende keet nu van Cornelis Minses


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275v van 10 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten westende keet nu van Cornelis Minses
naastligger ten noordende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten noordende keet nu van Cornelis Minses


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361r van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKromelleboogsteeg
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361r van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKromelleboogsteeg
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende keet van Romcke Cornelis bakker


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ5350‑00‑00 CGzoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten
koperFrouckjen Claeses Braam, gehuwd met
koperHarmannus Portier koopman
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van de erfgenamen Dirk Pyters
verkoperdr. Romulus Backersecretaris van Barradeel


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0244r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Warnersteeg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ7350‑00‑00 CGzoutkeet
koperTjalling Tjallingii apotheker
floreenrente0‑07‑00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van Reinder Fontein c.s.koopman
verkoperFroukjen Claeses Braam, gehuwd met
verkoperHarm Portierkoopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 1zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0193v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0206v van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKruissteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-184, pag. 68Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii2‑10‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Claas Dirks Molenaar... eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is F. Tjallingii wed., zoutkeet ''De Hoorn'', 1814. (GAH204); C.D.M., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Frans Tjallingii... van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii wed zoutkeet de hoorn
G-224Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii wedClaas D Molenaar keetknegt


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 933Lammert Warndersteeg 3Sybrand Tjallingii en mede E.koopmanHarlingenzoutkeet (290 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-224Lammert van der steegHarm van der Zee32 jkeetknegtHeegm, protestant, weduwnaar
G-224Lammert van der steegBijke van der Zee19 jHeegv, protestant, ongehuwd
G-224Lammert van der steegHarmina van der Zee9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-224Lammert van der steegJanke van der Zee1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Marijke Yedes Bakker... Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Trijntje Tjepkes Blok... Dieuwke Scheltes; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 933Lammert Warndersteeg G-224Dirk Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 933Lammertwarndersteeg G-268Dirk Tjallingiiwoonhuis en fabriek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5179Lammert Warndersteeg 3 (G-268)fa. Frans Tjallingiizoutziederij
  terug