Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 53-1653-1653-187G-226G-269


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 5
ten zuidenLammert Warndersteeg 7
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 3


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Doede* Pytters
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Doede* Pytters


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKrommelleboogsteeg


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187r van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden3 kamers van Doede Pieters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Krommelleboogsteeg779‑07‑00 gghuis met vier apart verhuurde kamers
koper provisioneelInte Pytters
naastligger ten oostenKromelleboogsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg [staat: steeg]
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Bintie Buwes


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Pieters


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYnte Pieters glasmaker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCromellenbooghsteeg


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276v van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ynte Pyters glasmaker


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172v van 21 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Tijssen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio 57Lammert Warndersteeg 5kamer
eigenaarHendrik Tijssen
gebruikerHendrik Tijssen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio 37rLammert Warndersteeg 5huis
eigenaarHendrik Tijssen
gebruikerHendrik Tijssen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio Lammert Warndersteeg 5kamer
eigenaarHendrik Tijssen
gebruikerHendrik Tijssen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeg240‑00‑00 cghuis
koperGertje Hendrix, gehuwd met
koperBeernd Hendrix mr. bontwever
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter gleibakker
naastligger ten westenLammert Warnersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/4huisman Focke Bartles te Kimswerd
verkoper van 2/4Mayke Yntes, moeder
verkoper van 1/4Yfke Claeses, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Pieter Bartles


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0244r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warnersteeg hoek Kromme Elleboogsteeg340‑00‑00 cghuis
koperCasper Caspers bontwever
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPyter gleibakker
naastligger ten westenLammert Warnersteeg
naastligger ten noordensteeg
verkoperGertje Hendrix, gehuwd met
verkoperBeernt Hendrixmr. bontwever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio 37vLammert Warndersteeg 5kamer
eigenaarCasper Caspers
gebruikerCasper Caspers cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-165Lammert Warndersteeg 5Caspar Caspars, bestaande uit 2 personen07‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio 37vLammert Warndersteeg 5kamer
eigenaarCasper Caspers
gebruikerCasper Caspers cum soc.
huurwaarde totaal20‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑14‑02 cg
opmerkingeen kamer ledig


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0193v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeg300‑00‑00 gghuis met weefwinkel voor drie getouwen
koperAnthony Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter Janzen Sevenbergen
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperCasper Caspersmr. bontwever


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0063r van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Jansens Sevenbergen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio 37vLammert Warndersteeg 5huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink c.s.
huurwaarde20‑08‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal20‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑14‑02 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0131r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnthony Vink


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-165 , folio 37vLammert Warndersteeg 5huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink c.s.
huurwaarde20‑08‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal20‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑14‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187 , folio 69vLammert Warndersteeg 5huis
eigenaarJ. Mecima
gebruikerJan Harmens
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Haul
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerJan Anthoni
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal52‑08‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0139r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Mecima n.u.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeg200‑00‑00 cghuis
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimaekoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187 , folio 69vLammert Warndersteeg 5huis
eigenaarDoeke Venema
eigenaarJan Bolman
gebruikerAdam Snijder
huurwaarde33‑00‑00 cg
gebruikerTijs Polet
huurwaarde15‑10‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-187 , folio 69vLammert Warndersteeg 5huis
eigenaarDoeke Veenema
eigenaarJan Bolman wed.
gebruikerArend Jans
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerHessel Keimpes
huurwaarde10‑00‑00 cg
gebruikerJoseph de Witt
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerSyke Feddes
gebruikerYtje Feddes
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑09‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0015r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Bolman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0206v van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeg215‑00‑00 cghuis
koperTjeerd R. Cabbeljauw, gehuwd metboekbinder
koperSydske Fokkes
huurder voorbenedenHendrik de Wit c.u.26‑00‑00 cg
huurder voorbovenYttje Feddes 15‑12‑00 cg
huurder de achterkamer over de plaatsde weduwe van wijlen Bouwe 15‑12‑00 cg
huurder achterbovenGerryt Willems c.u.15‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenKruissteeg
verkoperAlbert Bolman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0088r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Roelofs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-187 , pag. 68Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Roelofs 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Christiaan Pieters Riem... Laazes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887; gebruiker van wijk G-226, militair; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, IJpe Jelles ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Hendrik de Wit... 1811, id. bij R. Pettinga en C. Harmens, 1812; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1828, ovl 1844; gebruiker wijk G-226, baardscheerder; medegebruikers Tjeerd Piebes de Vos, metzelknegt, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Piebes de Vries... dV, geb 8 okt 1796 HRL, zv Piebe Tjeerds en Tjutje Dirks; BS ovl 1832, ovl 1837, ovl 1880; gebruiker wijk G-226, metzelknegt; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Christ. P. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-226, gebruikers zijn Hendr. de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Tjeerd Piebes de Vries, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Ype Jelleswed. gebruiker van wijk G-226, gealimenteerd, medegebruikers zijn Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, Christiaan P. Riem, militair, eigenaar is Tjeerd Cabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-226Lammert Warndersteeg 5wed Tjeerd CabbeljauwHendrik de Wittebaardscheerder
G-226Lammert Warndersteeg 5wed Tjeerd CabbeljauwTjeerd Piebes de Vriesmetzelknegt
G-226Lammert Warndersteeg 5wed Tjeerd Cabbeljauwwed Ype Jelles gealimenteerd
G-226Lammert Warndersteeg 5wed Tjeerd CabbeljauwChristiaan P Riemmilitair


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-226Lammert Warndersteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 275huis G-226
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperHendrik Fluks


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
G-226Lammert Warndersteeg 5Huizinge c.a. in de LammertWarndersteeg. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 932Lammert Warndersteeg 5erven Tjeerd Kabeljaauw Harlingenhuis (30 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 329 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-226Lammert Warndersteeg 5Foppe Jans van der Wijk, overleden op 29 november 1838zoon van Jan J. van der Wijk, werkman (Landwarndersteeg C. (moet zijn:G) 226) en Gerritje Molenaar, broer van minderjarige Jan en Wiebe Jans van der Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Allardus Johannes Fok... 1823, ovl 1837, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-085; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Catharina Ferdinandusoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-226; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Cornelis Reniaoud 34 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Gerritje Fokkes Molenaar... Coenraads; BS ovl 1847; BS Franeker huw 1835; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Rinske Jacobs Koelmangeb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-226Lammert van der steegLardus Johs. Fok43 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegTrijntje Dijkstra45 jAlgewiergezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegAntie Dijkstra10 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegGrietje L Fok9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegCornelis Renia34 jgeenWijnaamgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegHiltie Steensma26 jHerbayumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegTrijntje Renia9 jMidlumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegSijke Renia8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegPietje Renia6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegJan J van der Wijk33 jLeeuwardengezin 3, m, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegGerrytje Molenaar36 jFranekergezin 3, v, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegJan Jans van der Wijk3 jFranekergezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegWybe van der Wijk2 jFranekergezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegCatharina Ferdinandus* Roterman [Ferdinandus]68 jwinkelierscheHarlingengezin 4, v, rooms katholiek, weduwe
G-226Lammert van der steegRinske Koelmans49 jSt Jacobgezin 5, v, protestant, weduwe
G-226Lammert van der steegGepke Overdijk22 jHarlingengezin 5, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegGeertie Overdijk16 jHarlingengezin 5, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-226Lammert Warndersteeg 5Thijs Overdijk, overleden op 29 november 18431 mnd, overleden Landwerndersteeg. G 226. (Certificaat van onvermogen nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 144 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-226Lammert Warndersteeg 5Catharina E. Roterman, overleden op 24 juli 1844E.=Elisabeth, 72 jr (geboren 22/11/1771), overleden Landwarndersteeg G 226, wed. Hendrik de Wit, moeder van Maria Hendriks de Wit (vrouw van Gerrit Baukes Blom, metselaar). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-226Lammert Warndersteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 524a. huis G-226, b. huis G-251
 
verkoperHenderikus Fluks
koperHendrik Hendriks Faber


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Trijntje Dijkstrageb 23 apr 1791 Allingawier, A 15 feb 1868 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-237, wijk B-076, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Allingawier en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Jan Jansen van der Wijk... bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 932Lammert Warndersteeg G-226erv. Dirk H. Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 932Lammertwarndersteeg G-269 Hendrik H. Faber woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 932Lammert Warndersteeg 5 (G-269)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis


2023
0.068202972412109


  terug