Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 21,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 21 6-073 6-071 E-163 E-158


Huisnaam in: 1654
Gebruik:
Naam: de vette os (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de vette os (placht uit te hangen)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1664
Gebruik:
Naam: de vette os (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1668
Gebruik:
Naam: de vette os
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 21
ten oostenLanen 23
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 19
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 21Duizenddeurensteeg ten oosten
Lanen 21naamloze steeg ten westen


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018r van 17 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanenhuis met achterkamer
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erven van Auke Ariens Gol
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSydts Tiallis
naastligger ten noordenledige plaats
curatorFoppius Gerardi


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanenhuis
 
koperAuck Jochums, weduwe van425-00-00 GG
wijlen Haye Reyners
naastligger ten oostenhet huis van Auke Aeraens Gol
naastligger ten westenhet huis van Jan Bentes
verkoperJolcke Aelties, en
Stoffel Baniers, als voorstanders van
Doopsgezinde gemeente [Vlaams Gezinden]


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0125r van 28 apr 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071v van 10 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZhuis
 
koperPieter Teyes burger1065-00-00 GG
naastligger ten oostenUpke Haytses
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenObbe Obbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperUpke Haytses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiter Teyes koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Upke Haytses, ten W. Obbe Obbes. Met gebruik van de steeg ten O. van dit huis. Gekocht van Upke Haytses, voor 1055? gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21[niet vermeld]twee kamers
 
koperJan Pyters 180-00-00 GG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende lege plaats van Huybert Alifs
naastligger ten noorden*de mouterij van Hesselus Wringer
verkoperUpke Haytses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Pyters koopt een camer achter de mouterij van Hesselius Wringer. Ten O. een steeg, ten W. de ledige plaets van Huybert Alefs. Geen grondpacht. Gekocht van Upke Haytses, voor 180 GG.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0114r van 17 feb 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterachter het huis van de weduwe van Upke Haytsesschuur
 
koperDouwe Pyters, en300-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Upke Haytses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende brouwerij van de heer Wringer
verkoperHedtie Wybrens, weduwe van
wijlen Upke Haytses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Douwe Pyters en Gerben Gerbens, metselaars, kopen een schuur achter het huis van wd. Upke Haytses (Bonnema). Ten Z. wd. Upke Haytses, ten N. de brouwerij van van de heer Wringer. Gekocht van Hidtie Wybrens wv Upke Haytses, voor 300 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0125r van 28 apr 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233v van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterLanen, in de steeg van Upke Haytses achter het huis van de Vette Oswoning
 
koperSioerd Rinses c.u.375-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Vette Os
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Wringer
verkoperde weduwe en erven van Jan Pytters Ens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sjoerd Rinses c.u. kopen een woning in de steeg van Wybe Haytses achter het huis van de fette os. Ten O. die steeg, ten Z. de vette os, ten W. ?, ten N. Wringer. Geen grondpacht. Gekocht van wd. erven Jan Pytters Ens (Jan Pytters Enssens weduwe en erven) voor 375 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ daar Tiomme Abrosius is gestorvenhuis met loods
 
koperRein Cornelis, gehuwd met574-15-00 GG
Grietie Lieuwes
naastligger ten oostende erven van het huis van Aucke Ariens Gol
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis naast zekere steeg van Jan Bentes
naastligger ten noordenOude Vlaamse Gemeente gemeente
verkoperDoopsgezinde gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Cornelis x Grietie Lieuwes koopt een huis met de loods beneden onder de balken zonder meer, waar onlangs mr. Tiomme Ambrosius overleden is, zz. Lanen. Ten O. erven Aucke Arien Jobs, ten Z.?, ten W. Jan Bentes en een steeg, ten N. de oude Flaamse Gemeente. Gekocht van Symen Symens Grettinga en Pytter Walings, speciaal opdracht hebbende van hun gemeente, die men noemt Jan Jacobsgezinden, voor 574 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142r van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZhuis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaats
 
koper van 1/2Doede Piers, gehuwd met1051-07-00 GG
Geertie Clases
koper van 1/2Sioerd Symens burger c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenUpke Haitses
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenObbe Obbes
naastligger ten noordende kamer van Riemer Jurrien
verkoperPyter Teyes c.u.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0125r van 28 apr 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222v van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterLanen in de Duizenddeurensteeg achter het huis genaamd de Vette Oshuis
 
koperGerben Gerbens 276-00-00 GG
koperGerrit Willems
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Vette Os
naastligger ten westen
naastligger ten noordende mouterij van de erven en de weduwe van de heer Wringer
verkoperwijlen Bauckjen Reins Bientjema?, weduwe van
wijlen gemeensman Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerben Gerbens en Gerrit Willems kopen een huis in de Duizenddeurensteeg, nz. Lanen, achter het huis 'de Vette Os'. Ten Z. 'de Vette Os', ten N. de mouterij van wd. en erven v.d. heer Wringer. Gekocht van wd. Baukje Reins Rintjema, eerder wd. de gemeensman Wijngaarden, voor 276 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 12 mrt 1665 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Duizenddeurensteeg1/2 woning
 
koperSjoerd Tiepkes 112-19-08 GG
huurderWouter Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Gellius Vetzensius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Sjoerd Tjepkes koopt een 1/2 woning in de Duizenddeurensteeg, bewoond door Wouter Annes. Gekocht van oud-burgemeester Gellius Vetsensius, voor 112 gg. Gekocht van de voogden over het nagelaten kind van wl. Nanne Hiddes, voor 112 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120v van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZhuis met een loods
 
koperjonge dochter Feickie Gerryts, en haar zuster608-16-00 GG
koperjonge dochter Eelckien Gerryts
naastligger ten oostende erven van Aucke Arien Gol
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Bentes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente (Oude Vlaamse)
verkoperJan Clasen Wynia c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ1/2 huis waar de Vette Oss placht uit te hangen, loods en plaats en met een vrij
 
koperJacob Heeres mr. kistmaker450-00-00 GG
koperCornelis Dirks
naastligger ten oostenRebbe Annes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPieter Jansen lakenkoper
naastligger ten noordenGerben metselaar
curatorPieter Evertz, en
curatoren overHarmen Pietersbrouwer
verkoperMarike Doedes, erfgenaam
Symen Douwes, gehuwd metmolenaar
verkoperHylkjen Doedes, erfgenamen van
Doede Pierskuiper


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ waar de Vette Os placht uit te hangen1/2 huis, loods en plaats
 
koperJacob Heeres burgermr. kistmaker450-00-00 GG
koperCornelis Dircks burgerdistillateur
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenRebbe Annes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPytter Jansen lakenkoper
naastligger ten noordenGerben metselaar
verkoper van 1/2de erven van Doede Piers
verkoper van 1/2Sioerd Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heeres, mr. kistmaker en Cornelis Dircks, destillateur, kopen een huis, loods en plaets c.a., nz. Lanen, waar 'de Vette Os' uithing. Ten O. een doorgaande steeg en (Lubbe)Piebe Annes waarin vrij uit- en ingang noordwaarts naar de Voorstraat en zuidwaarts naar de Lanen, ten W. Pytter Jansen, lakenkoper, ten Z?, ten N. Gerben Gerbens, metselaar. Gekocht van Doede Piers en Sjoerd Symens, elk voor 1/2.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0202v van 25 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJacob Heres


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016r van 12 jun 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen uitgaande steeg


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067r van 5 nov 1671 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFijcke uitdraagster


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van het huis van Jacob Heeres


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ [staat: op de Lanen in de steeg duizend deuren genaamd]huis
 
koperHans Jansen c.u.88-14-00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidende erven van Doede Piers c.s.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van dr. Wringers secretaris
verkoperGerryt Willems c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jansen koopt huis in de Duizenddeurensteeg, ten Z. van het huis van Doede Piers, 'de Vette Os', ten N. de tuin achter Wringers huis, ten O. de steeg strekkende van de Lanen tot de Voorstraat. Gekocht van Gerryt Willems.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088r van 8 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0116v van 24 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWittert secretaris


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231v van 17 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg waardoor vrij in- en uitgang


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379r van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075r van 1 sep 1700 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Joris Hiddema


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043r van 15 jan 1708 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157r van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteegwoning
 
koperJan Ydes mr. kleermaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Cornelis burgermr. kleermaker
naastligger ten oostenJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten zuidende erffgenamen van mr. Joost ledesetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende erven van de hof van de burgemr. Belida
verkoperDirk Hugenskoopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161v van 13 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194v van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-073 Lanen 21huis
eigenaarDirck Cornelis
gebruikerAdam Tiaerds
gebruikerPieter Cornelis
gebruikerAeltie een weduwe
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-073 Lanen 21huis
eigenaarDirk Cornelis erven cum soc.
gebruikerJan Eiberts cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
opmerkingdoor de executeur ontfangen 5-8-0, rest 1-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-073 Lanen 21huis
eigenaarDirk Cornelis cum soc.
gebruikerJan Eyberts cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0368v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeghuis
 
koperSybren Hendrix Hoetje, gehuwd met286-00-00 GG
Grietje Seerps
huurder benedenSybren Hendrix Hoetje burger
Grietje Seerps
huurder bovenN. N.
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten oostenJan Ydes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen
naastligger ten noordendiaconie kamer
verkoperYbeltje Cornelis ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Hendrix Hoetje x Grietje Seerps koopt groot en deftig huis, beneden door de kopers bewoond en boven door andere huurders. Vrij in- en uitgang door de Duizenddeurensteeg naar Voorstraat en Lanen. Ten O. deze steeg en Jan Ydes [Wijngaarden], ten W. Dirk Jansen, ten Z. de Lanen, ten N. de diaconiecamer. Gekocht van Ybeltje Cornelis.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0223r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0319v van 4 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Duizenddeurensteeg WZhuis
 
koperSybren Hendrix, gehuwd metmr. timmerman84-00-00 GG
Grietie Seerps
bewonerde weduwe van Jacob Piebes
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastliggerSybren Hendrix, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten zuidenGrietie Seerps
naastligger ten westenJan Dirx mr. metselaar
naastligger ten noordenoud kapitein Haarsma
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sybren Hendrix (Hoedtje) x Grietie Seerps koopt huis in de Duizenddeuren. Ten O. de steeg, ten W. Jan Dirx, ten N. de captein Haarsma, ten Z. de koper. Gekocht van de Geref. Gemeente. (nr. 21)


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0044r van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-073 Lanen 21huis
eigenaarSybren Hendriks
gebruikerSybren Hendriks c.s.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0205r van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0174r van 27 apr 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZhuis
 
koperJohannes Harmens Tigchelaar 290-00-00 CG
huurderde weduwe van Sybren Hendriks Hoedtje
huurder benedenDirk Alberts 18-00-00 CG
huurder bovenkamerJan Dirks IJsenbeek 0-09-00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenRobijn Arjens
naastligger ten westendr. Symon Stinstra
naastligger ten noordenDaniel Heinsius [staat: Hensius]
Robijn Arjens, boedelredderkoopman
Hendrik Pesma, boedelredders vannotaris
verkoperHendrik Sybrens Hoedtje, gehuwd metmr. timmerman
Eva Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Johannes Harmens, tichelaar, koopt huis in de Duizenddeuren. Ten O. de steeg, ten W. dr. Symon Stinstra, ten Z. de verkoper, ten N. Daniel Heinsius. Gekocht van erven Hendrik Sybrens Hoedtje, mr. timmerman x Eva Alberts.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0178r van 4 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeghuis
 
koper door niaarJacob Sybrens Hoedtje mr. timmerman900-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Robijn Arjens
geniaarde koper van 1/2Hendrik Pesma
huurderEva Alberts
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten oostenEvert Jans Wijnalda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSikke Jans Builart
naastligger ten noordenJohannes Harmens
Robijn Arjens, boedelredderkoopman
Hendrik Pesma, boedelredders vannotaris
verkoperHendrik Sybrens Hoedtje, gehuwd metmr. timmerman
Eva Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Hoedtje, mr. timmerman koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Robijn Arjens en Hendrik Pesma, een hoekhuis in de Duizenddeurensteeg, bewoond door zijn moeder Eva Alberts, met vrije in- en uitgang door de steeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. de steeg en Evert Jans Wijnalda, ten W. Sikke Jans Builart, ten Z. de Lanen, ten N. Johannes Harmens. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Hendrik Sybrens Hoedtje, mr. timmerman x Eva Alberts, voor 900 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0292r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ1/2 huis
 
koperBart Lanting mr. kunstschilder275-00-00 GG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenLanen NZ
naastligger ten westenSicco Bulard
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordende erven van dr. S. Stinstra
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer
verkoper van 1/2Sjouwkje Claases, weduwe van
wijlen Ruurd J. Nauta, erfgenaam vankoopman
Antje Jans Backer, weduwe van
wijlen Robijn Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Lanting, mr. konstschilder koopt 1/2 huis nz. Lanen. Ten O. de Duizenddeurensteeg, ten W. Sikke Builard, ten Z. de Lanen, ten N. erven dr. S. Stinstra en Age Johannes. Gekocht van erven Antje Jans Backer wv Robijn Arjens.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0310r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeghuis
 
koperJacob Sas, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht305-00-00 GG
Antje Wybes Lareau
huurdermede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur60-00-00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenSikke Builaar
naastligger ten noordenAge Johannes
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
Augustus Robbertus van Dalsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sas, matroos op het groot buitenjacht x Antje Wybes Lareau kopen 1/2 huis op de hoek van de Duizenddeuren, nz. Lanen, bewoond door de mede-eigenaar stads-executeur B. Lanting. Vrije in- en uitgang in de steeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. die steeg, ten Z. de straat, ten W. Sikke Builaart, ten N. Age Johannes. Gekocht van Dieuwke Pesma x notaris Augustus Robertus van Dalsen, voor 305 GG.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0346v van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZ1/2 huis
 
koperJacob Sas, gehuwd met126-07-00 GG
Antje Wybes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSikke Builard
naastligger ten noordenAge Johannes
Jan van der Veen, boedelredderkoopman
stadswachtmeester Jelle Agema, boedelredders van
verkoperwijlen Bartel Lanting, en zijn wijlen 1e huisvrouwkunstschilder
verkoperwijlen Ludwig Pieters, en zijn weduwe
verkoperwijlen Johanna Luding


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0055v van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen ZZ huis
 
koperDavid Willems, gehuwd met735-00-00 CG
Jeltje Sakes
huurderArjen Oostendorp c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSikke Builard
naastligger ten noordenAge Johannes
verkoperJacob Sas, gehuwd met
Antje Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems x Jeltie Sakes koopt een huis nz. Lanen, verhuurd aan Arjen Oostendorp. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. die straat, ten W. Sikke Builard, ten N. Age Johannes. Gekocht van Jacob Sas x Antje Wybes, voor 735 cg.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0171v van 19 jan 1794 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ [staat: in de zgn. duizend deuren]huis
 
koperoud burgemeester Menno Vink 27-00-00 GG
bewonerClaas Wybes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenDavid Willems
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenW. J. Vettevogel
verkopercurator Simon Wijman, namens
Age JohannesAlmenum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Menno Vink, oud-burgemeester koopt huis in de Duizenddeurensteeg. Ten O. deze steeg, ten W. Goetius Stinstra, ten Z. David Willems, ten N. W.J. Vettevogel. Gekocht van Age Johannes te Almenum.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0249r van 26 apr 1795 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ [staat: duizend deuren]woninge
 
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman106-00-00 CG
Jeltje Sakes
naastligger ten oostenDuizendeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
Jeltje Sakes
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenWytze Vettevogel
verkoperMenno Vinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) David Willems x Jeltje Sakes koopt een woning in de Duizenddeurensteeg. Ten O. die steeg, ten Z. de koper, ten W. G. Stinstra, ten N. Wytse Vettevogel. Gekocht van Menno Vink, voor 106 cg.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0333v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0168v van 14 jul 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ ingaande op de Lanenhuis
 
koper als vader en voorstander over zijn 2 minderjarige kinderenWillem Davids, weduwnaar vanscheepstimmerbaas117-00-00 CG
wijlen Piettje Douwes
naastligger ten oostenDuizend Deurensteeg
naastligger ten zuidenDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerbaas
Jeltje Sakes
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenG. Stinstra
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkopersAeltje Saakes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Willem Davids, mr. scheepstimmerman koopt huis in de Duizenddeurensteeg, ingaande op de Lanen. Ten O. deze steeg, ten W. en N. G. Stinstra, ten Z. de verkoper. Gekocht van David Willems, scheepstimmerman x Jeltje Saakes, voor 117 CG.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0019r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21Lanen NZhuis
 
koperArjen Oostendorp, gehuwd metschildersbaas800-00-00 CG
Rikje Douwes
huurderJacob Kerkhoven c.u.schipper
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Sikke Bulard
naastligger ten noordende erven van Willem Davids
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
Jeltje Sakes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Oostendorp, schildersbaas x Rikje Douwes kopen een huis nz. Lanen, dat voorheen door de koper, en nu door schipper Jacob Kerkhoven als huurder wordt bewoond. Ten O. een doorgaande (Duizenddeuren) steeg, ten Z. de Lanen, ten W. wd. Janke? Builard, ten N. erven Willem Davids. Gekocht van mr. scheepstimmerman David Willems x Jeltje Sakes, voor 800 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-070 Lanen 21Adriaan Oostendorp
6-070 1/2Lanen 21Fedde Bleeker, 26 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Oostendorp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035r van 29 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 21achterDuizenddeurensteeg WZ wijk E-164huis
 
koperG. Stinstra 220-00-00 CG
huurderde weduwe van Jan Johannes
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenA. Oostendorp
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenG. Stinstra
verkoperDavid WillemshuistimmermanBolsward
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gooitjen Stinstra koopt een huis wijk E-164 in de Duizenddeurensteeg. (Dezelfde acte bij Not. Houtsma (52001) acte 35 van 5 mrt 1810). Ten O. de steeg, ten Z. Adrianus Oostendorp, ten W. en N. de koper. Gekocht van huistimmerman David Willems te Bolsward, voor 220 gld.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-071 Lanen 21A Oostendorp2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-163Lanen 21Adrianus/Arjen Jans Oostendorp... Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-163, schilder, 1814. (GAH204); A.O. ende Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-163Lanen 21A Oostendorp A Oostendorp schilder


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 104 en 106 van 6 jun 1827
adressoortbedraggebruik
E-163Lanen 21provisionele en finale toewijzingfl. 750huis E-163
 
verkoperMaaike Eeltjes
verkoperRinske Oostendorp
verkoperFettje Oostendorp
verkoperSimon Boon
verkoperSybout Pekelaar
verkoperHendrikus Oostendorp
koperGeert Abrahams Haverman
koperGesien Jans Kiers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1263Lanen 21Geert HavemanHarlingenschoolonderwijzerhuis en erf (147 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-163Lanen 21Abraham Jan Geerts Haveman, overleden op 11 november 1837zoon van Geert Haveman, onderwijzer (Laanen E 163) en Geesje Jans Kiers, broer van minderjarige Hendrika, Wietsina, Geesje en Grietje Geerts Haveman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-163Lanen 21Geert Haveman... BS huw 1839; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk E-163; VT1839; G.H. eigenaar van perceel nr. 1263 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 276, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-163Lanen 21Wytske Wytsesoud 82 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk E-163; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-163 G Haveman stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-163LaanenGeert Haverman38 jN. Pekel Am, protestant, gehuwd, schoolonderwijzer
E-163LaanenGeesjen Kiers41 jN. Pekel Av, protestant, gehuwd
E-163LaanenHendrika Haverman12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenWietsiena Haverman10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenGeesje Haverman8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenGrietje Haverman4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-163LaanenJan H Kruiter19 jN. Pekel Am, protestant, ongehuwd, zeeman
E-163LaanenWytske Wytses82 jN. Pekel Av, protestant, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-163Lanen 21Wytske Wytzes, overleden op 1 april 184084 jr, geboren Nieuwe Pekela, overleden Laanen E 163, wed. Jan Kiers, moeder van Grietje (vrouw van Harm Jans Veen, zeekapitein Pekela), Jan, idem Zaandam en Geesien Jans Kiers (vrouw van Geert Haveman, onderwijzer) en wijlen Kier Jans (man van Geertje Koerts Dik, te Pekela, vader van Wytske, vrouw van Geert J. Koster, zeekapitein aldaar, Koert, idem aldaar en minderjarige Margrietha Kiers Hagedoorn), grootmoeder van Aaltje W. Hagedoorn, aldaar (niet duidelijk of dit ook een kind van Kier Jans is). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-163Lanen 21Cornelis Simons Schenkius, overleden op 24 juni 18481 1/2 jr (geboren 20/11/1846), overleden Lanen E 163, zoon van Simon P. Schenkius, kleermaker en Elske Weidema, broer van minderjarige Pieter Simons Schenkius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1263E-163 (de Lanen)Maria Kallenbornwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4078E-158 (De Lanen)Maria Kallenbornwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4078Lanen 21 (E-158)P. van der Sluis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 21 Klaas Schefferszoutweger
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 21, HarlingenLanen 21R. van VlietHarlinger Handelsdrukkerijschrijfbehoeften, advertentiebureau, papierwaren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 21R. van Vlietboekdrukker


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 21, HarlingenLanen 21R. van Vlietelectr. Harlinger handelsdrukkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 21R. v. Vliet287Handelsdrukk.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 21R. v. Vliet994Handelsdrukk.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBambach Drukkerij994v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 21beeldbepalend pand7 van 10
  terug