Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 56 5-154 5-169 F-203 F-194
Naastliggers vanLanen 56
ten oostenLanen 58
ten zuidenSchritsen 47
ten westenLanen 54
ten noordende Lanen


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0465r van 21 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenIsbrandt Luytes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039r van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIJsbrandt Luytzes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZ [niet vermeld]huis met een ledige plaats erachter
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Rutten
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperLuitgien Isbrants oud 24 jaar, oudste zoon van
verkoperDoed Feddricx voor zich en haar vijf kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Isbrant Luitgies
verkoperLourens Hendricks aangetrouwde oom van vaders kant als voogd over haar andere 4 kinderen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 500-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperhet sterfhuis van Isbrant Luytieslinnenwever


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026v van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jan Rutten
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Reinier Olivier voor zijn kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van mr. Reinier Olivier, voor hem en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen, een huis zz. Lanen. Ten O. wd. Harmen Hendricks, ten W. wd. Jan Ruths. Grondpacht 12 st aan de Stad.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAryen Reyners


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperCornelis Jeltes, gehuwd met452-00-00 GG
koperAntie Jelles
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens
naastligger ten westenRogier Jansen de Kock
naastligger ten noordenLanen
verkoperReyner Olivier van Zonhoven


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperWarner Beerns c.u.knoopmaker1300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwes bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRogier Jansen de Cock
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperCornelis Jeltesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Beerns, knoopmaker, c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Ede Douues, ten W. Rogier Jansen de Cock. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van mr. kleermaker Cornelis Jeltes, voor 1300 CG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041r van 30 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAte Warners knoopmaker


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Broers


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperBaucke Jacobs, gehuwd metmr. timmerman340-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aede bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van mr. Barent Stint
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Warner Beernsknoopmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaucke Jacobs, mr. timmerman x Aefke Warners koopt een huis zz. Lanen, dat hij huurde. Ten O. erven bakker Aede [Douwes], ten W. mr. Barent Stint. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van erven knoopmaker Warner Beerns voor 340 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142v van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaucke Jacobs timmerman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0364v van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Bauke Jacobs


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestra


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0179v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke [staat: Sicke] Jansen Kiestra


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114r van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-154Lanen 56
eigenaarAbraham Bauckes
gebruikerAbraham Bauckes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarAbraham Bauckes cum soc.
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAttie Baukes


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-154 Lanen 56huis
eigenaarAbraham Baukes
gebruikerAbraham Baukes
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperCornelis Annes, gehuwd metstadstimmerbaas200-00-00 CG
koperYttie Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Sybren Feykes
naastligger ten zuidenburgerhopman Sybren Feykes
naastligger ten westenPyter Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten noordenLanen NZ
verkoperAttie Baukes, weduwe van
verkoperwijlen Arent Eerks
verkoperAnne Baukes
erflaterwijlen Abraham Baukes, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Reyers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Annes, stadstimmerbaas x Yttie Sybrens koopt huis zz. Lanen. Ten O. en Z. als huurder Sybren Feykes, ten W. Pyter Cornelis, kleermaker, ten N. de Lanen. Gekocht van Attie Baukes wv Arent Eerks, met toestemming van Anne Baukes namens de kinderen van Abraham Baukes x Trijntje Reyers, voor 200 cg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperburgerkolonel Sybrand Feikes Camsma, gehuwd met570-00-00 CG
koperAntie Tjommes
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderAbraham Baukes e.a.57-12-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten westenPieter Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Annes, gehuwd metstadstimmerbaas
verkoperYttie Sybrens


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081r van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende burgerkolonel


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-154 Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerAnna Baukes c.s.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Feykes Camsma


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0207v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-154 Lanen 56Johannes Bensonides, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-154 Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerJohannes Bensonides
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0097v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgerkolonel S. F. Camsma


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0004r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0078r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Yemes de Groot


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 56Lanen ZZhuis
 
koperHendrik Meyer mr. timmerman115-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderArend Huisjemaker
naastligger ten oostenR. van der Veen
naastligger ten zuidenR. van der Veen
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Hotse Romkes Binksma, boedelredder
verkoper q.q.Douwe Wytses Vettevogel, boedelredders van
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-169 Lanen 56Hendrik Meyer2-00-00 CGhuis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0110r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Meyer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-203Lanen 56Gabe Sjoerds Rodenhuis... Gerrijts; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1818, huw 1838, ovl 1849, ovl 1853; gebruiker van wijk F-203, metzelknegt; medegebruiker Minne Jans wed. ; eigenaar en medegebruiker is Hendrik Meyer, timmerwinkel, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-203Lanen 56Hendrik Meyer... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-203, timmerwinkel; gebruiker Gabe Rodenhuis, metzelknegt en Minne Jans wed., 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-203Lanen 56Minne Jans... in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-203Lanen 56Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerwinkel
F-203Lanen 56Gabe Rodenhuis metzelknegt
F-203Lanen 56Minne Jans wed


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-203Lanen 56Hendrik Meyer, overleden op 24 november 1828huistimmerman Laanen F 203, man van Anna Gerbens Pousma (erft vruchtgebruik), vader van Elisabeth (vrouw van Pier Sytses Mulder), Gerben, huistimmermansbaas, Hendrina (vrouw van afwezige Jarig Gelinde) en Wilhelmina Hendriks Meyer (wil zelfstandig aangifte doen: zie 319, vrouw van Klaas Trompetter, matroos). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1336Lanen 56Jacob SmithHarlingenschreinwerkerhuis of werkplaats (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-203Lanen 56Grietje Drostoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-203; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-203Lanen 56Jan Jacobs Zeeven... Jans, (gk); BS huw 1831; oud 32 jaar, geb Winschoten(!) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-203; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-203Lanen 56Trijntje Klases Wiersmageb 1769 Parrega, ovl 26 mei 1846 HRL, huwt met Hans Rost, dv Klaas W, en Baukje ... ; BS ovl 1846; 1856 overlijdens; oud 68 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk F-203; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-203LaanenJan J Zeeven32 jWinschotenm, protestant, gehuwd, varensgezel
F-203LaanenGrietje Drost34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-203LaanenTrijntie Zeeven6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-203LaanenHenderika Zeeven4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-203LaanenJacoba Zeeven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-203LaanenTrijntie Wiersma68 jPargav, protestant, weduwe


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-203Lanen 56Alida Noorman, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 16/11/1840), overleden Lanen F 203. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1336F-203 (Lanen)Gerben Meijer en mede eig.timmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3909F-194 (De Lanen)Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3909Lanen 56 (F-194)Gerben Meijer (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 56 Johannes van Smedenijzerhandelaar
vorige grondslagf. 7000
huidige grondslagf. 15000
Lanen 56 Wijnand J. van Smedenijzerhandelaar
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 3000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 56Johs. van Smedenijzerhandelaar


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 56, HarlingenLanen 56J. van Smedenijzerwaren, gereedschappen


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 56, HarlingenLanen 56J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenW.J. v. Smeden573


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenW.J. v. Smeden573


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.573(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ.R.E. v. Smeden573


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 56, HarlingenLanen 56 van Smedenijzerwaren, gereedschappen etc.


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 56J.R.E. (Johannes) van Smeden


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 56rijksmonument 20517


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9657Lanen 56
  terug