Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 57 6-101 6-097 E-194 E-187
Naastliggers vanLanen 57
ten zuidenLanen 59
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenVoorstraat 42


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 57Lanen NZ uitlopende, in een steeg naar de1/2 stal
 
koperCornelis Joosten Heyns koopman70-00-00 GG
koperIJsbrand Joosten Heyns koopman
naastligger ten oostende hof van heer Witter
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten zuidenDoedtie Ages
naastligger ten westende uitgang van de hof van Cornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten westende uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heyns koopman
naastligger ten noordende hof van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages
verkoper q.q.dr. Sibrandus Bechius, gecommitteerde
verkoper q.q.Sybrand Feytema, gecommitteerde
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, gecommitteerden van
verkoperde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd met
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heins, kooplieden, kopen 1/2 stal in een steeg die naar de nz. Lanen loopt. Ten O. de hof van Wittert, ten Z. het huis van de verkopers, ten W. de hof van de kopers, ten N. de hof van de verkopers. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 70 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-101Lanen 57kamers
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerTomas Claessen (voor 15-00-00 CG)
gebruikerwed. Posthumus (voor 5-00-00 CG)
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-101Lanen 57kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerTomas Claessen cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-101 Lanen 57kamers
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerTomas Clasen cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-101 Lanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerTomas Clasen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-101 Lanen 57Albertje Willems, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-101 Lanen 572 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 57Lanen NZ in de steeg achter de tuin vd erven van wijlen Jelle van der Sluishuis
 
koperWytse Janz Vettevogel mr. wolkammer130-07-00 GG
huurderSybe Jans c.s.
naastligger ten oostenSyds Altena
naastligger ten zuidenHyltje Abes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. van der Sluis
verkoperFokeltje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Jans Vettevogel mr. wolkammer, koopt een huis nz. Lanen in de steeg achter Jelle v.d. Sluis. Ten O. Syds Altena, ten W. de steeg, ten Z. Hyltje Abes, ten N. Jelle v.d. Sluis. Gekocht van Fokeltje Hendriks wv Pyter Geerts.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWytse Vettevogel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-097 Lanen 57Jan W Vettevogel0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-194Lanen 57Anne Lenigegebruiker van wijk E-194, gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk C-050; gebruiker wed. Jan W. Vettevogel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-194Lanen 57J W Vettevogel ervenAnne Lenige gealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
E-194Lanen 57provisionele en finale toewijzing(8) huis en weefwinkel in de Wijde Steeg bij de Lanen E-194
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperGosse Abes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1283Lanen 57Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-194Lanen 57Anthony Jans Posthuma... Keulen; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1855; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jetske Hendriks Leensma... HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jetske Tjeerds Kooistra... HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-194LaanenAnthony Postma37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-194LaanenJetske Kooistra37 jBaardgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-194LaanenJan Postma11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenGeertje Postma12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenElisabeth Postma5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenJetske Leensma37 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, tonster
E-194LaanenGerrit Kreyl12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenAldert Kreyl6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenHendrik Kreyl5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenJenne Kreyl13 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenIdske Kreyl10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenReinskje Kreyl8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenYbeltie Kreyl3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-194Lanen 57Anthonie Posthuma, overleden op 26 november 18404 mnd, overleden Laanen E 194. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-194Lanen 57Elisabeth Posthuma, overleden op 26 november 18406 jr, overleden Laanen E 194. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-194Lanen 57Aldert Kreil, overleden op 19 maart 18418 jr, overleden Bedelaarsteeg E 194. (CzOG nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-194Lanen 57Jan Anthonijs Posthuma, overleden op 5 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 14/9/1828), overleden Lanen E 194. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1283E-194 (de Lanen)Hendrik J. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1283E-187 (De Lanen)Hendrik Jans de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1283Lanen 57 (E-187)Willem van der Meijwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 57 Bernardus de Vrieslos werkman en agent v. pol. 2e kl.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 57H. de Jongveedrijver


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 57F. (Fedde) Westra
  terug