Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 67 6-105 6-100 E-197 E-191
Naastliggers vanLanen 67
ten oosten
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen
ten noordenLanen 69


aangrenzende stegensteeg
Lanen 67Bedelaarssteeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0010r van 16 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZhuis
 
koperPieter Creeft, gehuwd met625-00-00 GG
koperAnnetien
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Geertyen Anckes 0-06-00 CG
protesteertPieter van Buyten
naastligger ten oostenHotse Pieters brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenAndries Allerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Hobbes, gehuwd met
verkoperTreyn Hendrix, dochter van
verkoperHendrick Saves
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Creeft x Annaken [niet ingevuld] kopen een huis nz. Lanen. Ten O. brouwer Hotze Pieters, ten W. de schuur waar Andries Allerts in woont. Medegebruik van een onderaardse goot onder die schuur door. Grondpacht 6 st aan erven Geertyen Auckes. Gekocht van Hendrick Hobbes en Trijn Hendricks, [Hendrick] Saves dochter, voor 625 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZhuis met plaatske
 
koperUupcke Haytses, gehuwd met1036-00-00 CG
koperHittie Wybrens
naastligger ten oostende brouwerij voormaals van Hotse brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Vlaamsgezinden): predikhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOtte Hiddes, gehuwd metHindeloopen
verkoperAeltie DouwesHindeloopen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0099r van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Rogiers


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hof van Tiebbe Popta


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBauke Taedes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061v van 21 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamers van Upke Haytses


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohan Witter


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kopers


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075r van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZhuis
 
koperCornelis Jansen, gehuwd metmr. gleibakker500-00-00 CG
koperFokeltie Jans
naastligger ten oostenBauck Conincxsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenMoses Abrahams mr. knoopmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenNeeltie Dirx
verkopervroedsman Lammert de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burgh, mr. gleibakker x Fokeltie Jans koopt huis nz. Lanen. Ten O. een steeg en mr. knoopmaker Moses Abrahams, ten Z. de straat, ten W. erven Joris Symons Hiddema, ten N. Neeltie Dirx. Gekocht van vroedsman Lammert de Gavere.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201v van 17 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZhuis
 
koperDouwe Simonides c.u.300-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Moises Abrahams
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenNeeltie Dirks
verkoperCornelis Jansen van der Burgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Simonides c.u. kopen een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg en erven Moises Abrahams, ten Z. de straat, ten W. erven Joris Hiddema, ten N. Neeltie Dirks. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Jansen van der Burg c.u., voor 300 CG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-105Lanen 67huis
eigenaarDouwe Simonides
gebruikerDouwe Simonides
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-105Lanen 67huis
eigenaarDouwe Simonides
gebruikerChristiaen Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Tomas
gebruikerHendrik Tomas cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023r van 29 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Tomas


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Tomas
gebruikerHendrik Tomas c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-105 Lanen 67Hendrik Thomas, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Thomas
gebruikerHendrik Thomas cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Trompetter


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0089v van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Tromp


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020r van 25 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Tromp


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0070v van 19 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Tromp


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0168r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZhuis
 
koperJan Altena koopman425-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Altena koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hendriks Trompturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Altena koopt huis op de Lanen. Ten O. een steeg, ten W. de koper zelf, ten Z. de Lanen. Gekocht van Cornelis Hendriks Tromp.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-100 Lanen 67Jan Altena erven2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Bouwe Pietersovl voor 1815; gebruiker van wijk E-197; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Jan Zyts Altena... van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-197Lanen 67Jan Altena ervenBouwe Pieters wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1290Lanen 67Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Grietje W Visseroud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-197; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Jacobus Frans de Zwaan... bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Haarlem en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk E-197 VT1839; kind: Catrina Jacoba de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; J.F. d. Z., ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-197LaanenJacobus de Zwaan58 jHaarlemm, protestant, gehuwd, turfdrager
E-197LaanenGrietje W Visser57 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-197LaanenJan Jacobs de Zwaan18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1290E-198 (de Lanen)Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603*E-191 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis
Sectie A nr. 3603*E-192 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 67 (E-191)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 67H.Meijerwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 67B. (Bokke) Koning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 67rijksmonument 20497


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7280Lanen 67
  terug