Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 70
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 70 5-141 5-163 F-196 F-187
Naastliggers vanLanen 70
ten oostenLanen 72
ten zuidenSchritsen 57
ten westenLanen 66
ten noordende Lanen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0088v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Lanen 70huis
eigenaarwed. Lolle Jacobs
gebruikerwed. Lolle Jacobs
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs erven
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van vroedsman Lolle Cock


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Cock
gebruikerJacob Cock
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Lolles


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Lolkes Kok


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-141 Lanen 70Jacob Lolles Kok, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolles


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Jacob Lolles Kok


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0170r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Kok


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Kock


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0147r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0157r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0167v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolke Jacobs Kok


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZhuis
 
koperJacob de Boer, gehuwd metbode (stads-)600-00-00 CG
Antje Wellinga
naastligger ten oostende weduwe van Gerben Andries
naastligger ten zuidende weduwe van Lolle Jacobs kok
naastligger ten westenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten noordenLanen
verkoperwijlen Lolle Jacobs Kok, gehuwd met
Maaike Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Boer, stadsbode x Antje Vellinga koopt zz. Lanen. Ten O. Grietje Mulder wv Gerben Adries, ten Z. de verkoper, ten W. de diaconie der Ger. Gem. en een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Maaike Jacobs wv Lolle Jacobs Kok.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Lolle Jacobs


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob M. de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-163 Lanen 70Jacob de Boer3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jacob Martens de Boer... Kerk HRL 1801, BS geb 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818; organist in ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Namle Oepkes... ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-196Lanen 70Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 70Sipke Tjepkes BlokHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jan Nak... eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-196; VT1839; J.L.N. eigenaar van perceel nr. 684 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 475, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Johannes Thomas Smidt... 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Pietje S. de Vriesoud 40 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Wouter Burgerhof... 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-196LaanenJohannes Th. Smith38 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-196LaanenGrietje Fred. Hes45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd, strooyhoedenmaakster
F-196LaanenThomas Smith10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenWouter Smith5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenDirkje Smith11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-196LaanenJan L Nak69 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-196LaanenPietje S de Vries40 jDronrijpgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenTheodora Nak4 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenMarijke Nak26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenWouter Burgerhof78 jNijmegengezin 3, m, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Petronella Zipkes de Vries, overleden op 13 februari 184040 jr, geboren Dronrijp, overleden Laanen F 196, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Wouter Burgerhoff, overleden op 3 maart 184078 jr, claviger der Latijnse Scholen, geboren Nijmegen, overleden Laanen F 196, weduwnaar. (CzOG nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Grietje Frederiks Hes, overleden op 19 juli 184147 jr (geboren 20/10/1793), hoedenmaakster, overleden Laanen F 196, vrouw van Johannes Thomas Smith, varensgezel, moeder van minderjarige Dirkje, Thomas en Wouter Johannes Smith. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Joeke Minnes Radsma... Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327F-198 (Lanen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 3233..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605F-187 (De Lanen)Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605Lanen 70 (F-187)Gatse de Vries


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 70 Wiepkje de Vriesmelkverkoopster
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 70J. v/d Moolenmandenmaker
Lanen 70H. de Vriesmelktapper


1936 - kentekenadresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1938 - kentekenadresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1940 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 70, HarlingenLanen 70H. Prinsschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 70A.H. (Ate) Westerhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 70rijksmonument 20519


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3605Lanen 70
  terug