Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 70
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 70 5-141 5-163 F-196 F-187
Naastliggers vanLanen 70
ten oostenLanen 72
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 66
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Maessen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZhuis met plaats, met vrije uitgang naar de Schritsen
 
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met1650-00-00 GG
koperMagdalena Lovys
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenBalling Hayes
naastligger ten westenPyter Jans
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDirck Pyters Maes, gehuwd met
verkoperTrijntke Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graeff x Magdalena Louys [Vlasbloem?] kopen een huis en de ledige plaats daar achter, zz. Lanen. Vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Pyter Jans, ten Z. de kinderen van Waling Hayes. Grondpacht 17 st aan de Stad. Gekocht van Dirk Pyters Maes x Trijntje Walings voor 1650 gg.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZ tot de Schritsenhuis waar de Vlasblom uitsteekt
 
koperJacob Jansen de Kock, gehuwd met1280-00-00 GG
koperGeertie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Janssen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Willems de Graeff c.s.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen1/6 huis
 
koperAndrys Boeckhorst c.u.kapitein345-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
verpachter grondWillem Jacobs de Cocq 0-03-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperWillem Jacobs de Cocq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Boeckhorst, kapitein c.u. kopen 1/6 huis op de Lanen. Ten O. Jacob Hessels Hingst, ten W. Pieter Jans. Grondpacht (voor 1/1) 17 st aan de Stad en (voor deze 1/6) 3 st aan de verkopers. Gekocht van Willem Jacops d`Cocq, voor 345 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZ1/6 huis en erf
 
koper door niaar ratione sanguinisJacop Jansen de Cock q.q., vader van400-00-00 CG
koper door niaar ratione sanguinisGriettie Jacops de Cock
geniaarde koperNeeltie, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jan Boercke
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGriettie Jacops de Cock, gehuwd met
verkoperHaentie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacop Jansen de Cock, koopman, als vader van Griettie Jacobs de Cock x Haentie Jans, koopt 1/6 huis zz. Lanen. Rechten en pichten zoals Neeltie wd. Jan Boercke het vroeger heeft gekocht van Griettie [Jacobs de Cock] x Haentie Jans. Gekocht van Neeltie wv Jan Boercke, voor 400 cg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZ tot aan de Schritsen1/6 huis daar de Vlasblom uithangt
 
koperJacob Jansen 418-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-17-00 CG
verpachter grondWillem Jacobs de Kock 0-03-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAndries Boekhorst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen [de Cocq?] koopt 1/6 huis zz. Lanen daer de Vlasblom uythangt, strekkende van voor van `t diept tot achter aan de Schritsen. Ten O. Jacob Hessels Hingst en een gezamenlijke steeg naar de Schritsen, ten W. Pieter Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 70 [moet zijn: 17?] st, en (voor deze 1/6) 3 st aan Willem Jacobs d'Kock. Gekocht van Andries Boeckhorst c.u. voor 418 cg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jansen de Cok


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cocq


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZ1/6 huis en plaats
 
koperJacob Jansen de Cock zoon van de verkoper400-00-00 CG
naastligger ten oostenTieerd Scholl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Mouts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Jacobs de Cock vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[170v komt tweemaal voor.] Jacob Jansen de Cock koopt 1/6 huis van zijn vader Jan Jacobs de Cock. Ten O. Tieerd Scholl, ten W. Hendrik Mouts. Gekocht van Jan Jacobs de Kock voor 400 cg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jansen de Cock


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jansen Cocq


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jansen de Kock


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0270v van 1 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70achterLanen ZZ en de Schritsen, tussen dekamer
 
koperLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker40-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg van de Lanen tot de Schritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes
verkoper q.q.Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, vertegenwoordigers vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Jacobs d'Cock, schoenmaker, koopt een kamer tussen Lanen en Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. mr. metselaar Aucke Jacobs, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de erven Sicco Scheltes. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van koopman Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, bedienaars van de Jan Jacobs doopsgezinde gemeente, voor 40 CG.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0217v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolle Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarwed. Lolle Jacobs
gebruikerwed. Lolle Jacobs
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs erven
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Cock


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Cock
gebruikerJacob Cock
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Lolles


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Lolkes Kok


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Lolkes Kok


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-141 Lanen 70Jacob Lolles Kok, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-141 Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolles


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Lolles Kok


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Jacob Lolles Kok


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Kok


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolle Kock


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 70Lanen ZZhuis
 
koperJacob de Boer, gehuwd metstadsbode600-00-00 CG
koperAntje Wellinga
naastligger ten oostende weduwe van Gerben Andries
naastligger ten zuidende weduwe van Lolle Jacobs kok
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaaike Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Lolle Jacobs Kok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Boer, stadsbode x Antje Vellinga koopt zz. Lanen. Ten O. Grietje Mulder wv Gerben Adries, ten Z. de verkoper, ten W. de diaconie der Ger. Gem. en een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Maaike Jacobs wv Lolle Jacobs Kok.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Lolle Jacobs


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob M. de Boer


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-163 Lanen 70Jacob de Boer3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jacob Martens de Boer... Kerk HRL 1801, BS geb 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818; organist in ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Namle Oepkes... ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-196Lanen 70Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 70Sipke Tjepkes BlokHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jan Nak... eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-196; VT1839; J.L.N. eigenaar van perceel nr. 684 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 475, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Johannes Thomas Smidt... 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Pietje S. de Vriesoud 40 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Wouter Burgerhof... 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-196LaanenJohannes Th. Smith38 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-196LaanenGrietje Fred. Hes45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd, strooyhoedenmaakster
F-196LaanenThomas Smith10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenWouter Smith5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenDirkje Smith11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-196LaanenJan L Nak69 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-196LaanenPietje S de Vries40 jDronrijpgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenTheodora Nak4 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenMarijke Nak26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenWouter Burgerhof78 jNijmegengezin 3, m, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Petronella Zipkes de Vries, overleden op 13 februari 184040 jr, geboren Dronrijp, overleden Laanen F 196, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Wouter Burgerhoff, overleden op 3 maart 184078 jr, claviger der Latijnse Scholen, geboren Nijmegen, overleden Laanen F 196, weduwnaar. (CzOG nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-196Lanen 70Grietje Frederiks Hes, overleden op 19 juli 184147 jr (geboren 20/10/1793), hoedenmaakster, overleden Laanen F 196, vrouw van Johannes Thomas Smith, varensgezel, moeder van minderjarige Dirkje, Thomas en Wouter Johannes Smith. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Joeke Minnes Radsma... Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-196Lanen 70Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327F-198 (Lanen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 3233..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605F-187 (De Lanen)Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3605Lanen 70 (F-187)Gatse de Vrieswoonhuis en magazijn


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 70 Wiepkje de Vriesmelkverkoopster
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 70J. v/d Moolenmandenmaker
Lanen 70H. de Vriesmelktapper


1936 - kentekenadresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1938 - kentekenadresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1940 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 70, HarlingenLanen 70H. Prinsschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 70A.H. (Ate) Westerhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 70rijksmonument 20519


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3605Lanen 70
  terug