Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 76
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 765-1325-1325-160F-193F-184
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 765-1345-1345-160F-193F-184
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 765-1315-1315-159F-193F-184


Naastliggers vanLanen 76
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 74
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 76Loonsteeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ00‑00‑00 cghuis daer Jerusalem uuythanckt
koper provisioneelN. N. Jerusalem
protesteert vanwege een hypotheekdr. Joris Piphron
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pieter Huyberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Claes Thoenis, geauthoriseerde voormomber vanbakker
verkoper van 1/3het nagelaten weeskind van Dirck Jans
verkoper van 1/3Albert Jans
verkoper van 1/3Agnieta Jans
tekst in de margeDoctor Joris Piphron nomine proprio protesteert dat hem den vercoopinge van de neffens gestelde huysings, daer Jerusalem uythanckt, ontschadelyck sal san, nopende sijn hypoteecq specialyck op 't selve huys holdende, doch, holdende sijn recht op de cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 18 january 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (bakker Claes Thoenis als geauthoriseerd voormomber over) het weeskind van Dirck Jans voor 1/3, Albert Jans voor 1/3 en Agnieta Jans voor 1/3 , een huis zz. Lanen daer Jerusalem uuythanckt, met het huis daar recht achter. Ten O. Grietgie wv Pieter Huyberts, ten W. grootschipper Cent Reyners. Provisionele veiling op 2290077v/5.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ1062‑00‑00 gghuis en ledige plaats daer Jerusalem uuythancht
koper provisioneelAernt Foppens Jerusalem
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pyter Huyberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyetter Ipes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057v van 11 feb 1638 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76aLanen ZZ375‑00‑00 gghuis
koperHibbe Wytses
koperClaes Reyners mr. slotmaker
bewonermr. Jan Ellert
naastligger ten oostenGeert Joostes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyetter Ipes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ625‑14‑00 gghuis waar de Drie Wrongen uithangen
koper provisioneelJan Hendriks knoopmakerde Drie Wrongen
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenhet huis van Frederic Samuels
naastligger ten oostenhuurder van de naastligger ten oosten Pieter Pieters schoenmaker
naastligger ten zuidende kamer van de weduwe van wijlen burgemeester Voorde
naastligger ten westendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenHaye Tjommes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Arjen Ghijsbertz, curator over
verkoperhet kindskind van wijlen Pieter Ypes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 21rLanen 76Jan Hendrixf. 500-00-00


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer gekogt door Sybe Ottes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0202v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Hendrix* knoopmaker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0202v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76achterLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen101‑07‑00 ggwoning waarin twee kamers boven elkaar
koperSybe Ottes winkelier en zoutzieder
naastligger ten oostenInne Hiddes
naastligger ten zuidenAegjen Hendrix
naastligger ten westensteeg tussen Lanen en Schritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Hendrix* knoopmaker
verkoperJustus Voordanotaris en fiscaal
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sybe Ottes, winkelier en zoutzieder, koopt een woning bestaande uit 2 camers en een zolder, in een steegje, tussen Schritsen en Lanen in te gaan. Ten O. Inne Hiddes, ten Z. Aegjen Hendrix, ten W. dat steegje, ten N. erven knoopmaker Jan [Hendrix]. Geen grondpacht. Gekocht van de notaris en fiscaal Justus Voorda, voor 101 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio 105Lanen 76huis
eigenaarPoppe Auckes
gebruikerGerrit Jansen c.soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio 105Lanen 76huis
eigenaarSalomon Fredriks erven
gebruikerInne Hiddes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio 105Lanen 76kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerDaniel Claessen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Hendrix


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018r van 24 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ350‑00‑00 cghuis
koperHendrik Jansen c.u.mr. kistmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Poppe Aukes
naastligger ten zuidende kamer van Sybe Ottes
naastligger ten westenYmmetie Intema
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, gecommitteerde van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio 68vLanen 76huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerJurrien Willems cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio 68vLanen 76huis
eigenaarJane Hiddes cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio 68vLanen 76kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerDaniel Claessen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio Lanen 76huis
eigenaarPoppe Aukes
gebruikerHomme Clasen cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio Lanen 76huis
eigenaarInne Hiddes cum soc.
gebruikerInne Hiddes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio Lanen 76kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerRuird Hotses
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230v van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Ottes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hendriks knoopmaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0009v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ bij de Spekmarkt400‑00‑00 gghuis
koperJan Gerryts, gehuwd metmr. kleermaker
koperAeltie Joris
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGrytie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jansenkistmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio 69rLanen 76huis
eigenaarSalomon Gerlofs
gebruikerLodewijk Gerryts cum soc.
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio 69rLanen 76huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Lammerts cum soc.
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio 69rLanen 76kamer
eigenaarSybe Ottes
gebruikerGeertie Jacobs
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129r van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerrits


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129r van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76achterLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen290‑00‑00 cghuis
koperSytse Annes, gehuwd met
koperSwaanttje Reiners
naastligger ten oostenEnne de Vries
naastligger ten zuidenSytse Annes, gehuwd met
naastligger ten zuidenSwaantje Reiners
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkoper van 1/2Gijsbertus Sybes
verkoper van 1/2Trijntje Sybes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sytse Annes x Swaentie Reiners koopt een woning in een steegje tussen Lanen en Schritsen, met in- en uitgang naar beide straten. Ten O. Enne de Vries, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. Jan Gerrits. Gekocht van Gijsbert Sybes voor 1/2, en van Trijntie Sybes voor 1/2, voor 290 cg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0271r van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ bij de Spekmarkt400‑07‑00 gghuis
koperHendrik Pesma procureur postulant
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
huurderJacob Joosten c.u. en c.s.mr. kleermaker66‑10‑00 cg
naastligger ten oostenSalomon Builart mr. bakker
naastligger ten zuidenSytse Annes
naastligger ten westenAnne Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 3/4Jan Gerrits Wijngaardenmr. kleermaker
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Joris Jansen Wijngaardenkleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pesma, procureur postulant, koopt een huis op de Lanen omtrent de Spekmarkt, ongeveer 7 jaar geleden bijna geheel opnieuw gebouwd. Vrije in- en uitgang naar de Lanen en de Schritsen langs de steeg ten westen. Nu gehuurd door mr. kleermaker Jacob Joosten e.a. Grondpacht 17 st 8 pn aan de Stad. Ten O. mr. bakker Salomon Builart, ten Z. Sytske Annes, ten W. Anne Dirks, ten N. de straat of Lanen. Gekocht van mr. kleermaker Jan Gerrits Wijngaerden voor 3/4, en van kleermaker en meerderjarig vrijgezel Joris Jansen Wijngaerden gesterkt met zijn vader voor 1/4, voor 400 gg 7 st.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-132Lanen 76Lijsbeth Pieters, bestaande uit 2 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0
5-132Lanen 76Wemke Pieters, bestaande uit 2 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio 69rLanen 76huis
eigenaarSalomon Gerlofs
gebruikerWillem Batrents
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio 69rLanen 76huis
eigenaarHendrik Pesma
gebruikerLijsbeth Pytters cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio 69rLanen 76tuintie
eigenaarSytse Annes
gebruikerSytse Annes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
opmerking[één post met 5-133]


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Pesma procureur


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0237v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ300‑07‑00 gghuis
koperJohannes Douwes, gehuwd metuitdrager
koperTrijntje Dirks uitdrager
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
huurderN. N.
naastligger ten oostenPoppe Salomon
naastligger ten zuidenSytse Annes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrik Pesmanotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Douwes x Trijntje Dirks koopt een huis zz. Lanen, bewoond door meerdere gezinnen. Ten O. Poppe Salomons, ten Z. de Schritsen, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft naar de Lanen en de Schritsen. Gekocht van notaris Hendrik Pesma voor 300 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio 70rLanen 76huis
eigenaarPoppe Salomons Builaart
gebruikerPoppe Salomons Builaart
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio 70rLanen 76huis
eigenaarJohannes Douwes
gebruikerLijsbeth Pyters c.soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio 70rLanen 76tuintje
eigenaarSydse Annes
gebruikerSydse Annes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Douwes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-131 , folio 70rLanen 76huis
eigenaarPoppe S. Builaard
gebruikerPoppe S. Builaard
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-132 , folio 70rLanen 76huis
eigenaarJohannes Douwes
gebruikerLijsbert Pyters c.s.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-134 , folio 70rLanen 76tuintje
eigenaarJacob Pyters
gebruikerJacob Pyters
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159 , folio 122vLanen 76huis
eigenaarPoppe Bulaard
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerJan Martens wed.
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑04‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 122/2rLanen 76huis
eigenaarJohannes Douwes
gebruikerIsaac Abrahams
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde22‑02‑00 cg
huurwaarde totaal44‑02‑00 cg
af: lasten02‑17‑08 cg
huurwaarde totaal41‑04‑08 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑14 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0255v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ bij de Spekmarkt500‑00‑00 cghuis
koperIsaac Abrahams, gehuwd metjoods koopman te Franeker
koperJudith Eleasar te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenJacob Nieuwboer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJohannes Douwes provenier in het Gasthuis te Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaak Abrahams, joods koopman te Franeker x Judith Eliaser kopen een huis zz. Lanen omtrent de Spekmarkt, door meerderen bewoond. Ten O. Poppe Salomons, ten Z. Jacob Nieuwboer, ten W. een doorgaande steeg waar door dit huis vrij in- en uitgang heeft naar Lanen en Schritsen, ten N. de Lanen. Gekocht van Johannes Douwes, provenier in het Gasthuis te Sneek, voor 500 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0257r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIsac Abrahams [staat: Joosten]


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0257r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76aLanen ZZ625‑00‑00 cghuis
koperClaas Lourens Koster, gehuwd metmr. slager
koperJeltje Ulbes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
toehaakhonderd ponden best koevlees
huurderJan Jarigs Claver e.a.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenClaas Lourens Koster, gehuwd metmr. slager
naastligger ten zuidenJeltje Ulbes
naastligger ten westenIsac Abrahams [staat: Joosten]
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperPoppe Salomons Builardmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Lourens Koster, mr. slager x Jeltje Alles? koopt een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de jood Isaac, ten Z. de koper, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bakker Poppe Salomons Builard voor 625 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0288r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ725‑00‑00 cghuis
koperMichiel Harmens Wassenaar, gehuwd metmr. verver en glasmaker
koperFreerkje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenClaas Lourens Coster
naastligger ten zuidenJ. P. Nijboer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperIsaac Abrahams, gehuwd metjoods koopman
verkoperJudith Eliasar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Harmens Wassenaar, mr. verver en glazenmaker x Freerkje Dirks koopt een huis zz. Lanen, thans door de verkopers bewoond. Grondpacht 17 st. 8 penn. aan de Stad. Ten O. Claas Lourens Coster, ten Z. J.P. Nijboer, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis een vrij in- en uitgang naar Lanen en Schritsen heeft, ten N. de Lanen. Gekocht van joods koopman Isaac Abraham x Judith Eliaser voor 725 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159 , folio 122vLanen 76stal
eigenaarClaas Lourens
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 5-207
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 122rLanen 76huis
eigenaarMichiel Wassenaar
gebruikerTrijntje Tjesma
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerMichiel Wassenaar
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
opmerking[de tweede maal folio 122]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0268r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ405‑00‑00 gghuis
koperLammert Reus
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenClaas Louwrens Koster
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Nijboer
naastligger ten westenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen
naastligger ten noordenLanen
verkoperMigchiel Wassenaarmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert [de] Reus koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Claes Lourens Coster, ten Z. Jacob Nijboer, ten W. een doorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang naar Lanen en Schritsen, ten N. die straat. Gekocht van mr. verver en glazenmaker Michiel Wassenaar voor 405 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159 , folio 122vLanen 76stal
eigenaarClaas Lourens
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 5-207
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-160 , folio 123rLanen 76huis
eigenaarLammert Reus
gebruikerHarm. Wassenaar
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJan Lourens
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerRienk Pieters
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal65‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑18‑08 cg
grondpacht vanLammert Reus
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑17‑08 cg
aanslag grondpacht00‑04‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-161, pag. 82Lanen 76Jan Lourens
5-161, pag. 82Lanen 76Dirk Meinderts


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227v van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 76Lanen ZZ452‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Roelofs, gehuwd metboekbinder
koperSytske Fokkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
huurderJan Louws c.u. en c.s.schipper63‑16‑00 cg
naastligger ten oostenKlaas L. Koster
naastligger ten zuidenBerber Jacobs
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperLammert de Reus bejaard


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-160 , pag. 118Lanen 76Tjeerd Roelofs 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Dirk Meinderts van Laan... 1786 ... ; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1831, ovl 1844, ovl 1855; gebruiker van wijk F-193, timmerknegt, eigenaar is T. Cabbeljauw wed. 1814. (GAH204); D.M. v. L., Timmerman, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Jacob Prins... 1e afk. zondag 22 Sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 29 Sep 1811, wonende te HRL. 1814 in wijk F-193 huw.get. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, kind: Fedde P, geb 13 dec 1811 HRL, zv Klaas P, (gk), en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Siebe S. de Vries... huw.get. bij S. Oeges en B. Bentes, 1811, buurman vd bruidegom; BS huw 1811, ovl 1817; gebruiker wijk F-193, varensgesel; medegebruiker Jacob Prins, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... (GAH204); id. van wijk D-005, gebruiker is Marten Jans Bleeker, stoeldrayer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-193, gebruikers zijn Siebe de Vries, varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-193Lanen 76wed T KabbeljauwSiebe de Vriesvarensgesel
F-193Lanen 76wed T KabbeljauwJacob Prinsvarensgesel
F-193Lanen 76wed T KabbeljauwDirk Meinderts van Laantimmerknegt


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 40 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-193Lanen 76Elsje Lourens Louw, overleden op 3 februari 183040 jr, vrouw van Willem Gorter, molenmakersbaas Laanen F 193 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 155,42. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-193Lanen 76provisionele en finale toewijzingfl. 330huis F-193
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperAndries Hoogmolen


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
F-193Lanen 76Huizinge c.a. op de Lanen. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1317Lanen 76erven Tjeerd Kabeljaauw Harlingenhuis (30 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 17 sep 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-193Lanen 76koopaktefl. 350huis F-193
 
verkoperAndries Hoogmolen
koperJan Sjoerds van der Weide


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Douwe Draayeroud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-193; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Geertje Cornelis de Vries... huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Jantje Cornelis de Vries... Roelofs; BS ovl 1823; 1846 overlijdens, ovl 1858; oud 74 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-193Lanen 76Tetje Wybrens de Wit... dW, en Trijntje Klaases; BS huw 1823, ovl 1844; oud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-193LaanenJanneke Vries74 jSt Annagezin 1, v, protestant, weduwe
F-193LaanenGeertje Vries43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-193LaanenDouwe Draayer39 jzeemanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-193LaanenTetje W Wit43 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 77 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-193Lanen 76Jannetje Cornelis, overleden op 14 maart 184683 jr, geboren St. Annaparochie 28/10/1763, overleden Lanen F 193, eerst wed. Cornelis Jans de Vries, later wed. Andries van der Meer, moeder van Cornelis Cornelis de Vries, herenknecht. (volgens tafel 4 kinderen) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 951 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-193Lanen 76Wiepkje Joukes Schokker, overleden op 23 november 18472 mnd (geboren 24/9/1847), overleden Lanen F 193, dochter van Jouke Johannes Schokker en Tjietske Johannes Kuipers, zuster van minderjarige Johannes Joukes Schokker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 76 (zuidgevel), HarlingenLanen 76 (zuidgevel)1856
De 6en Juny heeft
[??]
de eerste steen
gelegd.'
geen foto beschikbaar


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1317Lanen F-193Eelke J. Wagenaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3606De Lanen F-184 Albert van der Weide c.u.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3606Lanen 76 (F-184)Lieuwe van der Weidewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 76S. Hondemabarbier


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 76S. Hondema903Kapper, permanent


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Hondema903Kapper, permanent


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenA. Hondema (staat: Hondama)903D.kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenA. Hondema (staat: Hondama)903D.kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 76M.S. (Menno) Hondema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 76beeldbepalend pand9 van 10
Lanen 76beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.13941192626953


  terug