Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 89
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 89,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 89 5-063 5-059 F-180 F-172
Naastliggers vanLanen 89
ten zuidenLanen 91
ten westende Lanen
ten noordenLanen 87


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]huis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerWigger Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenThomas Pyters
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenWybe Bockes
Davidt Sybrants, curator van
verkoper van 1/3Lolcke Sickes
verkoper van 1/3Jeltie Sickes
Davidt Sybrants, lasthebber van
verkoper van 1/3Oedske Sickes c.u.Leiden


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wiger Annis


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet kind van Wyger Annes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperJoucke Piers, gehuwd metGG 720:07:00
Welmoed Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
huurderWopcke Jansen Tadema mr. kleermaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoucke Piers
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordende erven van Dirck Dircx
verkoperMarij Joannes, weduwe van
wijlen Aucke ten Belt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Welmoed Jacobs koopt een huis op de Wortelhaven, nu bewoond door mr. kleermaker Wopke Jansen Tadema. Ten Z. de koper, ten N. erven Dirck Dircx. Gekocht van Mary Johannis wv Antke (Anske?) ten Belt?, voor 720 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerFeite Christiaens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerFeite Christiaens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerBerber Jeppes cum soc.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Pyter Minx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis gekocht door Jan Pieters Vettevogel
naastligger ten noordende koper Pyter Dirk, gehuwd metturfdrager


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperJan Pieters Vettevogel, gehuwd metGG 290:00:00
Grietie Jeppes
naastligger ten oostenPieter Dirx
naastligger ten zuidenhuis gekocht door Pieter Dirx
naastligger ten westenLanen [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman Jan Donker
verkoperAntie Joukes, weduwe van
wijlen Pieter MinksAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pyters Vettevogel x Grietje Jeppes koopt huis op de Wortelhaven. Ten Z. en O. Pyter Dirks in 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten W. de straat. Gekocht van Antie Joukes wv Pyter Minks te Achlum.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-063 Lanen 89huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperHuige Gerrits, gehuwd metwinkelierCG 492:10:00
Sibrigje Pieterswinkelier
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Donker
verkoper van 1/2Jan Pieters Vettevogel
verkoper van 1/4Dirk Jeppesmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Reinouke Teunis
verkoper van 1/12Mayke Teunis, gehuwd met
Pieter Sytses
verkoper van 1/12ongehuwde dochter Geertie Theunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerrits koopt een huis op de Wortelhaven. Ten Z. 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten O. Pieter Dirks. Gekocht van Jan Pieters Vettevogel voor 1/2, Dirk Jeppes voor 1/4 en Reinouke-, Geertje- en Mayke Teunis x Pieter Sytses samen voor 1/4, voor 492 cg. Het zijn erven Grietje Jeppes, de vrouw van J.P. Vettevogel.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-063 Lanen 89Pieter Bokkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
5-063 Lanen 89Jacob Joosten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHuige Gerryts koopman


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]huis
 
koperSierk Pyters, gehuwd metkooltjerCG 460:00:00
Trijntje Yebs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
huurderHendrik Allerts mr. boendermaker
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenHilbrand Ruurds
verkoperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
Sybregje Pyters


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0306r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis genaamd het Blaau Lam


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjierk Pieters


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSjerk Pieters


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeinte Jager


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]huis
 
koperMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwerCG 550:00:00
Antje Hendriks
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
Antje Hendriks
naastligger ten zuidenJacobus* Geermans
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenUiltje Dirks*
verkoperSierk Pieterskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinte Willems de Jaager, mr. vleeschouwer x Antje Hendriks kopen een huis op de Wortelhaven. Ten O. de kopers, ten Z. Geermans, ten W. de straat, ten N. Uiltje. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van kooltjer Sierk Pieters, voor 550 CG.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeinte Willems Jaager


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-062 Lanen 89Willem Feddema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-059 Lanen 89Wytze FeddemaCG 1:00:00


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 van 20 jun 1812
adressoortbedraggebruik
F-180Lanen 89koopaktefr. 462huis aan de Wortelhaven F-180
 
verkoperMeinte Willems Jager (gehuwd met Antie Hendriks)
koperUiltje Dirks Eykhoudt


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Bart Klazes Bambach... geb 1811, ovl 1812, huw 1818, huw 1820, ovl 1836, ovl 1856; Bambach, Bart N. (icolaas) gebruiker van wijk F-180; eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204); Bartholomeus Nicolaas Bambag en Anna Maria Schoot, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Uiltje Dirks Eikhout... ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van wijk G-213; gebruiker Gijsbert Foss? vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-180Lanen 89Uiltje D Eikhout Bart M Bambach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1039Lanen 89Edde Hendriks EdsjosHarlingenschreinwerkerpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Anna J Kroeseoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-180; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Joseph Roelofs Markenstein... moeder ovl in 1839; BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sliedrecht en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-180; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-180WortelhavenJoseph Markensteyn31 jSliedrechtm, protestant, gehuwd, winkelier
F-180WortelhavenAnna J Kroese28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-180WortelhavenDirk Markensteyn1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJan Markensteyn3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJohanna de Vrugt23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-180Lanen 89Jan Josephs Markenstein, overleden op 12 november 18412 jr (geboren 11/9/1839), overleden Spekmarkt F 180. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Eva Sjoerds van der Weide... HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd Jans vdW, en Hendrikje Roelofs vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-180Lanen 89Jan Sjoerds van der Weide... zv Sjoerd Jans vdW, en Hendrika Roelofs vd Zee; BS geb 1821, huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1039F-180 (Wortelhaven)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3634F-173 (De Lanen)Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3634Lanen 89 (F-173)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 89wed Wijtze Plekkermelkverkoopster
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 89A.Dreijerverzekeringsagent


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 89, HarlingenLanen 89H. Blom & zn.decoratie-, verf-, behang-, glaswerken
  terug