Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 9 6-066 6-064 E-154 E-150
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 9 6-066 6-064 E-158 E-150
Naastliggers vanLanen 9
ten oostenLanen 11
ten zuidende Lanen
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 9


aangrenzende stegensteeg
Lanen 9Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0027v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZledige plaats met huis erop
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lyuuessteeg]
naastligger ten noordenBender, metschipper
naastligger ten noordenDouwe Annis, en
naastligger ten noordenMargrieta Droog
verkoper q.q.mr. Douwe Annis, geauthoriseerde curator ad actis divisionis over
verkoperGeerthie Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van mr. Douwe Annis als geauthoriseerd curator ad actus ten profijte van Geertke Harmens, een ledige plaats met het huis daar op staande, strekkende van de Lanen tot aan de eerste kamer noordwaards. Ten W. Dirck Lyuues steeg, ten N. schipper Bender? met Douwe Annis en Margrieta Dircx.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0042v van 17 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZ [niet vermeld]huis
 
koper provisioneelSyrck Syoerts goudsmid275-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.mr. Douue Annis, curator over
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild ten verzoeke van mr. Douwe Annis, een huis. Provisioneel gekocht door goudsmid Syrck Syoerts voor 275 gg.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185r van 9 dec 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBennier Gerryts


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190r van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0093v van 14 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZoud huis (afgebroken en herbouwd)
 
koperCleys Bartels, gehuwd metveerschipper
koperTietscke Diercx
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: cementmolen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBennier Gerryts
naastligger ten oostenlege plaats strekkende oostwaarts tot aan de cementmolen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenJan Stoffels
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Dierck Syourdts
verkoperTiedt Laeses, weduwe van
verkoperwijlen Dierck Syourdts


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251v van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: dirck lieuuessteeg]


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263r van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCleys Bartels


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 15 jan 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9Lanen NZhuis
 
koperRomke Greolts 220-19-00 GG
naastligger ten oostenCleis Bartels
naastligger ten westensteeg waarvan vrij gebruik
naastligger ten westenHere Gatses
verkoperTieetske Dirks c.s.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0262r van 18 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9oostLanen NZ en Voorstraat, tussenhuis en schuur
 
koperCleyes Bartels, gehuwd met500-00-00 GG
koperTiets Dircks
naastligger ten oostende hof van verkoperse Antie Ripperts
naastligger ten zuidenJan Bentes
naastligger ten zuidenWytske Symens
naastligger ten westende kopers Cleyes Bartels
naastligger ten westenTiets Dirckx
verkoperAntie Ripperts


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0265v van 25 mrt 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZhuis
 
koperJeppe Jeppes, gehuwd metmr. bakker900-00-00 CG
koperTyetske Jans
bewonerRinske Sickes, weduwe van
bewonerwijlen Aris Pyters
naastligger ten oostenoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
verkoperoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeppe Jeppes, mr. bakker x Tyetske Jans kopen een huis nz. Lanen. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. de Lanen, ten W. een doorgaande steeg. Geen grondpacht. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh voor 900 cg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012r van 17 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZhuis
 
koperoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh 800-00-00 CG
huurderde verkopers Jeppe Jeppes c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenBartel Kleyssen Lantingh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenBartel Kleyssen Lantingh
verkoperJeppe Jeppes c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koopt een huis nz. Lanen. Ten O. en N. de koper, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van mr. bakker Jeppe Jeppes.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0086r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZhuis
 
koper enJan Thijssen mr. bakker300-00-00 GG
koperYeme Jacobs molenaar
bewonerJeppe Jeppes
naastligger ten oostenCleis Lantingh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenCleis Lantingh
verkopervroedsman Douwe Lantingh


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZhuis
 
koperDirk Jansen mr. metselaar341-12-00 GG
bewonerJeppe Jeppes
naastligger ten noordenCleys Lantingh apotheker
naastligger ten oostenCleys Lantingh apotheker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperYeme Jacobsmolenaar
verkoperJan Thijssesbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen (IJsenbeek?), mr. metselaar koopt nz. Lanen een huis. Ten O. en N. Cleys Lantingh, apotheker, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat. Gekocht van Yeme Jacobs, meulenaar en Jan Thijssen, backer.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261v van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9oostLanenhuis, plaats en cementmolen
 
koperJurjen de Roos, gehuwd met890-00-00 CG
koperJetske Jacobs
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenburgemeester Menelaus Hillebrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braam
naastligger ten westenDirck Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenGrietie Lieuwes
verkoperCleys Lantinghwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen de Roos [Rosee] x Jetske Jacobs koopt huis, plaats, cementmolen, loods, schuur en paardenstal c.o.a., nz. Lanen. Ten O. Grietie Lieuwes, ten Z. de Lanen, ten W. mr. metselaar Dirck Jansen en een steeg, ten N. burgemeester Menelaus Hillebrants en erven Claes Freerx Braam. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. en in de steeg achter het huis van erven Braam naar de Lanen. Gekocht van wijnhandelaar Cleys Lantingh.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0402r van 10 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9Voorstraat ZZ, met de ingang in een steegjetwee woningen
 
koperDirck Sickes, gehuwd met430-00-00 CG
koperPytie Jacobs Braem
naastligger ten oostenDirck Sickes, gehuwd met
naastligger ten oostenPytie Jacobs Braem
naastligger ten zuidenJurjen Rosee cementmaker
naastligger ten westenmr. Aert Jacobs
naastligger ten noordenGerrit Willems
verkoper van 1/2Antie Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis ClaessenKimswerd
verkoperJoannes Jansen veniam aetatis
verkoper q.q.Reyner Jansen, curator overzeilmaker
verkoperMayke Jansen
erflaterwijlen Joannes Joannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sickes x Pietie Jacobs Braam koopt 2 woningen, bestaande uit 2 onder- en bovenkamers met een ruime ledige plaets er tussen, in- en uitgaande op de zz. Voorstraat door een steegje. Ten O. de kopers, ten W. mr. Gert Jacobs en andere woningen, ten Z. cementmaker Jurjen Rosee. Gekocht van Antie Pytters x Cornelis Claassen te Kimswerd voor 1/2 en Joannes Jansen met zeilmaker Reiner Jansen, als curator over Mayke Jansen, kinderen en erven van hun wl. vader Joan Joannes, voor de andere 1/2.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0164r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Jans mr. metselaar


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0342v van 5 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanenhuis, plaats, loods, schuur en paardenstal
 
koper door niaarPietie Jacobs Braam, gehuwd met1000-00-00 GG
koper door niaarDirk Sickes koopman
geniaarde koperOcke Tytes, gehuwd met
geniaarde koperWapke Wigles
naastligger ten oostenGrietie Lieuwes
naastligger ten oostenDirk Sickes koopman
naastligger ten zuidenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten noordende kinderen van burgemeester Hillebrands
naastligger ten noordenDirk Sickes koopman
verkoperJetske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jurien Rosee, en als voogd van haar dochtercementmaker
verkoperLeentie Juriens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPietie Jacobs Braam x Dirck Sickes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis, plaats, loods en paardenstal nz. Lanen. Ten O. de kopers en Grietie Lieuwes, ten W. en Z. mr. metselaar Dirk Jansen (IJsenbeek) en de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. erven burgemeester Hillebrands en de kopers. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. en ook door de steeg achter de paardenstal van Dirk Sickes, naar de Lanen. Gekocht van Jetske Jacobs wv cementmaker Jurjen Rosee voor 1/2, en haar dochter Leentie Jurriens voor 1/2, voor 1000 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0366v van 4 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9oostLanen NZhuis, loods en planten
 
koperJan Reiners, gehuwd met900-00-00 GG
koperJacomijntie Martens
naastligger ten oostenGrietie Lieuwes
naastligger ten oostenPietie Jacobs Braem c.m.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordende kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrands
naastligger ten noordenPietie Jacobs Braem c.m.
verkoperPietie Jacobs Braem, gehuwd met
verkoperDirk Sikkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reiners x Jacomijntje Martens koopt een huis, loods en plaets nz. Lanen. Vrij in- en uitgang door de steeg. Ten O. die steeg, Grietie Lieuwes en de verkoper, ten Z. de Lanen, ten W. mr. metselaar Dirk Jansen (IJsenbeek?), ten N. de kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrants en de verkoper. Ook vrij in- en uitgang door de steeg ten W., achter de stal of het erf van verkoper, naar de Lanen. Kopers moeten zelf de reparaties aan het huis betalen en er zijn veel condities. Gekocht van Pytie Jacobs Braam x Dirk Sickes, voor 900 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-066Lanen 9huis
eigenaarHendrik Dirks cum soc.
gebruikerHendrik Dirks cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-066Lanen 9huis
eigenaarHendrik Dirks cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-066 Lanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerBauke Ydes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-066 Lanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296v van 17 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-066 Lanen 9Hendrik Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-066 Lanen 9huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0045v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9Lanen NZ hoek Drie Roemerssteeghuis
 
koperJacob Symons, gesterkt met zijn curatorkleermaker550-00-00 CG
koperJan Heins schoolmeester stadsweeshuis
naastligger ten oostenDirk IJsenbeek c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenDirk IJsenbeek
verkoperJan Hendriks van der Korfmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Jacob Symons [Reinalda], kleermaker, koopt huis hoek Drie Romerssteeg. Ten O. en N. Dirk IJsenbeek, ten Z. de Lanen, ten W. de steeg. Gekocht van mr. chirurgijn Jan Hendriks v.d. Korf.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0217v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0183v van 25 apr 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9oostDrie Roemerssteeghuis
 
koperGeertje Pieters Scheltema, weduwe van
koperwijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen
huurderPieter Jans
huurderAndries Claasen
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaff
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende weduwe Antje Nauta
verkoper van 1/3Trijntje Dirks IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Oswaldmr. blikslager
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2 van 1/3Grietje Jans IJsenbeek
verkoper van 1/2 van 1/3Hendrik Jans IJsenbeek
erflaterwijlen Jan Dirks IJsenbeek
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Dirk Reinders IJsenbeek, kind van
erflaterwijlen Reinder Dirks IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertje Pieters Scheltinga wv Reinder Dirks IJsenbeek, kalk-, steen- en cementmaler koopt groot huis en cementmolen. Ten O. Wybe Andries, ten W. de Drie Romerssteeg en Jacob Reinalda, ten Z. de Lanen, ten N. het volgende perceel, een huis in de Drie Romerssteeg direct erachter. Ten O. de burgemeester S. Schaaff, ten W. de steeg, ten Z. het 1e perceel, ten N. wd. Antje Nauta. Gekocht van Trijntje Dirks- x Johannes Oswald, mr. blikslager, Grietje- en Hendrik Jans-, en Dirk Reinders IJsenbeek, allen voor 1/3, als erven Dirk Jansen IJsenbeek, cementmaler.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0183v van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9oostLanen NZhuis en cementmalerij
 
koperGeertje Pieters Scheltema, weduwe van1827-00-00 GG
koperwijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen
huurder huisde koper Geertje Pieters Scheltema 42-00-00 CG
huurder cementmalerijde koper Geertje Pieters Scheltema 68-00-00 CG
naastligger ten oostenWybe Andries
naastligger ten zuidenLanen en straat
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten westenJac. Reinalda
naastligger ten noordenDrie Roemerssteeg
verkoper van 1/3Trijntje Dirks IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Oswaldmr. blikslager
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2 van 1/3Grietje Jans IJsenbeek
verkoper van 1/2 van 1/3Hendrik Jans IJsenbeek, kinderen van
erflaterwijlen Jan Dirks IJsenbeek
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Douwes Zeilmaaker, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3het kind van Dirk Reinders IJsenbeek
erflaterwijlen Reinder Dirks IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Geertje Pieters Scheltinga wv Reinder Dirks IJsenbeek, kalk-, steen- en cementmaler koopt groot huis en cementmolen. Ten O. Wybe Andries, ten W. de Drie Romerssteeg en Jacob Reinalda, ten Z. de Lanen, ten N. het volgende perceel, een huis in de Drie Romerssteeg direct erachter. Ten O. de burgemeester S. Schaaff, ten W. de steeg, ten Z. het 1e perceel, ten N. wd. Antje Nauta. Gekocht van Trijntje Dirks- x Johannes Oswald, mr. blikslager, Grietje- en Hendrik Jans-, en Dirk Reinders IJsenbeek, allen voor 1/3, als erven Dirk Jansen IJsenbeek, cementmaler.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0271v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9westLanen NZ hoek Drie Roemerssteeghuis
 
koperOcke Jurjens van der Stok, gehuwd met700-00-00 CG
koperGeertje Pieters Scheltema
naastligger ten oostenGeertje Pieters Scheltema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenGeertje Pieters Scheltema
verkoperJacobus Simons Reinalda


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0211v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9Lanen NZhuis en cementmakerij
 
koperdr. Bouwe Scheltema medicinae doctor1662-15-00 CG
koperTaeke Scheltema tussen Arnhem
koperPieter Rodenhuis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwe Andries
naastligger ten oostenWiebe Andries
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenMarten Hendriks
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 9Lanen NZhuis en cementmalerij
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter2000-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Meyer
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Hendriks
naastligger ten noordeneen eerder verkocht perceel
begunstigde van een lijfrenteGeertje Hendriks Reidhorst, gehuwd met30-00-00 CG
begunstigde van een lijfrenteJacob Reinalda
begunstigde van een lijfrenteHelena Reinalda, gehuwd met30-00-00 CG
begunstigde van een lijfrentedr. D. Ypey
verkoper q.q.P. Rodenhuis, procuratiehouder van
verkoperBouwe ScheltemaRotterdam
verkoperTaco ScheltemaVelp
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis & cementmalerij nz. Lanen. Ten O. Hendrik Meyer, ten W. erven Marten Hendriks, ten N. perceel (b). 2) Twee kamers onder een dak met nog een kamer bij de noordelijkste, alle staande in de Drie Romerssteeg agter, ten noorden van de huisinge en cementmalerij


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-064 Lanen 9Johannes Norel2-00-00 CGstond: p rodenhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-154Lanen 9Johannis Klaases Norel... gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk E-154; gebruiker is Klaas Norel, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; gebruiker Klaas Norel, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-154Lanen 9Klaas Norel... Buma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1812, ovl 1815; gebruiker van wijk E-154, kalkkoper; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; eigenaar is Johannes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-154Lanen 9Johannes Norel Klaas Norel kalkkoper
E-158Lanen 9Klaas Norel stalling


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-154Lanen 9Hinke van der Stok, overleden op 28 november 182937 jr, wed. Klaas Norel, vrouw van Rients de Wit, wijnwerker Laanen E 154, moeder van Dirkje (vrouw van Klaas Ymkes Kamminga, bakker Lollum) en Okke Norel (voogd is Sikko Posthuma, houtkoper) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Bouwe, Geertje, Dirk, Jan, Baukje en nu wijlen Pieter Rientses de Wit (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-154Lanen 9Pieter Rientses de Wit, overleden op 10 december 18293 wk, dochter van Rients de Wit, wijnwerker/kalkkoopman Laanen E 154 en wijlen Hinke van der Stok (wed. Klaas Johannes Norel), broer van minderjarige Bouwe, Geertje, Dirk, Jan en Baukje Rientses de Wit, halfbroer van Dirkje (vrouw van Klaas Ymkes Kamminga, bakker Lollum) en minderjarige Okke Klazes Norel (voogd is Sikko Posthuma, houtkoopman) (uit 1e huwelijk moeder). Saldo fl. 161,72. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1254Lanen 9Rients Durks de WitHarlingenkoopmanhuis, erf en trasmolen (260 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1255Lanen 9Rients Durks de WitHarlingenkoopmanstal (20 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
E-154Lanen 9Huizinge met cementmalerij en verdere annexen aan de Lanen, gebruiker Rients de, Wit. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
E-158Lanen 9Stalling bij de Lanen, gebruiker Rients de, Wit. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-154Lanen 9Cornelis Toutenburgoud 48 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-154; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-154Lanen 9Henderina Handtoud 33 jaar, geb Arle (?) en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-154Lanen 9Hendrik Veldhuisoud 44 jaar, geb Gieterveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-158Lanen 9Gerrit Harms Smit... N.H., zv Harm Wijchers S, (gk), en Elsien Berends, (gk); BS huw 1828, ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk E-158, wijk C-072; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, buitenschipper, wijk E-064; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-154Lanen 9C Toutenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-154LaanenCornelis Toutenburg48 jBritswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerman
E-154LaanenHenderina Handt33 jArlegezin 1, v, protestant, gehuwd
E-154LaanenWisse Zweitses Veenstra25 jWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
E-154LaanenAkke P Tjaarstra23 jBolswerdgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-154LaanenHendrik Veldhuis44 jGieterveengezin 3, m, protestant, gehuwd, varensgezel
E-154LaanenRenske de Vries26 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-154Lanen 9Bernardus Johannes Drost, overleden op 5 mei 184243 jr, postrijder, geboren Gorredijk, overleden Laanen E 154, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-154Lanen 9Hendrik Gerardus Groenewoud, overleden op 14 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 25/4/1821), bakkersknecht, overleden Lanen E 154, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-154Lanen 9Teuntje Oolgaard... Herst. EvL, dv Daniel O, en Antje Akkerboom; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-158Lanen 9Egbert Godthelp... zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-158Lanen 9Sophia Johannes Godthelp... G, en Sietske Advokaat; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1877, bev.reg. 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-158Lanen 9Tjeerdje van Slooten... vS, en Sipkje Abes (Wyma); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk C-072, wijk E-158, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2546E-154 (de Lanen)Johs. J. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 2546E-158 (de Lanen)Johs. J. Jagerstalling


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3600E-150 (De Lanen)Johannes J. Jagerwoonhuis en stal


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5127Lanen 9 (E-150)Jarig C. Mollema (en Cons., te Leeuwarden)woonhuis


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Droogezeebaden voor dames en meisjes


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Droogezeebaden voor heeren


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 9 Dirk van Droogepachter v/d Harmonie
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge123Schippersbond


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Agent Schipperstransportvereen., comm.h.


1924 - kentekenadresnaam
B-7428
Lanen 9Fa. D. van Drooge & Zoon


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Agent Schipperstransportvereen., comm.h.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Agent Schipperstransportvereen., comm.h.


1926 - kentekenadresnaam
B-9866
Lanen 9Fa. D van Drooge en Zn.


1926 - kentekenadresnaam
B-9866
Lanen 9Fa. D. van Drooge en Zn.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Drooge & zoonscheepsbevrachting voor binnen- en buitenland


1927 - kentekenadresnaam
B-9866
Lanen 9Fa. D van Drooge en Zn.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 9H. van Droogebazalthandelaar
Lanen 9L. van Droogebazalthandelaar
Lanen 9D. van Droogeconcertzaalhouder


1928 - kentekenadresnaam
B-12397
Lanen 9aFa. D. van Drooge en Zn.


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Drooge & zn.beton- en wegenmaterialen


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Drooge & zn.handel in wegenbouw-materialen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 9, HarlingenLanen 9D. van Drooge & zn.


1934 - kentekenadresnaam
B-19960
Lanen 9Firma D. van Drooge


1934 - kentekenadresnaam
B-19961
Lanen 9Firma D. van Drooge


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9D. v. Drooge & Zn.123Scheepsbevr., wegenmat., exp.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 9Noord-Ned. Wegenbouw v.h. Fa. D. v. Drooge & Zn.123


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 9K. (Klaes) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 9rijksmonument 20492
  terug