Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 14(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-272G-314


Naastliggers vanMolenpad 14
ten oostenMolenpad 16
ten westenMolenpad 12
ten noordenhet Molenpad


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0171r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perceel in de vorige akte, verkocht door dr. W. Knijff


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 14Molenpad ZZ27‑01‑00 ggkamer
koper door niaarSeerp Tjepkes koopman
geniaarde koperSimon Agesmakelaar
naastligger ten oostende stal van Abe Pieters koopman
naastligger ten zuidende hof van Seerp Tjepkes
naastligger ten westenhet perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperdr. W. Knijff, als erfgenaam van zijn ouderssecretaris Universiteit van Franeker
erflaterwijlen Jan Knijff, gehuwd met
erflaterwijlen Ariaentie van Hemert


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0069r van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSaepke Folkerts


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0302r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0305r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 14Molenpad ZZ25‑07‑00 gghuis
koper van 1/2Gosling Adams mr. metselaar
koper van 1/2Zytse Pijlaker mr. metselaar
huurderHendrik Holkamp 16‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar
naastligger ten zuidenJohannes van Seist
naastligger ten westenburgemeester Toussaint
naastligger ten noordenMolenpad [staat: straat]
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Adams koopt zijn (huur)woning met massale put en bak en mandelige scheidgevel ten O. met Michiel Wassenaar, aan het Molenpad. (Het is dus een dwarshuis?), ten W. de burgemeester Toussaint, ten Z. Johannes van Seist, ten N. de straat. Gekocht van Aurelia Gratama x Pieter Tetrode, voor 25 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0270r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0059r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Pieters


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0016v van 3 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytze Pieters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-116/2, pag. 43Molenpad 14Johannes Beerends
3-116/2, pag. 43Molenpad 14Bernardus Jurjens
3-116/2, pag. 43Molenpad 14wed. Johannes van Seist


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0242v van 30 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 14Fabrieksstraat WZ wijk G-272 en G-273 [staat: stadsvesten tussen Moriaanstraat en Molenpad]625‑00‑00 cgtuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel
koperWytze Vettevogel notaris
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Poppe Menalda
naastligger ten zuidende verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperde stad Harlingen Albertus Jacobus Conradisecretaris


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Antje Jansgeb 1751 ... , ovl 13 apr 1814 HRL, huwt met Bernardus Jurjens Kroese, ovl wijk G-272, dv Jan Lolkes de Boer en Wikje Wigles; BS ovl 1814; huw 1815, huw 1833


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Bernardus Jurjens Croes... ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1816, ovl 1818, ovl 1823, huw 1833, ovl 1849, ovl 1864; gebruiker van wijk G-272, sjouwer, eigenaar is Schelte van der Hoef, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Schelte Piers van der Hoeff... van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, boerearbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-272Molenpad 14Schelte van der HoefBernard Jurjens Croessjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1783Molenpad 14wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Age Rommerts Radema... 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Anne J Joanaoud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Maaike de Boer... 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Rommert Rademahuwt met Trijntje Ages, kind: Sjouwke Rommerts R, geb 1802 Wijnaldum; BS ovl 1846; oud 29 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Sjerpkje S Postoud 45 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Sjouwkje Hillebrands van Loon... ovl 1880, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk D-113; oud 30 jaar, geb Winsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-272Age Romm. Radema47 jwerkmanWijnaldumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-272Sjerpkje Sjerps Post45 jPietersbierumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-272Rommert Radema29 jWijnaldumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-272Trijntie Radema10 jWijnaldumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-272Anne Jans Jorna31 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-272Sjouwkje van Loon30 jWinsumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-272Aukje Jorna7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-272Riekje Jorna1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-272Molenpad 14Tjietske IJzenbeek, overleden op 9 december 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 22/3/1841), overleden Achter de Kerk G 272. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Marten Jelles Hibma... 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Yme Willems Lijn... /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1783Molensteeg G-273erv. Pieter Duinmeijer woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-272Molenpad 14Eene woonkamer in de Molensteeg, in gebruik bij M., Souverein. Finaal verkocht op 23 feb 1872 de Korenbeurs bij Fekkes door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 115.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-272Molenpad 14Eene woonkamer in de Molensteeg, in gebruik bij M., Souverein. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 115.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1783Molenpad G-315 Jan Pieters Schaafsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1783Molenpad 14 (G-314)woonhuis


2023
0.068537950515747


  terug