Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 14 (niet bekend) (niet bekend) G-272 G-314
Naastliggers vanMolenpad 14
ten oostenMolenpad 16
ten westenMolenpad 12
ten noordenhet Molenpad


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 14Molenpad ZZkamer
 
koper door niaarSeerp Tjepkes koopman27-01-00 GG
geniaarde koperSimon Agesmakelaar
naastligger ten oostende stal van Abe Pieters koopman
naastligger ten zuidende hof van Seerp Tjepkes
naastligger ten westenhet perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff academiae secretaris
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperdr. W. Knijff, als erfgenaam van zijn oudersacademiae secretaris
erfgenaamwijlen Jan Knijff, gehuwd met
erfgenaamwijlen Ariaentie van Hemert


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0171r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet perceel in de vorige akte


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0302r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0305r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 14Molenpad ZZhuis
 
koper van 1/2Gosling Adams mr. metselaar25-07-00 GG
koper van 1/2Sytse Pijlaker mr. metselaar
huurderHendrik Holkamp 16-00-00 CG
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar
naastligger ten zuidenJohannes van Seist
naastligger ten westenburgemeester Toussaint
naastligger ten noordenMolenpad [staat: straat]
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
Pieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Adams koopt zijn (huur)woning met massale put en bak en mandelige scheidgevel ten O. met Michiel Wassenaar, aan het Molenpad. (Het is dus een dwarshuis?), ten W. de burgemeester Toussaint, ten Z. Johannes van Seist, ten N. de straat. Gekocht van Aurelia Gratama x Pieter Tetrode, voor 25 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0270r van 21 nov 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-116 1/2Molenpad 14Johannes Beerends
3-116 1/2Molenpad 14Bernardus Jurjens
3-116 1/2Molenpad 14wed Johannes van Seist


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0242v van 30 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0242v van 30 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 14Fabrieksstraat WZ wijk G-272 en G-273 [staat: stadsvesten tussen Moriaanstraat en Molenpad]tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel
 
koperWytze Vettevogel notaris625-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten zuidende verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperde Stad Harlingen Albertus Jacobus Conradisecretaris


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Antje Jansgeb 1751 ... , ovl 13 apr 1814 HRL, huwt met Bernardus Jurjens Kroese, ovl wijk G-272, dv Jan Lolkes de Boer en Wikje Wigles; BS ovl 1814; huw 1815, huw 1833


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Bernardus Jurjens Croes... ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1816, ovl 1818, ovl 1823, huw 1833, ovl 1849, ovl 1864; gebruiker van wijk G-272, sjouwer, eigenaar is Schelte van der Hoef, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Schelte Piers van der Hoeff... van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, boerearbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-272Molenpad 14Schelte van der Hoef Bernard Jurjens Croes sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1783Molenpad 14wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Age Rommerts Radema... 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Anne J Joanaoud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Maaike de Boer... 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Rommert Rademahuwt met Trijntje Ages, kind: Sjouwke Rommerts R, geb 1802 Wijnaldum; BS ovl 1846; oud 29 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Sjerpkje S Postoud 45 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Sjouwkje Hillebrands van Loon... ovl 1880, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk D-113; oud 30 jaar, geb Winsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-272Age Romm. Radema47 jWijnaldumgezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
G-272Sjerpkje Sjerps Post45 jPietersbierumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-272Rommert Radema29 jWijnaldumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-272Trijntie Radema10 jWijnaldumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-272Anne Jans Jorna31 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-272Sjouwkje van Loon30 jWinsumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-272Aukje Jorna7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-272Riekje Jorna1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-272Molenpad 14Tjietske IJzenbeek, overleden op 9 december 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 22/3/1841), overleden Achter de Kerk G 272. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Marten Jelles Hibma... 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-272Molenpad 14Yme Willems Lijn... /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1783G-273 (Molensteeg)Frederik Ebelingwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-272Molenpad 14Eene woonkamer in de Molensteeg, in gebruik bij M., Souverein. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 115..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
G-272Molenpad 14Eene woonkamer in de Molensteeg, in gebruik bij M., Souverein. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 115..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1783G-315 (Molenpad)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1783Molenpad 14 (G-314)woonhuis
  terug