Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 25(niet bekend)(niet bekend)H-138H-153


Naastliggers vanNieuweburen 25
ten oostenNieuweburen 27
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 23


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0143v van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWasbleek


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0210r van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Wasbleek, bij de stadsvesten400‑00‑00 CGhuis en tuin
koperPytter Cornelis trekschipper
huurderN. N. 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidende tuin van Minse Cornelis
naastligger ten westende tuin van Minse Cornelis
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanpad]
verkoperFedde Boeles, gehuwd metsmalschipper
verkoperElske Aarnts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Cornelis, trekschipper, koopt een huis en hof met bomen etc., omtrent de Stadsvesten bij de Wasbleek. Ten O. de Wasbleek, ten W. en Z. deels de Stadsvesten en de tuin van Minse Cornelis, ten N. het Lijnbaanspad. Zie vooral de acte. Gekocht van Fedde Boeles, smalschipper x Elske Alberts (Aarnts?), voor 400 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0280v van 23 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwasbleek


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0313v van 16 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwasbleek


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007r van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwasbleek


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117v van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwasbleek


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208r van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwasbleek


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek]102‑10‑00 CGkamer en plaats
koperClaes Douwes Valken, gehuwd metmr. brouwer
koperAeltsie Freerks Scheltinge
naastligger ten oostenhet huis van Bartel Hayes, gehuwd met
naastligger ten oostenHiltie Pytters
naastligger ten zuidende tuin van Bartel Hayes, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Pytters
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoperBartel Hayes, gehuwd met
verkoperHiltie Pytters


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0039v van 30 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: ten westen van de Wasbleek]501‑00‑00 GGhuis en tapperij
koperBeernt Geersma, gehuwd metmoutmaker Pasveer
koperJanke Symons
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenHeins
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Hiltie Freerks Scheltinga, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Douwes Falkensmr. brouwer
verkoper van 1/4Trijntje Clases Falkens, gehuwd met
verkoper van 1/4Johannis Elgersmaschipper
verkoper van 1/4Antie Clases Falkens
verkoper van 1/4Jacobus Nautamr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Geersma, mr. moutmaker x Janke Symons koopt een huis en tapperij 'Pasveer', voor weinige jaren nieuw getimmerd, omtrent de Wasbleek. Ten O. de koper, ten W. de stadsvesten, ten Z. de tuin van Hans, gardenier, ten N. de straat. Gekocht van Hiltie Freerks Scheltinga wv Claes Douwes Falkens, mr. brouwer, voor 1/2, Trijntje Clases Falkens x Johannes Elgersma, schipper, voor 1/4 en Antje Clases Falkens x Jacobus Nauta, mr. tinnegieter?, voor 1/4, voor 501 gg.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0014v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Yversen* hovenier


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0187v van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: bij de Wasbleek]1100‑00‑00 CGhuis en tapperij
kopermeerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums Pasveer
huurderHarmen Harmens c.u.35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten zuidende tuin van vroedsman Hans Yversen* gardenier
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: straat]
verkoperBeerend Geersma, gehuwd metmr. brouwer
verkoperJanke Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jogchums, vrijgezel, koopt een huis en tapperij 'Pasveer', voor enige jaren nieuwgebouwd, gelegen omtrent de Wasbleek. Ten O. Jacobus Nauta, mr. brouwer, ten W. de stadsvesten, ten Z. de tuin van Hans, gardenier, ten N. de straat. Gekocht van Beernt Geersma, mr. brouwer x Janke Symons, voor 1100 cg.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0104r van 21 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Pasveer


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0225v van 23 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten]425‑00‑00 CGhuis
koper door niaarTheunis Jansen koemelkerhet Pasveer
geniaarde koperWilhelmus van Cassel, gehuwd metmr. blauwverver
geniaarde koperWikjen Pytters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [niet vermeld]
verkoperGryttie Heeremyt, weduwe van
verkoperwijlen Eelke Jochums Hannema


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0135r van 16 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkleinkinderen van Claas Douwes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0183r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten]304‑21‑00 GGhuis en grote hof
koperAnthony Vink Pasveer
koperBeerd Brouwer
naastligger ten oostende kleinkinderen van Claes Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
verkoper van 1/2Antje Jans, weduwe vanwinkelierse
verkoper van 1/2wijlen Teunis Jansenkoemelker
verkoper q.q.Antje Jans, als moeder vanwinkelierse
verkoper van 1/2Jan Teunis, zoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink en Beert Beert Brouwer kopen een huis 'Pasveer' met een grote hof, aan de Stadsvesten. De stalling van Cornelis Jansen Beitsgat ligt naast deze hof. Ten O. de kleinkinderen van Claas Douwes, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. het Lijnbaanspad. Gekocht van Antje Jans wv Teunis Jansen, koemelker en winkelierse, voor 1/2, en voor haar zoon Jan Teunis, voor 1/2, voor 304 gg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0233v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeerd Brouwers
naastligger ten westenAnthony Vink


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0159r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Wasbleek, stadsvesten bij de130‑00‑00 GG1/2 huis en hof
koperJacobus Mecima, gehuwd metkoopman Pasveer
koperAntje Vink
huurderPiebo Bakker c.s.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenCornelis Beidschat
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: oude lijnbaanspad]
verkoperAafke Beerts Brouwer, gesterkt met
verkoperSybout Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mecima x Antje Vink koopt een 1/2 van het huis en hof 'Pasveer' aan de Stadsvesten bij de Wasbleek. De koper bezit ook al de helft. Ten O. Cornelis Beitschat, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. het oude Lijnbaanspad. Gekocht van Aafke Beerts Brouwer x Sybout Cramer, voor 130 gg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0298v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: aan de stadsvesten]162‑00‑00 GGhuis en tuin
koperJurjen Okkes koopman Pasveer
huurderGosling Sjoerds c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenCornelis Beidschat
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: het oude lijnbaanpad]
verkoperJohannes Mecima, gehuwd met
verkoperAntje Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, koopman, koopt het huis en tuin 'Pasveer'. Gekocht van Johannes Mecima x Antje Vink, voor 162 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0138ar van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhof en huis Pasveer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0175v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek aan de stadsvesten]379‑21‑00 GGhuis
koperClaas Doedes, enmr. scheepstimmerman Pasveer
koperLolke J. de Boer
huurderClaas Taekles c.u. en c.s.
naastligger ten oostenDouwe Tjeerds
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: het oude lijnbaanspad]
verkoper q.q.vroedsman Johannes Vrank, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2minderjarige vrijster Jannetje Nôy te Monnikendam
verkoper q.q.Louis Nôy, vader van en voogd van te Monnikendam
verkoper van 1/2minderjarige Swaantje Nôy, erfgenamen van hun moey te Monnikendam
erflaterwijlen Geertje Douwes, weduwe van
erflaterwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopman
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam
verkoper van 1/2Ocke Jurjens van der Stok, zoons en erfgenamen van
erflaterwijlen Jurjen Okkes van der Stok


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0010r van 29 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek bij de stadsvesten]150‑00‑00 CGhuis en tuin
koperLolke Jans de Boer, gehuwd met
naastligger ten oostenDouwe Tjeerds
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: het oude lijnbaanspad]
verkoperKlaas Doedesscheepstimmerbaas


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0366v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbaanpad


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0257v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 25Nieuweburen NZ [staat: Wasbleek wijk H-138]136‑00‑00 CGhuis en hof
koperClaas IJzenbeek koopmanhet Pasveer
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadswal]
naastligger ten westenstadswal
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [niet vermeld]
verkopermeerderjarige vrijster Marijke Loo
verkoperMarijke Jans Holmant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas IJsenbeek koopt huis en hof 'Pasveer', bij de Wasbleek, wijk H-138. Ten O. de Wasbleek, ten W. en Z. de stadswal, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Loo, vrijster, voor 1/2, Marijke Jans Holmans x Frederik Meyer, voor 1/4 en Hermanus Holmans ook voor 1/4, voor 136 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Claas Bentes IJsenbeek... (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; gebruiker Johannes Posthumus, hovenier, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Johannes Posthumusgebruiker van wijk H-138, hovenier; eigenaar en medegebruiker is Cl. IJsenbeek, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-138Nieuweburen 25Claas IJsenbeek tuin en zomerhuis
H-138Nieuweburen 25Claas IJsenbeek Johannes Posthumus hovenier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1898Nieuweburen 25Klaas IJzenbeekHarlingenhuis en tuin (700 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 30 jun 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-138Nieuweburen 25koopaktefl. 52huis H-138 genaamd het Pasveer
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna IJsenbeek
verkoperEeke IJsenbeek
verkoperNicolaas IJsenbeek
koperJan Frederiks Meyer
koperAntje Symons van Hoek
cessionarisLambertus Rimkema


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Aafke Baukes Zein... Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Boukjen Scheltes de Vries... Hiltje Jans Rinkink; BS huw 1823, ovl 1842; oud 39 jaar, geb Sleikenburg(!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Bouwe Aukes Zein... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Jan Frederiks Meyer... Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1875; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk H-138; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Martinus Lieuwma... 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-138Bouwe Zein39 jkorendragerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-138Bouwkje de Vries39 jSlickenburggezin 1, v, protestant, gehuwd
H-138Auke Zein15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-138Schelte Zein9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-138Marten Zein6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-138Janna Zein14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-138Hiltie Zein2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-138Jan Frederik Meyer37 jkorendragerHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-138Antje Symons van Hoek34 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-138Symon Meyer5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-138Frederik Meyer2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-138Frederika Meyer11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 72 van 27 okt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-138Nieuweburen 25koopaktefl. 350huis genaamd het Pasveer H-138
 
verkoperJan Frederiks Meyer (gehuwd met Antje Symons van der Hoek)
koperWybe Baukes Wiersma


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1966 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-138Nieuweburen 25Sied Edes Park, overleden op 25 augustus 1850geboren 20/1/1850, zoon van Ede Park (Zuidergat H 138) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje en Wikje Edes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-138Nieuweburen 25Antje Symons van Hoek... ovl 1875, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-086, 90, 155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1898Bij de Waschbleek H-138Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4024Waschbleek H-151Uilke Voordewindwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4024Nieuweburen 25 (H-151)Pieter Dekkerswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 25D. Lutskesmatroos
Nieuwe Buren 25aA. Oliviertransportarbeider
  terug