Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 5(niet bekend)4-196 H-148H-163


Naastliggers vanNieuweburen 5
ten oostenNieuweburen 7
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 3


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0112r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenkamer nr. 3 van Gerrit Harmens


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0112v van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 5stadsvesten ZZ bij de Lange Lijnbaan geqouteerd met nr. 374‑07‑00 GGkamer
koperGerrit Harmens gardenier
naastligger ten oostende stalling van Heemstra
naastligger ten zuidenlijnbaan [staat: de baan]
naastligger ten westenkamer nr. 2 van Willem Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Harmens, gardenier, koopt een camer zz. Stadsvesten bij de Lange Lijnbaan, met nr. 3. Ten O. de stalling van Heemstra, ten W. Willem Andries met nr. 2, ten Z. de (Lijn)baen. Gekocht van oud-burgemeester Paulus Wiltfang, voor 74 gg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0281r van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 5Nieuweburen NZ [staat: bij de zogenaamde nieuwe woningen en katoenspinnerij]40‑00‑00 CGwoninge
kopergemeensman Tjalle Bosscha, gehuwd met
koperMaria Greidanus
naastligger ten oostengemeensman Tjalle Bosscha, gehuwd met
naastligger ten oostenMaria Greidanus
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: straat]
naastligger ten westenAndries Jordan
naastligger ten noordengemeensman Tjalle Bosscha, gehuwd met
naastligger ten noordenMaria Greidanus
verkopermeerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0263r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenM. Blok


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-190 , pag. 64Nieuweburen 5P. Kummel
4-190 /2 no. 1, pag. 64Nieuweburen 5wed. Jan Baukes
4-190 /2 no. 1, pag. 64Nieuweburen 5Marten Jansinwooning
4-190 /2 no. 4, pag. 64Nieuweburen 5Gerrit Hendriks
4-190 /2 no. 5, pag. 64Nieuweburen 5Paulus Hansen
4-190 /2 no. 7, pag. 64Nieuweburen 5Willem Jans
4-190 /2 no. 7, pag. 64Nieuweburen 5Ype Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 /2 no. 8, pag. 64Nieuweburen 5Pieter Jurjens
4-190 /2 no. 12, pag. 64Nieuweburen 5Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196, pag. 93Nieuweburen 50‑00‑00 cgde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Geertje Pieters... HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1822; gebruiker van wijk H-148; eigenaar is K. Blok, 1814. (GAH204); Eelke Everts ende G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Klaas Minnes Blok... van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk H-148; gebruiker is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sekretaris der ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-148Nieuweburen 5K Blok Geertje Pieters


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1908Nieuweburen 5erven Minne Klazes BlokHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Catharina Baukesoud 89 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Jan Neurenbergoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Lieuwkje Cornelis Bolman... Harkes B., en Trijntje Baukes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-148Jan Neurenberg42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-148Lieuwkje K Bolman46 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-148Abraham Neurenberg7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-148Pietje Burghout18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-148Katarina Baukes89 jWorkumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-148Nieuweburen 5Jetske Cornelis Bolleman, overleden op 10 december 184050 jr, geb. /overleden Harlingen (12 Nieuwehuizen H 148), weduwe. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-148Nieuweburen 5Lieuwkje Cornelis Bolman, overleden op 9 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 54 jr (geboren 13/5/1793), overleden 12 NieuweHuizen H 148, spinster, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Apolonia Balkstra... en IJtje Douwes Reitsma/Reidmaker; BS huw 1815, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-235; VT1839; Op heden den Negen en twintigsten jul ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-148Nieuweburen 5Gerhardus Sybrandus Groenewoud... Sjieuwke Duursma vd bles; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; gebruiker van wijk G-078, bakkersknegt, eigenaar is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb deinum ... (alles)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 en 44 van 13 aug 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-148Nieuweburen 5provisionele en finale toewijzingfl. 180huis H-148
 
verkoperDirk Tjallingii
koperLucas Kroese


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 190812 Nieuwe huizen H-148Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1908Nieuwe Buren H-163Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1908Nieuweburen 5 (H-163)Poppe Jagerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 5A. Merkxstoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 5W.C. (Willem) v.d. Werf
  terug