Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 38 3-033 3-038 D-091 D-132
Naastliggers vanNieuwstraat 38
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 40
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 36


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0007r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJelle Wopckes


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat [staat: Oosterwal bij de Zoutsloot]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisJan Salvis, gehuwd met105-00-00 GG
koper door niaar ratione sanguinisAnne Jochums
geniaarde koperMinnert Pieters, gehuwd metwever
geniaarde koperLijsbeth Abels
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Claesen tichelaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMary [staat: Mary Pieters weduwe], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter
verkoperJelle WopckesRuigahuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salvis en Anne Jochums kopen, na niaar tegen Minne Pieters, wever x Lijsbeth Abels, een huis aan de Oosterwal. Ten N. wd. Marij Pieters, ten Z. Pieter Claesen, tichelaar. Geen grondpacht. Verkocht door Jan Salvis en Anne Jochums als bloetverwanten van Jelle Wopckes wonende buiten Harlingen te Ruggehuis [Ruigahuizen?], voor 105 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenStoffel Baniers


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096r van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperRuyrd Saackles, gehuwd met315-00-00 CG
koperRiem Pyters
niaarnemerAbe JanssenkoopmanLeeuwarden
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Johannes Janssen c.u.
verkoperJohannes Janssen, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerds


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: tegenover de oosterstadsvesten]kamer met een tuintje erachter
 
koperDirck Lous Hamer 300-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Lous Hamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannes Johannes Bosejonge
verkoperStoffel Berniers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Lous koopt een camer met een tuintje erachter, tegenover de Ooster Stadsvesten. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. de koper, ten N. Johannes Johannes,..? Gekocht van Stoffel Baniers, voor 300 cg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDierx Hammer


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWobbe Jelles


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239r van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38achterten westen recht achter de paardenstalwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie put
 
koperJelle Jacobs, gehuwd met100-00-00 GG
koperGriettie Oedses
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperArien Heerts c.u.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277v van 19 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38achterTen westen recht achter de paardenstalwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put
 
koperHans Abrahams c.u.105-00-00 GG
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijcker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperJelle Jacobs c.u.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWabbe Jelles schipper


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anielierstraat] tegenover de schippers paardenstaltwee kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuiden
 
koperPyter Jacobs, gehuwd metmr. huistimmerman150-00-00 GG
koperTrijntie Jacobs
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Boosjonge
verkoperEibert Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Pyter Jacobs, mr. huistimmerman x Trijntie Jacobs koopt 2 camers, achterelkaar staande, met mede-gebruik v.d. steeg ten Z., en om licht te scheppen met ramen in de zijmuur. Alles is gelegen tegenover de Schipperspaardenstal, wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een ledige plaets, ten Z. de schuur van Claes Feykes en die steeg, ten N. wd. Johannis? Clasen?. Gekocht van Eibert? (Albert?) Willems, voor 150 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat tegenover de schippers paardenstal]twee kamers achter elkaar
 
koperClaes Yppes, gehuwd metmr. ijzersmid80-00-00 GG
koperAeltie Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Joannes Bosejonge
verkoperIede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnjelierstraat


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Peerdestal]huis
 
koperReyner Eelckes mr. metselaar80-00-00 GG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Pytters mr. timmerman
verkoperJan Willemskaagschipper op het WestVlieland


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstalhuis
 
koperFriskjen Pyters, weduwe van220-00-00 CG
koperwijlen Baucke Tierx brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmerman
eerdere eigenaarJan WillemskaagschipperVlieland
verkoperReyner Eelkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperTetjen Ruyrdts


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat bij de Franekerpoort]1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen
 
koperburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.134-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten noorden[de eerste kamer in deze akte]
verkoperAntie Keimpes, gehuwd met
verkoperTiaard Pieters


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[de tweede kamer in deze akte]


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0332v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38achterNieuwstraat WZ [staat: tegenover de Paardenstal]kamer en woning
 
koperJan Pieters bootsgezel52-00-00 CG
naastligger ten oostende stal van Claes Ypkes mr. smid
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidende zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef c.s.
naastligger ten westenJaerigh Piers
naastligger ten noordenJaen Aeges* waterhaler
verkoperClaes Ypkesmr. smid


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0122v van 4 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJaan Ages


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenEpe Pieters


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149v van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat]woning
 
koperWillem Jansen c.u.schuitschipper96-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende tuin van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Pieters
naastligger ten noordenDedmer Jans
verkoperDieuke Willems, gehuwd met
verkoperYpe Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Jansen, schuitschipper, koopt een woning, loods en steeg, wz. Nieuwstraat. Ten O.?, ten W. de tuin v.d. verkoper, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. Dedmer? Jacobs? Gekocht van Dieuke Willems x Ype Pieters, voor 96 cg.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAge Jaans wever


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen nom. ux.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jaan Aeges


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Loon


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraathuis
 
koperSicke Geerts, gehuwd met139-00-00 CG
koperHiltie Baukes
huurderHendrick Hamer c.s.
huurder voor 10 jarende erfgenamen van wijlen Blixma 10-00-00 CG
naastligger ten oostenzekere straat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Blixma
naastligger ten noordenWillem Thomus
verkoperWillem Jansen, vaderLeeuwarden


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAege Jaens


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerRoeloft
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerking1726 insolvent verklaart 20-00-00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwe straat of Angelierstraat] bij de Trekschippers Paardestalhuis en paardestal
 
koperHendrik Ewerts, gehuwd metmr. metselaar221-10-00 CG
koperGryttie Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman
naastligger ten westenGatze Tjallings* koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jansen
verkoperGerrit Jansenbontwever en kalkkroder


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-033 /2Nieuwstraat 38Johannes Wighuys, bestaande uit 3 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-033 Nieuwstraat 38Harmen Everts, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG
3-033 /3Nieuwstraat 38Jan Coenraeds, bestaande uit 5 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-033 /4Nieuwstraat 38Reyner Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarHarmen Everts
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-033 /2Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan J. Wighuis
gebruikerJan J. Wighuis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-033 /3Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan Coenraeds
gebruikerJan Coenraeds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-033 /4Nieuwstraat 38huis
eigenaarReyn Jansen
gebruikerReyn Jansen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ tegenover de paardenstallenhuis
 
koperGatze Tiallings, gehuwd metkoordewerker197-07-00 GG
koperTettie Douwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenGatze Tiallings c.u.koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jaanes
verkoperHendrik Evertsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Gatze Tiallings, koordewerker x Tettie Douwes kopen huis tegen over de paardestallen in de Nieustraat. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. Freerk Fontein, ten N. Albert Jaanes. Gekocht van Hendrik Everts, metselaar, voor 197 gg. 7 st.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis en weefwinkel
 
koperArjen Douwes, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
koperAlbertje Poppes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreedrik Fontein
naastligger ten westenGatse Tjallings koordewerker
naastligger ten noordenHarmen Plagge* bontwever
verkoperGatse Tjallingskoordewerker


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperJohan Johans, gehuwd metmr. metselaar119-07-00 GG
koperElske Gerryts
huurderWillem Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten noordenHarmen Plagge
verkoperArjen Douwes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAlbertje PoppesLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Johansen, mr. metselaar x Elske Gerryts koopt een huis. Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. dr. Junius van Alema, ten N. Harmen Plagge. Gekocht van Arjen Douwes x Albertje Poppes te Leeuwarden, voor 119 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis
 
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman150-00-00 GG
koperChristina Briels
huurderAndele Folkerts 24-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westendr. J. van Alema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Plagge
verkoper q.q.vroedsman Albert Wijmers Bakker, curator over
verkoperwijlen Johan Johannesmetselaar


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis
 
koperJan Dirks trekveerschipper op Dokkum80-00-00 GG
huurderAte Zeilmaker c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenBeernd Plagge
verkoper van 1/2Aldert Bolmankoopman
verkoper van 1/4Harmen Bril, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos, erfgenamen vanPekela
erflaterwijlen Jan Bolman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis
 
koperJacob van de Linde 210-00-00 CG
huurderLieuwe de Vries 30-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutstegen]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Beerent Plagge
verkoperJan Dirks


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-038 Nieuwstraat 38Jacob van der Linde0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde... Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 97 van 3 mei 1821
adressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktehuis D-091
 
verkoperJacob van der Linden
koperAdam Johannes van der Meulen


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 125 van 21 jan 1822
adressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktefl. 125huis D-091
 
verkoperAdam Johannes van der Meulen
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 816Nieuwstraat 38Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Georg Dirks Akkerboom... BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Immertje Jans Spitske... Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-091Nieuwstraat 38Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-091NieuwstraatGeorg D Akkerboom43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatEelkje Dirks47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatDirk Georgs Akkerboom16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Klaaske Tuinstra... 9 jul 1862 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ovl wijk D-091, in haar ovlakte worden als haar ouders opgegeven de namen van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Pieter Christiaans Riem... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Yme Willems Lijn... L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 816D-091 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 816*D-131 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*D-132 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 816Nieuwstraat 38 (D-132)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 38Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 38S.Roukemaslager
  terug