Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 383-033 3-038 D-091D-132


Naastliggers vanNieuwstraat 38
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 40
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 36


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0007r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJelle Wopckes


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat [staat: Oosterwal bij de Zoutsloot]105‑00‑00 GGhuis
koper door niaar ratione sanguinisJan Salvis, gehuwd met
koper door niaar ratione sanguinisAnne Jochums
geniaarde koperMinnert Pieters, gehuwd metwever
geniaarde koperLijsbeth Abels
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Claesen tichelaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMary [staat: Mary Pieters weduwe], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter
verkoperJelle Wopckes te Ruigahuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Salvis en Anne Jochums kopen, na niaar tegen Minne Pieters, wever x Lijsbeth Abels, een huis aan de Oosterwal. Ten N. wd. Marij Pieters, ten Z. Pieter Claesen, tichelaar. Geen grondpacht. Verkocht door Jan Salvis en Anne Jochums als bloetverwanten van Jelle Wopckes wonende buiten Harlingen te Ruggehuis [Ruigahuizen?], voor 105 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStoffel Baniers


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096r van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]315‑00‑00 CGhuis
koperRuyrd Saackles, gehuwd met
koperRiem Pyters
niaarnemerAbe Janssenkoopman te Leeuwarden
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Johannes Janssen c.u.
verkoperJohannes Janssen, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerds


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: tegenover de oosterstadsvesten]300‑00‑00 CGkamer met een tuintje erachter
koperDirck Lous Hamer
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Lous Hamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannes Johannes Bosejonge
verkoperStoffel Berniers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Lous koopt een camer met een tuintje erachter, tegenover de Ooster Stadsvesten. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. de koper, ten N. Johannes Johannes,..? Gekocht van Stoffel Baniers, voor 300 cg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDierx Hammer


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239r van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38achterten westen recht achter de paardenstal100‑00‑00 GGwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie put
koperJelle Jacobs, gehuwd met
koperGriettie Oedses
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperArien Heerts c.u.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277v van 19 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38achterTen westen recht achter de paardenstal105‑00‑00 GGwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put
koperHans Abrahams c.u.
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijcker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperJelle Jacobs c.u.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWabbe Jelles schipper


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anielierstraat] tegenover de schippers paardenstal150‑00‑00 GGtwee kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuiden
koperPyter Jacobs, gehuwd metmr. huistimmerman
koperTrijntie Jacobs
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Boosjonge
verkoperEibert Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Pyter Jacobs, mr. huistimmerman x Trijntie Jacobs koopt 2 camers, achterelkaar staande, met mede-gebruik v.d. steeg ten Z., en om licht te scheppen met ramen in de zijmuur. Alles is gelegen tegenover de Schipperspaardenstal, wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een ledige plaets, ten Z. de schuur van Claes Feykes en die steeg, ten N. wd. Johannis? Clasen?. Gekocht van Eibert? (Albert?) Willems, voor 150 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat tegenover de schippers paardenstal]80‑00‑00 GGtwee kamers achter elkaar
koperClaes Yppes, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAeltie Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Joannes Bosejonge
verkoperIede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnjelierstraat


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Peerdestal]80‑00‑00 GGhuis
koperReyner Eelckes mr. metselaar
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Pytters mr. timmerman
verkoperJan Willemskaagschipper op het West te Vlieland


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstal220‑00‑00 CGhuis
koperFriskjen Pyters, weduwe van
koperwijlen Baucke Tierx brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmerman
eerdere eigenaarJan Willemskaagschipper te Vlieland
verkoperReyner Eelkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperTetjen Ruyrdts


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[de tweede kamer in deze akte]


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat bij de Franekerpoort]134‑00‑00 CG1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen
koperburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.
naastligger ten noorden[de eerste kamer in deze akte]
verkoperAntie Keimpes, gehuwd met
verkoperTiaard Pieters


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0332v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38achterNieuwstraat WZ [staat: tegenover de Paardenstal]52‑00‑00 CGkamer en woning
koperJan Pieters bootsgezel
naastligger ten oostende stal van Claes Ypkes mr. smid
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidende zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef c.s.
naastligger ten westenJaerigh Piers
naastligger ten noordenJaen Aeges* waterhaler
verkoperClaes Ypkesmr. smid


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0122v van 4 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJaan Ages


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenEpe Pieters


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149v van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat]96‑00‑00 CGwoning
koperWillem Jansen c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende tuin van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Pieters
naastligger ten noordenDedmer Jans
verkoperDieuke Willems, gehuwd met
verkoperYpe Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Jansen, schuitschipper, koopt een woning, loods en steeg, wz. Nieuwstraat. Ten O.?, ten W. de tuin v.d. verkoper, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. Dedmer? Jacobs? Gekocht van Dieuke Willems x Ype Pieters, voor 96 cg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAge Jaans wever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen nom. ux.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jaan Aeges


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Loon


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat139‑00‑00 CGhuis
koperSicke Geerts, gehuwd met
koperHiltie Baukes
huurderHendrick Hamer c.s.
huurder voor 10 jarende erfgenamen van wijlen Blixma 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenzekere straat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Blixma
naastligger ten noordenWillem Thomus
verkoperWillem Jansen, vader te Leeuwarden


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAege Jaens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerRoeloft
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwe straat of Angelierstraat] bij de Trekschippers Paardestal221‑10‑00 CGhuis en paardestal
koperHendrik Ewerts, gehuwd metmr. metselaar
koperGryttie Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman
naastligger ten westenGatze Tjallings* koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jansen
verkoperGerrit Jansenbontwever en kalkkroder


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-033 /2Nieuwstraat 38Johannes Wighuys, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0heeft 3 weeversknegts
3-033 Nieuwstraat 38Harmen Everts, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt
3-033 /3Nieuwstraat 38Jan Coenraeds, bestaande uit 5 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cgheeft 1 weeversknegt
3-033 /4Nieuwstraat 38Reyner Jansen, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0heeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHarmen Everts
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ tegenover de paardenstallen197‑07‑00 GGhuis
koperGatze Tiallings, gehuwd metkoordewerker
koperTettie Douwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenGatze Tiallings c.u.koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jaanes
verkoperHendrik Evertsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Gatze Tiallings, koordewerker x Tettie Douwes kopen huis tegen over de paardestallen in de Nieustraat. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. Freerk Fontein, ten N. Albert Jaanes. Gekocht van Hendrik Everts, metselaar, voor 197 gg. 7 st.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ300‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperArjen Douwes, gehuwd metscheepstimmerman
koperAlbertje Poppes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreedrik Fontein
naastligger ten westenGatse Tjallings koordewerker
naastligger ten noordenHarmen Plagge* bontwever
verkoperGatse Tjallingskoordewerker


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [niet vermeld]119‑07‑00 GGhuis
koperJohan Johans, gehuwd metmr. metselaar
koperElske Gerryts
huurderWillem Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten noordenHarmen Plagge
verkoperArjen Douwes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAlbertje Poppes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Johansen, mr. metselaar x Elske Gerryts koopt een huis. Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. dr. Junius van Alema, ten N. Harmen Plagge. Gekocht van Arjen Douwes x Albertje Poppes te Leeuwarden, voor 119 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ150‑00‑00 GGhuis
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman
koperChristina Briels
huurderAndele Folkerts 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westendr. J. van Alema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Plagge
verkoper q.q.vroedsman Albert Wijmers Bakker, curator over
verkoperwijlen Johan Johannesmetselaar


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0120v van 21 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bolman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ80‑00‑00 GGhuis
koperJan Dirks trekveerschipper op Dokkum
huurderAte Zeilmaker c.u.28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenBeernd Plagge
verkoper van 1/2Aldert Bolmankoopman
verkoper van 1/4Harmen Bril, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos, erfgenamen van te Pekela
erflaterwijlen Jan Bolman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ210‑00‑00 CGhuis
koperJacob van de Linde
huurderLieuwe de Vries 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutstegen]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Beerent Plagge
verkoperJan Dirks


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-038, pag. 52Nieuwstraat 38Jacob van der Linde0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde... Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Nieuwstraat 38 J. van der Lindefl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 97 van 3 mei 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktehuis D-091
 
verkoperJacob van der Linden
koperAdam Johannes van der Meulen


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 125 van 21 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktefl. 125huis D-091
 
verkoperAdam Johannes van der Meulen
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 816Nieuwstraat 38Jacob Jans NoodkampturfdragerHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Georg Dirks Akkerboom... BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Immertje Jans Spitske... Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-091Nieuwstraat 38Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-091NieuwstraatGeorg D Akkerboom43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatEelkje Dirks47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatDirk Georgs Akkerboom16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Klaaske Tuinstra... 9 jul 1862 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ovl wijk D-091, in haar ovlakte worden als haar ouders opgegeven de namen van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Pieter Christiaans Riem... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Yme Willems Lijn... L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 816Nieuwstraat D-091Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 816*Nieuwstraat D-131Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*Nieuwstraat D-132Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 816Nieuwstraat 38 (D-132)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Nieuwstraat 38Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 38S. Roukemaslager
  terug