Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 171-007 1-011 A-011A-011


Naastliggers vanNoorderhaven 17
ten oostenNoorderhaven 19
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 15


- advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17R. HoogterpNoorderke, 'thotel café restaurant


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0089v van 23 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Ariens brouwer


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Dircx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Minne Jansen bakker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122v van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ [niet vermeld]700‑00‑00 GGnieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de Zoutsloot
koperMinne Jans c.s.bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Dirksenbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen, bakker, koopt het nieuw aangebouwde huis ten W. van het vorige, onder conditie dat de in- en uitgang ten W. van het grote huis tot het huis 'Groot Wanschapen' behoort en dat het de vrijheid heeft om in de gevel en zijmuur ten O. en W. te bouwen zoals die nu zijn gebouwd, welke scheidsmuren samen met de andere kopers moeten worden onderhouden, evenals de trap om naar beneden te gaan in de kelder en de back om water te halen. Het nieuwe huis heeft vrij in- en uitgang naar de zz. Zoutsloot en bestaat uit een camer, opkamer en kelder. Gekocht van erven Willem Dirx, brouwer, voor 700 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0180r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet kleine huis van Hoyte Hoytes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 1vNoorderhaven 17Minne Jansenf. 800-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0231r van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Lourens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Louwrens


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150r van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker
naastligger ten oostenJacob Douwes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Feddes bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-007 Noorderhaven 17Hans Reiners, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
1-007 Noorderhaven 17Frans Goitjens, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
1-007 Noorderhaven 17Jan Hansen, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0099v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmedeverkoper Douwe Jacobs bejaarde vrijgezel


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarHans Reynders
gebruikerHans Reynders 10-00-00
gebruikerFrans Goitjens 18-00-00
gebruikerJan Hansen 16-00-00
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0078v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug509‑14‑00 CGdwarshuis
koperHendrik van Laar, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
huurderde weduwe van Pieter Reinders c.s.
naastligger ten oosteneigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs het Wanschapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJeltje Piers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperHineke Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik van Laar x Lijsbeth Jans koopt een dwarshuis omtrent de Kettingbrug. Ten O. Jan Jacobs als eigenaar van het huis 'Wanschapen', ten W. Jeltje Piers, ten N. de Zoutsloot, ten Z. de Noor derhaven. Gekocht van Hincke Wybes.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0109r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik van Laar


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik van Laar


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0299r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de kettingsbrug1175‑00‑00 CGhuis
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Saakes
huurder voor 10 jarenN. N. 60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd het Wanschaapen het Wanschapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJ. P. Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHendrik van Laar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, scheepstimmerman x Antje Saakes kopen huis nz. Noorderhaven omtrent de kettingbrug, thans door de verkoper en anderen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. 'het Wanschaapen', ten Z. de Noorderhaven, ten W. J.P. Trompetter, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Hendrik van Laar, voor 1175 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165v van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0026v van 22 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de oude Kettingbrug1135‑00‑00 CGhuis
koperBarend Visser, gehuwd methet Wanschapen
koperSara Jans
naastligger ten oostenBarend Visser, gehuwd met
naastligger ten oostenSara Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten westenJan P. Trompetter
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperJeltje Sakes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser x Sara Jans koopt 'het Wanschapen' omtrent de Kettingbrug. Ten O. de koper, ten Z. de Noorderhaven, ten W. Jan P. Trompetter, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van scheepstimmerman David Willems x Jeltje Sakes voor 1135 cg.


1802 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot))Rodenhuis, Barend;Rodenhuis, Pieter;Visser, Grietje B'BAREND RODENHUIS geboren
den 25 April 1800, Zoon van
PIETER RODENHUIS en
GRIETJE B. VISSER, legden 19
Augustus 1802 aan dit gebouw
den Eersten Steen.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0063v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer B. Visser en zoon


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-011, pag. 2Noorderhaven 17B Visscher2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Barend Jansen Visser... van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-011Noorderhaven 17B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 17erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Hendrikje Loggesoud 36 jaar, geb Hoogeveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Margaretha Hendrika Mentes... 1859 uit Franeker, A 1 mei 1860 Franeker, Vst 12 nov 1860 uit Franeker, A 1 mei 1861 Franeker, ovl wijk A-011, dv Arius Johannes M, (gk), en Catarina Verschuyl, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Rinske Tjepkes Gratama... en Trijntje Westra, (Wiebenga ??); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-011, 22; Jetze IJ. Rodenhuis en R.T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-011NoorderhavenMargaretha Mentes54 jAmsterdamv, protestant, weduwe
A-011NoorderhavenHendrikje Logges36 jHoogeveenv, protestant, ongehuwd
A-011NoorderhavenAnna Zwaal24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 312Noorderhaven 17erven pieter rodenhuis320 gl.16.00 gl.20.000 gl.22.00 gl.25.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 312Noorderhaven A-011Barend Visser & zoonwoonhuis
Sectie A nr. 312Noorderhaven A-012Barend Visser & zoonkantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3425Noorderhaven A-011Gerardus Wilhelmus Koningwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3425Noorderhaven 17 (A-011)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 17mr. Auke H. van Kleffensadvocaat en notarisf. 13700f. 1600


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 17Ph.W. Timmernotaris


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17Ph.W. Timmernotaris


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Ph.W. Timmer29Notaris


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17M. de Vries881


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenCafé-Rest. Het Noordeke228J. v.d. Tuin


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 17R. (Rein) Hoogterp


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17 Noorderke, 'thotel café restaurant


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17S. de BoerNoorderke, hethotel - café - restaurant


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 17rijksmonument 20535


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6718Noorderhaven 17
  terug