Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 228-021 8-022 C-181C-176


Naastliggers vanNoorderhaven 22
ten oostenNoorderhaven 24
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 20
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 22naamloze doorlopende steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055r van 1 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236r van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Sierck Jetses


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0038r van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Visscher


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090v van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis alwaer de Toelast uithanght


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0101v van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ1824‑14‑14 GGhuis en woning
koperSybe Sijes c.u.mr. koekbakker
naastligger ten oostenwijlen Arjen Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenSybren Arjens mr. bakker
naastligger ten westenbewoner Jacob Sytses mr. kuiper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHylckjen Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Sijes [Hilma], mr. koekebakker, koopt een deftig, groot, nieuwgebouwd huis met een woning met graanzolders daarachter, aan de zz. Noorderhaven. Ten O. het huis van wl. Arjen Everts Oosterbaan, ten W. Jacob Sytses, mr. kuiper, ten Z. Sibren Arjens, mr. bakker aan de Voorstraat [Grote Bredeplaats], ten N. de straat en haven. Vrij in- en uitgang door een steeg tussen dit huis en dat van Oosterbaan, dat door Hylkjen Foppes als eigenaar wordt bewoond. Gekocht van Hylckien Foppes, voor 1824 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenvroedsman Sybe Sijens


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Sybe Sijes Hilma


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22achterachter het huis van de verkoper350‑00‑00 GGkamer
koperSymen Fockes mr. huistimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Arjens
naastligger ten westenSymen Fockes mr. huistimmerman
naastligger ten noordenburgemeester Sybe Sijes Hilma
verkoperburgemeester Sybe Sijes Hilma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Simon Fockes, mr. huistimmerman koopt een kamer achter het huis van de verkoper. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. erven Sybren Arjens, ten W. de koper, ten N. de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van burgemeester Sybe Sijes Hilma voor 350 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0083r van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ1800‑00‑00 GGhuis
koperburgerkolonel Hilbrandt Beyma, gehuwd metmr. chirurgijn
koperCatharina Meylsma
naastligger ten oostenvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon Fockes mr. timmerman
naastligger ten westenJacob Sytzes mr. kuiper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Sybe Seyes Hilma, gehuwd metkoopman
verkoperDieuwerke Cornelis Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Beima, burger-kolonel en mr. chirurgijn x Catharina Meilsma koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. een gemeenschappelijke steeg en Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman, ten W. Jacob Sytses, mr. kuiper, ten Z. Simon Fockes, mr. timmerman, ten N. de straat en haven. Veel voorwaarden. De scheidsmuur tussen dit huis en het huis ten Z., welke muur door die eigenaar moet worden onderhouden, en ook wordt verwezen naar de koopbrief van 16 dec 1698. Gekocht van Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwerke Cornelis Wijngaarden, voor 1800 gg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarHilbrand Beima
gebruikerBeima
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarde hopman Beima
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121r van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van burgerhopman Beima


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van hopman Beyma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarwed. de hopman Beyma
gebruikerwed. de hopman Beyma
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0068r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen Vismarkts- en Kettingbrug1826‑14‑00 GGhuis
koperFreerk Schiere, gehuwd metbontreder en koopman
koperAcke Sytses
naastligger ten oostensteeg van de blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArrien Teunis Block koopman
naastligger ten zuidenSymon Fockes koopman
naastligger ten westende weduwe van Sweer Clases
naastligger ten westende weduwe van Tjebbe Sjerks
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCatharina Meilsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgerkolonel Hilbrand Beima


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarFreerk Schiere
gebruikerFreerk Schiere
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0135r van 27 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en de Kettingsbrug1800‑21‑00 GGhuis
koperLolkjen Sioerds Schrik, gehuwd met
koperSierk Tjebbes van der Ley koopman
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2Antje Jaikles
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2Cornelis Oldaen bejaarde vrijgezel, oom van moederswegen van verkoperse Acke Sytses
naastligger ten oostensteeg gaand van de Blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArjen Teunes Blok koopman
naastligger ten zuidenSymon Fockes
naastligger ten westenLolkjen Sioerds
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Claas Sytses voor zijn minderjarige kind, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Antje Jans Schiere
verkoperPytje Clases minderjarige
verkoper van 1/2Acke Sytses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Freerk Schierekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDit huis wordt verkocht door wd. en erven Freerk Schrik. Ten O. Arjen Teunis Blok, ten W. Lolkjen Sjoerds Schrik (die het wil kopen), x Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten Z. Symon Fockes, ten N. de straat en haven. Antje Jackles niaart op de 1/2 ratione sanguinis maar ook Cornelis Oldaen, oom v.d. verkoper. Acke Sytses niaart op de 1/2 en beide niaarders willen het hele pand kopen. Er wordt tenslotte verwezen naar het Recesboek voor een uitspraak.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148v van 22 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0176v van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-021 Noorderhaven 22Sierk van der Ley, bestaande uit 7 personen18‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-021Noorderhaven 22huis
eigenaarSierk van der Ley
gebruikerSierk van der Ley
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
8-021, fol. 135Noorderhaven 22Sjirk van der Ley, bestaande uit 5 volwassenen en 4 kinderencoopman off winkelier£ 055-00-0£ 9cu.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0141v van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0218v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSierk van der Ley c.u.koopman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0218v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22achterGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen tussen de Bredeplaats en de Noorderhaven]130‑00‑00 CGkamer
koperSierk van der Ley, gehuwd metkoopman
koperLolkje Schrik
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgermajoor de Haas
naastligger ten westenWillem Barents
naastligger ten noordenSierk van der Ley c.u.koopman
verkoperFocke Simonspan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sierk v.d. Ley x Lolkje Schrik koopt een camer bij de Blauwe Trappen, tussen Bredeplaats en Noorderhaven, tussen zijn eigen huis en dat v.d. erven majoor de Haas. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. erven majoor de Haas, ten W. Willem Barends, ten N. de koper. Gekocht van pan- en estrikbakker Focke Symons voor 130 cg. Het geld moet betaald worden aan verkopers' vrouw Doetje Edsges als houderse v.d. reversaalbrief op deze camer.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0015r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en Kettingsbrug1900‑00‑00 GGkoopmanshuis met pakhuis
koperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
koperTettie Roelofs
naastligger ten oostenJan Gelinda koopman
naastligger ten zuidenAdam van Urk
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Sierk van der Ley, gehuwd met
verkoperLolkje Sjoerds Schrik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettie Roelofs koopt koopmans huis met een pakhuis erachter zz. Noorderhaven. Ten O. Jan Gelinde, ten W. Cornelis Bouwes Schiere, ten Z. Adam van Urk, ten N. de haven. Er is een doorgaande steeg ten O. Gekocht van Sierk v.d. Ley x Lolkje Sjoerds Schrik.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbruggen1787‑00‑00 GGkoopmanshuis met toonbank, winkelplanken, banken etc.
koperBouwe Jetzes vrijgezel, gesterkt met zijn vader
koper q.q.Jetzes Jelles koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
verkoperTettje Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Jetses (Boomsma) koopt met zijn vader Jetze Jelles, koopman, (a) een mooi koopmanshuis c.a., zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbrug. Ten O. een doorgaande steeg welke door de koper moet worden onderhouden tot zover het huis strekt. Ten W. Cornelis Bouwes Schiere, ten Z. perceel b), ten N. de straat en haven. Het huis heeft door de steeg ten O. vrij in- en uitgang etc. naar de Grote Bredeplaats en de Noorderhaven. b)een huis c.a. achter a), dat geschikt en gebouwd is voor kaarsenmakerij, met een koperen smeltketel en pers, welke in de koop versmelten. Ten O. die doorgaande steeg met vrij in- en uitgang etc. naar de Grote Bredeplaats. Gekocht van Coenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettie Roelofs, voor 1787 gg. Te betalen aan de houderse van de onbetaalde Reversaalbrief van dit huis.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 22achterNoorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbruggen1787‑00‑00 GGhuis nieuw aangelegd tot een kaarsenmakerij
koperBouwe Jetzes vrijgezel, gesterkt met zijn vader
koper q.q.Jetze Jelles koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
verkoperTettje Roelofs


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0222v van 5 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Jetzes Boomsma


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0244r van 30 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet pakhuis van Bouwe Jetzes Boomsma koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0200r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0186r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet pakuis van Bouwe Jetzes Boomsma


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-021, pag. 121Noorderhaven 22B. Boomsma
8-021, pag. 121Noorderhaven 22Jetze Boomsma, 28 jaar, gehuwdinwooning
8-021, pag. 121Noorderhaven 22Douwe Boomsma, 30 jaar, gehuwdinwooning


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0230v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Beyma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-022, pag. 161Noorderhaven 22Bouwe Boomsma6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Jetze Bouwes Boomsma... geb 16 okt 1809 HRL; BS huw 1812, huw 1817, ovl 1831, ovl 1853, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk C-181, kaarsemaker, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door J.B.B. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 22 Jetze Boomsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-181Noorderhaven 22Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 en 75 van 14 apr 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-181Noorderhaven 22provisionele en finale toewijzingfl. 2520huis C-181
 
verkoperHenricus Stroband
verkoperGouke Hingst
koperAuke Klomp (te Leeuwarden)


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 2 apr 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-181Noorderhaven 22koopaktefl. 4500huis C-181
 
verkoperAuke Klomp (te Leeuwarden)
koperJan Harmens Kappen
koperLysbeth Draisma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 514Noorderhaven 22Jan Harmens Kappenkoopvaardij kapiteinHarlingenhuis (150 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Dieuwke Annes Bleeker... huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Hendrik Baukes Komst... bewijs, 5 nov 1808; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grossier in dranken, wijk C-181; VT1839; H.B.K. eigenaar van perceel nr. 518 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-181NoorderhavenHendrik Komst54 jgrossier in drankenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-181NoorderhavenDjeuke Bleeker49 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
C-181NoorderhavenNeysje Komst23 jKoudumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-181NoorderhavenWillem Schoonhoven30 jschuitschipperHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-181NoorderhavenHyke Zoete30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-181NoorderhavenWiebe Schoonhoven6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-181NoorderhavenRigtje Schoonhoven4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 140 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-181Noorderhaven 22Sicco Popta, overleden op 19 juli 184429 jr (geboren 21/2/1815), genees/verloskundig Dr. , overleden Noorderhaven C 181, man van Catharina Tjallingii (mede testamentair erfganaam), vader van minderjarige Jetske Siccos Popta, ten huize van Sybrand Tjallingii, zeehandelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Klaas A Bleekergeb 1792 Franeker, ovl 22 nov 1854 HRL, logementhouder, zv Anne B en Antje Tuinstra; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-181; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-180; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2144Noorderhaven C-181Pieter Josephus Bakemawoonhuis


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Willem Wybes Schoonhoven... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Wybe Schoonhoven en Rigtje ... (alles)


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-181Noorderhaven 22Heilkje Jacobs Zoete... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2144Noorderhaven C-176Pieter J. Bakemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2144Noorderhaven 22 (C-176)erv. D. Loviuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 22 Douwe Loviusboekhouderf. 1300f. 2600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 22aF. de Hartogloods


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Landmacht969Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Landmacht969Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 22G. (Gerrit) Attema
  terug