Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 231-010 1-014 A-015A-014
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 231-011 1-014 A-015A-014


Naastliggers vanNoorderhaven 23
ten oostenNoorderhaven 25
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 21
ten noordenNoorderstraat 5


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeercke Andries smid


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0118r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven van voor tot achter naar de Zoutsloot]1465‑00‑00 GGhuis
koperReyer Adams, gehuwd met
koperLijsbeth Claes
protesteertHaye Laas
naastligger ten oostenDirck Gijsberts
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperHeercke Andries, gehuwd met
verkoperAeff Aleffs
tekst in de margeHaye Laaszn. protesteert dat hem den vercopinge ontschadelyck zal zijn nopende den condemnatie ende accessorys?, doch consenteert den vercopinge holdene zijn recht opte penningen.
tekst in de margeGewesen op den proclamanten den 12en december 1612 salff voorgaende protestatie.
tekst in de margeHaye Laeszn. in persoon renuncieert ende verlaat 't protest hier neffens gestelt, ende holt 't selve voor gecasseert. Actum den 14en may 1614. Me praesente als clerck (get.) F. Gerardus 14/5 1614.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0238r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115v van 15 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Lieuwe Lolkes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Backer wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarReier Arjens
gebruikerReier Arjens
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerJan Auckes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarReyer Arjens Mahui
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Auckes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarReyer Arjens Mahu
gebruikerReyer Arjens Mahu
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten westenJan Aukes Backer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-011 Noorderhaven 23Philippus Bakker, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg10‑00‑00 cgpraesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden
1-011 Noorderhaven 23Antje Jans Bakker, bestaande uit 2 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-010Noorderhaven 23huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-011Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerPhilippus Bakker
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0122r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0157v van 17 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan A. Bakker koopman


1786 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 23, HarlingenNoorderhaven 23'1786'


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0071r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ1000‑00‑00 CG1/2 huis
koper door niaar van 1/2Pieter Lensius mr. chirurgijn
koper door niaar van 1/2Jan Trompeter
geniaarde koper van 1/4Pieter Lensiusmr. chirurgijn
geniaarde koper van 1/4Jan Trompeter
geniaarde koper van 1/2Barend Visser
huurderJ. Christiaan Metzelaar hofmeester
naastligger ten oostenJan Leenderts Buisman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenJan A. Backer te Amsterdam
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde
verkoper q.q.Schelte Wybenga, gelastigde
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoperJan A. Backer te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius en Jan Trompetter kopen samen, na niaar (a) de helft van het huis dat Barend Visser onlangs had gekocht, nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, en (b) een ruime houtschuur aan de Zoutsloot, achter dit gekochte huis. Gekocht van de gelastigden van Jan Aukes Backer, voor 1000 cg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0167r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en Kettingbruggen en vandaar lopende tot aan de Zoutsloot3047‑10‑00 CGhuis, tuintje en houtschuur
koperJochum Pieters Asmus, gehuwd metadjunct bootsman Admiraliteit
koperAntje Tietes
huurderPieter Lensius jr.
naastligger ten oostenJan L. Buysman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Lensiusmr. chirurgijn
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Pieters Asmus, adjunct bootsman bij de Admiraliteit x Antie Tietes? koopt een huis, tuin en houtschuur, met alle goederen daarbij, zoals het door Pieter Lensius JUNIOR is bewoond, tussen de Vismarkts- en kettingbrug, nz. Noorderhaven, en strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. die haven, ten N. de Zoutsloot. Voorwaarde is dat zolang Lensius jr. nog in de houtnegotie in Harlingen zit, de koper niet zo`n negotie mag oprichten. De koper is verplicht om met erven Reinder Zeilmaker, als eigenaars van de stal en wagenhuis, een betere scheiding te maken met het houtstek van de koper, voor gezamenlijke rekening. Gekocht van Pieter Lensius Senior, mr. chirurgijn, en Jan Pieter Trompetter, voor 3047 cg.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0358r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen Vismarkt- en kettingsbruggen tot aan de Zoutsloot2550‑00‑00 CGhuis, tuintje en houtschuur
koperAsmus Pieters Asmus kapitein
naastligger ten oostenJan L. Buisman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, als gelastigde van zijn zwagerprocureur postulant
verkoperJochem Pieters Asmusequipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAsmus Pieters Asmus, capitein te Harlingen, koopt een huis, tuin en houtschuur nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug, en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. De stalling en wagenhuis van Reinder Zeilmaker moeten worden afgescheiden van dit verkochte huis. Gekocht van Jacob Wassenaar, proc. post., als gelastigde van zijn zwager (schoonbroer) Jochem Pieter Asmus, equipagemeester bij de Admiraliteit op de Maas, te Hellevoetsluis, voor 2550 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-012 , pag. 2Noorderhaven 23Cornelis Burghcommies van 's lands gem. middelen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0193r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen de Ketting en Vismerkts bruggen1200‑00‑00 CGhuis met pakhuis daarachter
koper door niaarCornelis D. Zijlstra
geniaarde koperDirk Zijlstra, gehuwd metkoopman
geniaarde koperDirkje Adema
huurderCornelis van der Brug c.u.commies
huurder pakhuisC. D. Zijlstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Claasen Nap, gelastigde vanbootsman voormalig Admiraliteit in Friesland
verkoperAsmus Pieters Asmusequipagemeester te Hellevoetsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra x Dirkje Adema koopt, na niaar ratione sanguinis door Cornelis Dirks Zijlstra en Asmus Pieters Asmus, een huis met een pakhuis erachter, nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbrug. Beide zijn resp. verhuurd aan Cornelis v.d. Brug en Cornelis Dirks Zijlstra. Gekocht van de gelastigde van Asmus Pieters Asmus, equipagemeester te Hellevoetsluis, voor 1200 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-014, pag. 2Noorderhaven 23F Dreyer wed6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Gerard Meyer... Hessels Reidsma wed., 1814 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Pieter Fontein... geldt ook voor de steenhopen en leikersspecie, 14 mei 1804 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-015Noorderhaven 23P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
A-015Noorderhaven 23P Fontein & zoon Gerard Meyer houtsteksknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 315Noorderhaven 23erven Pieter RodenhuisHarlingenstalling (138 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Dirk Fontein... BS huw 1825, ovl 1830, huw 1833, huw 1834, huw 1839, BS Franeker huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 315Noorderhaven A-015Barend Visser & zoonwagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3427Noorderhaven A-014Abe Hamstrawoonhuis
Sectie A nr. 3428Noorderhaven A-014Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5011Noorderhaven 23 (A-014)Hein de Bruinbergplaats


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 23beeldbepalend pand7 van 10
  terug