Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 32 7-130 7-135 C-177 C-171


Huisnaam in: 1669
Gebruik:
Naam: het wit hart (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1673
Gebruik:
Naam: het wit hart (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1699
Gebruik:
Naam: het witte hart (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1727
Gebruik:
Naam: het wit hart
Kwartier/wijk
Verkoper: offringa, jan gerrits
Koper/eigenaar: folkerts, lourens


Huisnaam in: 1731
Gebruik:
Naam: het wit hart
Kwartier/wijk
Verkoper: folkerts, lourens
Koper/eigenaar: janen, hendrik


Huisnaam in: 1740
Gebruik:
Naam: het wit hart
Kwartier/wijk
Verkoper: jansen, wed. hendrik
Koper/eigenaar: talma, sioerd


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: het wit hart
Kwartier/wijk
Verkoper: jansen, wed. hendrik
Koper/eigenaar: talma, sioerd


Huisnaam in: 1753
Gebruik:
Naam: het wit hart (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1801
Gebruik:
Naam: het wit hart
Kwartier/wijk
Verkoper: toussaint, johan daniel
Koper/eigenaar: jans, hendrik


Huisnaam in: 1858
Gebruik:
Naam: het vlielander veerhuis
Kwartier/wijk C-177
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1893
Gebruik: hotel
Naam: de haan
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 32
ten oostenNoorderhaven 34
ten zuidenNoorderhaven 30
ten westenNoorderhaven 28
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 32naamloze steeg ten oosten
Noorderhaven 32naamloze doorlopende steeg ten westen


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg van de nieuwe haven naar de Voorstraat
naastligger ten oostenClaes Tonys


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0259v van 26 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Thonys bakker


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0307r van 21 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Tonys


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Thonis


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Rinnertspijp tot aan de haven]doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de haven
 
koperJan Everts, gehuwd metkoekbakker2500-00-00 GG
koperAefke Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
toehaakeen kan Franse wijn
naastligger ten oostenMaicke Jans*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Andries Wierts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Heerestraat]
naastligger ten westenHendrick Aetes blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper van 1/2Jan Clasen
verkoper van 1/4Isbrant Teunis
verkoper van 1/4Claes Clasen, gehuwd met
verkoper van 1/4Grietie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, koekebakker x Aeffke Lieuues kopen een doorgaand huis aan de Voorstraat bij de Rinnertspijp. Ten O. Maycke wd. Andries Wierds, ten Z. [moet zijn: noorden] de Heerestraat, ten W. blockmaker Hendrick Aetes. Grondpacht twee lopen rogge aan de stadsarmen en een kan Franse wijn aan de verkopers. Gekocht van Jan Clasen voor 1/2 en Isbrant Teunis voor hem zelf en Claes Clasen als man en voogd van Grietie Teunis voor 1/2, voor 2500 GG.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van de heer Bijenkorff


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0190r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis waar het Witte Hart uithangt


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0190r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZhuis genaamd het Wit Hart
 
koper provisioneelN. N. 1450-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenWybe Wybes
naastligger ten zuidenSanstra kapitein
naastligger ten westenvroedsman Adama
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperds. Regnerus Reen voor zijn kind, gehuwd metpredikantFraneker
verkoperwijlen Willemke Bijencorff


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-130Noorderhaven 32huis
eigenaards. Reen
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0286v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperJan Gerrits Offringa c.u.507-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]Feddrik Jippes
naastligger ten zuidenJohannes Fransen slager
naastligger ten westen [staat: oosten]het huis van Eelco Douwes Buttercoper
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperds. Albartus Reen pro se et q.q.Makkum


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-130Noorderhaven 32huis
eigenaarJan Gerryts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerrits mr. bakker


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-130 Noorderhaven 32huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZhuis
 
koperLourens Folkerts, gehuwd met675-00-00 CG
koperSjoerdtje Ruirds
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tjeerd Gerbens
naastligger ten zuidenJohannes Fransen mr. vleeshouwer
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Eelke Douwes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Gerrits Offringa, gehuwd metmr. bakker
verkoperMettie Jurjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Folkerts x Sjoerdtje Ruurds koopt 'het Wit Hart', zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Tjeerd Gerbens, ten Z. een steeg en mr. vleeshouwer Johannes Fransen, ten W. wd. Eelke Douwes, ten N. de straat en haven. Langs de steeg ten Z. heeft het huis ten Z. een vrij in- en uitgang en op- en afslag naar de haven. Gekocht van mr. bakker Jan Gerrits Offringa x Mettie Jurjens, voor 675 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0379r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZhuis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met450-00-00 CG
koperMeinouw Bockes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tjeerd Gerbens
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Fransen
naastligger ten westenPieter Eelkes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperLouwrens Folkerts, gehuwd met
verkoperPyttje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen x Meinouw Bockes, koopt 'het Wit Hart'. Ten O. wd. Tjeerd Gerbens, ten W. Pieter Eelkes, ten Z. Johannes Fransen, ten N. de straat en haven. Er is een steeg waardoor het huis ten Z. vrij in- en uitgang heeft naar de Noorderhaven. Gekocht van Lourens Folkerts x Pyttje Dirks.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-130 Noorderhaven 32huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0281v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Jansen


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0281v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0281v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0112v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1/2 huis
 
koperSioerd Talma koopman485-07-00 GG
eigenaar van 1/2Pytter Scheltema
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
huurder achterbovenMoses c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenJacob Dirks koopman
naastligger ten zuidenJohannes Fransen mr. vleeshouwer
naastligger ten westenBastiaan Bikker koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Jacob Dirks Coster, geauthoriseerde curator over
verkoperde goederen van wijlen Meinouw Bockes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Talma koopt 1/2 huis 'het Wit Hart', bij de Vismarkt. Ten O. Jacob Dirks, ten W. Bastiaan Bikker, ten Z. Johannes Fransen, mr. slager, ten N. de haven. Het huis heeft vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven langs een steeg ten O. Gekocht van Meinou Bockes wv Hendrik Jansen, voor 485 gg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0241r van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1/2 huis
 
koperSjoerd Talma distillateur en koopman500-00-00 CG
eigenaar van 1/2Sjoerd Talmadistillateur en koopman
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-00-00 CG
huurder benedende verkoper Hendrik Jansen sjouwer50-00-00 CG
huurder bovenPieter Dirks c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]de erfgenamen van wijlen Eelko Douwes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHendrik Jansensjouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, destillateur, koopt 1/2 huis 'het Wit Hart', omtrent de Vismarkt. Ten O. erven Eelke Douwes, ten N. de Noorderhaven. Er is een steeg ten O. met vrij in- en uitgang naar de haven. Koper bezit ook al de andere helft. Gekocht van Hendrik Jansen, sjouwer.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0022r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerd Talma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-130 Noorderhaven 32wed. Pieter Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-130 Noorderhaven 32huis
eigenaarHendrik Jansen cum soc.
gebruikerPytter Dirks
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet Wit Hart van Sjoerd Talma koopman


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0027r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenjuffrouw Elsje Schaaff


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0174r van 25 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sybrand Talma


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0069v van 12 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sybrand Talma


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0069v van 12 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0172r van 28 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Talma


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0112v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Talma


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0343r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Talma


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0213r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Talma


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0024r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 32Noorderhaven ZZ bij de Vismerkthuis
 
koperHendrik Jans koopman475-00-00 CG
huurderGerardus van Kempen
naastligger ten oostenFreerk Jans
naastligger ten zuidenTeunis Koster
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans koopt het huis 'het Wit Hart', zz. Noorderhaven omtrent de Vismarkt, verhuurd aan Gerardus van Kempen. Ten O. Freerk Jans, ten W. Jan Trompetter, ten Z. Teunis Laurens Coster, ten N. die straat. Zie de condities. Gekocht van Geertje Talma x Johan Daniel Toussaint, voor 475 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Bux


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-144 Noorderhaven 32Hendrik Jansen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0282v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-135 Noorderhaven 32Hendrik Jans4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-177Noorderhaven 32Hendrik Baukes Komst... BS huw 1812, ovl 1822, huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is Foekje Faber, 1814. (GAH104); H.B.K. en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-177Noorderhaven 32Hendrik B Komst Hendrik B Komst winkelier


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-177Noorderhaven 32Jan Baukes Komst, overleden op 27 februari 1821kastelein (De Pijl, Zuiderhaven F 107), vader van minderjarige Nijsje, Janke en Doekje Jans Komst (voogd is oom Hendrik Baukes Komst, kastelein Noorderhaven C 177) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 11 van 13 aug 1827
adressoortbedraggebruik
C-177Noorderhaven 32koopaktefl. 400huis C-177
 
verkoperHendrik Baukes Komst
koperHeina Odens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 524Noorderhaven 32wed. Gerrit van HoekHarlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-177Noorderhaven 32Antie K Voordewindoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-177Noorderhaven 32Minkje S. de Witoud 35 jaar, geb en wokn. HRL. 1839, wijk C-177; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-177NoorderhavenZaakje Ages Wijma37 jHarlingenv, protestant, weduwe, logementhoudersche
C-177NoorderhavenDirk J Boterweg11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenJacobus A Wijma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenRoelof Kromhout2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenJeltie J Boterweg15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenMinkje S de Wit35 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-177NoorderhavenJurjen J de Vries9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenSjoerdje J de Vries3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenAntie K Voordewind28 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-177NoorderhavenGeorg Hendriks Meyer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenKlaas Hendriks Meyer6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-177NoorderhavenOlfert J Schoffelmeer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-177Noorderhaven 32Tjalling van Dijk, overleden op 18 april 1847(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 15/9/1780), overleden Rinnertspijp C 177, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-177Noorderhaven 32Saakje Ages Wyma... Sakes en Aaltje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-177; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-177; VT ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-177Noorderhaven 32Saakje Wijma, overleden op 12 januari 1855Noorderhaven C 177, moeder van Dirk Boterweg, scheepstimmerknecht en van minderjarige Roelf Kromhout (voogd is halfbroer Dirk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 524C-177 (Noorderhaven )erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3549C-171 (Noorderhaven)Marcus de Haanwoonhuis


1893 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 32Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Geertje Lautenbach weduwe van Marius Berends de Haan een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 171 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 32Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Hendrik L. de Jong een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 171 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 534Noorderhaven 32 (C-171)Andries Posthumawoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 32Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32 Wijniahotel-café-restaurant


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 32S. Meijer107Hôtel-café-restaurant


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 32 Sjoert Meijerlogementhouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 32J. Brouwer107Hôtel en Café-Rest.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 32B. Pais Rzn.107Scheepsbenoodigdheden


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 32B. Pais Rzn.107Scheepsbenoodigdh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 32B. Pais Rzn.107Scheepsbenoodigdh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 32B. Pais Rzn.107Scheepsbenoodigdh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 32B. Pais Rzn.107Scheepsbenoodigdh. en metalen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 32mej. R.Paisambtenares ter secretarie
Noorderhaven 32B.R.Paiskoopman (tagrijn)
Noorderhaven 32R.Paiskoopman (tagrijn)
Noorderhaven 32R.Paiskoopman (tagrijn)


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 32B. Pais Rzn.107Scheepsben. en met.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 32B. Pais Rzn.591Scheepsben. en met.


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32B. Pais Rzn.Goede Verwachting, scheepstagrijn dein scheepsbenodigdheden, olie en verfwaren


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32R.C. BoonstraBoon & zonen, fa. R.C.touw, staaldraad, oliegoederen


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 32A. (Anne) de Lange


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 32rijksmonument 20582


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6257Noorderhaven 32


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32B. Pais Rzn.Goede Verwachting, dein scheepsbenoodigdheden, olie en verfwaren


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 32, HarlingenNoorderhaven 32R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden
  terug