Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 40 7-135 7-139 C-168 C-161


Huisnaam in: 1660
Gebruik: herberg
Naam: het vergulden hooft
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 40
ten oostende Vismarkt
ten zuidenVismarkt 2
ten westenNoorderhaven 38
ten noordende Noorderhaven


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 941r van jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Piecke Wlckes x Anne Hessels wonende te Amsterdam, kopen 1/8 huis zz. nieuwe haven omtrent Rinnerts pijp, daer Jelcke Reyners int vergulden hoofft nu tegenwoordich inne woent. Ten O. de nieuwe Vismarkt, ten Z. en W. Tiepcke Jansen cum sociis, ten N. de haven. Gekocht van Sanne? Tiercks, voor 140 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 32r van 16 feb 1611 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Taecke Taeckes [Lauta], tichelaar en biersteker koopt 1/4 van een huis bij Rinnertspijp, nu bewoond door wd. Jelcke Reyners, waarvan 3/4 al toebehoren aan de koper. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van burgemeester en koopman te Bolsward Tziaert Ewerts x Rinck Pyters voor 300 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 389r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Wordt geveild ten verzoeke van erven Jelcke Douwesdr., 1/2 huis en achterhuis zz. Noorderhaven op de hoek van de Vismarkt daer t'gulden hooft vuytsteeckt. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. erven Jan Tjepkes.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ hoek Vismarkthuis waar het Gulden Hooft uitsteekt
 
koperBarelt Jans stadsroeper1619-00-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 155r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Foecke Jans x Maycke Jacobs kopen het huis 'het Vergulden Hoofft' op de hoek van de Vismarkt, strekkende zuidwaarts tot aan erven Jan Tjepkes huis of brouwerij. Ten O. de Vismarkt, ten W. de brouwerij. Gekocht van Rienck Wybes x Trijntje Syourdts voor 1629 gg en een oude rosenobel.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 80v van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Aernt Janssen x Ypke Pieters kopen 1/3 van 1/2 huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, daer 't vergulde hooft althans wtsteeckt. Ten O. en Z. de Vismarkt, ten N. de straat en haven, ten W. erven Jan Tyepkes. Geen grondpacht. Gekocht van Henderick Hendericks x Folcku Jans te Leeuwarden voor 272 gg 14 st.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 81r van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Aernt Janssen x Ypke Pieters kopen 1/3 van 1/2 huis zz. Noorderhaven op de noordwesterhoek van de Vismarkt. Ten O. en Z. de Vismarkt, ten N. de straat en haven, ten W. erven Jan Tyepkes. Geen grondpacht. Gekocht van Sydtse Jans, veerschipper x Doed Jans voor 255 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 155r van 15 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 40Taecke Taeckes Lauta d'olde, oud burger-hopman x Riuchtien Tiaerdts kopen 1/2 huis zz. Noorderhaven op de noordwester hoek van de Vismarkt, daer t'vergulden hooft althans vuytsteeckt. Nu bewoond door Hans Burquet (voor) en verkopers' zwager en dochter (achter). Ten O. en Z. de Vismarkt, ten W. erven burgemeester Jan Tiepckes, ten N. de haven en straat. Geen grondpacht. Het is gedeeltelijk door vererving en gedeeltelijk door koop eigendom van de verkopers geworden. Gekocht van Arent Jans x Ycke Pieters voor 800 gg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155v van 4 sep 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Heere Jans


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116r van 22 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ en nw-hoek van de Vismarkt daer 't Vergulden Hooft uitsteekthuis
 
koperTaeke Taeckes Lauta burger842-21-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten westenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: Herestraat en haven]
verkoperMaycke Jacobs, weduwe van
wijlen Andries Rinkes, en bijgestaan door
Sipke Reynsschipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Taeckes Lauta koopt een huis 'het Vergulde Hooft' zz. Noorderhaven op de noordwesthoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. de oud-burgemeester Laes Laessen [Hannema], ten N. de Heerestraat en de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Maycke Jacobs wv Andries Rinckes, gesterkt met grootschipper Sipcke Reyns, voor 842 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ en NW hoek vd Vismarkt huis waar het Gulden Hooft uitsteekt
 
koperClaes Clasen c.u.2100-00-00 GG
toehaakeen blancq voor de notaris
huurderHendrik Feickes c.u.
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Lases Hannema
naastligger ten westenFrans Lases Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: Heerenstraat en haven]
verkoperdr. van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Claesen koopt 'het Vergulde Hooft'. Ten N. de Heerenstraat en haven, ten W. en Z. Frans Laesen Hannema. Gekocht van Dr. Viersen.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt waar 't Vergulden Hooft uithangt1/2 huis
 
biederDouwe Pytters 975-00-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Laesen
naastligger ten westenFrans Laesen
naastligger ten noordenNoorderhaven
Pieter Everts, curator
Pieter Cornelis Bonq, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren van de drie weeskinderen van wl. Claas Clasen bieden de 1/2 van 'het Vergulde Hooft' te koop aan. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. Frans Laessen Hannema, ten N. de haven. Geen grondpacht. Pouwel Pytters biedt 975 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt1/2 huis waar het Vergulden Hooft uitsteekt
 
koperPouuels Pieters burger c.u.mr. verver975-00-00 GG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Lasen Hannema
naastligger ten westenFrans Lasen Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde weduwe en erven van Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwel Pieters, mr. verver, koopt 1/2 huis '`t Vergulde Hooft' op de noordwesthoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Frans Laesen Hannema, ten N. de haven. Met bedingen over de westelijke muur. Gekocht van wd. en erven van Claas Clasen.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVismerkt
naastligger ten oostenhet huis van Poulus Pieters* mr. verver


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0092r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: Vismarkt WZ]1/2 huis
 
koperhuis genaamd het Vergolden Hooft, van de weduwe en erven van Lijsbeth Weidenaer, weduwe van300-00-00 GG
wijlen Poulus Pieters*verver
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten westenHarmen Pieters Valck koopman
naastligger ten zuidenHarmen Pieters Valck koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
buurmanFrans Laasses
verkoperHarmen Harmens, erfgenaam van wijlen FerwerwinkelierHoorn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Weidenaer wv verver mr. Paulus, koopt 1/2 huis wz. Vismarkt, 'het Vergulde Hooft'. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Harmen Pieters Valck, ten N. de Haven. Gekocht van Harmen Harmens, winkelier te Hoorn, erfgenaam van verver Paulus.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0179r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLijsbet Weideners, weduwe van


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-135 Noorderhaven 40huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerBatie Gerrits
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-135 Noorderhaven 40huis
eigenaarb[urgem]r. haselae Haselaer
gebruikerBatie Groenewold
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-135 Noorderhaven 40huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPyter Wijngaerden
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0093v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 2, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLijsbet Weidenaer


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ, hoek vismarkt WZhuis
 
koper door niaarDirk Hugens, gehuwd metkoopman390-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperInne Minneswijnhandelaar
Aeltje Hanses
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenDirk Huygens koopman
naastligger ten westenDirk Huygens koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperhypothecaris crediteur van Elisubeth Weidenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar wegens naastliggerschap, huis op de westhoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. de koper, ten N. de haven. Gekocht van de hypotheek crediteuren van Elisabeth Weidenaer.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0080r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Teekes n.u.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0025r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt WZhuis
 
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar850-00-00 CG
Antie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten westenvroedsman Haukema
naastligger ten zuidenvroedsman Haukema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes Takes, vader en wettige voorstander van zijn dochterWitmarsum
Sjoukje Johannes, dochter van wijlen haar moeder
wijlen Aukien Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Clasen, mr. metselaar x Antie Jans koopt huis hoek Vismarkt, met een ingang op de Vismarkt en op de Noorderhaven, bewoond door drie huisgezinnen. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Hannema, ten N. de haven. Gekocht van Johannes Takes x Aukien Rinties.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-135 Noorderhaven 40pakhuis
eigenaarsecretaris Wetsens
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-135 Noorderhaven 40Lieuwe S. de Bruin, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-135Noorderhaven 40Lieve Siverds de Bruincoopman£ 072-01-0£ 12bestaet wel cu.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0228v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de hoek van de Vismarkthuis en bakkerij
 
kopervroedsman Jan Wax bakker1307-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
bewonerFolkert Wax
gebruiker van een kamerburgemeester Lammert Hauckema
naastligger ten westenburgemeester Lammert Hauckema
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Blok
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
Augustus Robberti van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotarius publicus
burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatoren bonorum over de geabandonneerde boedel vankoopman
verkoperFolkert Wax, gehuwd met
Enne Jans


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0228r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenraadsman Jan Wax


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0047v van 23 sep 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Vismarkt WZhuis, koek-en kleinbakkerij
 
koperClaas Symons briefbesteller720-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenJan C. Bakker
naastligger ten westenDouwe Pieters
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Symons, brievebesteller, koopt een huis, koek- en kleinbakkerij die daar een reeks van jaren is geweest, op de hoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. Jan C. Bakker, ten W. Douwe Pieters, ten N. de haven. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van vroedschap Jan Wax voor 720 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-148 Noorderhaven 40Riemer Hendriks


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0315r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 40Vismarkt hoek Noorderhavenhuis en gewezen bakkerij
 
koperDouwe Cornelis, gehuwd met3000-00-00 CG
Jantje Zytses
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde weduwe van Ruurd Steffens
huurderMinke Kroon
naastligger ten oostenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperClaas Symonsoud schipper (beurt-)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-139 Noorderhaven 40Douwe Cornelis Steenstra5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Douwe Cornelis Steenstra... ovl 1817, huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; eigenaar en gebruiker van wijk C-167 en wijk C-168, kastelein, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-168; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-168Noorderhaven 40Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-168Noorderhaven 40Dominicus Douwes Steenstra, overleden op 26 december 1824zoon van Douwe C. Steenstra, kastelein (Noorderhaven C 168) en Jantje Sietzes, broer van minderjarige Elisabeth, Anna-Sabina, Cornelia, Sytze, Cornelis-Wytze-Douwe, Wied, Nicolaas en Eelkje Douwes Steenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 542Noorderhaven 40Douwe Cornelis SteenstraHarlingenherbergierhuis en erf (140 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 542aNoorderhaven 40de Stad HarlingenHarlingenhuisje (12 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Baukje van der Heidegeb 3 sep 1792 Driesum, huwt met Douwe Steenstra, A 11 mei 1860 Nieuwediep; bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; oud 47 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Cornelia Douwes Steenstra... Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Johannes Geelof... philip G, en Johanna Koster; BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-168Op de VischmarktDouwe Steenstra61 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar, kastelein
C-168Op de VischmarktSytze Steenstra27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeeman
C-168Op de VischmarktCornelis Steenstra25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, pottebakker
C-168Op de VischmarktNikolaas Steenstra19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, winkelknegt
C-168Op de VischmarktCornelia Steenstra28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktEeke Steenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktBaukje van der Heide47 jDriesumv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Sybren Jorna... in 1851, Vst 20 jan 1852 uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 542C-167 (Noorderhaven )Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542C-204 (Noorderhaven )de Stad Harlingenvischafslagershuisje


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 542*C-160 (Vischmarkt)Cornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542*C-161 (Noorderhaven)Cornelis Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 543Noorderhaven 40 (C-161)Gemeente Harlingen


1924 - kentekenadresnaam
B-8220
Noorderhaven 40Ytzen van Popta


1927 - kentekenadresnaam
B-11988
Noorderhaven 49Sikke Hellingwerf


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 40W.S. Roersma46Vrachtautod.


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 40, HarlingenNoorderhaven 40F.A. Frölichverf-, behang- en glaswerken


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 40J. (Jan) de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 40rijksmonument 20585


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5771Noorderhaven 40
  terug