Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 467-138 7-143 C-163C-155


Naastliggers vanNoorderhaven 46
ten oostenNoorderhaven 48
ten zuidenVoorstraat 7
ten westenNoorderhaven 44
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 46naamloze steeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0128v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0006r van 18 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0006r van 18 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Voorstraat NZ2625‑00‑00 GGhuis en schuur, strekkende van de straat af noordwaarts op tot aan de nieuwe haven
koperburgerhopman Jan Roelifs, gehuwd met te Leeuwarden
koperAeltie Lamberts te Leeuwarden
verpachter grondde pastorie1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Watzes slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRomck Greolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/6Hadewij Willems, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen burgemeester Dirck Willems Keth
verkoper van 1/6burgemeester Gerryt Dircks Keth
verkoper van 1/6Willem Dircks Keth, erfgenamen van
erflaterwijlen burgemeester Dirck Willems Keth
verkoper van 1/2burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings te Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roeliffs, burger-hopman te Leeuwarden x Aeltie Lamberts kopen een huis en schuur nz. Voorstraat, strekkende tot aan de nieuwe haven. Ten O. slachter Hendrick Watzes en een steeg, ten W. Romcke Greolts. Grondpacht 21 st aan de pastorie. Gekocht van Hadewij Willems wv burgemeester Dirck Willems Keth, voor haarzelf en voor burgemeester Gerryt Dircks Keth en Willem Dircks Keth als erfgenamen voor 1/2, en van gedeputeerde staat van het Noorderkwartier en burgemeester van Medemblik Pieter Nannings voor 1/2, voor 2625 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0106r van 20 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Roeliffs


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0108r van 29 aug 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Roeliffs


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot de Nieuwe Haven8000‑00‑00 CGhuis en mouterij
koperJeltie Teunis, weduwe van
koperwijlen Jan Lammerts
verpachter grondde pastorie1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenHendrick Watses slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRomcke Greolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Jan Roeliffs, gehuwd met
verkoperAeltie Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeltie Teunis [Vrijthof?] wv Jan Lammerts, koopt een huis en mouterij nz. Voorstraat tot de nieuwe haven. Ten O. slachter Hendrick Watzes, ten W. Romcke Greolts. Met een vrije steeg ten oosten. Grondpacht 21 st aan de pastorie van Harlingen. Gekocht van oud burgerhopman Jan Roeliffs x Aeltyen Lammerts voor 8000 cg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0247v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens de Vries


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175r van 9 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Harmens de Vries


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0126r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten westenhet pakhuis van Jeltje Tonis Vrijthoff


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005v van 15 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Amama


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164v van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van Joan Ammema


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0073r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Amama


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen bierstal


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de biersteker Velthuys1220‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelburgervaandrig Jacob Velthuys
bewonerWytse Sjoerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde kinderen van wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0115r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Velthuys


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0144r van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Velthuys


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0249v van 18 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Jacob Velthuys


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0134r van 20 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0144v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1105‑00‑00 GGvoortreffelijk huis met graanzolder en kelder
koperRintie Tjallings, gehuwd metherbergier en wijnhandelaar
koperClaeske Abrahams
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout
naastligger ten zuidenArjen van Hemert
naastligger ten westende weduwe van Reiner Huiberts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Tjallings, herbergier en wijnhandelaar x Claeske Abrahams koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Vrij op- en afslag door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. Cornelis v.d. Hout, ten W. wd. Reiner Huiberts, ten Z. Arjen van Hemert, ten N. de straat. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0171r van 30 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Bij het huis van Arjen van Hemert135‑00‑00 CGplaatske behorende bij het huis van Arjen van Hemert
koperRintie Tjallings, gehuwd metwijnhandelaar
koperClaeske Abrahams
verkoperArjen van Hemertapotheker en ontvanger te Pingjum 80‑00‑00 GG
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rintie Tjallings, wijnhandelaar x Claeske Abrahams koopt een stukje grond achter het huis van Arjen van Hemert, apotheker en ontvanger te Pingjum als verkoper, voor 135 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0002v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismerkt1700‑00‑00 CGhuis
koperOud burgervaandrig Hans Gongrijp, gehuwd metwijnsteker
koperSjuwkjen Cornelis Wijngaarden
toehaakeen zilveren lepel
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout
naastligger ten zuidenArjen van Hemert
naastligger ten westende weduwe van Reiner Huiberts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaeske Abrahams, gehuwd met
verkoperPytter Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Gongrijp, oud-burgervaandrig en wijnsteker x Sjouwkjen Cornelis Wijngaarden kopen een huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. het pakhuis van Cornelis v.d. Hout, ten Z. Arjen van Hemert, ten W. wd. Reiner Huiberts, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Claeske Abrahams, vrouw van Pytter Jansen, voor1700 cg en een zilveren lepel.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Gonggrijp


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138Noorderhaven 46huis
eigenaarHans Gongrijp
gebruikerHans Gongrijp
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291r van 7 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Gonggrijp koopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138Noorderhaven 46huis
eigenaarH. Gongrijp
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ1975‑00‑00 CGhuis en wijnkelder
kopervrijgezel Rommert Harmensen Veth
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidende weduwe van Arjen Hemert
naastligger ten westenEelke Douwes c.s.
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperHanso Gongrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRommert Harmensen Veth koopt huis met wijnkelder. Ten O. Cornelis v.d. Hout ten W. Eelke Douwes, ten Z. wd. Arjen van Hemert, ten N. de straat en haven. Gekocht van Hanso Gonggrijp, wijnhandelaar, voor 1975 cg., en de wijn en gereedschappen tegen taxatie.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138Noorderhaven 46huis
eigenaarRommert de Veth
gebruikerRommert de Veth
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0064r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, waarin twee in- en uitgangen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138Noorderhaven 46huis
eigenaarwed. Rommert de Vet
gebruikerwed. Rommert de Vet
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345v van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Rommert de Veth


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0051r van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1915‑07‑00 GGhuis
koperGeorge Hieronimus Klein, gehuwd metcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
koperHelena Voorda
naastligger ten oostenSiouke Sioukes
naastligger ten zuidenhet huis het Paradijs het Paradijs
naastligger ten westende heer Johannis Wetzens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Rommert de Vethkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeorge Hyronimus Klein, commies ter recherche bij de Admiraliteit x Helena Voorda koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, met vrij in- en uitgang achter door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. Sjouke Sjoukes, ten W. de secretaris Johannes Wetsens, ten Z. het huis 'het Paradijs', ten N. de haven. Gekocht van Antie Hendricks wv Rommert Harmensen Veth.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0175v van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0183r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1300‑00‑00 GGhuis
koperPier Eelkes mr. kleinbakker
naastligger ten oostenSjouke Sjoukes schipper
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Paradijs het Paradijs
naastligger ten westenJohannes van Wetzens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Helena Voorda, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Georg Hironimus Kleincommies
verkoper van 1/10Maria Klein minderjarige
verkoper van 1/10Johanna Klein minderjarige
verkoper van 1/10Amelia Klein minderjarige
verkoper van 1/10Elisabeth Klein minderjarige
verkoper van 1/10Catharina Klein minderjarige
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Eelkes, mr. kleinbakker, koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, met vrij uit- en ingang achteruit door de steeg, naar de Voorstraat. Ten O. Sjouke Sjoukes, schipper, ten W. de secretaris Johannes van Wetzens, ten Z. het huis 'Het Paradijs', ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Helena Voorda wv Georg Hironimus Klein, commies, als erfgename voor 1/2 van haar man en voor 1/2 als voogd over haar 5 minderjarige kinderen, voor 1300 gg. Maria Suringar wv wl. J. Voorda, proc. fiscaal en notaris, als grootmoeder van de kinderen Maria-, Johanna-, Amelia-, Elisabeth- en Catharina Klein, verklaart dat zij deze verkoop goedkeurt.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-138 Noorderhaven 46Pier Eelkes, bestaande uit 3 personen18‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0082r van 27 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138Noorderhaven 46huis
eigenaarPier Eelkes
gebruikerPier Eelkes
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-138, fol. 131Noorderhaven 46Pier Eelkes, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenbakker, mr.£ 042-19-0£ 7bestaet wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Taeke Stephanus c.s.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014v van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0026v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0280r van 4 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerlof Wiegers c.s.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-143, pag. 156Noorderhaven 46Jelle Boomsma nom ux6‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Klaaske Norenbosgeb 1780 ... , ovl 18 jan 1812 HRL, huwt met Tjomme Pals, wonende te Noorderhaven ovl wijk C-163, dv Ulbe N, en Mientje Kruger; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Tjomme Palshuwt met Klaaske Norenbos, wonende te HRL. 1812 wijk C-163, kinderen: Tietje P, Mientje P, Jan P; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Jelle Jetses Boomsma... kwit. no. 19. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-028, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-163; gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Mink Klazes Stolte... en Tetje Teunis, stadsbouwmeester in 1828; BS huw 1828, huw 1829, ovl 1842, ovl 1844; gebruiker van wijk C-163, bouwmeester; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-163Noorderhaven 46Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 550Noorderhaven 46Pier BoomsmaPurmerendhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Anskje Melis van der Werf... ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk D-179, wijk E-050; oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-163; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Douwe Sjoerds de Boer... (gk); BS huw 1838, ovl 1857, ovl 1861; oud 49 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, kastmaker, wijk C-163; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-163Noorderhaven 46Douwe de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-163NoorderhavenDouwe de Boer49 jkastmakerIJlstm, protestant, gehuwd
C-163NoorderhavenAnskje van der Werf50 jDokkumv, protestant, gehuwd
C-163NoorderhavenAuke Arie de Boer18 jDokkumm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-163Noorderhaven 46Anna J. M. Meyer, overleden op 1 juli 1842J. M.=Johanna-Maria, 9 mnd, geboren Huizum, overleden Harlingen (Noorderhaven C 163). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Nancij Barends van Hoften... Oeges Leeman; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1831, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 550Noorderhaven C-163Gooitze J. Ploegwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 550Noorderhaven C-155Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jongewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 550Noorderhaven 46 (C-155)Antje Zwaal (en Cons. te Nieuwediep)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 46 Martinus Boonstramatroosf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 46A. de Boerexportslager
Noorderhaven 46aJ. Markensteinbootwerker


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 46A. Nauta694Bouwk., timm. en aann.


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 46, HarlingenNoorderhaven 46A. Nautabouwkundige, timmerman en aannemer


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 46, HarlingenNoorderhaven 46A. NautaNauta, firma A.timmer- en aannemersbedrijf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A. Nauta694Bouwk., timm. en aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A. Nauta694Bouwk., timm. en aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 46W. (Willem) Heres
  terug