Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 46 7-138 7-143 C-163 C-155


Huisnaam in: 1647
Gebruik:
Naam: de dom van uytrecht
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 46
ten oostenNoorderhaven 48
ten zuidenVoorstraat 7
ten westenNoorderhaven 44
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 46naamloze steeg ten westen


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005v van 15 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Amama


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeede Joris


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164v van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet achterhuis van Joan Ammema


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0073r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Amama


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de biersteker Velthuyshuis
 
koper provisioneelvaandrig Jacob Velthuys 1220-00-00 GG
bewonerWytse Sjoerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
dr. Georgius Atsma, curator vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperde kinderen van wijlen Joan van AmmamaGedeputeerde Staat der provincie


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBierstal


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0115r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVroedsman Jacob Velthuys


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0144r van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVroedsman Jacob Velthuys


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0249v van 18 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengemeensman Jacob Velthuys


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0134r van 20 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAukjen Ruirds, weduwe van


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0144v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt voortreffelijk huis met graanzolder en kelder
 
koperRintie Tjallings, gehuwd metherbergier/wijnhandelaar1105-00-00 GG
Claeske Abrahams
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout
naastligger ten zuidenArjen van Hemert
naastligger ten westende weduwe van Reiner Huiberts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Tjallings, herbergier en wijnhandelaar x Claeske Abrahams koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Vrij op- en afslag door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. Cornelis v.d. Hout, ten W. wd. Reiner Huiberts, ten Z. Arjen van Hemert, ten N. de straat. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0171r van 30 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Bij het huis van Arjen van Hemert plaatske behorende bij het huis van Arjen van Hemert
 
koperRintie Tjallings, gehuwd metwijnhandelaar135-00-00 CG
Claeske Abrahams
verkoperArjen van Hemertapotheker en ontvanger80-00-00 GG
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rintie Tjallings, wijnhandelaar x Claeske Abrahams koopt een stukje grond achter het huis van Arjen van Hemert, apotheker en ontvanger te Pingjum als verkoper, voor 135 cg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0002v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismerkthuis
 
koperOud burgervaandrig Hans Gongrijp, gehuwd metwijnsteker1700-00-00 CG
Sjuwkjen Cornelis Wijngaarden
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout
naastligger ten zuidenArjen van Hemert
naastligger ten westende weduwe van Reiner Huiberts
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaeske Abrahams, gehuwd met
Pytter Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Gongrijp, oud-burgervaandrig en wijnsteker x Sjouwkjen Cornelis Wijngaarden kopen een huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. het pakhuis van Cornelis v.d. Hout, ten Z. Arjen van Hemert, ten W. wd. Reiner Huiberts, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Claeske Abrahams, vrouw van Pytter Jansen, voor1700 cg en een zilveren lepel.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHans Gonggrijp
naastligger ten noordende weduwe en de erven van wijlen Reiner Huberts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-138 Noorderhaven 46huis
eigenaarHans Gongrijp
gebruikerHans Gongrijp
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291r van 7 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Gonggrijp koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-138 Noorderhaven 46huis
eigenaarH. Gongrijp
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZhuis en wijnkelder
 
kopervrijgezel Rommert Harmensen Veth 1975-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis van der Hout
naastligger ten zuidende weduwe van Arjen Hemert
naastligger ten westenEelke Douwes c.s.
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperHanso Gongrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRommert Harmensen Veth koopt huis met wijnkelder. Ten O. Cornelis v.d. Hout ten W. Eelke Douwes, ten Z. wd. Arjen van Hemert, ten N. de straat en haven. Gekocht van Hanso Gonggrijp, wijnhandelaar, voor 1975 cg., en de wijn en gereedschappen tegen taxatie.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-138 Noorderhaven 46huis
eigenaarRommert de Veth
gebruikerRommert de Veth
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0064r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-138 Noorderhaven 46huis
eigenaarwed. Rommert de Vet
gebruikerwed. Rommert de Vet
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345v van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Rommert de Veth


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0051r van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperGeorge Hieronimus Klein, gehuwd metcommies ter recherche1915-07-00 GG
Helena Voorda
naastligger ten oostenSiouke Sioukes
naastligger ten zuidenhet huis het Paradijs
naastligger ten westende heer Johannis Wetzens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntie Hendriks, weduwe van
wijlen Rommert de Vethkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeorge Hyronimus Klein, commies ter recherche bij de Admiraliteit x Helena Voorda koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, met vrij in- en uitgang achter door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. Sjouke Sjoukes, ten W. de secretaris Johannes Wetsens, ten Z. het huis 'het Paradijs', ten N. de haven. Gekocht van Antie Hendricks wv Rommert Harmensen Veth.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0175v van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0183r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 46Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperPier Eelkes mr. kleinbakker1300-00-00 GG
naastligger ten oostenSjouke Sjoukes schipper
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Paradijs
naastligger ten westenJohannes van Wetzens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Helena Voorda, weduwe van
wijlen Georg Hironimus Klein, en erfgenamen hun 5 minderjarige kinderencommies
verkoper van 1/10Maria Klein
verkoper van 1/10Johanna Klein
verkoper van 1/10Amelia Klein
verkoper van 1/10Elisabeth Klein
verkoper van 1/10Catharina Klein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Eelkes, mr. kleinbakker, koopt huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, met vrij uit- en ingang achteruit door de steeg, naar de Voorstraat. Ten O. Sjouke Sjoukes, schipper, ten W. de secretaris Johannes van Wetzens, ten Z. het huis 'Het Paradijs', ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Helena Voorda wv Georg Hironimus Klein, commies, als erfgename voor 1/2 van haar man en voor 1/2 als voogd over haar 5 minderjarige kinderen, voor 1300 gg. Maria Suringar wv wl. J. Voorda, proc. fiscaal en notaris, als grootmoeder van de kinderen Maria-, Johanna-, Amelia-, Elisabeth- en Catharina Klein, verklaart dat zij deze verkoop goedkeurt.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-138 Noorderhaven 46Pier Eelkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0082r van 27 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-138Noorderhaven 46Pier Eelkesbakker, mr.£ 042-19-0£ 7bestaet wel


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Taeke Stephanus c.s.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014v van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0026v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0280r van 4 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerlof Wiegers c.s.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-143 Noorderhaven 46Jelle Boomsma nom ux6-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Klaaske Norenbosgeb 1780 ... , ovl 18 jan 1812 HRL, huwt met Tjomme Pals, wonende te Noorderhaven ovl wijk C-163, dv Ulbe N, en Mientje Kruger; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Tjomme Palshuwt met Klaaske Norenbos, wonende te HRL. 1812 wijk C-163, kinderen: Tietje P, Mientje P, Jan P; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Jelle Jetses Boomsma... kwit. no. 19. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-028, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-163; gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Mink Klazes Stolte... en Tetje Teunis, stadsbouwmeester in 1828; BS huw 1828, huw 1829, ovl 1842, ovl 1844; gebruiker van wijk C-163, bouwmeester; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-163Noorderhaven 46Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 550Noorderhaven 46Pier BoomsmaPurmerendhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Anskje Melis van der Werf... ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk D-179, wijk E-050; oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Douwe Sjoerds de Boer... (gk); BS huw 1838, ovl 1857, ovl 1861; oud 49 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, kastmaker, wijk C-163; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-163 Douwe de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-163NoorderhavenDouwe de Boer49 jIJlstm, protestant, gehuwd, kastmaker
C-163NoorderhavenAnskje van der Werf50 jDokkumv, protestant, gehuwd
C-163NoorderhavenAuke Arie de Boer18 jDokkumm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-163Noorderhaven 46Anna J. M. Meyer, overleden op 1 juli 1842J. M.=Johanna-Maria, 9 mnd, geboren Huizum, overleden Harlingen (Noorderhaven C 163). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-163Noorderhaven 46Nancij Barends van Hoften... Oeges Leeman; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1831, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 550C-163 (Noorderhaven )Gooitze J. Ploegwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 550C-155 (Noorderhaven)Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jongewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 550Noorderhaven 46 (C-155)Antje Zwaal (en Cons. te Nieuwediep)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 46 Martinus Boonstramatroos
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 46A. de Boerexportslager
Noorderhaven 46aJ.Markensteinbootwerker


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 46A. Nauta694Bouwk., timm. en aann.


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 46, HarlingenNoorderhaven 46A. Nautabouwkundige, timmerman en aannemer


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 46, HarlingenNoorderhaven 46A. NautaNauta, firma A.timmer- en aannemersbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A. Nauta694Bouwk., timm. en aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A. Nauta694Bouwk., timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 46W. (Willem) Heres
  terug