Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 66
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 667-1487-1487-152C-154C-146


Naastliggers vanNoorderhaven 66
ten oostenNoorderhaven 68
ten zuidenVoorstraat 23
ten westenNoorderhaven 64
ten noordende Noorderhaven


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 66, HarlingenNoorderhaven 66Haan, Simon deAfbeelding van een haanIn de huis- en woonregisters van de Gemeente Harlingen (GAH 204) staat in 1814 als bewoner/eigenaar van wijk C no. 154 (tegenwordig Noorderhaven 66) vermeld: Simon de Haan, schipper.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258r van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Stoffel Syourdts smid


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0295r van 7 feb 1602 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenMaritgien, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Tjebbe
naastligger ten zuiden*de weduwe van wijlen mr. Sicke Joosten
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenDirck Ariaens
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Meynte Jans, curator
verkoper q.q.Jan Dircx, curator
verkoper q.q.Gijsbert Ghijsberts, curatoren over
verkoper[de nagelaten weeskinderen van wijlen] Rommert Stoffels, gehuwd met
verkoperwijlen Mary Ghijsberts
verkoperLijsbeth Stoffels, gehuwd met
verkoperMarten Symons
verkoperJets Stoffels, gesterkt met
verkoperJacob Jeroens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Meynte Jans, Jan Dircx en Gijsbert Gijsberts als curatoren en voormombers over) Rommert Stoffels het kind van Marij Gijsberts, Lijsbeth Stoffels geassisteerd met haar man Marten Symens, en Jets Stoffels gesterkt met Jacob Jeroens, (c) een huis op de nieuwe haven, strekkende van voor tot achter aan de kamer staande tussen dit en de wd. van wl. Sicke Joostes huis, met de eigendom van de halve kamer doorgaans of de grond daarvan. Vrije in- en uitgang van voren de haven tot aan de straat door de steeg die er naast ligt. Ten O. Waling Tiebbes, ten W. Dirck Ariaens. Geen grondpacht.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0421r van 2 sep 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenMaritgien, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Tjebbe
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen mr. Sicke Joostes
naastligger ten westen*doorgaande steeg
naastligger ten westenDirck Ariaens
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Stoffel Syourts
verkoper (gesuccumbeerde)mr. Andries Burchart


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0242r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Meynert Feyes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0087v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165v van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Sioerdt Tiebbes Popta


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ1200‑00‑00 gghuis waar het Haentje op de Stock staat
koperrector Olphardus Belida, gehuwd methet Haantje
koperAnneke Sybema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderDoecke Scheltes c.u.
naastligger ten oostensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen
naastligger ten zuiden*de heer Hillebrants
naastligger ten westen*steeg naar de Voorstraat
naastligger ten westensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopersecretaris dr. IJsbrandus van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Haentje op de Stock' staat. Ten O. en W. de verkoper. Gekocht van Isbrandus van Viersen.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0136v van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ0‑00‑00 gghuis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachter
koperPals Bauckes brouwerhet Haantje
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaak250-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
huurderDoeke Scheltes
naastligger ten oostende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer
naastligger ten zuiden*de heer Hillebrants
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang zuidwaarts
naastligger ten westende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperrector Olphardus Belida
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPals Bauckes, brouwer, koopt huis, plaats en loods zz. Noorderhaven, alwaer het haentie op de stock staet, nu bewoond door Doeke Scheltes. Ten O. en W. secretaris van de rekenkamer van Friesland dr. Isbrandus van Viersen. Bezwaard met in- en uitgang door de steeg voor de heren Viersen en Hillebrants, begerechtigd met in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Aangewandeld van rector Olphardus Belida, met bijbetaling van 250 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ857‑00‑00 gghuis alwaar de olde Haan op de stok staat, loods, plaats en bierkelder
koperClaas Fransen Visscher, gehuwd metde Haan
koperAnneke Sas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet achterhuis van Frans Templar
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende heer Hillebrants
naastligger ten westenhet gekochte huis van Jurien Sieborgh
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperPalse Bauckestichelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Fransen Visscher x Anneke Sas koopt huis, loods en plaats, met een bierkelder eronder, zz. Noorderhaven en genoemd 'de Olde Haan op de Stock'. Ten O. het achterhuis van Frans Templar, ten W. Jurrien Syborgh, en met vrije in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat langs het huis van de heer Hillebrants en onder dit huis door, naar de Noorderhaven. Gekocht van tichelaar Pals Bauckes, voor 857 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0084v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylckien Foppes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylckjen Foppes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0230r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert de Gavere


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ447‑07‑00 cghuis daar waar het Haentje uithangt; met een in- en uitgang naar de Voorstraat, in de steeg van Arjen van Hemert
koperburgerhopman Walingh Jansen Grauda c.u.het Haantje
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Willems Vosma koopman
naastligger ten zuidenvroedsman L. de Gavere
naastligger ten westenBente Gosses schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperEeske Aernts, gehuwd met
verkoperFedde Boeles, en als erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Hylckjen Foppes, erfgenaam van
erflaterwijlen Claes Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, hopman, koopt huis met kelders, loods en plaats, zz. Noorderhaven, genaamd 'het Haentje'. Ten O. Jan Willem Vosma, ten Z. vroedsman Lammert de Gavere, ten W. schipper Bente Gosses, ten N. de haven. Met uit- en ingang naar de Voorstraat langs de steeg bij het huis van Arjen van Hemert, die door de steeg onder dit huis naar de Noorderhaven mag gaan. Gekocht van Elske Aerndts x Fedde Boele(n)s, als erfgenaam van haar moeder Hylckien Foppes, die erfgenaam was van Claes Fransen Visscher.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Walingh Jansen Grauda


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007v van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Walingh Jansen Grauda


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0186v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert de Gavere


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0358v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendriks


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0061v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendriks Donker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Bierma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 144Noorderhaven 66huis
eigenaarJacob Donker wed.
gebruikerJacob Donker wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Donker


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028r van 20 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Sioerd Pieters Bierma


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 95rNoorderhaven 66huis
eigenaarJacob Donker wed.
gebruikerJacob Donker wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0082r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ780‑00‑00 cghuis loods plaats kelder
koperJan Hendrix c.u.grootveerschipper
toehaakeen zilveren lepel
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Meiles
naastligger ten zuidenburgemeester Bierma
naastligger ten westenburgemeester Corver
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLijsbeth Jacobs Donker cum matre


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0177r van 12 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Overzee schipper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio Noorderhaven 66huis
eigenaarJan Overzee
gebruikerJan Overzee
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0178v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ2050‑00‑00 cghuis
koperSierk Geitiebaen, gehuwd metsmakschipper
koperAefke Gerryts
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Bierma
naastligger ten zuidensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Bierma
naastligger ten westenJan Coedirk
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkopervroedsman Jan Overse, gehuwd met
verkoperJanke Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Geitiebaan, smakschipper x Aeffke Gerryts koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. wd. burgemeester Bierma, ten W. Jan Codercq, ten N. de straat en haven. Met recht op vrij in- en uitgang etc. naar de Voorstraat, door de steeg langs het huis van wl. Andries Harings. De eigenaars van dat huis hebben ook het recht om door die steeg, onder dit verkochte huis door, naar de Noorderhaven te gaan. Gekocht van vroedsman Jan Overzee x Janke Symons, voor 2050 cg en 6 zilveren lepels tot een verering.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 95vNoorderhaven 66huis
eigenaarSierk Geitiebaan
gebruikerSierk Geitiebaan
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-148Noorderhaven 66Sierk Geitjebaan, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 95vNoorderhaven 66huis
eigenaarSierk Geitjebaan
gebruikerSierk Geitjebaan
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-148, fol. 132vNoorderhaven 66Sierk Geytjebaan weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 1 kindbreydster6:16:00 cg1:2:00 cgbestaet geringh


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0180r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ1100‑00‑00 cghuis
koperYede Jans, gehuwd met
koperRinske Reinders
naastligger ten oostende heer Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidende heer Hendrik Schaaf
naastligger ten westen[als huurder] vroedsman Altena
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAefke Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Geitjebaan, en als voogd van haar zoontje
verkoperSybren Sierx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Jans [de Groot] x Rinske Reinders koopt een huis zz. Noorderhaven, met in- en uitgang etc. van en naar de Voorstraat, in de steeg langs het huis van erven Andries Harings, die ook het recht hebben om door die steeg onder dat huis door, naar de Noorderhaven te gaan. Zie koopbrief van 26 en 30 okt 1732. Ten O. en Z. Hendrik Schaaf, ten W. de vroedsman Altena, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aefke Gerryts wv Sierk Geitjebaan, voor haarzelf en als moeder van haar kind Sybren Sierx, voor 1100 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 96vNoorderhaven 66huis
eigenaarYede Jans de Groot
gebruikerYede Jans de Groot
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0080v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ0‑00‑00 cghuis
aanhandelaarMinne Feddes schuitschipper
naastligger ten oostende heer Schaaff
naastligger ten zuidensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andries Harlings
naastligger ten zuidende heer Schaaff
naastligger ten westenPyter de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRinske Reinders, weduwe van
verkoperwijlen Yede Jans de Groot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Feddes, schuitschipper, ruilt zijn huis op de Lanen tegen dit huis. Ten O. en Z. Syds Schaaff, ten W. Pyter de Bruin, ten N. de straat en de haven. Dit huis was van Yede Jans de Groot.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ821‑00‑00 cghuis
koperAnthoni Vink hovenier
naastligger ten oostende heer Schaaf
naastligger ten zuidende heer Schaaf
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andries Harings
naastligger ten westen*steeg van de Noorderhaven naar de Voorstraat
naastligger ten westenvroedsman Pieter de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMinne Feddesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink, hovenier, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. de heer Schaaf, ten W. vroedsman Pieter de Bruin, ten N. de straat en haven. Met in- en uitgang etc. door een steeg naar de Voorstraat, langs het huis van Andries Harings. De eigenaars van dat huis hebben ook het recht om door die steeg onder het gekochte huis door naar de Noorderhaven te gaan. Gekocht van schuitschipper Minne Feddes, voor 821 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-148 , folio 96vNoorderhaven 66huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerUlbe Sjoukes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0011r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 66Noorderhaven ZZ1278‑00‑00 cghuis
koperJan Symons de Haan, gehuwd metkofschipper te Woudsend
koperMayke Abes
naastligger ten oostenS. Schaaff
naastligger ten zuidenS. Schaaff
naastligger ten westenP. de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAnthoni Vinkhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons de Haan, kofschipper, x Mayke Abes, koopt het huis. Ten O. en Z. Syds Schaaff, ten W. P. de Bruin, ten N. de straat en haven. Met in- en uitgang naar de Voorstraat door de steeg van het huis van Andries Harings, die ook het recht heeft om door de steeg onder dit verkochte huis door, naar de Noorderhaven te gaan. Gekocht van hovenier Anthoni Vink.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152 , folio 160vNoorderhaven 66huis
eigenaarJan S. de Haan
gebruikerJan S. de Haan
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0153r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Haan


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0196r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Simons de Haan


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152 , folio 160vNoorderhaven 66huis
eigenaarJan S. de Haan
gebruikerJan S. de Haan
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-152 , folio 160vNoorderhaven 66huis
eigenaarJan de Haan wed.
gebruikerYede Hoornstra
huurwaarde15‑15‑00 cg
gebruikerHendrik Venster
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑15‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑14 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0256v van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Jans de Haan


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-159, pag. 117Noorderhaven 66Symon de Haan
7-159, pag. 117Noorderhaven 66Mink , 40 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-152 , pag. 157Noorderhaven 66Symon de Haan 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Hylke Hendriks Prins... in handen van burger M. Bos als Commissaris, op 1 feb 1802. (burgerboek); wed. H.P. gebruiker van wijk C-154; eigenaar en medegebruiker is Simon de Haan, schipper, 1814. (GAH204); H.H.P. en Maayke Simons de Haan, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Simon Jans de Haan... geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Jantje P. ; eigenaar en gebruiker van wijk C-154, schipper, medegebruiker is Hielke Prins wed., 1814. (GAH204); S.J. dH. en Jantje Pieters, beide van HRL, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 66S. de Haanfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-154Noorderhaven 66Simon de HaanSimon de Haanschipper
C-154Noorderhaven 66Simon de Haanwed Hielke Prins


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 180 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-154Noorderhaven 66Jantje Pieters, overleden op 7 december 1822wed. Simon Jans de Haan (Noorderhaven-Z C 154), moeder van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Boon, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 569Noorderhaven 66Hilbrand Ferwerda blauwverwerHarlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Catharina S Bleekeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-154; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Hendrik Fluks... 1831, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-154; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Hette Ruurds Brouwer... Johannes en Simkje Hettes; BS huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1856, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk E-167; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersbaas, wijk C-157; VT1839; H.R.B. eigenaar ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-154Noorderhaven32 jgrofsmidHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
C-154Noorderhaven29 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-154Noorderhaven5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-154Noorderhaven3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-154Noorderhaven7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-154Noorderhaven 66provisionele en finale toewijzingfl. 955huis C-154
 
verkoperHenderikus Fluks
koperBartle Willems van der Meer


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 049a (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-154Noorderhaven 66Abe Bartels van der Meer, overleden op 18 augustus 18464 mnd (geboren 2/4/1846), overleden Noorderhaven C 154, zoon van Bartle Willems van der Meer, beurtschipper en Catrina Esveld, broer van minderjarige Catriena-Margretha, Hendrik, Willem en Klaaske Bartels van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1291 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-154Noorderhaven 66Abe Bartels van der Meer, overleden op 8 augustus 18486 mnd (geboren 14/1/1848), overleden Noorderhaven C 154, zoon van Bartle Willems van der Meer, beurtschipper en Catharina Esveldt, broer van minderjarige Catharina, Hendrik, Willem en Klaaske Bartels van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-154Noorderhaven 66Grietje Jaarsma... huwt met Johannes Groenewoud, N.H., dv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 569Noorderhaven C-154Johannes Louer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 569Noorderhaven C-146 De Firma P. & S. Rendorp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 569Noorderhaven 66 (C-146)Pieter Westerhuiswoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 66J.L. v. Loon151Touwslagerij "Welgelegen"


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 66K. Faberexportslager
Noorderhaven 66D. van Wierslager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 66rijksmonument 20591


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 569Noorderhaven 66


2023
0.1326048374176


  terug