Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 97
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 97 1-149 1-221 A-053 A-050
Naastliggers vanNoorderhaven 97
ten oostenNoorderhaven 99
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 95
ten noordende Droogstraat


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tonis Symons de Way


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Way


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Way


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0271v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 97Noorderhaven NZhuis
 
koperBroer Sytzes, gehuwd metmr. popmaker423-00-00 GG
koperHiltie Mellis
naastligger ten oostensteeg naar de Droogstraat
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenoud burgemeester Jacobus Croese
naastligger ten noordenUlbe Cornelis
verkoper van 1/2Teuntie Claessen bejaarde dochterAmeland
verkoper van 1/4Martie Johannis Verhagen, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirck Gerrits
verkoper q.q.Goslingh Steenstra, voogd van zijn dochterchirurgijn
verkoper van 1/4Trijntie Goslings
erflaterwijlen Maycke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Sydses..? x Hiltie Melles koopt het huis 'de Wan', nz. Noorderhaven, thans deels bewoond door de mede-verkoper Goslick Alberts Stienstra. Ten O. Jacob Romkes Braam, ten W. de oud-burgemeester Jacobus Croese, ten Z. de straat en haven, ten N. Ulbe Cornelis. Het huis heeft een gewelfde kelder van voor tot achter en vrij in- en uitgang naar de Droogstraat etc. Gekocht van Teuntie Claessen, vrijster op Ameland, voor 1/2, en Maertie Johannes Verhagen? x Dirck Gerrits te Harlingen met assistentie van mr. Goslick Stienstra, chirurgijn, als vader van Trijntie Goslicks, samen als erven van Maycke Martens, voor 1/2, voor 423 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0292v van 7 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 97achterDroogstraat ZZhuis
 
koperBroer Sytses, gehuwd metzeepmaker of houtwinkelier en koopman235-00-00 GG
koperHiltie Mellis
huurderGoslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende hof van Jacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn
naastligger ten westenhet achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croese
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Broer Sydzes..?, houtkoper x Hiltie Melles koopt een huis c.o.a. bestaande uit verscheidene vertrekken, voorhuis, kelder, kelderkamer met 2 bedsteden, eetkamer met nog 2 opkamers erboven en een steeg opzij, nog een andere woning met een beneden kamer en 2 opkamers erboven en een ruime plaets. Het geheel strekt tot de achtergevel van het huis 'de Wanne' dat aan de nz. Noorderhaven staat, en het wordt bewoond door Goslick Alberts Stienstra, mr. chirurgijn, als mede-eigenaar etc. en staat DUS zz. Droogstraat. Ten O. die steeg en de hof van Jacob Romkes Braam, ten W. het achterhuis van oud-burgemeester Jacob Cornelis, ten Z. mr. Goslicks huis 'de Wanne', ten N. de Droogstraat met vrij op- en afslag achter en voor. Gekocht van Ulbe Cornelis Hollander, oud-mr. schoenmaker, voor 235 gg.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 97Noorderhaven NZhuis en huis erachter
 
koperSjouke Eelkes Gerlsma, gehuwd metrechter van Barradeel1061-07-00 GG
koperWytske Thomas
naastligger ten oostenJacob Braam koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenoud burgemeester Croese
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.oud burgerhopman Andries Piers Gladsma, curator overestrikbakker
verkoperde boedel en goederen van Broer Sytses, gehuwd met
verkoperHiltie Melles


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172ar van 21 feb 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis bewoond door vroedsman Hiddema


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerburgemeester Hiddema
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemr. Hiddema
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-2-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203v van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Simon Hiddema


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-149 Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerburgemeester Hiddema
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis van Anne Jansen Huydekoper koopman
naastligger ten westende verkopers Jacob Braem, zoon van
naastligger ten westenGrietje Fedrix


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0256v van 15 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Hiddema


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-149 Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemr. Hiddema
gebruikerburgemr. Hiddema
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-149 Noorderhaven 97burgemr. Hiddema, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-149 Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemr. Hiddema
gebruikerburgemr. Hiddema
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-03-10 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0199r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 97Noorderhaven tussen het groot Vallaat en de Raadhuisbrughuis
 
koperSeerp Wildschut bontwever929-00-00 GG
naastligger ten oostenburgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAefjen Vosma, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Nollides


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0195r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 97Noorderhavenhuis, met nog een huis daarachter aan de Droogstraat
 
koperAndries van Ziegen, gehuwd metmr. leerlooier1700-00-00 CG
koperIdtske Hilles
naastligger ten oostenJetze Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAndries Wybinga
naastligger ten noordenDroogstraat
huurder andere woningMichiel Coenraad Harkenrood
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Ziegen, mr. leerlooier x Idske Hilles koopt een deftig en royaal huis c.a. nz. Noorderhaven, met het huis recht daarachter aan de zz. Droogstraat. Met beschrijving van het huis. Ten O. Jetse Roorda, ten W. Andries Wybinga, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 1700 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0259v van 24 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 97Noorderhaven NZhuis en erf, met tuinsieraden en bloemstokken
 
koperJohannes Bensonides, gehuwd metmr. zeilmaker2150-00-00 CG
koperGeeltje Reins Claver
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van 7-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAndries van Ziegen, gehuwd met
verkoperIdske Hilles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Bensonides, mr. zeilmaker x Geeltje Reins Claver koopt kapitaal huis en erf, nz. Noorderhaven. Ten O. Jacob Roorda, ten W. wd. A. Wybinga, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Koper heeft het recht om zijn balken te leggen in de muren van de naastliggers ten O. en W. Gekocht van Andries van Ziegen x Idske Hilles.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0230r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannis Bensonides


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-204 Noorderhaven 97wed Johannes Benzonides
1-204 Noorderhaven 97Jacob Pas, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-221 Noorderhaven 97Johannes Bensonides wed5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Fredrik Koning... huw.get. bij J.A. Pas en G.R. Klaver, varensgezel, wonende te HRL 1814; BS huw 1814; gebruiker van wijk A-053, blaauwverwersknegt, medegebruikers zijn J.A. Werndlij, rentenier, Jacob Pas, grafmaker, eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97J. A Werndlijgebruiker wijk A-053, rentenier; medegebruikers Jacob Pas, grafmaker, en Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en medegebruiker is Joh. Bensonides wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Jacob Adolphs Pas... Adolph Pieters P en Aaltje Jacobs; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1816, ovl 1817; gebruiker van wijk A-053, grafmaker; medegebruikersJ.A. Werndlij, rentenier, Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides wedJohannes Bensonides wedvroedvrouw
A-053Noorderhaven 97J A Werndly rentenier
A-053Noorderhaven 97Jacob Pas grafmaker
A-053Noorderhaven 97Fredrik Koning blaauwverwersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 373Noorderhaven 97wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Hermanus van Schouwenburg... ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-045; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Martha Tjallingiigeb 28 nov 1811 HRL, huwt met Hermanus van Schouwenburg op 26 aug 1830 HRL, dv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS geb 1811, huw 1830, ovl 1850; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-053; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-053Noorderhaven 97Sybrand Hermanus van Schouwenburg, overleden op 17 maart 183914 wk, overleden Noorderhaven A 53, zoon van Hermanus van Schouwenburg, zeehandelaar en Martha Tjallingii, broer van minderjarige Hendrik, Rykje en Anna Hermanus van Schouwenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-053NoorderhavenHarmanus van Schouwenburg38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
A-053NoorderhavenMartha Tjallingii28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-053NoorderhavenHendrik van Schouwenburg7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenRijkje van Schouwenburg5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenAnna van Schouwenburg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenBetje de Vries22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenSiemontie Terluin [Terbuin]22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-053Noorderhaven 97Maria Harmanus van Schouwenburg, overleden op 28 augustus 1842bijna 1 jr, overleden Noorderhaven A 53, dochter van Harmanus van Schouwenburg, zeehandelaar en Martha Tjallingii, zuster van minderjarige Hendrik, Rykje, Anna en Catharina Harmanus van Schouwenburg. (tafel 29/8) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 373A-053 (Noorderhaven )erv. H. van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 373A-050 (Noorderhaven)Martha Tjallingii wed. H. van Schouwenburgwoonhuis


1890 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 97, HarlingenNoorderhaven 97'1890'Tegeltableau, in 1992 door de firma H. v.d. Zee verwijderd omdat de tegels beschadigd waren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 373Noorderhaven 97 (A-050)C.A.A. van Schouwenburg (wed. S. van Hulst)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 97 Hermanus H. van Hulstfabrikant
vorige grondslagf. 5700
huidige grondslagf. 6700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 97R. van Slootenfabrikant


1938 - kentekenadresnaam
B-7577
Noorderhaven 97Abele de Jong


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 97A. de Jong956Tandarts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.E.R. Zweep988Insp. v. 's Rijksbel.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.E.R. Zweep988Insp. v. 's Rijksbel.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 97H. (H.) Ho Soe


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 97rijksmonument 20567 1890


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 373Noorderhaven 97
  terug