Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 97
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 971-149 1-221 A-053A-050


Naastliggers vanNoorderhaven 97
ten oostenNoorderhaven 99
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 95
ten noordende Droogstraat


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tonis Symons de Way


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Way


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Way


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0271v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 97Noorderhaven NZ423‑00‑00 GGhuis
koperBroer Sytzes, gehuwd metmr. popmakerde Wan
koperHiltie Mellis
naastligger ten oostensteeg naar de Droogstraat
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenoud burgemeester Jacobus Croese
naastligger ten noordenUlbe Cornelis
verkoper van 1/2Teuntie Claessen bejaarde dochter te Ameland
verkoper van 1/4Martie Johannis Verhagen, gehuwd met
verkoper van 1/4Dirck Gerrits
verkoper q.q.Goslingh Steenstra, voogd van zijn dochterchirurgijn
verkoper van 1/4Trijntie Goslings
erflaterwijlen Maycke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Sydses..? x Hiltie Melles koopt het huis 'de Wan', nz. Noorderhaven, thans deels bewoond door de mede-verkoper Goslick Alberts Stienstra. Ten O. Jacob Romkes Braam, ten W. de oud-burgemeester Jacobus Croese, ten Z. de straat en haven, ten N. Ulbe Cornelis. Het huis heeft een gewelfde kelder van voor tot achter en vrij in- en uitgang naar de Droogstraat etc. Gekocht van Teuntie Claessen, vrijster op Ameland, voor 1/2, en Maertie Johannes Verhagen? x Dirck Gerrits te Harlingen met assistentie van mr. Goslick Stienstra, chirurgijn, als vader van Trijntie Goslicks, samen als erven van Maycke Martens, voor 1/2, voor 423 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0292v van 7 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 97achterDroogstraat ZZ235‑00‑00 GGhuis
koperBroer Sytses, gehuwd metzeepmaker of houtwinkelier en koopman
koperHiltie Mellis
huurderGoslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende hof van Jacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijnde Wanne
naastligger ten westenhet achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croese
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Broer Sydzes..?, houtkoper x Hiltie Melles koopt een huis c.o.a. bestaande uit verscheidene vertrekken, voorhuis, kelder, kelderkamer met 2 bedsteden, eetkamer met nog 2 opkamers erboven en een steeg opzij, nog een andere woning met een beneden kamer en 2 opkamers erboven en een ruime plaets. Het geheel strekt tot de achtergevel van het huis 'de Wanne' dat aan de nz. Noorderhaven staat, en het wordt bewoond door Goslick Alberts Stienstra, mr. chirurgijn, als mede-eigenaar etc. en staat DUS zz. Droogstraat. Ten O. die steeg en de hof van Jacob Romkes Braam, ten W. het achterhuis van oud-burgemeester Jacob Cornelis, ten Z. mr. Goslicks huis 'de Wanne', ten N. de Droogstraat met vrij op- en afslag achter en voor. Gekocht van Ulbe Cornelis Hollander, oud-mr. schoenmaker, voor 235 gg.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 97Noorderhaven NZ1061‑07‑00 GGhuis en huis erachter
koperSjouke Eelkes Gerlsma, gehuwd metrechter van Barradeel
koperWytske Thomas
naastligger ten oostenJacob Braam koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenoud burgemeester Croese
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.oud burgerhopman Andries Piers Gladsma, curator overestrikbakker
verkoperde boedel en goederen van Broer Sytses, gehuwd met
verkoperHiltie Melles


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172ar van 21 feb 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis bewoond door vroedsman Hiddema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerburgemeester Hiddema
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemr. Hiddema
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan9‑2‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203v van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Simon Hiddema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerburgemeester Hiddema
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van Anne Jansen Huydekoper koopman
naastligger ten westende verkopers Jacob Braem, zoon van
naastligger ten westenGrietje Fedrix


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0256v van 15 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 99, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Hiddema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemr. Hiddema
gebruikerburgemr. Hiddema
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-149 Noorderhaven 97burgemr. Hiddema, bestaande uit 2 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149Noorderhaven 97huis
eigenaarburgemr. Hiddema
gebruikerburgemr. Hiddema
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑03‑10 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0199r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 97Noorderhaven tussen het groot Vallaat en de Raadhuisbrug929‑00‑00 GGhuis
koperSeerp Wildschut bontwever
naastligger ten oostenburgemeester Symon Hiddema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAefjen Vosma, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Nollides


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0195r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 97Noorderhaven1700‑00‑00 CGhuis, met nog een huis daarachter aan de Droogstraat
koperAndries van Ziegen, gehuwd metmr. leerlooier
koperIdtske Hilles
naastligger ten oostenJetze Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAndries Wybinga
naastligger ten noordenDroogstraat
huurder andere woningMichiel Coenraad Harkenrood
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Ziegen, mr. leerlooier x Idske Hilles koopt een deftig en royaal huis c.a. nz. Noorderhaven, met het huis recht daarachter aan de zz. Droogstraat. Met beschrijving van het huis. Ten O. Jetse Roorda, ten W. Andries Wybinga, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 1700 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0259v van 24 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 97Noorderhaven NZ2150‑00‑00 CGhuis en erf, met tuinsieraden en bloemstokken
koperJohannes Bensonides, gehuwd metmr. zeilmaker
koperGeeltje Reins Claver
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van 7-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAndries van Ziegen, gehuwd met
verkoperIdske Hilles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Bensonides, mr. zeilmaker x Geeltje Reins Claver koopt kapitaal huis en erf, nz. Noorderhaven. Ten O. Jacob Roorda, ten W. wd. A. Wybinga, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Koper heeft het recht om zijn balken te leggen in de muren van de naastliggers ten O. en W. Gekocht van Andries van Ziegen x Idske Hilles.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0230r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 95, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannis Bensonides


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-204 , pag. 16Noorderhaven 97wed. Johannes Benzonides
1-204 , pag. 16Noorderhaven 97Jacob Pas, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-221, pag. 24Noorderhaven 97Johannes Bensonides wed5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Fredrik Koning... huw.get. bij J.A. Pas en G.R. Klaver, varensgezel, wonende te HRL 1814; BS huw 1814; gebruiker van wijk A-053, blaauwverwersknegt, medegebruikers zijn J.A. Werndlij, rentenier, Jacob Pas, grafmaker, eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97J. A Werndlijgebruiker wijk A-053, rentenier; medegebruikers Jacob Pas, grafmaker, en Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en medegebruiker is Joh. Bensonides wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Jacob Adolphs Pas... Adolph Pieters P en Aaltje Jacobs; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1816, ovl 1817; gebruiker van wijk A-053, grafmaker; medegebruikersJ.A. Werndlij, rentenier, Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides... ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 97Wed Johs. Bensonidesfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides wedJohannes Bensonides wedvroedvrouw
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides wedJ A Werndly rentenier
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides wedJacob Pas grafmaker
A-053Noorderhaven 97Johannes Bensonides wedFredrik Koning blaauwverwersknegt


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 106 en 125 van 10 apr 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-053Noorderhaven 97provisionele en finale toewijzingfl. 851huis aan de Noorderhaven A-053
 
verkoperDoede van der Hout
koperSchelte Piers van der Hoeven


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 373Noorderhaven 97wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Hermanus van Schouwenburg... ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-045; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-053; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-053Noorderhaven 97Martha Tjallingiigeb 28 nov 1811 HRL, huwt met Hermanus van Schouwenburg op 26 aug 1830 HRL, dv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS geb 1811, huw 1830, ovl 1850; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-053; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 55 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-053Noorderhaven 97Sybrand Hermanus van Schouwenburg, overleden op 17 maart 183914 wk, overleden Noorderhaven A 53, zoon van Hermanus van Schouwenburg, zeehandelaar en Martha Tjallingii, broer van minderjarige Hendrik, Rykje en Anna Hermanus van Schouwenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-053NoorderhavenHarmanus van Schouwenburg38 jzeehandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
A-053NoorderhavenMartha Tjallingii28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-053NoorderhavenHendrik van Schouwenburg7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenRijkje van Schouwenburg5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenAnna van Schouwenburg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenBetje de Vries22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-053NoorderhavenSiemontie Terluin [Terbuin]22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 72 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-053Noorderhaven 97Maria Harmanus van Schouwenburg, overleden op 28 augustus 1842bijna 1 jr, overleden Noorderhaven A 53, dochter van Harmanus van Schouwenburg, zeehandelaar en Martha Tjallingii, zuster van minderjarige Hendrik, Rykje, Anna en Catharina Harmanus van Schouwenburg. (tafel 29/8) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 373Noorderhaven A-053erv. H. van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 373Noorderhaven A-050Martha Tjallingii wed. H. van Schouwenburgwoonhuis


1890 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 97, HarlingenNoorderhaven 97'1890'Tegeltableau, in 1992 door de firma H. v.d. Zee verwijderd omdat de tegels beschadigd waren


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 373Noorderhaven 97 (A-050)C.A.A. van Schouwenburg (wed. S. van Hulst)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 97 Hermanus H. van Hulstfabrikantf. 5700f. 6700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 97R. van Slootenfabrikant


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7577
Noorderhaven 97Abele de Jong


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 97A. de Jong956Tandarts


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.E.R. Zweep988Insp. v. 's Rijksbel.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.E.R. Zweep988Insp. v. 's Rijksbel.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 97H. (H.) Ho Soe


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 97rijksmonument 20567 1890


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 373Noorderhaven 97
  terug