Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 19 2-151 2-184 D-019 D-015
Naastliggers vanNoordijs 19
ten zuidenNoordijs 21
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 17


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis en hof van Jacob Pieters
naastligger ten noordende kamers van de heer Gerryt Keth


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012r van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZ [niet vermeld]huis, hof, paardenstalling en huis aan de zijkant aangebouwd met de eigendom van de steeg
 
koperJan Foppes, enkoopman4810-15-00 GG
koperTheunis Foppes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1-17-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jacobs koopman
naastligger ten zuidende hof van Lammert Claesen koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts
verkopercommandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammama, vader en wettige voorstander over zijn zoonkapitein over een compagnie te voet
verkoperJochum van Viersen, echtelijk geprocreeert bij
verkoperjuffrouw Bennu van Viersen, erfgenaam van
erflaterwijlen juffrouw Uilkjen van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Theunis Foppes, kooplieden, kopen heerlijk huis en hof met paardenstal en een huis daar terzijde aangebouwd, met de steeg ten Z. van dat achterhuis, waardoor Freerk Jacobs een vrij in- en uitgang en op- en afslag zal hebben. Ten O. de Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. Freerk Jacobs en de hof van Lammert Claesens, ten N. Eelco Rinnerts en de mouterij. Gekocht van Gerrit van Ammama, commandeur kolonel in het fort Boertange en kapt. over een Cie. te voet, als vader en voogd over zijn zoon Jochum van Ammama bij wl. Bennu? van Viersen, als erven van Uilkjen van Viersen.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-151Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-151Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZ van Noordijs tot Zoutsloothuis en tuin
 
koperburgervaandrig Bartold Lanting rentmeester1750-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-06-00 CG
geniaarde koperPyter Tjebbes Dreyer c.u.koopman
toehaakeen gouden ducaat
huurderN. N. 40-00-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidendr. Eelko Suringar
naastligger ten zuidende tuin van de weduwe Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Allardus Scheltinga
verkoperTilia Lantinga, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarteld Lanting, rentmeester en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis met hof erachter, op de Oosterwal of Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot (William Boothstr)., waar vrij in- en uitgang. Ten O. die Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. dr. Eelko Zuringar en de hof van wd. Gratama, ten N. erven dr. Allardus Scheltinga. Gekocht van Titia Lantingh wv oud-burgemeester Rein Sytzes Kimstra.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarerven Teunis Foppes
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-151 Noordijs 19wed. Jarig Jacobs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erv.
gebruikerwed. Jarigh Jacobs
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBente van der Ley


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0146r van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenB. van der Ley


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBente van der Ley koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0029v van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZkoopmanshuis en pakhuis
 
koper door niaarBaudina Stinstra, gehuwd met1280-21-00 GG
koper door niaarJelle Wildschut
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendr. Wybe Jacobs Hanekuik
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Wilschut
verkoper q.q.dr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoper q.q.dr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren over
verkoperde verlaten boedel van hopman Jarig Annes van der Ley


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Wildschut


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZhuis
 
koperWillem Sandt van Nooten, gehuwd met1065-00-00 GG
koperTitia Johanna Alberda
huurderElisabeth Huidekoper 80-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Gouke Hingst
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.W. J. Hanekuyk, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperAllard Scheltinga


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-175 Noordijs 19W S van Nooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-184 1/2Noordijs 19W S van Noten2-10-00 CGzeperij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Willem Sandt van Nooten... de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, schoenlapper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-019, vendumeester, 1814. (GAH204); id. van wijk D-032, zeepziederij, ledig, 1814. (GAH204); heeft een chais ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-019Noordijs 19W S van Noten W S van Noten vendumeester


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-019Noordijs 19Willem Sandt v. Norten, overleden op 26 mei 1821man van Titia-Johanna Albarda (getrouwd Ferwerd 1790, testamentair erfgenaam, Noordijs/ Zoutsloot D 19), waarschijnlijk vader van Cornelis, ontvanger Deventer, Dieuwke (vrouw van J. van Borcharen, Secretaris Gorinchem) en Agatha-Margaretha Willems Sandt van Noten. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 730Noordijs 19wed. Willem Sands van NootenHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Agatha Margaretha Sandt van Nooten... HRL, dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Jeltie Jacobioud 38 jaar, geb Embden, Dl, en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Johanna Titia Albarda... ovl 1841; regattdv 1826-93; in 1839: Titia Johanna, oud 77 jaar, geb Ferwerd, wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 3 okt 1762, huisvrouw van Willem Sant van Nooten, ovl 10 jan 1841; staat in boek: akten, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-019NoordijsTitia Johanna Albarda77 jFerwerdv, protestant, weduwe
D-019NoordijsAgatha Sandt van Nooten42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-019NoordijsTrijntie Brugsma42 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
D-019NoordijsJeltie Jacobi38 jEmbdenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 730Noordijs 19wed willem s van nooten200 gl.10.00 gl.13.000 gl.15.00 gl.14.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Margaretha van Stratengeb 4 dec 1779 HRL, vanaf 1860 niet meer gevonden ih bevr; bev.reg. HRL 1851 wijk D-019


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Trijntje Wybes Brugsma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 730D-019 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2876D-015 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4440Noordijs 19 (D-015)Nicolaas Simonszwoonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32Lid. Ged. Staten v. Friesland


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 19 Nicolaas Simonszburgemeester
vorige grondslagf. 13600
huidige grondslagf. 14600
Noordijs 19 Frits Simonszcementfabrikant
vorige grondslagf. 2700
huidige grondslagf. 2800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1923 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 19, HarlingenNoordijs 19N. SimonszV.V.V.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 19N.Simonsz-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz465


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsE. Simonsz465


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsConsultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding465(spr.u. Di. 9-11)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsE. Simonsz465


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsConsultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding465(spr.u. Di. 9-11)


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 19F. (Frans) Ditzel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 19rijksmonument 20614


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4440Noordijs 19
  terug