Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 9 2-145 2-178 D-013 D-010
Naastliggers vanNoordijs 9
ten oostenWilliam Boothstraat 8
ten zuidenNoordijs 11
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 7


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTzial Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Jelles


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0248v van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTyall Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jelles


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036v van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTyal Jans, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Jellis


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036v van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0100r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis en plaats van de erven van Pieter Reyns


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Stevens


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0170v van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 9Noordijshuis met de mouterij
 
koperFeddrick Tierx, gehuwd met3600-00-00 GG
koperSiouck Claeses
toehaakvier gouden ducatons
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirck Lieuwes Doyma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Pytters
verkoper van 1/2Ryxtie Joannes, en haar broeder
verkoper van 1/3Baucke Joannes, gehuwd met
verkoper van 1/3Martien Freerx


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrick Tieercx


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tjerks


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tierks


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002va van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrick Tedis


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0165r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFredrick Taedes Wedje koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-145Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks
gebruikerJancke Feddriks
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-145Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-145 Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks erven
gebruikerJancke Feddriks erven cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0273v van 5 jul 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 9Noordijs OZ naast de Juffersbrughuis, tuin en achterhuis
 
koper door niaarPyter Jansen Scheltema 1400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
geniaarde koperGerard Sybrand Suringarzoutzieder
bewonerYfke Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd
bewonerSjoukjen Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenElisabeth Botsma, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Feytema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aytse Arjens Mahu
verkoperYfke Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd
verkoperSjoukjen Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0065v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 9Noordijs OZ naast de Jufferbrug, tot de Zoutsloothuis, tuin en woning
 
koperLiesbeth Hiddes de Baers, weduwe van1850-00-00 CG
koperwijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
huurderSikke Reyns Menalda c.u.koopman52-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van Pyter Feitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van Ayse Arjens
verkoperPyter Jansen Scheltamafabrikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLiesbeth Baars wv Reyn Sikkes Menalda koopt huis en hof en nog een woning erachter, op het Noordijs bij de Juffersbrug, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de straat, ten Z. erven Pyter Feitema, ten N. erven Aise Arjens (Mahui?). Gekocht van Pyter Jansen Scheltema.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-145 Noordijs 9huis
eigenaarerven Janke Feddriks
gebruikerFrans Andrys
huurwaarde40-18-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-145 Noordijs 9Jan Andrys, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWildschut


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeer J. Wildschut


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-178 Noordijs 9Jelle Wildschut6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Jan Sikkes IJzenbeek... Oosterbaan op 28 apr 1831 HRL, koopman in 1855, olijslager in 1862, A 25 jun 1855 Wijnaldum, ovl wijk D-013, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid. 1819, id. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-013Noordijs 9Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 716Noordijs 9Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanhuis en erf (220 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-013Noordijs 9Jan Jansen de Groot, overleden op 16 oktober 1837pakhuisknecht, vader van Jantje, Gerritje (vrouw van Sjoerd Geerts de Beer, molenaarsknecht Almenum) en afwezige Abraham Jans de Groot in rijksdienst in Oostindien (administrator is Jan Sikkes IJzenbeek, koopman Noordijs D 13). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Geertruida Oosterbaan... Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-013Noordijs 9Jan Dirks Bakker, overleden op 2 augustus 183952 jr, werkman, geboren Franeker, overleden Noordijs D 13, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-013NoordijsJan IJzenbeek60 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
D-013NoordijsGeertruida Oosterbaan50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-013NoordijsRiehold Lonneman18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-013NoordijsAndina Meinsma24 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 716Noordijs 9jan sikkes ijzenbeek235 gl.11.00 gl.14.000 gl.12.00 gl.15.00 gl.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-013Noordijs 9Pietje Jacobs Oosterbaan, overleden op 8 oktober 184685 jr (geboren 29/7/1761), overleden Noordijs D 13, wed. Evert Oosterbaan, moeder van afwezige Heere (in 1813 met franse leger naar Rusland vertrokken en sindsdien niets van hem gehoord: dood verklaard bij vonnis rechtbank Leeuwarden d. d. 7/9/1841), Geertruida (erft lijfdracht, moeder van Maria-Petronella-Visser Lonneman: erft juwelen), Allard (man van Hyke Noordenbos: legaat fl. 200,-), Jacob (man van Cornelia-Hendrika Nije: legaat fl. 200,-, vader van Gerrit, Petronella, Evert, Cornelia-Hendrika, Geertruida en Anna-Catharina Jacobs Oosterbaan) en wijlen Age-Douwe Everts Oosterbaan (man van Gerdina Keth: fl. 100,-, vader van Pieter-Agatheus Ages Oosterbaan), verder legaten voor zusterlijke nicht Neeltje Hanekuyk en kinderen van zusterlijke neef Folkert Oosterbaan, met name Baudina en Folkertje Folkerts Oosterbaan. Saldo fl. 601,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Iede Holmans... geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; IJde H.H., ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Rinske Tjeerds Stoker... Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Sophia Zinkelaargeb 1795 prov, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-123, wijk D-013, wijk G-361


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 716D-013 (Noordijs)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3514D-010 (Noordijs)Jacob Noyonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 777Noordijs 9 (D-011)Catharina Tjallingii (wed. S. Popta)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 9wed Jacob Edema geb. J. Poptazonder
vorige grondslagf. 14600
huidige grondslagf. 14600
Noordijs 9 Johanna C. Manssengezelschapsjuffrouw
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 9P. de Vriesschipper


1931 - kentekenadresnaam
B-16076
Noordijs 9Klaas de Vries


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 9P. de Vries437Brandst.h.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 9K. (Klaas) de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 9rijksmonument 20609


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8797Noordijs 9
  terug