Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 124-053 4-053 H-045H-049


Naastliggers vanRapenburg 12
ten oostenRapenburg 14
ten westenRapenburg 10
ten noordenhet Rapenburg


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0187v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ400‑00‑00 GGhuis en prieel
koperSicke Hettes
naastligger ten oostenTheotardus Lantingh kolonel
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten noordenGouke Claessen Braem
verkoperGouke Claessen Braem


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0202v van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ60‑00‑00 GGkamer
koperGerardus Acker
huurderCornelius Elias
naastligger ten oostende kamer van T. Lantingh kolonel
naastligger ten zuideneen hof
naastligger ten westende verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braam
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperGouke Clases Braamapotheker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327r van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ400‑00‑00 CGtuin
koperEevert Claassen koopman
naastligger ten oostende tuin van burgerkolonel Theotardus Lantingh
naastligger ten zuidenBolwerk
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens
naastligger ten noordenGerardus Akker notaris
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperSikke Hettes, gehuwd metkoopman
verkoperFoekjen Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Claassen (Oosterbaan?) koopt een hof met bomen etc. op Rapenburg. Ten O. de hof van Theotardus Lantingh, burger-colonel, ten W. erven Jacob Jurjens, vroedsman, ten Z. het Bolwerk, ten N. die straat en erven Jacob Jurjens en de not. publ. Gerardus Akker. Gekocht van Sicke Hettes x Foekjen Gosses, voor 400 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ75‑10‑00 GGkamer
koperJan Arjens c.u.smalschipper
huurderCornelis Elias
naastligger ten oostende ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies
naastligger ten zuidende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperG. Akker c.u.notaris


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0193r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ40‑14‑00 GGkamer
koperJacob Jansen Bostijn mr. linnenwever
protesteert vanwege een hypotheekAckernotaris
huurderArrien Mildaat
naastligger ten oosteningang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies
naastligger ten zuidende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde crediteuren van Jan Arriens de Wilde, gehuwd met
verkoperBatie Poppes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg52‑00‑00 GGdwarshuis
koper provisioneelDirk Sytses
naastligger ten oostenEvert Claessen koopman
naastligger ten zuidenEvert Claessen koopman
naastligger ten westenhet zesde perceel in deze akte
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12
eigenaarHarmen Israels
gebruikerHarmen Israels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarHarmen Israels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huisje
eigenaarTeunis Meinderts
gebruikerTeunis Meinderts
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0289v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ116‑00‑00 CGdwarshuis en put
koperBeernt Hendriks, gehuwd met
koperGrietje Sacharias
naastligger ten oostenEvert Claesen Oosterbaan
naastligger ten zuidenEvert Claesen Oosterbaan
naastligger ten westenHendrik Rienks
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperDirk Sytses


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0134r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ139‑00‑00 GG1/2 huis, zomerhuis en boomgaard
koperFoekjen Everts Oosterbaan
eigenaar van 1/2Foekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Gilles Vermeersch
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenDirk Rienks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: Rapenburgerstraat]
verkoper q.q.Wytse Talma voor zijn minderjarige kinderen, pregnantste crediteur van zijn schoonvaderkoopman
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jaerigs Westra, hypothecaire crediteuren van
verkoperwijlen Evert Clasen Oosterbaan
verkoperwijlen Grietje Everts Oosterbaan


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0274v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12Rapenburg ZZ66‑00‑00 GGdwarshuis
koperburgervaandrig Louw Theunis Bleker
naastligger ten oostenFoekjen Oosterbaen
naastligger ten zuidenFoekjen Oosterbaen
naastligger ten westenHendrik Rienx
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper en medecurator overAge Dirx
verkoper van 1/8Ottje Joostes
verkoper en administrator vanburgervaandrig Theunis Bleeker
erflaterwijlen Dirk Sytses
verkoper van 1/6kinderen wijlen Martjen Dirx, dochter, gehuwd met
verkoper van 1/6Harmen Harmens
verkoper van 7/24Jacob Dirkmr. knoopmaker en turfdrager
verkoper van 7/24Hilbrand Dirxmr. schoenmaker en koster van de kleine kerk
verkoper van 1/8Engeltje Doedens, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Jelle Jentjes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarerven Sacharias Berghaen
gebruikererven Sacharias Berghaen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-053 Rapenburg 12Jan Sacharias, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarJan Sacharias
gebruikerJan Sacharias
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 10achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Mouter, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0011v van 25 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ wijk H-047 aan stadsvesten400‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperJan Adam Straus, gehuwd metmr. horlogemaker
koperJohanna Magdalena Dentzsch
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende heer Jelle Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperoud burgemeester J. Frank


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 55 van 15 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12koopaktefl. 325huis H-045
 
verkoperJ.A. Straus
koperJohannes Proosterbeek


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 56 van 15 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12renversaalfl. 325huis H-045
 
Johannes Proosterbeek
J.A. Straus


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0359v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 12tuinRapenburg ZZ wijk H-047325‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperJohannes Proosterbeek
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJ. Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJ. A. Straus c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053, pag. 79Rapenburg 12Anthoon Nieuwenhuis wed0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Johannes Jans Proosterbeek... Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, tuinkamer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-045, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); J. Jans P. ende Aukje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-045Rapenburg 12Johannes Proosterbeek tuin en zomerhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1807Rapenburg 12Lambertus RimkemasocieteithouderHarlingenhuis (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Trijntje Folkerts Nauta... Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1847; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-045; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-045Trijntie Volkerts59 jnaaisterHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 171 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-045Rapenburg 12Hans Paulus Goverts, overleden op 12 maart 184064 jr, stokersknecht/werkman, geboren Makkum, overleden Rapenburg H 45, gehuwd, vader van Pierkje Hanses Goverts (vrouw van Christoffel Klein, koopman/uitdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 24 apr 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12koopaktefl. 300zomerhuis aan de stadsvesten H-045
 
verkoperKlaaske Stevens Bergsma (wv Hans Paulus Goverts)
verkoperPierkje Hanses Goverts (gehuwd met Christoffel Klein)
koperLambertus Rimkema


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-045Rapenburg 12Jieke Tolsma, overleden op 4 september 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Leeuwarden 1799, overleden Rapenburg H 45, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Antje Berends Borgers... Burger en Lolkje Johannes Dijkstra; BS huw 1820, ovl 1855, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Grietje Gerlofs Wates... Willems (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Hendrik Heeres... dv Heere Sjoerds en Johanna Henricus Dunen; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Jan Pieters Kerkhoven... Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5062Rapenburg 12 (H-049)F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 12J. Visserschipper
  terug