Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 12 4-053 4-053 H-045 H-049
Naastliggers vanRapenburg 12
ten oostenRapenburg 14
ten westenRapenburg 10
ten noordenhet Rapenburg


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-053Rapenburg 12
eigenaarHarmen Israels
gebruikerHarmen Israels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-053Rapenburg 12huis
eigenaarHarmen Israels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-053 Rapenburg 12huisje
eigenaarTeunis Meinderts
gebruikerTeunis Meinderts
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-053 Rapenburg 12huis
eigenaarerven Sacharias Berghaen
gebruikererven Sacharias Berghaen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-053 Rapenburg 12Jan Sacharias, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0011v van 25 okt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Jelle Wildschut


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 55 van 15 feb 1810
adressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12koopaktefl. 325huis H-045
 
verkoperJ.A. Straus
koperJohannes Proosterbeek


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 56 van 15 feb 1810
adressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12renversaalfl. 325huis H-045
 
Johannes Proosterbeek
J.A. Straus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053 Rapenburg 12Anthoon Nieuwenhuis wed0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Johannes Jans Proosterbeek... Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, tuinkamer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-045, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); J. Jans P. ende Aukje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-045Rapenburg 12Johannes Proosterbeek tuin en zomerhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1807Rapenburg 12Lambertus RimkemaHarlingensocieteithouderhuis (176 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Trijntje Folkerts Nauta... Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1847; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-045; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-045Trijntie Volkerts59 jHarlingenv, protestant, weduwe, naaister


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-045Rapenburg 12Hans Paulus Goverts, overleden op 12 maart 184064 jr, stokersknecht/werkman, geboren Makkum, overleden Rapenburg H 45, gehuwd, vader van Pierkje Hanses Goverts (vrouw van Christoffel Klein, koopman/uitdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 24 apr 1840
adressoortbedraggebruik
H-045Rapenburg 12koopaktefl. 300zomerhuis aan de stadsvesten H-045
 
verkoperKlaaske Stevens Bergsma (wv Hans Paulus Goverts)
verkoperPierkje Hanses Goverts (gehuwd met Christoffel Klein)
koperLambertus Rimkema


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-045Rapenburg 12Jieke Tolsma, overleden op 4 september 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Leeuwarden 1799, overleden Rapenburg H 45, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Antje Berends Borgers... Burger en Lolkje Johannes Dijkstra; BS huw 1820, ovl 1855, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Grietje Gerlofs Wates... Willems (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Hendrik Heeres... dv Heere Sjoerds en Johanna Henricus Dunen; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-045Rapenburg 12Jan Pieters Kerkhoven... Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5062Rapenburg 12 (H-049)F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 12J.Visserschipper
  terug