Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 8(niet bekend)(niet bekend)G-115G-125


Naastliggers vanRomastraat 8
ten oostenRomastraat 10
ten westenRomastraat 6
ten noordende Romastraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0285v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8achterend van hun huis80‑00‑00 GGkamer
koperJacob Hessels, gehuwd met
koperFoeck Faeses
verpachter grondJacob Hessels 2‑00‑00 CG
verpachter grondFoeck Faeses
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten oostenFoeck Faeses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenThoenis Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelte Jacobs, gehuwd met te Aeckerwolde?
verkoperIffcke Eelcke
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hessels x Foeck Faes kopen een kamer aan het westeinde van kopers' huis, daer tegenwoordich Roomen vuythanght. Ten O. de kopers, ten W. Thoenys Pieters. Grondpacht 1 CG aan de kopers. Gekocht van Jelte Jacobs te Akkerwoude caverende ende de rato ende onder verbandt sijner goederen instaende voer Yffcke Jelckedr. sijn huysvrouwe, voor 40 GG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0108v van 16 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: mieuue apotheekesstraat]100‑00‑00 GGkamer en weefwinkel
koperPasschier Passchiers, gehuwd met
koperWytske Teyes
verpachter grondOcke Jurckes 2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArian Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPurijntgie van Damme, weduwe van te Haarlem
verkoperwijlen Andries Pieters
verkoperPurijntgie van Damme, tevens gelastigde van haar zoon resp. dochter te Haarlem
verkoperWillem Andries maior annis te Haarlem
verkoperCathalina Andries maior annis te Haarlem


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]110‑00‑00 GGkamer en weefhuis of winkel
koperRompke Sents, gehuwd met
koperRynscke Bernts
verpachter grondOcke Jurckes 2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Mathijs Matthijssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdriaen Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThijs Janssenlinnenwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRompcke Sents x Reynsck Bernts kopen een kamer en weefhuis of winkel in Botte Apteeckersstraete.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269r van 16 apr 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Both Apothekerstraat0‑00‑00 CGkamer en weefwinkel
koperTijs Jans
verpachter grondOcke Jurckes 2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Mathijs Mathijsen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAriaen Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPasschier Passchiers, gehuwd met
verkoperWytske Eyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Jans wandelt een kamer en weefwinkel in Botte Apteeckersstraet. Ten O. Mathijs Mathijs, ten W. Ariaen Wouters. Grondpacht 50 st aan Ocke Jorckes. In wandel verkregen van Passchier Passchiers.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077v van 20 aug 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomcke Sents


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans [niet ingevuld]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208r van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Romcke Sents


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240r van 15 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Eernst Hendrickx


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apotekerstraat]90‑00‑00 GGkamer
koperPierius Heemstra philosophia studiosus
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidenhet huis Romen
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Teunis Alberts, eerst geregistreerde crediteur vanadelborst compagnie kapitein Johan van Roorda
verkoperHans Meyerstoofmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndreas Heemstra, philosofisch student, koopt een camer zz. Both Apothekerstraat (Romastraat?). Ten O. en Z. het huis 'Romen', ten W. Symen Symens. Gekocht van Teunis Alberts, adelborst onder de compagnie van Jhr. Johan van Roorda, garnizoen houdende te Harlingen, als crediteur van Hans Meyer, stoofmaker, voor 90 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]150‑00‑00 CGkamer
koperJancke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roomen Rome
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper q.q.Andreas Heemstra, vader vanstadssecretaris
verkoperPierius Heemstraphilosophia studiosus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Jacobs


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]210‑00‑00 CGkamer
koperCornelis Cornelis c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidende hof van het huis genaamd Roma Rome
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJacob Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt een camer zz. Both Apothekerstraat. Ten O. het huis 'Romen', ten W. wd. Symen Symens, ten Z. de Hof van Romen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Jansen, voor?


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]110‑00‑00 CGkamer
koperHans Dircksen c.u.
verpachter grondhet huis Romen 2‑00‑00 CG Rome
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidende hof van het huis Romen
naastligger ten westende weduwe van Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperGeeske Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0199v van 21 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Dircks


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [niet vermeld]42‑00‑00 GGwoning betaande uit twee kamers
koperZierck Gerbens mr. metselaar
koperPytter Bruyns mr. metselaar
huurderYsack Jacobs wever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZierck Gerbens en Pyter Bruyns, mr. metselaars, kopen (b) een woning bewoond door wever Ysack Jacobs, bestaande uit twee kamers, met ten W. het huis Roma. Gekocht van de diakenen van de Gereformeerde kerk voor 42 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0045v van 19 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Jansen linnenwever


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0301v van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende eigen kamer van Aukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Jacobus Velthuis


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0013r van 6 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]30‑00‑00 CGhuis
koperJan Sybrens, gehuwd met
koperWillemke Andries
verpachter grondmevrouw Widenbrugh 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Romen
naastligger ten zuidenhuis en hof Romen
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0087v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van herberg Romen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0062v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybrens


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0221v van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybrens


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0218r van 3 sep 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof genaamd Roma


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0118r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]72‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Arends mr. bontwever
huurderEeltje Everts
naastligger ten oostenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten zuidenhuis en hof Roma Rome
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJurjen Martens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Gerrit Hendriks Ademagebruiker van wijk G-115, gealimenteert; eigenaar J.W. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Jan Willem Douwes Houtsma... 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-115Romastraat 8J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-115Romastraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 425woning in de Botapothekerstraat G-115
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperAndries Hoogmolen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1711Romastraat 8Andries HoogmolenkoopmanHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Pieter Engberts Nieuw... ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Sietske Overzetgeb 1800 Hardegarijp, ovl 29 mei 1841 HRL, huwt met Pieter Engberts Nieuw, dv Siebe Teunis en Tietje Tjeerds; BS ovl 1841; 1850 overlijdens; oud 39 jaar, geb Rijperkerk (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-115; VT 1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-115RomastraatPieter E Nieuw34 jsmidsknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-115RomastraatSietske Overzet39 jRijperkerkv, protestant, gehuwd
G-115RomastraatEngelbert Nieuw11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatTamme Nieuw8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatTrijntie Nieuw5 jHardegarijpv, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatJenske Nieuw1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1711Romastraat 8 Andries HoogmolenHarlingengeheel verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-115Romastraat 8Fredrik Baantjer, overleden op 19 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 21/7/1842), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-115Romastraat 8Ietje Baantjer, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren aug. 1837), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Riemke Jans Scheer... Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1711Romastraat G-115Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1711Romastraat G-125Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4406Romastraat 8 (G-125)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 8M. Knippertransportarbeider
  terug