Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 11 2-130 2-172 B-006 B-009
Naastliggers vanRommelhaven 11
ten oostenRommelhaven 13
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 9
ten noordenHoogstraat 16


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 11naamloze steeg ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar het verlaat


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: verlaten]


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Sipcke slotmaker


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Sipcke slotmaker


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de vallaten
naastligger ten zuidende weduwe van Pibe Hayes Sinnema


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Sybes pottenbakker
naastligger ten oostenJacob IJsbrants


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: Noordijs aan de noordzijde van het diept]huis, plaats en steeg
 
koper provisioneelDoede Bauckes 1450-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs en diept]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses
verkoperwijlen Dirk Jacobsschoenmaker


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan IJsbrans koopman


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0197v van 10 apr 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
koperFreerck Wijngaarden gerechtsbode379-00-00 GG
bewonerWytse Sjoerdtskoopman
naastligger ten westenJelte Ynses koopman
naastligger ten oostenJan Jansen Reyers mr. gortmaker
naastligger ten noordenJan Jansen Reyers mr. gortmaker
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoper q.q.Tjeerd Reyners, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Claes Robijns, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Joannes Willems ?, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Claes Andries, gehuwd met
verkoperGeertie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Wijngaarden, gerechtsbode, koopt een huis omtrent de Grote Sluis. Ten O. en N. Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker, ten W. Jelte IJnses, ten Z. de straat. Er is een steeg ten W. van het huis, waardoor het huis ten N. vrij in- en uitgang heeft. (met diverse condities). Gekocht van de crediteuren van Claes Andries x Geertje Pytters, voor 379 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Claeses koopman


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0244r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
aanhandelaarOepke Rinses, gehuwd met
aanhandelaarJanke Pytters
naastligger ten oostenJan Jansen Reyers
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten noordenJan Jansen Reyers
verwandelaarFreerk Wijngaerdenoud gerechtsbode
aanhandelaarAntje Freerks Wijngaerden, gehuwd met
aanhandelaarTomas Overhart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOepke Rinses x Jancke Pytters ruilt dit huis (wandelcoop) met zijn achterbuurman Freerk Wijngaerden. Ten O. en N. Jan Jansen Reyers, ten W. een steeg en Jelte IJnses, ten Z. de straat. Zie ook bij Hoogstraat 16, 18 of 20.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenUpke Rinses


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0193r van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
koperAuckjen Wybes, gehuwd met650-00-00 CG
koperHartman Fejes schipper
naastligger ten oostenSybe Jansen Reyers
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten noordende huisinge van Pieter Willems
verkoperUpke Rinses


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-130Rommelhaven 11huis
eigenaarRinke Heeres
gebruikerRinke Heeres
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-130Rommelhaven 11huis
eigenaarRinke Heeres
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-130 Rommelhaven 11huis
eigenaarRinke Heres
gebruikerRinke Heres
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-130 Rommelhaven 11huis
eigenaarSchelte Arjaens
gebruikerSchelte Arjaens
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-130 Rommelhaven 11Johannes Caspars, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-130 Rommelhaven 11huis
eigenaarOkke Bouwes cum soc.
gebruikerJohannes Caspers
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0130v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]huis
 
koperWarner Harmens, gehuwd metschuitschipper552-07-00 GG
koperTrijntje Jentjes
huurderHendrik Harmens Kuik c.u.
naastligger ten oostenS. Feitama koopman
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman S. Hoornstra
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, administratoronderwijzer van de Latijnse school
verkoper q.q.Hein Mollema, administratoren overmr. gortmaker
verkoperde goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges, van hun grootmoeder
verkoperwijlen Antje Hartman, weduwe van
verkoperwijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Harmens, schuitschipper x Trijntje Jentjes koopt een huis. Ten O. Sybrand Feitama, ten W. Sibout Hoornstra, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van de kinderen van Hartman Yges, als erven van hun grootmoeder Antie Hartmans.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWarner Harmens


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWarner Harmens


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0007v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: de streek van het Roode Leeuwbruggetje naar de grote sluis]huisn en tuintje
 
koperWybren Willems, gehuwd met460-00-00 GG
koperTrijntje Pieters
huurderFreerks Lykles c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostenSybrand Feitama
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenS. Hoornstra
naastligger ten noordenAndries Schiere
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Warner Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntje Jentjes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Willems x Trijntje Pieters koopt huis en tuin. Ten O. Sybrand Feitama, ten W. Sibout Hoornstra, ten Z. de straat, ten N. Andries Schiere. Gekocht van Jan Warner Harmens x Trijntje Jentjes.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Wybren Willems


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0129r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 11Rommelhaven NZ [staat: streek lopende van het Rode Leeuwbrugje na de grote sluis]huis
 
koperJan Everts Bouwknegt, gehuwd metschipper op Haarlem735-00-00 CG
koperSybrigje Ymes
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenS. Hoornstra
naastligger ten noordende weduwe van Arjen Douwes
verkoperDaniel Pietersoud turfdrager
verkoperFeikje Pieters bejaarde vrijster
verkoperMarijke Pieters, gehuwd met
verkoperReinder Swartbeurtschipper op Amsterdam
verkoperJanneke Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Bokke Gooikes
verkopervrijgezel Carst Pieters, alle verkopers erfgenamen van
erflaterhun wijlen zuster Trijntje Pieters, weduwe van
erflaterwijlen Wybren Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts Bouwknegt, schipper van Harlingen op A`dam vv. x Sybrigje Ymes, koopt een huis. Ten O. Frans Tjallingii, ten W. S. Hoornstra, ten Z. de straat, ten N. wd. Arjen Douwes. Gekocht van Daniel Pieters, turfdrager, Feikje Pieters Marijke Pieters x Reynder Swart, beurtschipper van Harlingen op A`dam, Janneke Pieters wv Bokke Gooikes, en Carst Pieters. Allen erven van hun zuster Trijntje Pieters wv Wybren Willems voor 1/2 en als erven van Wybren Willems ook voor 1/2.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Bouwknegt


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-164 Rommelhaven 11Jan E Bouwknegt, 37 jaar, gehuwdschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-172 Rommelhaven 11Jan Bouwknegt2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Jan Everts Bouwknegt... huwelijken, huw 1816, ovl 1820, ovl 1827, ovl 1833, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-006, schipper, 1814. (GAH204); J.E.B. ende Neeltje Gerrijts Spitske, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-006Rommelhaven 11Jan E Bouwknegt Jan E Bouwknegt schipper


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Doedtje Jans Bouwknegt, overleden op 18 augustus 1820dochter van Jan Everts Bouwknecht, schipper (Grote Sluis B 6) en Sybrigje Ymes, zuster van Trijntje en minderjarige Jacoba, Evert en Jacob Jans Bouwknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Johannes Everts Bouwknegt, overleden op 1 oktober 1823varensgezel, broer van Jan Everts Bouwknegt, schipper (bij Grote Sluis B 6). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Trijntje Jans Bouwknegt, overleden op 12 mei 1827dochter van Jan Everts Bouwknecht, beurtschipper Grote Sluis B 6 (thans man van NN) en wijlen Neeltje Gerrits (overleden ruim 30 jr geleden), halfzuster van Evert, schippersknecht, Jacoba, vrijster en minderjarige Jacob Jans Bouwknecht (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 253,35. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Hilbrand Jacobus Koster, overleden op 17 februari 18307 wk, zoon van Jacobus Koster, kleermaker bij Grote Sluis E. (moet zijn: B) 6 en Anna Modders. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 465Rommelhaven 11Jan Everts BouwknegtHarlingenkoopmanhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Evert Bouwknegt... Everts B., en Sijbrigje IJmes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk B-006, supp wijk I-069, (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Geeske H Bieseoud 33 jaar, geb Hoogezand en wonende te HRL. 1839, wijk B-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-006Rommelhaven 11Hiltie Fabreoud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk B-006; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-006Rommelhaven 11Evert Bouwknegt stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-006bij de Grote SluisEvert J Bouwknegt36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
B-006bij de Grote SluisGeesje H Biese33 jHogezandv, protestant, gehuwd
B-006bij de Grote SluisJan Bouwknegt10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote SluisHarmen Bouwknegt6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote SluisJacob Bouwknegt4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote SluisAnnigje Bouwknegt8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote SluisDoetje Bouwknegt3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote SluisMargaretha Bouwknegt1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-006bij de Grote SluisHiltie Faber30 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Geesje Everts Bouwknegt, overleden op 3 december 18465 mnd (geboren 14/7/1846), overleden Rommelhaven B 6, dochter van Evert Jans Bouwknecht, schipper en Geesje Harmens Biezen, zuster van minderjarige Jan, Annechie, Harm, Jacob, Doedje, Margrite, Sybrigje, Johanna en Evert Everts Bouwknegt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-006Rommelhaven 11Trijntje Ulbes Strikwerda, overleden op 26 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 14/3/1847), overleden Scheerstraat B 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 465B-006 (Rommelhaven)Otto Jurriaan Zwaalpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 465B-009 (Rommelhaven)Hendrik Boswijkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 465Rommelhaven 11 (B-009)Jantje Ebes (wed. H. Boswijk, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 11 Lambertus Wagenaarzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 11H. v/d Heidekantoorlooper
Rommelhaven 11aJ.Meijerfabrieksarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 11R. (Regnerus) v.d. Weijde


1979 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 11Hein Buisman StichtingBouw tweede helft achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1979


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 11rijksmonument 20629
  terug