Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rommelhaven 287-038 7-038 C-086C-081


Naastliggers vanRommelhaven 28
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 2
ten westenRommelhaven 26b
ten noordende Rommelhaven


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059v van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074v van 1 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Syurdt Tzipckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0135v van 6 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke Tonys


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0035r van 9 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 28Rommelhaven ZZ hoek Noordijs [staat: noorderhoek Oosterwal]1243‑00‑00 GGhuis
koperClaes Ariens c.u.bakker
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenGeertie brouwster
naastligger ten westenBente Jelles
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Melis Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Ariens, bakker c.u. koopt een huis op de noorderhoek van de Oosterwal. Ten O. de straat, ten Z. Geertie brouwer, ten W. Bente Jelles, ten N. de straat. Gekocht van erven Melis Sybes voor 1243 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 28Rommelhaven ZZ [staat: op de hoek van het Noordijs]400‑00‑00 CG1/2 huis Spitsbergen genaemt
koperClaeske Claeses, weduwe van Spitsbergen
koperwijlen Pyter Jacobs mr. brouwer te Dokkum
eigenaar van 1/2Claeske Claeses, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Pyter Jacobsmr. brouwer te Dokkum
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderDirck Claessen blauwverver
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperSimon Grettingaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaeske Claeses wv Pyter Jacobs, mr. brouwer te Dokkum, koopt huis zz. Lanen Ten O. wolnaaister Hiltie, ten Z. de verkoper, ten W. Lieuke Mooy. Gekocht van apotheker Symon Grettinga voor 385 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0128v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 28Rommelhaven hoek Noordijs [staat: Noorderhaven hoek Oosterwal]520‑00‑00 GGhuis genaamd de Spitsbergen
koperDirck Claessen mr. blauwververde Spitsbergen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybe Fedderix Kalf
naastligger ten westenGatse Seerps bakker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperPoulus Claessen nom. liberorumkoopman te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Claessen, mr. blauwverwer, koopt het huis 'Spitsbergen', aan de Noorderhaven [Rommelhaven] hoek Oosterwal [Noordijs], met 3 kelders. Ten O. en N. de straten, ten Z. Wybe Fedderix Kalf, ten W. bakker Gatse Seerps die vrij in- en uitgang heeft langs de trap die in de oz. van dit huis is in gebouwd. Gekocht van Poulus Claessen, koopman te Dokkum.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarAnnis Jansen
gebruiker
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 28Rommelhaven ZZ [staat: bij de Nieuwe Vallaten op de hoek van Oosterwal]260‑12‑00 GGhuis
koperMeile Ruirds c.u. Spitsbergen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenPytter Jansen Oldaens
naastligger ten westende dochter van Gatse Seerps
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Nieuwe Vallaten]
verkoperNeeltie Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Claessen, uit naam van de kinderen en gesterkt met
reversaalhouderJacob Romkes Braam, enkoopman
reversaalhouderSytse Claessen, als crediteuren volgens reversaal houdend op omschreven huisingekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Ruirdts koopt het huis Spitsbergen, hoek Oosterwal bij de nw. Vallaten. Ten O. en N. de straten, ten W. Gatse Seerpsdochter, ten Z. Pyter Jansen Oldaen, die het recht heeft op vrije op- en afslag langs de trap en deur aan de O. kant etc. etc. Gekocht van Neeltje Wouters wv Dirk Claesen en haar crediteuren, voor 260 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarMeile Ruirds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarMeile Ruirds
gebruikerMeile Ruirds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑08 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd Spitsbergen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarMeyle Ruerds
gebruikerMeyle Ruerds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeile Ruirds mr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-038 Rommelhaven 28wed. Meyle Ruurds, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-038Rommelhaven 28huis
eigenaarwed. Meyle Ruurds
gebruikerwed. Meyle Ruurds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-038, fol. 121Rommelhaven 28wed. Jan Huydekooper, bestaande uit 8 volwassenen en 1 kindleerloyerse£ 104-16-0£ 18redelijk wel


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis Spitsbergen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van A. Reinalda


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0143r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 28Noordijs op de hoek575‑21‑00 GGhuis en bakkerij
koper van 1/2vroedsman Augustinus Mockema Spitsbergen
koper van 1/2burgerkolonel Jan de Reus
huurderMarten Wybes Vliet mr. bakker
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenAndries van Ziegen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMartje Nauta, weduwe van onder Almenum
verkoperwijlen Age Reinaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema, vroedschap en Jan de Reus, burger-collonel, kopen huis en bakkerij 'Spitsbergen', met alle losse goederen. Voor de bakkersgereedschappen is overname niet verplicht. Huurder is Marten Wybes Vliet, mr. bakker. Ten O. en N. de straat, ten W. Andries van Ziegen, ten Z. P. Huidekoper. Gekocht van Martje Nauta wv Age Reinalda onder Almenum.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. de Reus


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman A. A. Mockema c.s.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0240r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 28Rommelhaven hoek Noordijs [staat: op de hoek van het Noordijs]538‑00‑00 CGhuis en bakkerij Spitsbergen genaamd
koperSjoerd van der Weide, gehuwd metmr. bakker Spitsbergen
koperHendrikje Roelofs
huurderSjoerd van der Weide 72‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenHuidekooper
naastligger ten westenHuidekooper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Albert Wymers Bakker, geauthoriseerde redder
verkoper q.q.Pierre Peaux, geauthoriseerde redders van
verkoper van 1/2de boedel van wijlen Augustinus Mockama
verkoper van 1/2Lammert de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd v.d. Weide, mr. bakker x Hendrikje Roelofs, koopt huis en bakkerij 'Spitsbergen'. Ten Z. en W. Huidekoper, ten O. en N. de straat. Gekocht van Augustinus Mockama en Lammert de Reus, elk voor de helft, voor 538 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-036, pag. 107Rommelhaven 28Sj. Weyde


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-038, pag. 145Rommelhaven 28Sj van der Weyde4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Sjoerd Jans van der Weide... jura betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 7 mei 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk C-086, bakker, 1814. (GAH204); S.J. vdW. en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-086Rommelhaven 28Sjoerd van der Weyde Sjoerd van der Weyde bakker


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 49 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Hendrikje Gijsberts de Boer, overleden op 19 augustus 1821dochter van Gijsbert Jacobs de Boer, mr. bakker (Noorderhaven C 86) en Aukje H. van der Meulen, zuster van Antje, naaister en minderjarige Pietje en Jacob Gijsberts de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 694Rommelhaven 28Hans Ybeles van ReesbakkerHarlingenhuis (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Hans Ybeles van Rees... van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Wiebkje Tjalkes van der Veen... ovl 1846, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-097; oud 54 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-086; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-086Rommelhaven 28H IJ van Rees stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-086NoordijsHans Y van Rees69 jbakkerPingjumm, protestant, gehuwd
C-086NoordijsWiepkje van der Veen54 jMakkumv, protestant, gehuwd
C-086NoordijsYbardus van Rees22 jbakkersgezelHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsTjalke van Rees20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsJouke van Rees18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsJantjie van Rees24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-086NoordijsKlaaske van Rees11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 383 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Hans Ybardus van Rees, overleden op 28 november 184676 1/2 jr, geboren Pingjum 8/6/1770, overleden Noordijs C 86, bakker, man van Wypkje Tjalkes van der Veen, vader van Tjalke, tabakskerver, Jouke, bakker, Jantje en minderjarige Klaaske Hanzes van Rees. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 905 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Jantje Hanzes van Rees, overleden op 24 december 184732 jr (geboren 20/11/1815), overleden Noordijs C 86, ongehuwd, dochter van wijlen Hans Ybeles van Rees en Wybkje T. van der Veen, zuster van Tjalke, tabakskerver, Jouke, bakker en minderjarige Klaaske Hanzes van Rees. Saldo fl. 223,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1042 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-086Rommelhaven 28Klaaske Hanzes van Rees, overleden op 19 maart 184819 jr (geboren 26/5/1828), overleden Rommelhaven C 86, dochter van wijlen Hans van Rees en Wypkje T. van der Veen, bakkersche, zuster van Tjalke, tabakskerver, Jouke, bakker en wijlen Jantje Hanzes van Rees (overleden 24/12/1847). Saldo fl. 278,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Petrus Brouwer... Jacobus B., en IJtje Scheltes vd Hout; BS huw 1830, huw 1836, huw 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-074; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-086Rommelhaven 28Ytje Scheltes van der Hout... dv Doede vdH, en Sjoukje Salverda; BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 64 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-074; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 694Rommelhaven C-086Jouke van Reeswoonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-086Rommelhaven 28provisionele toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 694Rommelhaven C-081Wed. en erven Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 694Rommelhaven 28 (C-081)Joh. C. Schuilwoonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 28aJ. Haitsma87cementwerken


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 28aJ. Haitsma87Cementwerken


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rommelhaven 28 Jacob I. de Vriesmanufacturierf. 1200f. 1400


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 28aJ. Haitsma87Cementwerken


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 28Joh. Boersmaschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 28H. (Hendrik) Bakker


1979 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Rommelhaven 28Bouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1979


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 28rijksmonument 20634
  terug