Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 5 2-116 2-160 B-028 B-006
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 5 2-117 2-160 B-028 B-006
Naastliggers vanRommelhaven 5
ten oostenRommelhaven 7
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 3


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0204r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Hendrix Hollander


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-116 Rommelhaven 5huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerTomas Overhart
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
 
2-117 Rommelhaven 5
eigenaarwed. Jelle Claessens
gebruikerwed. Jelle Claessens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-116 Rommelhaven 5huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
 
2-117 Rommelhaven 5huis
eigenaarJelle Claessens dogter
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-116 Rommelhaven 5huis
eigenaarTomas Overhard
gebruikerTjeerd Bentes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
2-117 Rommelhaven 5huis
eigenaarJelle Clasen dogter
gebruikerJelle Clasen dogter
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 5Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]houtstek
 
koper door niaarvroedsman Anthony Gerardi Wijngaarden burgerwinkelier280-00-00 CG
geniaarde koperJan Overzee
toehaakCG 3:00:00 voor des verkopers kinderen
huurderTjaard Pyters burger12-00-00 CG
naastligger ten oostenYde Pyters
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenTaede Steensma
naastligger ten noordenAnthoni Gerardi
verkoperHendrik Alberts, gehuwd metmr. wagenmaker
Trijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Gerardi Wijngaarden, winkelier, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Overzee, vroedschap, een houtstek nz. Grote Sluis, met conditie dat de koper aan de eigenaar van het huis ten N. van het houtstek recht op een vrij in- en uitgang en op- en af slag zal moeten geven. Ten O. Yde Pieters, ten W. Taede Steensma, ten Z. de straat en Sluis, ten N. Anthony Gerardi. Gekocht van Hendrik Alberts, mr. wagenmaker x Trijntje Jans, voor 280 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-116 Rommelhaven 5huis
eigenaarAntony Gerardi
gebruikerAntony Gerardi Overhart
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
2-117 Rommelhaven 5
eigenaarwed. Jelle Clasen
gebruikerwed. Jelle Clasen
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntoni


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-116 Rommelhaven 5Anthony Gerardi, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Taede Steensma


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Minnes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Minnes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Minnes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-152 Rommelhaven 5Pieter Minnes van der Sluis


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 18 van 26 okt 1809
adressoortbedraggebruik
B-028Rommelhaven 5koopaktefl. 800pakhuis bij B-028
 
verkoperJohanna van Steenwijk
koperG.A. Herclots


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGosling Akkringa


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-160 Rommelhaven 5Gosling Akkringa4-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 103 van 29 jul 1811
adressoortbedraggebruik
B-028Rommelhaven 5koopaktefl. 475pakhuis aan de Grote Sluis bij B-028
 
verkoperG.A. Herclots
koperKornelis Mollema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Cornelis Heins Mollema... naar Kimswerd, en aldaar getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoond getuigenis; gebruiker van wijk B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Gosling Everts Akkringa... verkleinde wijnmaat 1800-1802, metselaar in 1762-1764; (mogelijk: Gosling Jans ??); eigenaar van wijk B-028 (pakhuis); gebruiker C. Mollema, koopman, 1814 (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-028Rommelhaven 5Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028Rommelhaven 5C Mollema pakhuis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Agatha M. W. Willems Hillebrandt, overleden op 19 juli 1825M. W.=Maria-Wilhelmina, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overl. ) Elisabeth-Johannaen Anna-Margaretha Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Anna M. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825M.=Margaretha, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28)en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overleden) Elisabeth-Johanna Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Elizabeth J. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825J.=Johanna, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem en Johannes-Philippus Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Emilia Gilles Menalda, overleden op 7 november 1827vrouw van Jakobus Kuiper van Schouwenburg, kalkfabrikeur Hoogstraat B 28, geen kinderen, dochter van Gilles Menalda, te Groningen en Janneke Hesselink, aldaar, zuster van Debora (vrouw van Willem Vissering, koopman Amsterdam), Thomas, idem Groningen, Heiltje (vrouw van Hermannus Johannes Reyers, apothekeraldaar), Albert, wijnkoopman Leeuwarden en minderjarige Hendrik, Simon en Willem Gilles Menalda. Saldo fl. 1.955,05. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 471Rommelhaven 5Pieter Matthijsen OuendagHarlingenhoedemakerhuis en erf (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Hillegonda de Haan... BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Joannes Petrus van Altena... ovl 1887; oud 60 jaar, geb Tietjerk en wonende te HRL. 1839, ontvanger der direkte belastingen, wijk B-028; VT1839; geb 9 jan 1779, staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-028HoogstraatJohannes P van Altena60 jTjietjerkm, protestant, gehuwd, ontvanger der dir. belasting
B-028HoogstraatHillegonda de Haan62 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatRinskje van Altena22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-028HoogstraatSijke van der Meulen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 471B-028 (Hoogstraat)Jan Pieters Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3507*B-006 (Rommelhaven)Willem Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 3507*B-033 (Hoogstraat)Willem Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3507Rommelhaven 5 (B-006)Wilhelmus Dijkstra


1925 - kentekenadresnaam
B-9494
Groote Sluis 5Johannes van Nimwegen


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5G. Bijlsmagediplomeerd hoefsmid, autogeen laschinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 5G.Bijlsmasmid


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5G. Bijlsmaelectro-, hoef-, grof- en scheepssmederij


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5 Bijlsmasmederij, gediplomeerd hoefsmid, kachelsmederij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5J.G. Jansenv/h Bijlsmamachineherstelplaats, constructiewerken, revisie van motoren


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5H.J. Fopmamachinereparatie, scheepsreparatie, las- en draai-inrichting


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5 Fopmaconstructiebedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 5B. (Bart) Fopma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 5beeldbepalend pand8 van 10
  terug