Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 52-116 2-160 B-028B-006
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 52-117 2-160 B-028B-006


Naastliggers vanRommelhaven 5
ten oostenRommelhaven 7
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 3
ten noordenHoogstraat 10


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129r van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123v van 7 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTuenis Intes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042v van 5 nov 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157v van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendricks Hollander


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0204r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3b, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Hendrix Hollander


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNieuw Vallaat


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 5Rommelhaven NZ [staat: grote of nieuwe sluis]420‑00‑00 CGhoutstek
koperAlbert Hendrix Mellema, gehuwd metmr. wagenmaker
koperMincke Jans
naastligger ten oostenJelte Ynses
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenAbraham Jansen
naastligger ten noordenOepke Rinses c.u.
verkoperTrijntie Ynses, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0300r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Hendrix Mellema


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Hendrix wagenmaker


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0242v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Albert Mellema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Rommelhaven 5huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerTomas Overhart
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Rommelhaven 5
eigenaarwed. Jelle Claessens
gebruikerwed. Jelle Claessens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Rommelhaven 5huis
eigenaarTomas Overhart
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Rommelhaven 5huis
eigenaarJelle Claessens dogter
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Rommelhaven 5huis
eigenaarTomas Overhard
gebruikerTjeerd Bentes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Rommelhaven 5huis
eigenaarJelle Clasen dogter
gebruikerJelle Clasen dogter
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0268r van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Hendrik Alberts


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 5Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]280‑00‑00 CGhoutstek
koper door niaarvroedsman Anthony Gerardi Wijngaarden winkelier
geniaarde koperJan Overzee
toehaak3-00-00 CG voor des verkopers kinderen
huurderTjaard Pyters 12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYde Pyters
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenTaede Steensma
naastligger ten noordenAnthoni Gerardi
verkoperHendrik Alberts, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Gerardi Wijngaarden, winkelier, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Overzee, vroedschap, een houtstek nz. Grote Sluis, met conditie dat de koper aan de eigenaar van het huis ten N. van het houtstek recht op een vrij in- en uitgang en op- en af slag zal moeten geven. Ten O. Yde Pieters, ten W. Taede Steensma, ten Z. de straat en Sluis, ten N. Anthony Gerardi. Gekocht van Hendrik Alberts, mr. wagenmaker x Trijntje Jans, voor 280 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Rommelhaven 5huis
eigenaarAntony Gerardi
gebruikerAntony Gerardi
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Rommelhaven 5
eigenaarwed. Jelle Clasen
gebruikerwed. Jelle Clasen
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntoni


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-116 Rommelhaven 5Anthony Gerardi, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-116Rommelhaven 5huis
eigenaarAnthoni Gerardi
gebruikerAnthoni Gerardi
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-117Rommelhaven 5
eigenaarIJe Feykes
gebruikerSjoerd Joukes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0041r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en grote sluis]


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0253v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taede Steensma


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Minnes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-152, pag. 29Rommelhaven 5Pieter Minnes Sluis


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0316v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0098r van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 18 van 26 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-028Rommelhaven 5koopaktefl. 800pakhuis bij B-028
 
verkoperJohanna van Steenwijk
koperG.A. Herclots


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosling Akkringa


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-160, pag. 42Rommelhaven 5Gosling Akkringa4‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 103 van 29 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-028Rommelhaven 5koopaktefl. 475pakhuis aan de Grote Sluis bij B-028
 
verkoperG.A. Herclots
koperKornelis Mollema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Cornelis Heins Mollema... naar Kimswerd, en aldaar getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoond getuigenis; gebruiker van wijk B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Gosling Everts Akkringa... verkleinde wijnmaat 1800-1802, metselaar in 1762-1764; (mogelijk: Gosling Jans ??); eigenaar van wijk B-028 (pakhuis); gebruiker C. Mollema, koopman, 1814 (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-028Rommelhaven 5Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028Rommelhaven 5Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 190 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Agatha M. W. Willems Hillebrandt, overleden op 19 juli 1825M. W.=Maria-Wilhelmina, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overl. ) Elisabeth-Johannaen Anna-Margaretha Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 191 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Anna M. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825M.=Margaretha, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28)en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem, Johannes-Philippus en (reeds overleden) Elisabeth-Johanna Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 192 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Elizabeth J. Willems Hillebrandt, overleden op 20 juli 1825J.=Johanna, dochter van Willem Hillebrandt, commies/visiteur (Hoogstraat B 28) en Elisabeth Stuurwold, zuster van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem en Johannes-Philippus Willems Hillebrandt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 181 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-028Rommelhaven 5Emilia Gilles Menalda, overleden op 7 november 1827vrouw van Jakobus Kuiper van Schouwenburg, kalkfabrikeur Hoogstraat B 28, geen kinderen, dochter van Gilles Menalda, te Groningen en Janneke Hesselink, aldaar, zuster van Debora (vrouw van Willem Vissering, koopman Amsterdam), Thomas, idem Groningen, Heiltje (vrouw van Hermannus Johannes Reyers, apothekeraldaar), Albert, wijnkoopman Leeuwarden en minderjarige Hendrik, Simon en Willem Gilles Menalda. Saldo fl. 1.955,05. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 471Rommelhaven 5Pieter Matthijsen OuendaghoedemakerHarlingenhuis en erf (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Hillegonda de Haan... BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-028Rommelhaven 5Joannes Petrus van Altena... ovl 1887; oud 60 jaar, geb Tietjerk en wonende te HRL. 1839, ontvanger der direkte belastingen, wijk B-028; VT1839; geb 9 jan 1779, staat op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-028HoogstraatJohannes P van Altena60 jontvanger der dir. belastingTjietjerkm, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatHillegonda de Haan62 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-028HoogstraatRinskje van Altena22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-028HoogstraatSijke van der Meulen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 471Hoogstraat B-028Jan Pieters Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3507*Rommelhaven B-006Willem Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 3507*Hoogstraat B-033Willem Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3507Rommelhaven 5 (B-006)Wilhelmus Dijkstrawoonhuis


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9494
Groote Sluis 5Johannes van Nimwegen


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5G. Bijlsmagediplomeerd hoefsmid, autogeen laschinrichting


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 5G. Bijlsmasmid


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5G. Bijlsmaelectro-, hoef-, grof- en scheepssmederij


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5 Bijlsmasmederij, gediplomeerd hoefsmid, kachelsmederij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote SluisB. Bijlsma433Smederij


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5J.G. Jansenv/h Bijlsmamachineherstelplaats, constructiewerken, revisie van motoren


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5H.J. Fopmamachinereparatie, scheepsreparatie, las- en draai-inrichting


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 5, HarlingenRommelhaven 5 Fopmaconstructiebedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 5B. (Bart) Fopma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 5beeldbepalend pand8 van 10
  terug