Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 10 4-185 4-187 H-068 H-075
Naastliggers vanRozengracht 10
ten oostenRozengracht 12
ten westenRozengracht 8
ten noordende Rozengracht


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10achterRozengracht ZZ [staat: zwart verlaat achter het huis van de verkoper]1/2 hof
 
koperSydts Pytters c.u.apotheker210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
wijlen S. Stijll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Fettie Lases


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoost Michiels Kuyck kapitein
naastligger ten westeneerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Joost Michielsen kapitein


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253r van 10 nov 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [niet vermeld]pakhuis en erve
 
koperPieter Cornelis Heldt 300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Eesge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJan Jacobsz RoosWormerveer


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-1-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ bij het Klein Vallaatpakhuis
 
koperHylcke Joh. Hanecuiq c.u.173-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten oostenoverdekte steeg
naastligger ten zuidenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperDirck Fockes, gelastigde vankoopman
Hillegondt Gerrits, weduwe van
wijlen Pyter HeltWormerveer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cuik, oud-capitein van het transportjacht v.d. Admiraliteit, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hylke Johannes Hanekuik, een pakhuis zz. Rozengracht bij het Klein Vallaat. Ten O. en Z. de koper, ten W. wd. Edsger Lieuwes, ten N. die straat. Gekocht van Hillegard Gerrits wv Pyter Halt?, voor 473 gg. Zie ook bij nr. 6.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Hania


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 10huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenUlbo Hania


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-185 Rozengracht 10Fokke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Hania c.s.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper
naastligger ten westenBeert Brouwer


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht [staat: bij het Klein Verlaat]pakhuis
 
koperBeert Brouwer koopman270-00-00 GG
huurderPyter Aukes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenLolle Heins
naastligger ten zuidenLolle Heins
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2Helena Kuik, weduwe van
wijlen Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
Johannes Acamaapotheker


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]pakhuis
 
koper door niaarLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwverver550-00-00 CG
Trijntje Dirks Siderius
geniaarde koperPieter Tetrodekoopman
huurderSimon van der Ley 30-00-00 CG
naastligger ten oostenLolle Heyns
naastligger ten zuidenLolle Heyns
naastligger ten westenJacob Symons
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperBeert BrouwerKimswerd


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolke Kok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-187 Rozengracht 10Jan W Douwes6-00-00 CGhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 110 van 11 nov 1811
adressoortbedraggebruik
H-068Rozengracht 10koopaktefl. 350huis H-068
 
verkoperLevi Salomons
koperLevi Samuel Cohen (te Amsterdam)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Jan Jeltes Hilverda... H. van Varel, winkelier, 1814. (GAH204); id. van wijk F-044, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-068, graanzolders en houtstek, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); oud 79 jaar, geb Achlum en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Jan Willem Douwes Houtsma... gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-068Rozengracht 10J W D Houtsma houtstek
H-068Rozengracht 10Jan J Hilverda graanzolder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1890Rozengracht 10Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperpakhuis (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Sjoerd Jacobus de Rooy... Jacob dR, en Minke Innes vd Wey; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-102; ... (alles)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-068Rozengracht 10Jantje Jans Visser, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 11/6/1845), overleden Wasbleek H 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Janke Hendriks Zwart... huw.afk. 20 en 27 dec 1818, N.H., dv Grietje Westerbaan; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; geb in onegt 14 feb 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Grietje Pieters, die (volgens ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1890H-068 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1890H-075 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4879Rozengracht 10 (H-075)Lieuwe Veltman


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 10, HarlingenRozengracht 10H.R. Feenstragroothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden


1989 - variaadresbronbericht
Rozengracht 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 10rijksmonument 20643
  terug