Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 104-185 4-187 H-068H-075


Naastliggers vanRozengracht 10
ten oostenRozengracht 12
ten westenRozengracht 8
ten noordende Rozengracht


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0100v van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Scheltis
naastligger ten oostenJan Scheltis


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]348‑00‑00 CGhuisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16
koperCarst Jans, gehuwd met
koperAnne Thoenis
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
verpachter grondde verkopers Jan Scheltes c.u.
naastligger ten oostende verkopers Jan Scheltes c.u.
naastligger ten zuidenJan Scheltes c.u.
naastligger ten westenDirck Pyters Maes
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJan Scheltes, gehuwd met
verkoperNeelcke Clases


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: bij het Zwart Varlaet, voor vd straat en achter tot aan de Lijnbaan]324‑00‑00 CGdrie ledige plaatsen
koperJurien Scheltes, gehuwd metrentmeester
koperMaritie Willems
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
verkoperJan Scheltes te Denemarken


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]288‑00‑00 GGdrie ledige plaatsen of huissteden
koperObbe Hansen grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten zuidenlijnbaan en stadsvesten
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen, trekschipper, koopt 3 ledige plaetsen of huissteden in de Zuider nieuwestad omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Pieter Dircks, ten W. Jacob Willems de Graeff, ten Z. de Lijnbaan en de Stadsvesten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jurrien Scheltes Fontein, burgemeester en rentmeester van Harlingen, voor 288 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0135r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hanssen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0094v van 11 okt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/12 [staat: zuidoost van het zwart vallaet strekkende van het diept tot aan de Lijnbaansstraat]1875‑00‑00 GGhof
koperAucke Jans Haselar c.u.
verpachter grondde stad Harlingen15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaansstraat]
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperHans Obbes, ter assistentie van zijn moeder
verkoperTrijntie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Obbe Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Haeselaer koopt een hof met bomen etc., ten Z.O. van het Swart Vallaat, strekkende zuidwaarts tot aan de Lijnbaansstraat. Ten O. de burgemeester Abraham Bontekoe, ten W. het door Symon Jelles Stijl gekochte huis en hof, ten Z. de Lijnbaenstraat, ten N. de straat en diept. Met condities. Gekocht van Trijntie Pieters wv Obbe Hansen, voor 1875 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hansen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het nieuw of zwart verlaat]1650‑00‑00 GG1/2 nieuw huis, hof en houtstek
koperJoost Michiels kapitein
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenlege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFettie Lases, weduwe van
verkoperwijlen gezworen gemeensman Aucke Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Michiels, capitain, koopt een 1/2 groot nieuw huis met hof en houtstek, bij het Swart Vallaat. Ten O. de ledige plaets van verkoper, ten W. wd. Symon Jelles Stijl. Gekocht van wd. Aucke Jansen Haselaer.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Fettie Lases


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Nieuwe kleine of Swart Verlaet]1700‑00‑00 GG1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat
koperJoost Michiels c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhouttuin of ledige plaats van de verkoper
naastligger ten zuiden*Spinhuisstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFettie Lases voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Michiels Kuyck kapitein
naastligger ten westeneerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 24rRozengracht 10Joost Michiels, kapiteinf. 15000-00-00


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097r van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNeeltie Stevens, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Joost Michiels kapitein


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Joost Michiels


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Joost Michielsen kapitein


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0039v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [niet vermeld]320‑00‑00 GGgroot pakhuis naast de verkopers
koperJan Roos koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJan Roos
naastligger ten oosten*overdekte steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuik kapitein
naastligger ten zuideneen schuur achter het pakhuis
naastligger ten westenEsge Lieuwes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapitein


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253r van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [niet vermeld]300‑00‑00 CGpakhuis en erf
koperPieter Cornelis Heldt te Wormerveer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Eesge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJan Jacobsz Roos te Wormerveer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑1‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ bij het Klein Vallaat173‑00‑00 GGpakhuis
koper door niaarJan Cuyck
geniaarde koperHylcke Joh. Hanecuiq c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoverdekte steeg
naastligger ten oostenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten zuidenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper q.q.Dirck Fockes, gelastigde vankoopman
verkoperHillegondt Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Helt te Wormerveer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cuik, oud-capitein van het transportjacht v.d. Admiraliteit, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hylke Johannes Hanekuik, een pakhuis zz. Rozengracht bij het Klein Vallaat. Ten O. en Z. de koper, ten W. wd. Edsger Lieuwes, ten N. die straat. Gekocht van Hillegard Gerrits wv Pyter Halt?, voor 473 gg. Zie ook bij nr. 6.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 10huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-185 Rozengracht 10Fokke Symons, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-185Rozengracht 10huis
eigenaarEdsge Lieuwes erven
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Hania c.s.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper
naastligger ten westenBeert Brouwer


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Verlaat]270‑00‑00 GGpakhuis
koperBeert Brouwer koopman
huurderPyter Aukes 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLolle Heins
naastligger ten zuidenLolle Heins
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2Helena Kuik, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
verkoper van 1/2Johannes Acamaapotheker


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]550‑00‑00 CGpakhuis
koper door niaarLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwverver
koper door niaarTrijntje Dirks Siderius
geniaarde koperPieter Tetrodekoopman
huurderSimon van der Ley 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLolle Heyns
naastligger ten zuidenLolle Heyns
naastligger ten westenJacob Symons
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperBeert Brouwer te Kimswerd


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Kok


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0112r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/123200‑00‑00 CGhuis, hof en pakhuis
koperWillem Douwes, gehuwd metkoopman
koperYmkjen Teunis
naastligger ten oostenP. Tetrode
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWillem Douwes
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperLolle Heins Kokoud mr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, coopman x Ymkjen Teunis kopen huis, hovinge en pakhuis Z. Roosegragt. Geen grondpacht. Ten O. P. Tetrode, ten Z. de straat, ten W. de kopers, ten N. de Rosegragt. Gekocht van Lolle Heins Kok, oud mr. blauwverver, voor 3200 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-187, pag. 92Rozengracht 10Jan W Douwes6‑00‑00 cghuis


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 110 van 11 nov 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-068Rozengracht 10koopaktefl. 350huis H-068
 
verkoperLevi Salomons
koperLevi Samuel Cohen (te Amsterdam)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Jan Jeltes Hilverda... H. van Varel, winkelier, 1814. (GAH204); id. van wijk F-044, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-068, graanzolders en houtstek, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); oud 79 jaar, geb Achlum en wonende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Jan Willem Douwes Houtsma... gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-068Rozengracht 10J W D Houtsma houtstek
H-068Rozengracht 10J W D Houtsma Jan J Hilverda graanzolder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1890Rozengracht 10Tjardus HoutsmahoutkoperHarlingenpakhuis (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Sjoerd Jacobus de Rooy... Jacob dR, en Minke Innes vd Wey; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-102; ... (alles)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-068Rozengracht 10Jantje Jans Visser, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 11/6/1845), overleden Wasbleek H 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Janke Hendriks Zwart... huw.afk. 20 en 27 dec 1818, N.H., dv Grietje Westerbaan; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; geb in onegt 14 feb 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Grietje Pieters, die (volgens ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1890Rozengracht H-068Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1890Rozengracht H-075Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4879Rozengracht 10 (H-075)Lieuwe Veltmanwoonhuis


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 10, HarlingenRozengracht 10H.R. Feenstragroothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden


1989 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Rozengracht 10Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 10rijksmonument 20643
  terug