Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 10 8-147 1/2 8-163 F-084 F-086
Naastliggers vanSchritsen 10
ten oostenSchritsen 22
ten zuidenSchritsen 12
ten westenSchritsen 8
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 10naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTuyge Juriens


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087v van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0068v van 17 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTuge Jurians


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 10Schritsen ZZhuis
 
koperHans Symens 290-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van de Haan kapitein
naastligger ten westenDirk mr. goudsmidSneek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde erfgenamen van Fenne Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Symens koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, ten Z. wd. capitein de Haan?, ten W. mr. goudsmid te Sneek Dirk [Jansen Roorda?], ten N. de straat en diept. Gekocht van erven Fenne? Jacobs.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHans Symens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Rijckes


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Jurjens Klip wijdschipper


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0209v van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHendrick Alberts


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Abbe Feites


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkoper Pytie Pyters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abbe Feites wijdschipper


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPietie Pieters


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 10Schritsen ZZhuis off woning
 
koper door niaarHessel Hendrix vrijgezel250-00-00 CG
geniaarde koperStoffel Middagtenschout bij nacht Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenHessel Lex
naastligger ten westende woning gekocht door Widenbrug
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feites
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Hendriks, vrijgezel, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen schout bij nacht Stoffel Middachten, een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, ten Z. de koper, ten W. de woning die door de heer Widenbrug is gekocht, ten N. die straat. Gekocht van Pietje Pieters wv Abbe Feites, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-147Schritsen 10huis
eigenaarHessel Lex
gebruikerHessel Lex
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304r van 17 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Lex


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-147Schritsen 10huis
eigenaarHessel Hendrix
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Hendrix


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-147 Schritsen 10huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerPyter Tjepkes cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Lexs


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-147 Schritsen 10huis
eigenaarSijke Heres
gebruikerSijke Heres
opmerkingpro deo begeert 0 0 4 10 0
8-147 Schritsen 10huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerHessel Hendriks c.s.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
opmerking[nummer 8-147 is tweemaal vermeld]


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0013v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Hessel Lex


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Hessel Lex


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-147 Schritsen 10Steffen Elias, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
8-147 /2Schritsen 10Johannes Arends, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-147 Schritsen 10huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerSteffen Elias cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225v van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMaria Lex


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0103r van 4 jul 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Willems


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarijke Lex


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Willems


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarijke Lex


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Maria Lex


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Maria Lex


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-163 Schritsen 10Jacob Willems wed & erven2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Bote Botes Postma... Meintes, werkman en huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker; BS huw 1816, ovl 1826; gebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruikers Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Jacob Willems... timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Jouke P Broersmagebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruiker vrouw van Sjoerd de Groot, tapster, Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteert; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Robijn Claasen... R. ; kind: Jan Robijns, geb 2 may 1793, ged ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL; wed. R.C. gebruiker van wijk F-084, gealimenteerd, medegebruikers zijn Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Bote Postma, sjouwer, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Sjoerd Jacobs de Groot... Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; vrouw S. dG. gebruiker van wijk F-084, tapster, medegebruikers Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-084Schritsen 10Jacob Willems wed & ervenSjoerd de Groot vrouwtapster
F-084Schritsen 10Bote Postma sjouwer
F-084Schritsen 10Robijn Claasen wedgealimenteerd
F-084Schritsen 10Jouke P Broersma sjouwer


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
adressoortbedraggebruik
F-084Schritsen 10provisionele en finale toewijzingfl. 196huis op de Schritsen F-084
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperYpe de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1483Schritsen 10Ype Sjoerds de GrootHarlingenschoenmakerhuis (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Foekje Douwes van der Werf... vdW, en Bregtje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Franske Aukes Krol... Heineman; BS huw 1814, ovl 1842; oud 51 jaar, (vnm: Francina), geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Japke Meinderts Zondervan... Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1841; oud 83 jaar, (vnm: Jacobje), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 10Ype Sjoerds de Groot... 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-084; VT1839; geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-084Schritsen 10Y de Groot stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-084SchritzenYpe S de Groot47 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmaker
F-084SchritzenFrancina A Krol51 jKoudumgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-084SchritzenJacobje Zondervan83 jMidlumgezin 3, v, protestant, weduwe
F-084SchritzenFrouwkje van der Werf24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 10Japke Zondervan, overleden op 7 april 184184 jr, geboren Midlum, overleden Schritsen F 84, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 10Froukje Douwes van der Werf, overleden op 22 oktober 184228 jr (geboren 2/1/1814), overleden Schritzen F 84, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 10Ybeltje Dirks Posthumus, overleden op 29 april 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Donkerbroek, overleden Schritzen F 84, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 10Antje Jans Molenaar, overleden op 17 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Sneek 13/2/1805, overleden Schritzen F 84, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 10Hermanus van der Heide, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1844), overleden Schritsen F 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1483F-084 (Schritsen)Bonne G. IJlstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1483F-086 (Schritsen)Sjieuwke Winkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1483Schritsen 10 (F-086)Sjieuwke Winkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 10 Gabriël Boasbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 10P.J.Wassenaarwagenmaker
Schritsen 10aA.Zwaanarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 10K. (Klaas) Boonstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 10rijksmonument 20661
  terug