Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 295-1725-1725-189F-137F-131


Naastliggers vanSchritsen 29
ten oostenSchritsen 33
ten zuidenSchritsen 31
ten westenSchritsen 27
ten noordenLanen 38


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0097r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dircks, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenAntie Rijckerts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende dwarskamer van de verkopers


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLaes Dirx
naastligger ten oostenLaes Dirx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet dwarscamer Laes Dircxen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLaes Dirx
naastligger ten westenLaes Dirx


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes
naastligger ten oostenIdger Feddes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaes Dircksen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Laes Dircx


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0073v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEdger Douwes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEdger Douwes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219v van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEdger Douwes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ330‑20‑00 gghuis
koperTjepke Alberts, gehuwd met
koperGeertie Laases
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Middagten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Jelles
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Alberts x Geertie Laeses koopt een DWARSHUIS c.a. tussen Schritsen en Lanen, dat uit- en ingang en vrij uitgang zijwaarts langs het DWARSHUIS op de Schritsen heeft. Het heeft een stoep en luifel en bestaat uit een ondercamer en daarin een loodske, responderende over de loods en kelder van het huis ten Z., welk loodske van de zoldering af opwaarts tot aan de achtergevel van het voorste huis wat daarop gebouwd is, zoals het tot nu toe gebruikt is, in eigendom v.d. koper zal komen evenals de opkamer, kleer- en turfzolder, het plaetske, de back en het mede-gebruik en onderhoud pro quota daarvan. Het ligt ten N. van het bovenbedoelde huis. Het heeft de oostelijke zijmuur van het huis van Lammert Jelles samen met hem in onderhoud zover als het erf ten W. strekt. Ten O. het erf van Gerrit Pieters Middachten, ten N. de plaets van de Gemeensman Bavius Ziricus en diens eigen scheidsmuur. Met nog veel meer voorwaarden. Gekocht van erven grootschipper Edger Douwes voor 330 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0140r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Middachten


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjepke Alberts


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEdger Douwes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009va van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van wijlen Idser Douwes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjepke Alberts c.u.
naastligger ten westenTjepke Alberts c.u.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ537‑16‑00 cgdwarshuis met uitgang op de Schritsen
koperFookeltje Bouwes, weduwe van
koperburgerhopman Seerp Lammerts houtkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerrit Middachten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende oosterzijmuur van Gerloff Jansen
naastligger ten noordenplaats en scheidsmuur van Gerhardus Acker notaris
verkoperTjepke Alberts, gehuwd met
verkoperGeertje Lases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokeltje Bouwes wv Seerp Lammerts Swerms, houtkoper en burger-hopman, koopt een dwarshuis met stoep en luifel zz. Lanen, en in- en uitgang etc. door een vrije steeg zuidwaarts naar de Schritsen. Het heeft een onderkamer met daarin een loodske dat aansluit op de loods in de kelder van het huis ten Z., welke loods van de zoldering af opwaarts is opgebouwd tot de achtergevel van het voorste huis toe, en tot onderhoud van de koper zal komen. Ook de opkamer, turf- en kleerzolder, plaets en back en het mede-onderhoud van de put, staande nz. Schritsen, ten N. van het bovenbedoelde huis. De oostelijke zijmuur van Gerlof Jansen is mandelig met de koper zover zijn erf strekt. Ten O. erven Gerrit Middagten, ten Z. de Schritsen, ten W. Gerloff Jansen, ten N. een eigen scheidsmuur van notaris Gerhardus Acker. Het muurtje op de plaets dat aan die scheidsmuur is vastgemaakt, is precario en moet weggenomen worden. Gekocht van Tjepke Alberts x Geertie Lases, voor 539 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFokeltie Buwes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Rommerts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjebke Alberts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145v van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Rommerts


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Rommerts c.u.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ400‑00‑00 cghuis
koperBenjamin Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
bewonerde koper Benjamin Jansen c.u.
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naar het huis van
naastligger ten noordende huisinge van Baucke Fockes c.u.
verkoperPieter Keimpes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBenjamin Jansen koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. de verkoper, ten W. en N. Bauke Foekes. Gekocht van Pieter Keimpes.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio 109Schritsen 29huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerBaucke Fockes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio 71rSchritsen 29huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerSimen Minnes wed. cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkingaen de executeur bet:


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ400‑00‑00 cghuis
koperPyter Keimpes mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenPyter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg naar het huis van
naastligger ten noordenBauke Fockes c.u.
verkoperBenjamin Jansen, gehuwd met
verkoperAeghje Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, mr. scheepstimmerman, koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. die straat, ten W. de overbouwde steeg van het huis van Bauke Foekes, ten N. Bauke Foekes. Gekocht van Benjamin Jansen x Aaghje Dirx.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Baucke Fockes
naastligger ten oostenPyter Keimpes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio Schritsen 29huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerHaye Annes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ210‑00‑00 cghuis met onder- en bovenkamer
koperAntje Sjoerds Schiere meerderjarige dochter
naastligger ten oostenPytter Keimpes
naastligger ten zuidenPytter Keimpes
naastligger ten westenSchelte Uyftes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Rommerts
verkoper q.q.Pytter Keimpes, gelastigde vanmr. scheepstimmerman
verkoperJan Pytters, gehuwd met te Amsterdam
verkoperWytske Watses te Amsterdam


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntie Sioerds Schiere


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio 71vSchritsen 29huis
eigenaarAntie Schiere
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-172Schritsen 29Anskjen Andles, bestaande uit 1 persoon02‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio 71vSchritsen 29huis
eigenaarAnskjen Andles
gebruikerAnskjen Andles
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnskjen Andles


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-172, fol. 97vSchritsen 29Anskjen Andles , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen11:12:00 cg2:0:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio 72vSchritsen 29huis
eigenaarAnskje Andles
gebruikerAnskje Andles
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ282‑00‑00 gghuis
koperJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker
naastligger ten oostenJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenvroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten noordenRomke Jans kleermaker
verkoperAndries van Zeegen, erfgenaam vantrekveerschipper te Dokkum
verkoperAnskjen Andeles Hiddinga


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-172 , folio 72vSchritsen 29huisje
eigenaarJetse Jelles
gebruikerJetse Jelles
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-189 , folio 125rSchritsen 29huis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerRuurd Jansz
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerJan Simons
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal67‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑05‑06 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-189 , folio 125rSchritsen 29huis
eigenaarJetse Jelles
gebruikerBeernd Oorthuis
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerJacob Postma
huurwaarde40‑00‑00 cg
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal69‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑12‑10 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-189 , folio 126rSchritsen 29huis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerRuurd Taekes wed.
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Minnes
huurwaarde32‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal61‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑03‑10 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Broers c.u.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 29Schritsen NZ287‑05‑00 cghuis
koperWybren Broers mr. huistimmerman
huurderAndries Onsman c.u.30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden
verkoperJelle Boomsma, erfgenaam
verkoperBouwe Boomsma, erfgenaam
verkoperAnna Boomsma, erfgenaam
verkoperRuird Jans Builard, erfgenamen vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybren Broers mr. huistimmerman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybren Broers


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Broers mr. huistimmerman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Onsman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-189 , pag. 121Schritsen 29Andries Onsman 1‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Andries Onsman... 1806, 1811, BS ovl 1819, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1853, reg attdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-137, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Eva Andries Onsman, geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-137Schritsen 29Andries OnsmanAndries Onsmansjouwer


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 136 en 139 van 21 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29provisionele en finale toewijzingfl. 198huis F-137
 
verkoperSybrand Lazes Spannenburg
koperMintje Faber


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1356Schritsen 29Andries Onsman Harlingenhuis en erf (42 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 224 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-137Schritsen 29Maria Sweris Oldendorp, overleden op 14 januari 1832overleden Makkum, vrouw van Sybren Anes van der Werf, buitenschipper Schritsen F 137, moeder van minderjarige Anne en Sijke Sybrens van der Werf. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Grietje Arjens Brouwer... 1811 BS ovl 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-160; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-137; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Janneke Gerrits Rietveld... 16 mei 1824, wonende te HRL, 2e huwt met Frans Ludinga op 28 apr 1835 HRL, baakster 1867, N.H., ovl wijk F-137, dv Gerrit R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-137SchritzenGrietje A Brouwer73 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Geertje Wyma... ongehuwd, N.H., ovl wijk G-083, dv Age W, en Aaltje de Boer; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Grietje Aukes de Boer... de B., en Jantje Willems Schaaf; BS huw 1825, ovl 1856, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356Schritsen F-137de Directie erfpachterwoonhuis


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 180 van 3 dec 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29provisionele toewijzingfl. 433huis F-137
 
verkoperJan Hubertus van Droge
provisioneel koperEelke Bootsma (te Almenum)


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 184 van 6 dec 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29koopaktefl. 450huis F-137
 
verkoperAdam Kraft (te Franeker)
koperAlbertus van der Schoot
koperKlaas Leeksma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356Schritsen F-131 Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar wed. Klaas Leeksmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1356Schritsen 29 (F-131)Albertus van der Schoot (en Cons.)woonhuis


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2771, 2777 en 2781 van 14 nov 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-131Schritsen 29provisionele en finale toewijzingfl. 350huis met plaats aan de Schritsen nummer 29 sectie A-1356
 
verkoperAlbertus van der Schoot


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2771, 2777 en 2782 van 14 nov 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-131Schritsen 29provisionele en finale toewijzingfl. 350huis met plaats aan de Schritsen nummer 29 sectie A-1356
 
verkoperPieter Tuinhout


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2771, 2777 en 2783 van 14 nov 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-131Schritsen 29provisionele en finale toewijzingfl. 350huis met plaats aan de Schritsen nummer 29 sectie A-1356
 
koperJan Nauta


2023
0.1071150302887


  terug