Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 448-171 8-194 F-068*F-069


Naastliggers vanSchritsen 44
ten oostenSchritsen 46
ten westenSchritsen 42
ten noordende Schritsen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0172v van 1 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Frans


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0231r van 23 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Fransen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0225r van 10 jul 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Fransen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0046v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ800‑00‑00 GGhuis, plaats, put en bak met 2 kamers
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Reiners
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenburgemeester Pytter Claesen
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperDirck Jansen c.u.mr. goudsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Alberts, pottenbakker, koopt een huis, plaets en 2 camers onder 1 dak, zz. Schritsen, strekkende zuidwaarts tot de plaets van Jacob Fransen. Ten O. erven Frans Reyners [Templar?], ten Z. Jacob Fransen, die vrij uitgang en afslag heeft door de steeg ten W. van dit nu gekochte huis, ten W. burgemeester Pytter Claesen en die steeg, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. goudsmid Dirck Jansen [Roorda?].


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Schritsen 44twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Alberts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Schritsen 44drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Schritsen 44drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑06‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ820‑00‑00 CGhuis met pottenbakkerij erachter
koperJan Scheltes, gehuwd met te Bolsward
koperHinke Jans te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 CG
naastligger ten oostenSalomon Stapert
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen van Hemert
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Wytse Cornelispottenbakker
verkoper van 1/3Trijntje Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Wybrens
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, curator
verkoper q.q.Foppe Goitjens Braam, curatoren over
verkoper van 1/3Lijsbeth Alberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Schritsen 44huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde28‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-171 Schritsen 44hr. van der Haar, bestaande uit 0 personen, vermogend00‑00‑00 cg0segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-171Schritsen 44huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
huurwaarde170‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde30‑18‑02 CG


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0256r van 11 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ635‑00‑00 GGhuis en pottenbakkerij
koper provisioneelEvert Wijnalda
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 CG
huurderEvert Jans Wijnalda 42‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Philippus Swart
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen G. Koen
naastligger ten westenJurjen Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBregtje Tjeerds Westra mede voor haar minderjarige kind, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Janzenpottenbakker


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0064r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ700‑00‑00 CGhuis met achter ruimte/pottenbakkerij
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
verpachter grondde stad Harlingen4‑12‑00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostendr. Stapert
naastligger ten zuidenEverhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh] ledezetter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Everts, administrator overleerkoper
verkoperwijlen Evert Jans Wijnalda c.u.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuurd Pieters


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ1100‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperRuurd Pieters, gehuwd met
koperYtje Jans
huurderSaake Jochums c.u.
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman
naastligger ten zuidends. Wildeman
naastligger ten westende heer E. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoperwijlen Philippus Zwartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pieters x IJtje Janes koopt een huis en tuin zz. Schritsen, verhuurd aan Saeke Jochums. Ten O. de verkoper, ten W. Everhardus de Keth, ten Z. ds. Wildeman en N. de Schritsen. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 1100 cg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ470‑00‑00 GGhuis en tuin
koperAndries Anskes van der Hoek, gehuwd metschoolmeester
koperAttje van der Meulen
naastligger ten oostende weduwe van Hein G. Brouwer
naastligger ten zuidends. G. Wildeman
naastligger ten westenE. de Keth
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Jan Rootje, curatorvoerman
verkoper q.q.Jan G. de Boer, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Yttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd Pieters


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ30‑00‑00 CGhuis
koperHarke van der Stok
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 CG
huurderMarten Jansz c.u.35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAndries van Hoek
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPetrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke v.d. Stok koopt huis zz. Schritsen. Ten Z. en W. de verkoper, ten O. Andries van Hoek, ten N. de Schritsen. Gekocht van Mr. Petrus de Keth, ontvanger der convooyen en licenten.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 44Schritsen ZZ wijk F-075425‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperAbraham de Ruiter
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper
naastligger ten zuidende Heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAndries van Hoekschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Frederiks de Ruiter koopt.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbraham de Ruiter boekbinder


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194, pag. 178Schritsen 44C L van Beyma thoe Kingma13‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-068Schritsen 44Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1501Schritsen 44erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Thomas Jans Zwanenburg... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Trijntje Johannes Alta... BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-068Schritsen 44T Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-068Schritsen 44Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1501Schritsen F-068Wijger Harmens Cz.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1501Schritsen F-069Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1501Schritsen 44 (F-069)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 44J. Stängelkantoorbediende
Schritsen 44L. Stängellikeurstoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 44W. (Willem) Vlieger


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 44beeldbepalend pand4 van 10
  terug