Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 4 6-089 6-086 E-183 E-173
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 4
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 6
ten noordenSint Odolphisteeg 2


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014r van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hanses


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLijsbet Sioerdts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Hansen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ bij het einde aan de Voorstraathuis
 
koperClaes Sibes c.u.linnenwever350-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendr. Andraeas Heemstra secretaris
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris
verkoperLijsbet Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sibes, linnenwever, koopt een huis ten W. v.d. Odolphisteeg, bij `t einde naar de Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. en N. de secretaris Andreas Heemstra. Gekocht van Lijsbet Sioerdts wv Jan Hansen, voor 350 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137r van 8 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Sybes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120v van 22 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Sibes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Claes Sibes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphussteeg]1/3 huis
 
koper q.q.N. N. 500-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphussteeg]
naastligger ten zuidenIde Hansen c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Symons


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]2/3 huis
 
koperCornelis Wybes c.u.333-08-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenIede Hansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperTrijn Claeses
verkoperSybe Claeses


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphistraat]huis
 
koperMoses Abrahams c.u.475-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenYde Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperCornelis Wybes c.u.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMoses Abrahams


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMoses Abrahams


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMoses Abrahams


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101r van 11 okt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMoses Abrahams mr. knoopmaker


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081v van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oldulphisteeg]woning
 
koperBregtie Jacobs, weduwe van210-00-00 GG
koperwijlen Jan Feddes
huurderRieme Lieuwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Oldulphisteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Age Basco
naastligger ten westende hof van Janneke Akker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Sipkes
verkoper van 1/2Trijntie Moses, gehuwd metNes
verkoper van 1/2Jan Harmensbakker en koopmanNes
verkoper van 1/2Mayke Moses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Minnesschipper


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBrechtie Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Gerrits mr. kleermaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Gerryts mr. kleermaker


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ4/5 huis
 
koperLijsbeth Jans 220-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ4/5 huis
 
koperLijsbeth Jans 220-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-089 Sint Odolphisteeg 4Clara Claases, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Gerryts


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarerv. Breghtie Jacobs
gebruikerClaare Claeses cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0166v van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperEvert Goslings, gehuwd met246-00-00 GG
koperMartje Jans
huurderMayke Johannes 87-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenObbe Hendriks Raedemaker
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkopermeerderjarige vrijster Hiltje Jans, erfgename van
erflaterhaar wijlen zuster Lijsbeth Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Gosses x Martje Jans


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLupkjen Douwes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ wijk E-183huis
 
koperJan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker301-05-00 CG
huurderCornelis Annes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJ. Akkringa
naastligger ten westenA. Terwogt
naastligger ten noordenA. Terwogt
verkoper q.q.oud mederaad in de Vroedschap van Leeuwarden Johannes Groenia, executeur testamentairLeeuwarden
verkoper q.q.Albert Bolman, executeur testamentairs van
verkoperoud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. koek- en banketbakker koopt huis wz. Odolphisteeg, wijk E-183. Ten O. de steeg, ten W. en N. Adam Terwogt, ten Z. J. Akkringa. Verkopers executeurs v.d. boedel Johs. Frank.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 4Jan L Faber1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes Faber... van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Ruurd Steffensovl voor 1815; wed. R.S. gebruiker van wijk E-183, vischvrouw; eigenaar is Jan L. Faber 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan L Faber Ruurd Steffens wedvischvrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Bauke Tjeerds Kerkhoven... Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Martje Hendriks Kuipers... 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-183Bauke Kerkhoven29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-183Martha Kuipers30 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
E-183Aafke Kerkhoven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Geeske Annes Gerbranda... Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-183 (Sint Odolphisteeg)Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-173 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4 (E-173)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 4 Johan H. Outhuijsewerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1918 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
adressoortbedraggebruik
E-173Sint Odolphisteeg 4provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 4J.Helfrichtransportarbeider
Sint Odolphisteeg 4A.Nagelkoperslager
  terug